Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Daňové a účetní novinky

Soudní dvůr: Má holding nárok na odpočet DPH u „zmařené“ akvizice?
Daň z přidané hodnoty
08.11.2018
Touto otázkou se zaobíral Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Ryanair Ltd. V říjnu 2018 rozhodl, že nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s akvizicí, která se nakonec neuskutečnila, respektive nedošlo oproti původnímu plánu k převzetí všech akcií, existuje.


Soudy zpřesňují podmínky úroku z neoprávněného jednání správce daně
Obecné a ostatní
08.11.2018
Vítězný spor s finančním úřadem může být kompenzován přiznáním úroku z neoprávněného jednání správce. Jeho výše odpovídá repo sazbě České národní banky zvýšené o 14 procentních bodů, aktuálně tedy činí 15,5 % ročně. V některých případech může být až dvojnásobná. Správce daně by měl tento úrok přiznávat automaticky, v praxi tomu tak vždy není v důsledku výkladových nejasností.


Ministerstvo financí připravilo právní nástroj, jehož cílem je upravit daňové vztahy s Tchaj-wanem
Obecné a ostatní
08.11.2018
Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Území Tchaj-wanu neuznává Česká republika jako stát, a proto není možné uzavřít mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.


Máte dceřinou společnost? Pozor na nepřímé náklady na držbu podílu
Obecné a ostatní
08.11.2018
U nepřímých nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti mají poplatníci na výběr. Buď prokáží jejich skutečnou výši, nebo přijmou zákonné zjednodušení a vyloučí 5 % přijatých dividend jako daňově neuznatelný náklad. Krajský soud v Brně v nedávném rozsudku zdůraznil povinnost daňového subjektu nižší náklady skutečně prokázat a připomenul, že do kalkulace je třeba zahrnout veškeré nepřímé náklady. Odmítl mimo jiné, že by mohla jediným nákladem být odměna za jeden den práce člena statutárního orgánu.


Říjnový ECOFIN: Dočasná opatření rychlé nápravy stávajícího systému DPH
Daň z přidané hodnoty
08.11.2018
Na svém říjnovém zasedání odsouhlasila Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) kromě plošného režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) i další významné body v oblasti DPH. Jedná se o dočasná opatření rychlé nápravy, tzv. quick fixes, nebo možnost uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací. Pro Českou republiku pak bylo zásadní i prodloužení platnosti dočasného lokálního reverse charge.


MF dementuje spekulace deníku E15 o blamáži s reverse charge
Daň z přidané hodnoty
07.11.2018
Deník E15 přinesl nepravdivou informaci o tom, že záměr Ministerstva financí zavést plošně reverse charge se nepodaří prosadit, protože ČR nesplňuje kritérium výpadku ve výběru DPH


Stahujte nové tiskopisy Prohlášení k dani a Roční zúčtování daní
Daň z příjmů
07.11.2018
Finanční správa zveřejnila nové tiskopisy, které jsou určeny pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s vedením mzdové agendy. Stáhněte si je již nyní.


Změny a novinky v roce 2019
Daň z příjmů
07.11.2018
Co se všechno změní v roce 2019 pro podnikatele? Ministerstvo financí například navrhlo, že by se pro OSVČ měla zvýšit sazba daně z příjmů. Co se mění dál (seznam postupně doplňujeme)?


Sněmovna schválila zrušení karenční doby. Jaká kompenzace čeká zaměstnavatele?
Personalistika a mzdy
07.11.2018
Poslanecká sněmovna dnes schválila zrušení karenční doby. Pro zaměstnavatele je navržena kompenzace v podobě snížení pojistného na nemocenské.


Nemění se jen výše záloh pro OSVČ. Mění se i splatnost pojistného
Personalistika a mzdy
07.11.2018
Změny od roku 2019 budou razantnější. Po dlouhé době přichází novinka v placení důchodového a nemocenského pojištění. A neznalost zákona neomlouvá. Tradičně s novým rokem přichází i nová výše záloh. Změnu přináší nařízení vlády s číslem 213/2018 Sb.


Tiskopisy Prohlášení k dani a Roční zúčtování daní ke stažení
Účetnictví
07.11.2018
Stahujte na serveru Podnikatel.cz nové tiskopisy Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a Prohlášení k dani.


Velká Británie zveřejnila pravidla uplatňování DPH v případě nedosažení dohody o brexitu
Daň z přidané hodnoty
07.11.2018
Vláda Spojeného království zveřejnila směrnici, v níž shrnuje hlavní změny pravidel uplatňování DPH ve vzájemném obchodě mezi Velkou Británií a členskými státy EU po vystoupení země v případě, že nebude dosaženo žádné dohody o budoucím uspořádání ekonomických vztahů.


Novela zákona o dani z přidané hodnoty
Daň z přidané hodnoty
07.11.2018
Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se s účinností od 1. ledna 2019 mění zákon o dani z přidané hodnoty


Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2019
Personalistika a mzdy
24.10.2018
Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny údaje o průměrné mzdě. Z těchto údajů se stanoví zálohy pro OSVČ i minimální vyměřovací základ pro zaměstnance. Podnikatelům se zvyšují zálohy. Zaměstnancům minimální vyměřovací základ. Na rozdíl od podnikatelů zaměstnance i zaměstnavatele změny potěší.


Je těžké zjistit, zda správně daní, má se jim proto zavést #EET a snížit DPH
Daň z přidané hodnoty
24.10.2018
V některých oborech podnikání je dle ministerstva velice obtížné a nákladné zajistit efektivní výběr daně. Navrhuje jim proto zavést EET a zároveň snížit DPH.


Dohody konané mimo pracovní poměr. Nově s evidencí a zaručenou mzdou
Personalistika a mzdy
24.10.2018
Zákonodárci si v připravované novele zákoníku práce posvítili nejen na dohody konané mimo pracovní poměr, ale i na minimální a zaručenou mzdu.


Novela zákona o elektronické evidenci tržeb a novela zákona o DPH
Daň z přidané hodnoty
24.10.2018
Poslanecká sněmovna v současné době projednává v prvním čtení vládní návrh zákona, který se mění některá ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Plošný režim přenesené daňové povinnosti
Daň z přidané hodnoty
24.10.2018
Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) na svém říjnovém jednání schválila návrh, který umožní členským státům EU plošně zavést režim přenesené daňové povinnosti, a to dočasně do roku 2022.


Kontrola převodních cen i v rámci daní z příjmu fyzických osob
Daň z příjmů
24.10.2018
Prioritou v kontrolní činnosti jsou pro správce daně stále převodní ceny mezi spojenými osobami. Veřejnost si zpravidla myslí, že tato problematika se dotýká pouze právnických osob a přeshraničních vztahů. Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) jasně ukázal, že pravidlo obvyklosti ceny za obdobných tržních vztahů dopadá i na fyzické osoby, a to i ve vztazích v rámci jednoho státu.


Novela DPH 2019: změny oproti původnímu návrhu
Daň z přidané hodnoty
24.10.2018
K posunu došlo například v přístupu Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k problematice úpravy daně v případě dlužníka v reorganizaci


Přijatá služba – jak obhájit její daňovou uznatelnost?
Obecné a ostatní
24.10.2018
Poskytují vám skupinoví nebo mimoskupinoví dodavatelé služby, u nichž si nejste zcela jisti jejich skutečnou podstatou, či máte pochybnosti o jejich přínosu pro vaši společnost? Ani finanční úřady se už nemusí spokojit s pouhým doložením daňového dokladu k takovéto službě. Pro daňové uplatnění daného nákladu je stále častěji potřeba doložit mnohem více.


U pokut u kontrolních hlášení nepostupují úřady správně, metodika není nad zákon
Účetnictví
18.10.2018
Krajský soud v Ostravě v rámci případu prominutí pokuty u kontrolního hlášení opět finanční správě připomněl, že se primárně musí řídit zákonem a ne metodikou.


Veškeré formuláře finanční správy jsou „nezákonné“
Obecné a ostatní
18.10.2018
Veškeré formuláře finanční správy jsou „nezákonné“. Zákon ani prováděcí předpisy totiž nijak neurčují jejich obsah, formát ani strukturu dat.


Elektronická neschopenka. Nové povinnosti pro lékaře i zaměstnavatele
Personalistika a mzdy
18.10.2018
Zavedení e-neschopenky souvisí i se zrušením karenční doby v době pracovní neschopnosti. Navrhují se nové, kratší lhůty hlášení. V praxi téměř nereálné


Novela zákoníku práce. Návrat po rodičovské, odvolání a další změny
Personalistika a mzdy
18.10.2018
Připravili jsme podrobný přehled změn plánovaných od příštího roku v oblasti zaměstnávání. A není jich zrovna málo. Návrh novely zákoníku práce, který je momentálně v připomínkovém řízení, přináší řadu úprav i nových povinností


Prezidentka Komory, Petra Pospíšilová, znovu zvolena jako viceprezidentka CFE Tax Advisers Europe
Obecné a ostatní
15.10.2018
Evropští daňoví poradci si zvolili vedení na následující 2 roky.


Komora daňových poradců se vyjádřila k přípravě nového Zákona o dani z příjmů
Obecné a ostatní
15.10.2018
Před více než rokem slíbilo Ministerstvo financí podnikatelům a firmám nový daňový zákon. V září vznikl návrh zákona, jeho definitivní schválení je však zatím v nedohlednu.


Legislativní aktivity profesních komor nelze považovat za lobbing
Obecné a ostatní
15.10.2018
Komora daňových poradců v rámci připomínek k návrhům zákonů upravujících lobbing odmítla, aby v oblastech, které se týkají její pravomoci, podléhala nové regulaci lobbingu.


Komora odmítá nepřípustný zásah do profesní mlčenlivosti, navrhovaný v rámci polské justiční reformy
Obecné a ostatní
15.10.2018
Komora daňových poradců ČR podporuje společné prohlášení Unie státních zástupců (USZ) a České advokátní komory (ČAK), ve kterém odmítají zásah do profesní mlčenlivosti v Polsku.


Změny v insolvencích z pohledu zaměstnavatele
Účetnictví
15.10.2018
Brzy se změní podoba insolvenčního rejstříku a pravděpodobně i podmínky oddlužení. S novinkami by se měli seznámit i zaměstnavatelé.


GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu DPH při přeshraničním elektronickém obchodování
Daň z přidané hodnoty
11.09.2018
Generální finanční ředitelství (GFŘ) se neztotožňuje se závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zaměřené na správu daně z přidané hodnoty při přeshraničním elektronickém obchodování mezi obchodníky a spotřebiteli. V některých oblastech kontrolní činnosti, které zpráva NKÚ kritizuje, patří ČR naopak k evropské špičce.


Stávající paušály jsou výhodné pro všechny
Obecné a ostatní
05.09.2018
Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí Reakce na: „Pro podnikatele chystají poslanci jednodušší daně, hnutí ANO je proti“
V posledních dnech se diskutovalo o návrhu opozice na zvýšení výdajových paušálů pro podnikatele na úroveň před balíčkem 2017, tj. na hranici 2 mil. Kč. Padla dokonce tvrzení, že Ministerstvo financí svým nesouhlasem s tímto návrhem odmítá jednodušší daně pro podnikatele. Ráda bych proto vysvětlila, jaké jsou skutečné důvody našeho nesouhlasu.


Stanovisko Ministerstva financí k vyjádření Výboru pro rozpočtové prognózy
Daň z příjmů
05.09.2018
Ministerstvo financí jednoznačně vítá, že každoroční odhady daňových příjmů a pojistného historicky poprvé prošly odborným ohodnocením nově založeného Výboru pro rozpočtové prognózy.


Finanční správa ČR se připojila k Portálu občana
Obecné a ostatní
05.09.2018
Novou funkcionalitu nabídne oficiálně od 1. září tzv. Portál občana. Po přihlášení pomocí elektronického občanského průkazu nebo jiného prostředku akreditovaného na dostatečnou úroveň záruky lze nově přejít k elektronickým formulářům Finanční správy. Bude tedy možné přistoupit přes Portál občana do Daňového portálu a podat jeho prostřednictvím například přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Díky bezpečnému ověření totožnosti uživatele se údaje o přihlášeném uživateli nově vyplní automaticky.


Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací
Daň z přidané hodnoty
05.09.2018
Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., vydává tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro dlužníka v úpadku, který je řešen formou reorganizace dle § 316 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění p. p.


V systému EET se mění SSL certifikát! Je vaše pokladní zařízení připraveno?
Obecné a ostatní
05.09.2018
V září se na příjmové straně EET změní certifikát, který zabezpečuje spojení mezi pokladními zařízeními, která evidují tržby, a příjmovou stranou EET.


KDP a CFE trvají na zachování mlčenlivosti daňového poradce i v souvislosti se směrnicí DAC6
Obecné a ostatní
05.09.2018
CFE Tax Advisers Europe vydalo stanovisko k transpozici směrnice „DAC6“, která zavádí tzv. zprostředkovatelům, tedy i daňovým poradcům, novou povinnost poskytnout správci daně informace o přeshraničních daňových uspořádáních, která potencionálně souvisí s agresivním daňovým plánováním


Vzdát boj o reverse charge nemůžeme
Daň z přidané hodnoty
04.09.2018
Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí Zdroj: Lidové noviny | Datum: 28.6.2018 | Strana: 9 Široké uplatnění přenesené daňové povinnosti při výběru DPH patří k prioritám České republiky od roku 2014. Plošný reverse charge spolu s kontrolním hlášením a EET jsou základními stavební kameny úspěšné reformy výběru daní a ve vzájemné synergii mohou znásobit svůj účinek.


Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2017
Obecné a ostatní
04.09.2018
Odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy Materiál byl vzat vládou ČR na vědomí dne 10.7.2018.


České úsilí o prosazení reverse charge míří ke zdárnému konci
Obecné a ostatní
04.09.2018
Oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol Na programu ECOFINu byl také program InvestEU, nižší DPH na e-knihy a americká daňová reforma.


Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR
Daň z příjmů
24.07.2018
Generální finanční ředitelství na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) pro účely správného sražení daně (zálohy na daň) a s tím spojeného prokazování nároku na daňové úlevy prostřednictvím plátce daně ze závislé činnosti sděluje:


Poplatníci odevzdali přes 2,6 milionu přiznání k dani z příjmů
Daň z příjmů
24.07.2018
Finanční správa v prodloužené lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů a po uplynutí období, kdy mohli poplatníci odevzdat přiznání bez sankcí, eviduje za zdaňovací období roku 2017 téměř 2,64 milionu odevzdaných daňových přiznání. Z tohoto počtu bylo 2,19 milionu od fyzických osob a 450 tisíc od osob právnických.


Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
Obecné a ostatní
24.07.2018
oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce


Vláda schválila start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší podnikatele
Daň z přidané hodnoty
22.06.2018
Vláda schválila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.


Vláda schválila daňový balíček pro rok 2019
Daň z příjmů
22.06.2018
Vláda dnes schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček).


Online daně budou jako elektronické bankovnictví, říká Martin Janeček
Obecné a ostatní
22.06.2018
Rozhovor s Martinem Janečkem, generálním ředitelem Finanční správy Mladá fronta DNES | 22.6.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 6 | autor: Jitka Vlková


Vývoj daňových příjmů obcí a krajů 2005 – 2017
Daň z příjmů
22.06.2018
Daňové příjmy krajů a obcí rostou v posledních letech velmi vysokým tempem. Krajům vzrostly během let 2013 až 2017 ze 46,72 mld. Kč na 64,43 mld. Kč, tedy o 17,71 mld. Kč (37,9 %). Obcím stouply za stejné období daňové příjmy ze 161,7 mld. Kč na 206,3 mld. Kč, tedy o 44,6 mld. Kč (27,6 %).


Finanční správa a soudci NSS diskutovali důležité daňové otázky
Daň z přidané hodnoty
01.06.2018
Způsoby řešení daňových úniků na dani z přidané hodnoty byly nejdůležitějším tématem pracovního setkání expertů Finanční správy a soudců Nejvyššího správního soudu.


Novela zákona o evidenci tržeb míří na vládu
Obecné a ostatní
01.06.2018
Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě reakce na rozhodnutí Ústavního soudu obsahuje i drobná upřesnění v návaznosti na dosavadní aplikační praxi.


Parlament ČR schválil novelu daňového řádu
Obecné a ostatní
01.06.2018
Poslanecká sněmovna na dnešní schůzi přehlasovala veto Senátu k novele daňového řádu. Předmětem novely je řešení aktuálních otázek týkajících se poskytování informací správci daně. Zahrnuje proto jednak transpozici tzv. směrnice DAC 5 neboli novely evropské směrnice o správní spolupráci v oblasti daní, ale také tematicky navazující revizi stávajícího ustanovení daňového řádu upravujícího poskytovaní informací ze strany bank a dalších finančních institucí.


Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací
Obecné a ostatní
01.06.2018
Tisknout Publikováno 25.05.2018 Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR podepsala koncem dubna Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací. Memorandum bylo podepsáno po úspěšné dlouhodobé spolupráci obou komor.


Stanovisko MF ČR k určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně
Účetnictví
01.06.2018
Odbor Regulace a metodika účetnictví MF ČR poskytl KAČR stanovisko k určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně. Metodický dotaz KAČR reagoval na potřebu praxe vyřešit otázku, jaké kategorie bude nástupnická společnost v případě, kdy v důsledku fúze dojde například ke sloučení mikro a střední nebo velké účetní jednotky, přičemž zúčastněná mikro účetní jednotka se stane nástupnickou společností. Kategorie účetní jednotky je mimo jiné určující pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem.


Rozsudek NSS č.j. 9 Afs 52/2017-26 k uplatnění úroků z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 daňového řádu
Obecné a ostatní
18.05.2018
Dne 28. března 2018 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek evidovaný pod čj. 9 Afs 52/2017-26 ve věci kasační stížnosti ohledně žádosti o zaplacení úroků z neoprávněného jednání správce daně podle § 254 daňového řádu podané u správce místních poplatků.


První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí už dorazily do schránek poplatníků
Majetkové daně
18.05.2018
Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílku celkem cca 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2018. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí 31. května.


Absurdita roku je opravdu absurdní
Daň z přidané hodnoty
18.05.2018
Reakce na vyhlášení ankety Absurdita roku 2018, kterou se stalo zadržování odpočtů DPH.


Změna při vyplňování u transakcí se spojenými osobami
Obecné a ostatní
02.05.2018
Pro zdaňovací období započatá v roce 2017 dochází ke změnám při vyplňování Samostatné přílohy k položce 12 I. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „Příloha k TP“).


Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018
Majetkové daně
02.05.2018
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí


Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018
Majetkové daně
02.05.2018
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí


Sdílená ekonomika: přehled opatření
Obecné a ostatní
02.05.2018
MF aktivně reaguje na nové obchodní modely související s fenoménem sdílené ekonomiky tak, aby v České republice byl zachován řádný a spravedlivý výběr daní. Současné daňové předpisy obsahují návod, jak platit daně i v případě sdílené ekonomiky. V tomto ohledu nejsou zapotřebí žádné speciální postupy zdaňování.


MF posílá do připomínkového řízení novelu narovnávající trh s krátkodobým ubytováním
Obecné a ostatní
02.05.2018
Ministerstvo financí dnes předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o místních poplatcích, která reaguje na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním.


Reverse charge
Daň z přidané hodnoty
02.05.2018
Jednou z hlavních priorit Ministerstva financí je zlepšení výběru daní s důrazem na efektivní řešení úniků v oblasti DPH. Mezera ve výběru DPH, tzv. VAT GAP zůstává po řadu let příliš vysoká (v roce 2012 dosáhl téměř 165 mld. euro a v roce 2013 již dokonce 168 mld. euro). Účinným řešením přitom může být širší použití metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge).


NSS neuznal jako daňový náklad zprostředkovatelské provize hrazené nespřízněné osobě
Obecné a ostatní
02.05.2018
Nejvyšší správní soud navzdory předloženým dokumentům a svědectvím neuznal zprostředkovatelské provize placené nespojené osobě jako daňově účinný náklad. Důkazní břemeno nese příjemce služby, který je povinen prokázat, že zprostředkování skutečně proběhlo. Důkazního břemene ho nezbaví ani skutečnost, že se odvolává na obchodní tajemství zprostředkovatele.


Brexit: cla a nepřímé daně, pokud bude Británie třetí zemí
Účetnictví
02.05.2018
29. března 2019 uplyne dvouletá lhůta ode dne, kdy Velká Británie oznámila svůj záměr vystoupit z Evropské unie. Pokud se Británie a EU do tohoto data nedohodnou na určitém přechodném období, přestane od 30. března 2019 ve Spojeném království platit veškeré primární a sekundární právo Unie a Velká Británie se stane vůči EU a jejím členským státům třetí zemí.


Nová pravidla pro zdanění digitální ekonomiky
Účetnictví
02.05.2018
Evropská komise vydala v březnu návrhy dvou směrnic, které zasahují do sféry digitální ekonomiky. První směrnice navrhuje zavést daň z digitálních služeb, druhá pak přináší koncept digitální stálé provozovny.


Další změny v EET a sazbách DPH?
Daň z přidané hodnoty
02.05.2018
Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o evidenci tržeb a novelu zákona o DPH. Účinnost je navrhována od 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení týkajících se náběhu posledních fází EET a novely DPH.


4 novinky v regulaci pojištění, které přináší IDD
Obecné a ostatní
02.05.2018
Vyšší ochranu spotřebitelů i důvěryhodnost celého pojišťovacího sektoru slibuje evropská směrnice známá jako IDD (Insurance Distribution Directive). V Poslanecké sněmovně právě vrcholí projednávání vládního návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění, jenž z této směrnice vychází. Má nahradit stávající úpravu obsaženou v zákoně o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Shrnujeme čtyři nejdůležitější změny.


Daňové plánování může podléhat oznamovací povinnosti
Daň z příjmů
02.05.2018
V polovině března dosáhl ECOFIN politické shody na pravidlech, která ukládají tzv. zprostředkovatelům (daňoví poradci, advokáti, jiní poradci) nebo poplatníkům povinnost poskytnout informace o přeshraničních, z hlediska daňového plánování potenciálně agresivních uspořádáních. Tyto informace budou následně součástí mezinárodní výměny informací. Nová pravidla budou začleněna do směrnice o administrativní spolupráci (DAC), jedná se o v pořadí již šestou novelizaci – proto název DAC 6.


SDEU: Dopad následné úpravy převodní ceny na celní hodnotu zboží
Účetnictví
02.05.2018
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) poprvé rozhodl ve věci dopadu následné úpravy převodní ceny na celní hodnotu zboží dovezeného na území EU. Pokud skupinová politika převodních cen umožňuje následnou úpravu účtovaných cen, není dle nového rozsudku SDEU možné v důsledku této úpravy zpětně změnit celní hodnotu zboží.


Stručné aktuality, březen 2018
Obecné a ostatní
02.05.2018
Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.


Stručné aktuality, duben 2018
Obecné a ostatní
02.05.2018
Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.


I příjmy z internetových platforem se zdaňují
Daň z příjmů
04.04.2018
Příjmy z ubytování či přepravy osob získané prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb, Booking, Uber a další, podléhají dani z příjmu a mají být zahrnuty v daňovém přiznání za rok 2017. Poslední den pro podání daňového přiznání, pokud jej nepředkládá daňový poradce, nebo lhůta není prodloužena ze zákona, letos vychází na úterý 3. dubna.


Reverse charge
Daň z přidané hodnoty
04.04.2018
Jednou z hlavních priorit Ministerstva financí je zlepšení výběru daní s důrazem na efektivní řešení úniků v oblasti DPH.


Poslanecká sněmovna schválila novelu daňového řádu
Obecné a ostatní
04.04.2018
Poslanecká sněmovna schválila dne 21. března 2018 novelu daňového řádu, která usnadní spolupráci mezi daňovými orgány členských států Evropské unie a zlepší akceschopnost Finanční správy při získávání informací potřebných pro správu daní. Novela implementovala evropskou směrnici DAC 5 do českého právního řádu.


Ministerstvo financí navrhuje nižší DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby
Daň z přidané hodnoty
04.04.2018
Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely Zákona o DPH, která snižuje daňové zatížení v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného.


Vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž v programu Epsilon
Účetnictví
08.03.2018
Prostřednictvím Technologické agentury České republiky (TA ČR) mohou podniky žádat o podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v programu Epsilon. 28. února 2018 byla vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž


Osvobození úroků a licenčních poplatků od srážkové daně lze aplikovat i zpětně
Personalistika a mzdy
08.03.2018
Nejvyšší správní soud rozhodl, že osvobození úroků či licenčních poplatků od srážkové daně lze aplikovat až dva roky zpětně od podání žádosti o osvobození na finanční úřad.


Novinky v Účtenkovce od 1. března
Daň z příjmů
06.03.2018
Od 1. března připravilo Ministerstvo financí v Účtenkovce následující novinky, které usnadní registraci účtenek a také vylepší její dosavadní fungování:


Pravda o daňovém balíčku a jeho vlivu na zdanění pronájmů
Daň z příjmů
22.02.2018
Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení daňový balíček pro rok 2019, který snižuje daňové zatížení českým daňovým poplatníkům o 23 mld. Kč a představuje tak největší snížení daňové zátěže za posledních 10 let.


Daňová přiznání za loňský rok se podávají do 3. dubna
Daň z příjmů
22.02.2018
Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2017 je 3. duben 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání nebo výjezdu pracovníků finančních úřadů do obcí. Daňové přiznání mohou podat osobně, poštou nebo elektronicky.


31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“
Spotřební daň a ekologické daně
15.02.2018
Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „V“.


Zrušení superhrubé mzdy sníží odvodovou zátěž a zpřehlední daně
Personalistika a mzdy
15.02.2018
Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. daňový balíček pro rok 2019.


Očekáváné změny v zákoně o DPH v roce 2019
Daň z přidané hodnoty
07.02.2018
Ministerstvo financí poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o DPH s plánovanou účinností od ledna 2019. Důvodem je zejména povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie a sladění dalších současných ustanovení s unijní úpravou a výklady Soudního dvora Evropské unie.


Rozšíření informační povinnosti vůči správci daně opět na scéně
Obecné a ostatní
07.02.2018
Těsně po Novém roce předložila vláda Poslanecké sněmovně novelu daňového řádu, která výrazně rozšíří množství informací, které může správce daně získat od třetích osob. Rozšířená informační povinnost by měla začít platit ihned po vyhlášení. Zasáhne především banky a povinné osoby podle tzv. zákona AML.


Očekávané změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2019
Daň z příjmů
07.02.2018
Daňové poplatníky čekají od roku 2019 poměrně významné změny. Vyplývá to alespoň z prvního návrhu novely zákona o daních z příjmů zveřejněné ministerstvem financí. Ta se nyní nachází ve vnějším připomínkovém řízení. Mělo by podle ní dojít k zásadní úpravě konceptu zdanění fyzických osob. Právnické osoby budou nově podléhat pravidlům směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) a do daňového řádu bude zavedeno obecné pravidlo proti zneužití práva.


EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn
Daň z příjmů
23.01.2018
Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018, resp. 31. prosince 2018. Konkrétně se dopady rozsudku promítly do odložení spuštění 3. a 4. fáze EET, zrušení povinnosti evidovat platby kartou a zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ. Soud dále konstatoval, že výjimky ze zákona o evidenci tržeb nelze stanovovat nařízením vlády, ale musí být zakotveny přímo v zákoně. Podstatné však je, že drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn.


Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem
Majetkové daně
16.01.2018
Finanční správa již v předchozích zdaňovacích obdobích zavedla službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail.


Středa 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání
Majetkové daně
16.01.2018
Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do středy 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2017 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2017 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.


Podnikatelé a pronajímatelé, máte možnost volby: Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti
Daň z příjmů
16.01.2018
Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového základu daně, mají možnost při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 zvolit jednu ze dvou variant a vybrat si pro ně výhodnější zdanění.


DPH se nezahrnuje do základu daně z nabytí nemovitých věcí ani v případě nabyvatele
Daň z přidané hodnoty
12.01.2018
DPH se nebude zahrnovat do základu daně z nabytí nemovitých věci ani v případech, kdy je poplatníkem daně nabyvatel. Poplatníci tak mohou podat dodatečné daňové přiznání a získat část již zaplacené daně zpět.


Dodatky k informacím GFŘ účinné od ledna
Daň z přidané hodnoty
12.01.2018
Generální finanční ředitelství (GFŘ) oznámilo, že dosavadní přístup k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH bude aplikovat i v roce 2018. Rovněž upozornilo, že s účinností od 1. ledna 2018 se rozšiřují kritéria, která vedou k rozhodnutí o přidělení statusu nespolehlivého plátce.


Možnosti získání podpory z veřejných zdrojů v roce 2018
Obecné a ostatní
12.01.2018
Řada podniků využívá pro financování investic nejrůznějších forem veřejné podpory. I pro rok 2018 jsou připravovány či již vyhlášeny nové možnosti. Mezi nejčastěji využívané patří investiční pobídky, dotace z programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a dotace z programů Technologické agentury ČR (TAČR).


Změny v EET a její další osud s otazníky
Daň z příjmů
12.01.2018
Ti z vás, kteří se připravují nebo se již připravili na přechod do režimu EET, by měli zpozornět. Ústavní soud totiž v polovině prosince zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb. Rozhodnutí se dotkne i osob, které již elektronické evidenci tržeb podléhají.


Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 4
Daň z přidané hodnoty
09.01.2018
S účinností od 1. 1. 2013 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahuje ustanovení § 106a, které stanoví podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut, zejména v kombinaci s § 109 odst. 3 zákona o DPH, by měl primárně sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.


Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu
Daň z přidané hodnoty
09.01.2018
Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017. Pokyn GFŘ D-29, který upravuje prominutí těchto pokut u kontrolního hlášení DPH, byl v této souvislosti aktulizován Dodatkem č. 2.


Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
Daň z přidané hodnoty
09.01.2018
Generální finanční ředitelství vydává z důvodu jednotného přístupu k uplatňování DPH při osvobození poskytnutí služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží ve smyslu § 69 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ze dne 29. června 2017 ve věci C-288/16 L. Č. tuto Informaci.


Zaměstnanci mohou využít zjednodušený formulář daňového přiznání k dani z příjmů
Daň z příjmů
09.01.2018
Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost, že stejně jako v loňském roce mohou daňoví poplatníci, kteří zdaňují za uplynulý rok 2017 příjmy pouze ze závislé činnosti (typicky zaměstnanci), využít zjednodušený formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.


Tisková zpráva Finanční správy
Daň z přidané hodnoty
09.01.2018
Od nového roku již budou okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH dány přímo zákonem. Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nemění.


Oceňovací předpis 2018
Majetkové daně
09.01.2018
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – úplné pracovní znění


Upozornění k tiskopisům 2017
Daň z příjmů
08.01.2018
Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 24 (dále „DAP č. 24“).


Pokyn GFŘ D-36
Daň z příjmů
08.01.2018
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017.


Finanční správa zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů
Obecné a ostatní
03.11.2017
Na základě provedené hloubkové analýzy dosavadní praxe a s ohledem na vývoj aktuální judikatury správních soudů připravila Finanční správa metodický pokyn, který sjednocuje, zpřesňuje a zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů.


Pronajímáte přes Airbnb? Podléháte daním, vzkazuje finanční správa
Daň z přidané hodnoty
02.11.2017
Poskytovatelé ubytování, kteří využívají internetové portály jako např. Airbnb, by měli zpozornět. Generální finanční ředitelství vydalo v říjnu 2017 Informaci s cílem upozornit na daňové povinnosti v této oblasti – a to nejen z pohledu daní z příjmů a daně z přidané hodnoty (DPH), ale také z hlediska elektronické evidence tržeb.


DPH: víte, že jste měli vědět?
Daň z přidané hodnoty
02.11.2017
V nedávné době nalezli vybraní plátci DPH ve své datové schránce na první pohled ne zcela jasné Sdělení ve věci přijetí odpovídajících opatření („Sdělení“). Správce daně v něm uvádí příkladný seznam doporučovaných preventivních opatření.


Kuchařka GFŘ k projektům výzkumu a vývoje
Obecné a ostatní
02.11.2017
Judikatura Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že bezchybný projekt výzkumu a vývoje je nezbytnou podmínkou pro uplatnění daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci shrnující judikované závěry do jednoho dokumentu. Odchýlení od popsaných náležitostí může znamenat vyšší riziko sporu než doposud.


Finanční správa upozorňuje na nové vzory tiskopisů pro závislou činnost na zdaňovací období roku 2018
Daň z příjmů
20.10.2017
Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na zveřejnění nových vzorů tiskopisů pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnance) a pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele). Jedná se o nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (25 5457 MFin 5457 – vzor č. 26) a nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (25 5457/B MFin 5457/B – vzor č. 1).


Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů
20.10.2017
Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) dochází od zdaňovacího období 2018 k rozšíření komunikace mezi plátcem daně (dále jen „zaměstnavatel“) a poplatníkem (dále jen „zaměstnanec“) v souvislosti s ustanovením § 38k zákona o daních z příjmů tak, aby bylo možné využít i jiného způsobu projevu vůle zaměstnance při uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani a daňového zvýhodnění.


Další bič na OSVČ. Budou se jim doměřovat daně na základě tvrdých dat z #EET
Obecné a ostatní
20.10.2017
U osob samostatně výdělečně činných klesá podle ministerstva financí daňový výnos, a tak si na ně posvítí. Využije k tomu tvrdá data z EET.


Náhrada mzdy pro rok 2018. Marodit bude výhodnější
Personalistika a mzdy
20.10.2017
Pracovní neschopnost bude od roku 2018 příjemnější. Alespoň z pohledu finanční kompenzace. Zvyšuje se náhrada mzdy i nemocenské.


Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platfore
Daň z přidané hodnoty
13.10.2017
Finanční správa vydala Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb a další. Jejím cílem je seznámit subjekty účastnící se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem, s jejich daňovými povinnostmi.


Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)
Daň z přidané hodnoty
13.10.2017
Cílem této informace je shrnutí daňových povinností (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění p. p.) daňových subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem.


Senát schválil doplnění kontrolního hlášení
Daň z přidané hodnoty
13.10.2017
Senátoři dnes odhlasovali pozměňovací návrh připravený ve spolupráci s Ministerstvem financí reagující na nález Ústavního soudu u kontrolního hlášení. Ústavní soud na konci loňského roku nevyhověl stížnosti na protiústavnost kontrolního hlášení. Vydal však nález, v němž laicky řečeno konstatoval, že není v souladu s ústavním pořádkem, aby zákon poskytoval Finanční správě možnost vyžadovat v rámci kontrolního hlášení jakékoliv údaje z pohledu Finanční správy nutné pro správu DPH. Proto Ústavní soud požadoval, aby byly vymezeny základní okruhy těchto údajů. V ideálním případě přímo zákonem a nikoliv pouze formulářem připraveným Finanční správou. Termín pro provedení související změny zákona Ústavní soud stanovil na 31. 12. 2017.


Novela zákona o DPH upřesňuje požadavky na kontrolní hlášení
Daň z přidané hodnoty
05.10.2017
Poslanecká sněmovna schválila v reakci na nález Ústavního soudu (ÚS) novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Podle ÚS není možné, aby Finanční správa vyžadovala po daňových subjektech v rámci kontrolního hlášení údaje, které nejsou alespoň rámcově vymezené zákonem.


Otevřená cesta k úrokům ze zadržovaných odpočtů
Obecné a ostatní
05.10.2017
Nárok daňového subjektu na úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů opakovaně potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS), a to i přes nevoli Finanční správy. Generální finanční ředitelství (GFŘ) konečně připustilo, že tato judikatura není ojedinělá. Plošného automatického vyplácení úroků se ale plátci DPH nedočkají.


Zdanění disproporční výplaty podílu na zisku
Obecné a ostatní
05.10.2017
Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců nedávno řešil příspěvek týkající se zdanění výplaty podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích v případě, kdy společníkům ve společnosti s ručením omezeným nebo akcionářům v akciové společnosti plyne podíl na zisku v jiném poměru, než odpovídá jejich podílu na základním kapitálu.


Otazníky kolem otcovské dovolené a jejich odpovědi v příkladech
Personalistika a mzdy
05.10.2017
Otcovskou poporodní péči bude možné poprvé čerpat 1. února 2018. Proč se nebude proplácet od volného dne a jak to bude se souběhem nemocenských dávek?


DPH společníků společnosti fyzických osob se mění
Daň z přidané hodnoty
22.09.2017
Společníci společnosti (dříve sdružení) fyzických osob se již automaticky nestávají plátci DPH. Mají ale od poloviny letošního roku nové povinnosti.


Chcete změnit od roku 2018 zdravotní pojišťovnu? Zbývají vám necelé dva týdny
Obecné a ostatní
22.09.2017
Kdo chce od příštího roku změnit zdravotní pojišťovnu, má na to čas do konce září. Kdo termín nestihne, bude muset se změnou počkat až do poloviny roku 2018.


Jak na spropitné v souladu se zákonem
Obecné a ostatní
22.09.2017
Je zřejmé, že spropitné, které přenechá zákazník obsluze či podnikateli, je třeba zdanit. Nejen to, které je placeno prostřednictvím platebních karet.


Účtenkovka startuje již 1. října
Obecné a ostatní
14.09.2017
Ministerstvo financí spustí za necelé tři týdny účtenkovou loterii pod názvem Účtenkovka. Zákazníci v ní mají šanci každý měsíc vyhrát jednu z 21 025 cen v hodnotě od 100 do 1 000 000 korun. Stačí jen zaregistrovat účtenku vydanou obchodníkem, který eviduje tržby podle zákona o evidenci tržeb. Evidence tržeb se v tuto chvíli týká velko- a maloobchodů a stravovacích a ubytovacích služeb.


Novinky v daních fyzických osob pro rok 2017
Obecné a ostatní
14.09.2017
Přinášíme přehled změn zákona o daních z příjmů, které daňoví poplatníci využijí poprvé v roce 2017. V ročním zúčtování i v daňovém přiznání.


Při každé 6. kontrole #EET najde berňák u podnikatelů pochybení
Obecné a ostatní
14.09.2017
Blížící se Účtenkovka má omezit počet kontrol podnikatelů v oblasti EET, loterie má napomoci k samokontrolám


Finanční správa bude vstřícnější, zajišťováky budou mít přísnější podmínky
Obecné a ostatní
14.09.2017
Po několika mediálních případech, kdy firma skončila v insolvenci na základě zajišťovacích příkazů berňáku, přispěchal resort financí s novým oznámením.


Nejen daň z příjmů fyzických osob pod drobnohledem NKÚ
Daň z příjmů
07.09.2017
Od června minulého roku až do letošního jara prověřoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) správu daně z příjmů fyzických osob (DPFO). Kontrolní závěr nešetří kritikou na adresu finanční správy. NKÚ ve zprávě také odhadem vyčíslil, kolik stojí správa této daně zaměstnavatele. Současně je ve zprávě nastíněn nový směr, kterým by se finanční správa měla či bude ubírat.


Vyjádření NSS k přímé souvislosti nedaňových nákladů a zdanitelných výnosů
Obecné a ostatní
07.09.2017
V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud (NSS) přelomový rozsudek k aplikaci problematického ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů ve znění účinném do konce roku 2014. Dal tak příležitost k přehodnocení přístupu k nedaňovým nákladům, ke kterým je evidován přímo související výnos, a případně k dosažení dodatečných daňových úspor.


Počet nespolehlivých plátců rychle roste
Daň z přidané hodnoty
07.09.2017
Institut nespolehlivého plátce je zakotven v zákoně o DPH již od roku 2013. V kombinaci s povinností příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň by tento institut dle GFŘ měl sloužit především jako účinný nástroj v boji proti daňovým únikům v oblasti DPH. Počet nespolehlivých plátců přitom každým dnem výrazně stoupá.


Tři novinky v oblasti zdaňování zaměstnanců
Obecné a ostatní
07.09.2017
Daňová zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů se rozšiřují. Zavádí se nová odčitatelná položka za darování kostní dřeně. Rok 2018 přinese také další zvýšení minimální mzdy.


Novela zákona o DPH umožňuje správci daně zrušit skupinovou registrace dříve
Daň z přidané hodnoty
07.09.2017
Novela zákona o DPH účinná od 1. července 2017 urychluje ukončení skupinové registrace k DPH. Pokud je registrace zrušena z moci úřední, končí již okamžikem, kdy rozhodnutí správce daně nabyde právní moci.


Veřejná soutěž programu THÉTA pro oblast energetiky bude vyhlášena na podzim
Obecné a ostatní
07.09.2017
Technologická agentura České republiky vyhlásí na podzim první veřejnou soutěž v programu Théta. Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky. Předpokládá se, že program bude pokračovat v letech 2018–2025. Veřejná soutěž by měla být vyhlašována každoročně až do roku 2023.


Berňák bude nově daň z nabytí nemovitých věcí počítat z ceny bez DPH
Majetkové daně
07.09.2017
FS mění způsob výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí. Reaguje tak na rozsudek Nejvyššího správního soudu. Zpětně bude muset vrátit část daně tisícům poplatníků.


Pozor, stále ne všichni změnili číslo účtu pro platbu zdravotního pojistného
Obecné a ostatní
01.09.2017
Platby za zdravotní pojištění musí chodit pojišťovnám na nová čísla bankovních účtů. Ne všichni ale čísla změnili. Lajdáci jsou zejména v řadách OSVČ.


Přišla doba pokutová? Jaké povinnosti a sankce uvalila tato vláda na podnikatele
Obecné a ostatní
01.09.2017
Nová kontrolní opatření a regulace, které schválila tato vláda, jdou samozřejmě ruku v ruce s novými sankcemi. A ty jsou v některých případech hodně tvrdé.


Senátoři zaútočili kvůli kontrolním hlášením na daňový řád, přehlédli ale novelu
Daň z přidané hodnoty
01.09.2017
Skupina senátorů v čele s Ivem Valentou podala návrh k Ústavnímu soudu na zrušení části daňového řádu. Jejich argumentace má však zásadní mezeru.


Účtenková loterie už má logo, je barevné jak duha a stálo 80 tisíc Kč
Obecné a ostatní
31.08.2017
Účtenková loterie, která má odstartovat 1. října, má již své logo. Je barevné jak duha. Vytvoření celého grafického manuálu stálo rezort 80 tisíc korun bez DPH.


V říjnu startuje Účtenkovka. Výhry si vlastně zaplatíte z vlastní kapsy
Obecné a ostatní
31.08.2017
Účtenková loterie nabídne ročně výhry za 65 milionů, přičemž jednotlivě můžete vyhrát pouhou stovku nebo i milion korun. Jak se můžete do Účtenkovky zapojit a kolik bude stát loterie daňové poplatníky?


Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017
Daň z přidané hodnoty
25.08.2017
Cílem této Informace je seznámení se změnami při uplatňování DPH společníky společnosti, ke kterým dochází v souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.


Statistika nuda je… aneb Činnost finanční správy v roce 2016
Daň z příjmů
10.08.2017
Finanční správa nedávno zveřejnila zprávu o činnosti za rok 2016. V té uvádí, že daňové příjmy meziročně vzrostly téměř o deset procent v důsledku zvýšené kontrolní činnosti správce daně. Současně došlo k nárůstu počtu podaných odvolání proti rozhodnutí orgánů finanční správy a k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní.


Sdělení k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih na poukázky
Daň z příjmů
10.08.2017
Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů sděluje, že s účinností od 1. 1. 2018 dochází zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, k rozšíření množiny osvobozených příjmů uvedených v § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů o nový bod č. 4 tohoto ustanovení, tj. k rozšíření nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů o možnost poskytnutí příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.


Novinka u vybraných elektronických podání: namísto sankce výzva
Obecné a ostatní
10.08.2017
Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak, než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.


Uchazečům o zaměstnání se omezily možnosti přivýdělku
Obecné a ostatní
10.08.2017
Novela zákona o zaměstnanosti přinesla výrazné změny v nekolidujícím zaměstnání. Přivýdělek na dohody o provedení práce pomalu, ale jistě končí.


Cejch nespolehlivého plátce nemusí být navždy, v červenci se rekordně vymazávalo
Obecné a ostatní
10.08.2017
V letošním červenci došlo k rekordnímu množství výmazů subjektů ze seznamu nespolehlivých plátců. Konkrétně šlo o 81 podnikatelů.


Country by country reporting – změny na obzoru
Obecné a ostatní
21.07.2017
Na poslední schůzi poslanecké sněmovny došlo k dalšímu posunu ve schvalovacím procesu novely zákona o mezinárodní spolupráci. Ta do české legislativy zakotví již delší dobu avizovanou povinnost v oblasti výměny informací, a to tzv. Country by country reporting.


GFŘ vydalo informace k novele zákona o DPH a pokyny ke kontrolnímu hlášení
Daň z přidané hodnoty
21.07.2017
V návaznosti na schválenou novelu zákona o DPH účinnou od 1. července 2017 vydalo GFŘ informace k novelizovaným oblastem. Zveřejnilo také aktualizované pokyny k vyplnění kontrolního hlášení.


Dotační program OP PIK běží naplno i přes léto
Obecné a ostatní
21.07.2017
I v létě mohou podniky žádat o podporu z dotačních programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jaké jsou poslední novinky? Které výzvy jsou nebo budou otevřeny pro velké podniky?


Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty – poskytování pracovní síly
Daň z přidané hodnoty
21.07.2017
Finanční správa České republiky upozorňuje daňové subjekty na skutečnost, že přijímání zdanitelných plnění spočívajících v poskytování pracovní síly dle právního vztahu uzavřeného v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem může být zatíženo podvodem na dani z přidané hodnoty.


Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 3
Daň z přidané hodnoty
21.07.2017
S účinností od 1. 1. 2013 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahuje ustanovení § 106a, které stanoví podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut, zejména v kombinaci s § 109 odst. 3 zákona o DPH, by měl primárně sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.


Předprázdninový souhrn legislativních novinek pro zaměstnavatele
Obecné a ostatní
22.06.2017
Aktuálně prošlo legislativním procesem hned několik důležitých novel z oblasti zaměstnávání. Některé nabudou účinnosti v roce 2018, jiné již letos.


Slevy na invaliditu letos a od roku 2018. V konkrétních příkladech
Obecné a ostatní
22.06.2017
Invalidita se různě posuzuje pro účely slevy na dani i pro účely náhradního plnění. Problémy činí zpětné přiznání i odebrání. Podmínky se navíc brzy změní.


Informace k daňovému balíčku
Daň z příjmů
16.06.2017
Informace k novele zákonů, kterou se mění některé zákony v oblasti daně.


Doplňující informace pro plátce daně ze závislé činnosti ke sdělení zveřejněnému dne 6. ledna 2016
Obecné a ostatní
16.06.2017
Předepsaný doklad podle § 38l zákona o daních z příjmů.


6 mýtů o zdanění nabytí bytové jednotky v rodinném domě
Majetkové daně
16.06.2017
V denním tisku v současné době vycházejí články k problematice daně z nabytí nemovitých věcí v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě. Bytové jednotky v bytových domech jsou při prvním prodeji novostavby od daně osvobozeny, kdežto v rodinných domech ne. Bohužel jsou k tomuto tématu ze strany médií uváděny nepřesnosti a zkreslené údaje, které by mohly poplatníkům spíše uškodit, proto uvádíme tyto informace na pravou míru.


Zákon o mezinárodní spolupráci
Obecné a ostatní
16.06.2017
Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní.


Na celé odstupné již exekutor dlužníkům nesáhne
Personalistika a mzdy
08.06.2017
Zásadně se mění postup při provádění exekučních srážek ze mzdy z odstupného. Zaměstnanci v exekucích zajásají, zaměstnavatelé se s tím musí vypořádat.


Neberte si příklad z Rohlíku. Víme, jak správně zaměstnat zahraniční zaměstnance
Personalistika a mzdy
08.06.2017
Co se aktuálně změnilo, čeho se vyvarovat při zaměstnání zahraničních zaměstnanců (cizinců i EU) a jejich vyslání na práci do ČR, vysvětlil inspektorát práce.


Nové investiční pobídky?
Obecné a ostatní
08.06.2017
V současné době se projednává návrh změn investičních pobídek v České republice. Investiční pobídky si oblíbili zejména investoři z řad výrobních společností, kteří díky nim získali daňové prázdniny na rozšíření stávající či zavádění nové výroby. Co je důvodem zvažovaných změn a jakých úprav by měly doznat investiční pobídky? Odkdy nás tato změna čeká?


Nový zákon o daních z příjmů – na co se můžeme těšit?
Daň z příjmů
08.06.2017
Nový zákon o daních z příjmů je dlouho deklarovanou prioritou ministerstva financí (MF). Dle zákulisních informací už paragrafované znění získává konkrétní obrysy a přivítá po podzimních volbách v úřadu nového ministra.


Nejen (korunové) dluhopisy pod drobnohledem finanční správy
Obecné a ostatní
08.06.2017
V minulých týdnech zahájila finanční správa plošná šetření v oblasti financování. Zaměřuje se zejména na společnosti, které před rokem 2013 emitovaly tzv. „korunové dluhopisy“. V rámci koordinovaného postupu se však neomezuje pouze na problematiku srážkové daně.


MLI: Česká republika volí minimalistický přístup
Obecné a ostatní
08.06.2017
V polovině května vláda schválila návrh na sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. Necelý měsíc před oficiálním podpisem úmluvy se k ní připojila pouze v minimalistické variantě.


Na pokutách k #EET se vybraly už přes 2 miliony korun
Obecné a ostatní
02.06.2017
Stát vydělává i na pokutách. Do státní kasy přitekly přes 2 miliony korun, které finanční správa vybrala na pokutách k elektronické evidenci tržeb.


Na co nezapomenout při čerpání neplaceného volna
Obecné a ostatní
02.06.2017
Blíží se letní čas, čas sluníčka, cestování a odpočinku. Spolu s ním i doba dovolených a u některých zaměstnanců i čerpání neplaceného volna.


Páka na karuselové podvody se rozšiřuje, do reverse charge spadnou další položky
Daň z přidané hodnoty
02.06.2017
Finanční správa upozorňuje na rozšíření režimu reverse – charge o další položky. Stane se tak už v červenci. Které to konkrétně jsou?


Ministerstvo kličkuje jak Messi, detaily kontrolních hlášení předpisem nestanoví
Obecné a ostatní
29.05.2017
Nejprve ministerstvo financí chtělo obejít nález Ústavního soudu u kontrolních hlášení tím, že odkázalo na daňový řád. Nyní vymyslelo novou kličku.


Žádost o paušální daň na rok 2017 lze ještě stihnout
Daň z příjmů
29.05.2017
Poslední dny zbývají do konce termínu pro žádost o paušální daň. Tentokrát podle nově upravených podmínek. Bude i pro zaměstnance.


Zvýší se rodičovský příspěvek a daňové zvýhodnění na první dítě
Obecné a ostatní
12.05.2017
Novela zákona o státní sociální podpoře přináší řadu změn. A to do oblasti rodičovského příspěvku, daňového zvýhodnění a dalších prorodinných opatření.


Nespolehlivých plátců je už 9 tisíc. Víme, kde hlavně sídlí a kde skoro vůbec
Daň z přidané hodnoty
12.05.2017
Počet nespolehlivých plátců DPH narůstá každý měsíc o stovky a již překročil hranici 9 tisíc.


Jaké zákony brzy začnou platit a u jakých není jisté, že stačí ještě projít
Obecné a ostatní
10.05.2017
S ohledem na současnou vládní krizi není jisté, jak dopadnou zákony, které ještě nebyly schváleny. Čtěte přehled, které změny již prošly a které ještě nikoli.


Možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou do 31. května 2017
Daň z příjmů
04.05.2017
Upozornění ke stanovení daně z příjmů fyzických osob paušální částkou za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017 – možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou do 31. května 2017.


Nezapomeňte si změnit zálohu na pojištění, jinak vás penále nemine
Obecné a ostatní
04.05.2017
Podali jste přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení? Tak si nezapomeňte změnit i zálohu.


Začínají chodit složenky k dani z nemovitostí. Nebudou ale poslány všem
Majetkové daně
04.05.2017
Finanční správa začala rozesílat složenky k dani z nemovitých věcí, s jejichž pomocí lze daň zdarma zaplatit.


Kdy nabyde účinnosti novela zákona o daních z příjmů?
Daň z příjmů
04.05.2017
Novela zákona o daních z příjmů, kterou podepsal prezident, nabyde účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Z neoficiálních zdrojů z ministerstva financí zaznívá, že vyhlášení bude načasováno tak, aby účinnost nastala 1. července 2017. Po dlouhé době opět bude novela zákona o daních z příjmů účinná od poloviny kalendářního roku. O to zásadnější budou v praxi přechodná ustanovení a jejich výklad. Od kdy bude možné například odpisovat technické zhodnocení provedené podnájemcem? Na tyto otázky dává odpověď výklad přechodných ustanovení prezentovaný ministerstvem financí odborné veřejnosti.


DPH u realizace „záruk“ v novém
Daň z přidané hodnoty
04.05.2017
Novela zákona o DPH, kterou podepsal prezident, přináší zásadní změnu pro banky a další plátce DPH, kteří si zajišťují budoucí úhradu svých pohledávek movitými a nemovitými věcmi. Nově, s účinností zřejmě od 1. července, se při realizaci těchto „záruk“ uplatní režim přenesení daňové povinnosti. Novela však vyvolává řadu nejasností. Ty by měla odstranit připravovaná informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ).


Opatření k zajištění výběru daní jsou stále restriktivnější
Obecné a ostatní
04.05.2017
V poslední době správce daně přistupuje ke stále přísnějším krokům s cílem vybrat daně v co nejvyšší míře. Jedním z nich je rozšířená aplikace zajišťovacích příkazů a jejich následná exekuce ve velice krátkém čase. Tím to však nekončí.


Kdy se poprvé využije vyšší daňové zvýhodnění?
Daň z příjmů
27.04.2017
Zaměstnanci se těší na vyšší daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Poprvé se uplatní v měsíci účinnosti novely. O který měsíc se jedná?


Máme přehled, jak se popasovat se zdravotním a sociálním pojištěním za rok 2016
Obecné a ostatní
27.04.2017
Na podání přehledů má většina OSVČ ještě týden. Víme, na co si dát pozor při vyplňování a také co udělat poté, co přehledy odevzdáte.


EET přinese do rozpočtu údajně více peněz, než byl původní odhad
Obecné a ostatní
27.04.2017
Ministerstvo financí aktualizovalo své odhady ohledně příjmů z elektronické evidence tržeb. Má přinést o několik miliard více, než byl původní odhad.


Ministr financí navrhuje rozšířit osvobození od daně z nabytí nemovitosti
Majetkové daně
21.04.2017
Od daně z nabytí nemovitých věcí je v současné době osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě rodinného domu, k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je stavba rodinného domu, a k jednotce zahrnující byt a s ním užívanou garáž, sklep nebo komoru, která se nachází v bytovém domě. Vyplývá to ze zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. V poslední době nicméně zaznamenáváme žádosti o osvobození i u nově vystavených rodinných domů, nabytí těchto jednotek však od daně osvobozeno není.


Osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje
Majetkové daně
21.04.2017
Finanční správa dne 20.4.2017 zveřejnila Informaci k aplikaci zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě.


Začněte vyplňovat Přehled pro zdravotní pojišťovnu, termín se blíží
Obecné a ostatní
13.04.2017
Také letos čeká více než 600 tisíc podnikatelů povinnost vyplnit a odevzdat Přehled pro zdravotní pojišťovnu. Termín je do 3. května včetně.


Požádejte o prominutí pokut u kontrolních hlášení. Úřady žádnou žádost nezamítly
Obecné a ostatní
13.04.2017
Pokud patříte mezi nešťastníky, kteří dostali v souvislosti s kontrolním hlášením pokutu, požádejte o její odpuštění. Úřady zatím všem žádostem vyhověly.


Kontroly #EET začínají přitvrzovat, výrazně vzrostl počet pokut i jejich výše
Obecné a ostatní
13.04.2017
Už více než 100 poplatníků dostalo pokutu za nesplnění některých povinností v rámci EET. Další skoro dva tisíce míří do správního řízení.


Vyšší slevy pro rodiny s dětmi a jednodušší daně. Poslanci schválili daňový balíček
Obecné a ostatní
06.04.2017
Vyšší daňové slevy pro pracující rodiny s dětmi, jednodušší placení daní nebo účinnější boj s daňovými úniky. To vše přináší nový daňový balíček z dílny Ministerstva financí, který včera ve večerních hodinách již podruhé schválila Poslanecká sněmovna.


Srážky ze mzdy po novele zákoníku práce
Personalistika a mzdy
06.04.2017
Novela zákoníku práce zužuje rozsah srážek, které může zaměstnavatel ze mzdy provést. Jak to bude s pořadím pohledávek?


Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Obecné a ostatní
06.04.2017
Cílem této informace je shrnuti základních postupů souvisejících s podáním žádosti o prominuti pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to zejména ve vztahu k rozšíření důvodů pro toto prominuti s účinností od 6. 3. 2017.


Sněmovna schválila daňový balíček. GFŘ připravuje návrhy Informací k novele DPH
Daň z přidané hodnoty
06.04.2017
Sněmovna schválila daňový balíček vrácený Senátem v původním sněmovním znění. Návrhy Senátu týkající se zejména DPH u nemovitých věcí tak Sněmovna odmítla. V původním znění byla účinnost stanovena na 1. dubna, do tohoto data se ale nestihl zákon schválit a vydat. Účinnost se tak bude řídit obecným pravidlem vyplývajícím ze zákona o Sbírce zákonů a nastane patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce. Je možné, že vláda „počká“ se zveřejněním ve Sbírce zákonů, aby účinnost nastala 1. července. To by dávalo smysl zejména pro aplikaci změn v oblasti DPH. Generální finanční ředitelství již připravuje Informace k novelizovaným oblastem, které připomínkuje také Komora daňových poradců


Pokuty za kontrolní hlášení: nové možnosti promíjení
Obecné a ostatní
06.04.2017
Generální finanční ředitelství (GFŘ) rozšiřuje možnosti promíjení pokut za nepodání či pozdní podání kontrolního hlášení ve výši deset, třicet či padesát tisíc korun. Za rok 2016 půjde například prominout až dvě pokuty bez ohledu na důvod prodlení, za rok 2017 potom jednu pokutu.


Ve kterém okamžiku je z hlediska DPH vývoz zboží uskutečněn?
Daň z přidané hodnoty
06.04.2017
Loňská novela zákona o DPH přinesla změnu ve vymezení daňového dokladu při vývozu zboží. Související nedávno uzavřený příspěvek na koordinační výbor Generálního finančního ředitelství předložený Komorou daňových poradců vyjasňuje okamžik uskutečnění plnění při vývozu zboží a v souvislosti s tím také okamžik vykázání vývozu v přiznání k DPH.


MF vydalo podklady k směrnici ATAD
Obecné a ostatní
06.04.2017
Ministerstvo financí zveřejnilo diskusní materiál k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. směrnice ATAD) do českého právního řádu. Zaměřuje se zejména na nová pravidla omezení odčitatelnosti úroků, zdanění při odchodu ze země, zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC pravidla) a pravidla pro danění hybridních nesouladů. Shrnujeme to nejdůležitější.


Podléhají úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů dani z příjmů?
Daň z příjmů
06.04.2017
První úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů ve výši až 14 % p.a. přiznal daňovému subjektu Nejvyšší správní soud (NSS) před více než dvěma a půl lety. Do dnešního dne potvrdila nárok daňových subjektů na úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů (NO) celá řada rozsudků správních soudů. Přesto i tyto úroky vyvolávají řadu otazníků a bouřlivých debat nejen ve státní správě.


Účinnost komplexní novely insolvenčního zákona se blíží
Obecné a ostatní
06.04.2017
1. července letošního roku vstoupí v účinnost komplexní novela insolvenčního zákona, vyhlášená pod číslem 64/2017 Sb. Mezi nejvýznamnější změny, které přinese, patří rozšíření, resp. zpřesnění definice úpadku. Změn důležitých jak pro věřitele, tak pro dlužníky, však novela obsahuje nespočet. Uvádíme ty nejpodstatnější.


Sdělení ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny
Daň z příjmů
31.03.2017
S účinností od 1. května 2016 bylo novelou (zákon č. 125/2016 Sb.) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), mimo jiné doplněno ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, a to v tom smyslu, že ostatními příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů jsou také příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“).


Nepodáte přiznání elektronicky, ačkoli to máte za povinnost? Zaplatíte 2000 Kč
Obecné a ostatní
31.03.2017
Někteří podnikatelé mají ze zákona povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Pokud tak neučiní, dostanou automaticky pokutu ve výši 2000 Kč.


Přiznání byste měli podat do pondělí, beztrestně se ale můžete o týden opozdit
Obecné a ostatní
31.03.2017
Základní lhůta pro podání daňového přiznání sice vyprší již v pondělí 3. Dubna, bez rizika pokuty se ale lze s přiznáním ještě o několik dní opozdit.


Chcete daňový bonus? Připravte si více dokumentů než v předchozích le­tech
Obecné a ostatní
31.03.2017
Lidé, kteří chtějí vyplatit daňový bonus, mají letos složitější úlohu. Nově totiž musí vesměs úřadům dokládat další potvrzení.


Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
Obecné a ostatní
30.03.2017
Ve Sbírce zákonů byl dne 30. března 2017 vyhlášen zákon č. 92/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce...


Finanční správa upozorňuje na chybně uplatňované slevy na dani
Obecné a ostatní
17.03.2017
Z provedeného šetření Finanční správy vyplynulo, že někteří poplatníci chybně uplatňují zejména slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s nimi ve společně hospodařící domácnosti. V uplynulém roce byla vyměřena rozdílně od částek přiznaných poplatníky v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob u slev na dani na manželku/manžela částka téměř 10 milionů korun, u daňového zvýhodnění na vyživované děti to bylo dokonce 17,5 milionů korun.


V přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo ke změně u příloh
Daň z příjmů
17.03.2017
Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů právnických osob, že od loňského roku došlo ve vyhlášce pro podnikatele, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, k doplnění nového ustanovení, ve kterém je stanoven rozsah sestavování účetní závěrky.

Více Zde


Namísto složenky e-mail. Finanční správa takto může poslat poplatníkům údaje pro placení daně z nemovitých věcí
Obecné a ostatní
17.03.2017
Finanční správa zavedla pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky.


Pokyn GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 1
Obecné a ostatní
10.03.2017
Pokyn GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 1 najdete Zde


Dodatek č. 1 – k Pokynu GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Obecné a ostatní
10.03.2017
Dodatek č. 1 – k Pokynu GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení najdete zde


Turistická informační centra nemusí nutně rušit komisní prodej
Daň z příjmů
10.03.2017
Ministerstvo financí reaguje na v médiích publikované zprávy, že některá turistická informační centra, která prodávají formou komisního prodeje výrobky zejména místních zemědělců, řemeslníků, chráněných dílen nebo například publikace místních spolků, budou tento prodej rušit v důsledku spuštění druhé fáze elektronické evidence tržeb, do které spadá i komisní prodej.


Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem
Obecné a ostatní
10.03.2017
Návrh zákona do českého právního řádu transponuje evropskou směrnici, tzv. DAC III (Directive on administrative cooperation).


Průzkum: České daňové prostředí nepodporuje podnikání
Obecné a ostatní
09.03.2017
Téměř dvě třetiny finančních manažerek a manažerů nepovažují daňové prostředí v Česku za podnikatelsky příznivé. Více než polovina respondentů hodnotí změny posledních 2–3 let negativně. Za nejvíce zatěžující novinku označují firmy kontrolní hlášení. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG Česká republika, do kterého se zapojilo 339 finančních manažerek a manažerů.


Jak doručit datovou zprávu včetně plné moci
Obecné a ostatní
09.03.2017
Doručování do datových schránek a formální náležitosti dokumentů jejich prostřednictvím odesílaných vzbuzují od roku 2009, kdy zákonodárce datové schránky zavedl, řadu výkladových nejasností. V poslední době se jak civilní, tak správní soudy vyjadřovaly k některým aspektům komunikace prostřednictvím tohoto systému, aby přispěly k jednotné správní praxi.


GFŘ upřesňuje evidenci tržeb přijatých prostřednictvím dopravců
Obecné a ostatní
09.03.2017
Máte správně nastavené smluvní podmínky se svým dopravcem? Víte, kdo a kdy má evidovat tržby, jejichž inkaso vám dopravce zajišťuje? Pozor – pro účely EET není dopravce jako dopravce. Generální finanční ředitelství publikovalo pomocný materiál pro evidenci tržeb, které poplatník přijímá prostřednictvím svého dopravce. Jde nejen o případy tzv. e-shopů, ale platí obecně pro všechny, kteří své zboží expedují pomocí dopravců, pokud tito pro ně zároveň přijímají platby za doručené zboží.


Novela výrazně rozšíří informační povinnost vůči správci daně
Obecné a ostatní
09.03.2017
Ministerstvo financí předložilo v polovině února do zrychleného připomínkového řízení novelu daňového řádu. Ta by měla od příštího roku zajistit nejen finančním úřadům, ale i dalším státním orgánům přístup k dalším informacím o daňových subjektech a jejich bankovních účtech. Novela reaguje na nedávný rozsudek k rozsahu informační povinnosti bank.


Režim DPH při přeprodeji telekomunikačních služeb upřesněn
Daň z přidané hodnoty
09.03.2017
Generální finanční ředitelství (GFŘ) zareagovalo na četné dotazy z oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací a vydalo upřesňující dodatek k dříve publikované informaci. Uplatnění odlišného režimu před účinností dodatku by neměla finanční správa rozporovat, byl-li režim uplatněn v dobré víře a vzájemné shodě obou stran.


Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení
Obecné a ostatní
09.03.2017
Finanční správa přichází s další úlevou pro podnikatele. Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.


Informace k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona č. 235/2004 Sb.
Daň z přidané hodnoty
02.03.2017
V návaznosti na opakující se dotazy ze strany dotčených subjektů vydává Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel informaci shrnující povinnosti prodejců ve vztahu k poskytování plnění osobám požívajícím výsad a imunit.


Většina podnikatelů je na EET připravena
Daň z příjmů
02.03.2017
Finanční správa k dnešnímu dni vygenerovala přibližně 160 tis. autentizačních údajů, z toho zhruba 110 tis. po startu 1. vlny po 1. prosinci 2016. Čísla poskytují dostatečnou záruku, že jakákoliv panika ohledně počtu subjektů přihlášených k druhé vlně EET rozhodně není na místě. Deklarovaná horní hranice 200 - 250 tis. subjektů, kteří by teoreticky mohli být v rámci 2. vlny povinni evidovat, zahrnovala také bez elektronické evidence tržeb obtížně kvantifikovatelný soubor podnikatelů, kteří evidovat nemusí, případně začnou až později.


Odstartovala druhá fáze EET. Autentizační údaje si vyzvedlo 114 tisíc obchodníků
Daň z příjmů
02.03.2017
Systém evidence tržeb po náběhu 2. fáze funguje plynule a zcela bez problémů. K dnešnímu dni si vyzvedlo autentizační údaje přes 114 tisíc obchodníků. Celkem je již v systému zaevidováno 300 miliónů účtenek. Průměrná doba odezvy, kterou potvrzují i nezávislá měření, se pohybuje pod desetinou vteřiny.


Jaké změny můžeme očekávat v daních z příjmů
Majetkové daně
17.02.2017
Daňový balíček, obsahující změny v daních z příjmů, DPH a v daňovém řádu, byl projednán ve třetím čtení a nyní putuje do Senátu. Vybrali jsme pro vás některé významné změny, které byly schváleny v zákoně o daních z příjmů:


Sněmovna schválila novelu zákona o DPH
Daň z přidané hodnoty
17.02.2017
Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní včetně zákona o DPH a daňového řádu. Novely obou zákonů mají nabýt účinnosti 1. dubna 2017. Shrnutí nejvýznamnějších změn v oblasti DPH se zaměřením na problematiku mank/škod a poukázek přinášíme níže.


Závazné posouzení nově i pro alokaci zisků stálým provozovnám
Daň z příjmů
17.02.2017
Do novely zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 873) se díky pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru začlenilo ustanovení rozšiřující institut závazného posouzení. Nově zahrnuje také způsob alokace zisků stálé provozovně zahraničního subjektu.


Vyhlášena druhá výzva v programu Nízkouhlíkové technologie
Obecné a ostatní
17.02.2017
Agentura pro podnikání a inovace vyhlásila druhou výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie. Ten je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky. Podporuje především zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných energetických zdrojů včetně nakládání s energií a využití druhotných energetických surovin.


Snížení sazby DPH u novin a časopisů
Daň z přidané hodnoty
17.02.2017
Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u novin a časopisů z 15 % na 10 %.


Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně
Daň z příjmů
17.02.2017
Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016 nejpozději do 3. dubna 2017. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou.


Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Obecné a ostatní
17.02.2017
Zákon č. 471/2011 Sb. upravuje postup a podmínky, za kterých orgány České republiky poskytují mezinárodní pomoc při vymáhání zejména daňových pohledávek ve vztahu k jiným státům. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012 a nahradil dosavadní právní úpravu.


Autentizační údaje k EET si zatím vyzvedla jen čtvrtina podnikatelů, Finanční správa proto do konce února rozšiřuje úřední hodin
Daň z příjmů
17.02.2017
Tisková zpráva Finanční správy


Novela daňového řádu v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolu
Obecné a ostatní
17.02.2017
Dne 10. února 2017 rozeslalo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní.


Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“
Daň z přidané hodnoty
07.02.2017
Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací


Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací obd. 2017
Daň z příjmů
07.02.2017


Ministr Babiš: Konečně máme návrh na reverse charge
Daň z přidané hodnoty
07.02.2017
První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš vedl delegaci ČR na jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které proběhlo 27. ledna 2017 v Bruselu. Hlavním tématem Rady ECOFIN byla česká priorita - mechanismus přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH. Ministři rovněž diskutovali o koordinaci hospodářských politik členských států EU a o budoucnosti příjmové strany rozpočtu EU.


Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti
Daň z příjmů
27.01.2017
Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů – sněmovní tisk 873 pravděpodobně, vzhledem k dosavadnímu průběhu legislativního procesu, nabude účinnosti v průběhu roku 2017, proto upozorňujeme plátce daně ze závislé činnosti, že pro zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely zdaňovacího období 2017 se použije dosavadní znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), tj. znění účinné do nabytí účinnosti této novely.


GFŘ bude upřesňovat režim DPH při přeprodeji telekomunikačních služeb
Daň z přidané hodnoty
20.01.2017
Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem, a to zejména v případech přeprodejů telekomunikačních služeb, se Generální finanční ředitelství (GFŘ) rozhodlo reagovat na četné dotazy dodatkem k dříve publikované Informaci ke službám elektronických komunikací. Dodatek má zatím formu návrhu a měl by být v nejbližší době publikován. Blíží se pro podniky konec nejistoty při přeúčtování nákladů na soukromé hovory? Budou mít konečně jasno mateřské společnosti, které v rámci holdingu přefakturují náklady na telekomunikační služby na své dceřiné společnosti?


Mezinárodní výměna daňových informací se rozšiřuje o další typ
Obecné a ostatní
20.01.2017
Novou povinnost sdílet informace o finančních výsledcích, vykonávaných aktivitách, počtech zaměstnanců a mnoha dalších ukazatelích přináší další připravovaná novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.


Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola. Podnikatelé, vyzvedněte si včas své autentizační údaje.
Daň z příjmů
20.01.2017
Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu. Podnikatelé by neměli odkládat podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.


Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Poslaneckou sněmovnou
Obecné a ostatní
20.01.2017
Poslanecká sněmovna schválila dne 11. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní (sněmovní tisk č. 868).


Nárok na odpočty DPH pro veřejnoprávní média je v rozporu s unijním právem
Daň z přidané hodnoty
20.01.2017
Poslanecká sněmovna v rámci třetího čtení daňového balíčku přes nesouhlas Ministerstva financí schválila pozměňovací návrh poslanců Václava Votavy a Vítězslava Jandáka, kterým bylo České televizi a Českému rozhlasu v rámci jejich veřejnoprávního vysílání přiznáno daňové zvýhodnění, které je v zásadním rozporu s tuzemskou a evropskou úpravou daně z přidané hodnoty.


Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček
Obecné a ostatní
20.01.2017
Poslanecká sněmovna schválila dne 13. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 873).


Novely daňových zákonů jdou do třetího čtení
Obecné a ostatní
17.01.2017
Do třetího čtení se posunuly novely daňových zákonů (tisk 873). Sněmovna o nich může začít jednat na schůzi od 10. ledna. Účinnost novel je stanovena na 1. duben 2017. Projednávání ve třetím čtení bude poměrně nepřehledné. Ve druhém čtení bylo podáno velké množství pozměňovacích návrhů, včetně návrhů od koaličních poslanců, ministra financí nevyjímaje. Upozorňujeme na klíčové návrhy změn, o kterých by se mělo hlasovat.


Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017
Daň z příjmů
09.01.2017
Daň z příjmů fyzických osob


Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
Majetkové daně
09.01.2017
Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky.


Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění úč. do 31.12.
Daň z příjmů
09.01.2017
Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016.


Vláda schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
Obecné a ostatní
09.01.2017
Dne 19. prosince 2016 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Komise schválila návrh na obecný reverse charge
Daň z přidané hodnoty
09.01.2017
Evropská Komise dnes schválila legislativní návrh na dočasnou výjimku na obecný reverse charge, o který Česká Republika usiluje více než dva roky.


31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“
Spotřební daň a ekologické daně
09.01.2017
Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. ledna 2017 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „T“.


S účinností zákona o evidenci tržeb se snižuje DPH u stravovacích služeb
Daň z příjmů
16.12.2016
Zákon o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky, vstoupil v účinnost. V souvislosti s tím došlo ke snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů.


MF mezi výherce rozdělí 65 milionů ročně
Daň z příjmů
16.12.2016
Ministerstvo financí chce v polovině příštího roku spustit účtenkovou loterii pod názvem „Účtenkovka“. Loterie má zákazníky motivovat k přebírání účtenek a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní.


6 daňových novinek roku 2017 pro zaměstnavatele a zaměstnance
Daň z příjmů
09.12.2016
Zvýšení daňových úlev u příspěvků zaměstnavatele i zaměstnance na penzijní nebo životní připojištění zaměstnance je již jisté. Na schválení slíbeného dalšího navýšení daňových slev na děti stále ještě čekáme. Přinášíme výčet šesti zásadních daňových změn.


Cesty k rychlejšímu vrácení nadměrného odpočtu
Daň z přidané hodnoty
09.12.2016
Správcem daně zadržované nadměrné odpočty působí problémy v cashflow nejedné společnosti. Při vrácení milionových nadměrných odpočtů se běžně čeká na výsledky dlouhého prověřování několika sporných faktur. Jako elegantní řešení, které by pomohlo daňovým poplatníkům a nijak neohrozilo zájmy státního rozpočtu, se nabízí částečné vyměření daně a vrácení nesporné části nadměrného odpočtu. Podle finanční správy to za současného stavu legislativy není možné. Je situace ale skutečně neřešitelná?


Jak správně posoudit výzkumné a vývojové aktivity?
Daň z příjmů
09.12.2016
Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu týkající se problematiky odpočtu na podporu výzkumu a vývoje opět klade v případě pochybností důraz na vyhotovení znaleckého posudku. Správce daně se při daňové kontrole musí zabývat technickými aspekty projektů a bez dostatečného odborného posouzení nemůže kvalifikovaně rozhodnout, že daňový odpočet neuzná.


Nový leasingový standard
Daň z příjmů
09.12.2016
Rada pro mezinárodní účetní standardy letos vydala nový standard IFRS16 Leasing. Ten přináší zásadní změny ve způsobu účtování o pronajatém majetku, dotkne se tedy velkého množství podnikatelů. Ačkoliv se nová úprava uplatní až od 1. ledna 2019, je dobré se na její dopady připravit co nejdříve.


Evropská komise chce reformovat korporátní daně
Daň z příjmů
09.12.2016
Koncem října zveřejnila Evropská komise zásadní reformu korporátních daní. Balíček obsahuje tři návrhy: společný (konsolidovaný) základ daně pro společnosti (CC(C)TB), návrh na řešení konfliktů právního dvojího zdanění a návrh na opatření proti hybridním instrumentům využívajícím třetí státy. V tomto článku se věnujeme prvnímu opatření – CC(C)TB.


Sjednání více druhů práce se zaměstnavateli může vymstít
Personalistika a mzdy
09.12.2016
Zákoník práce dává zaměstnavateli do rukou několik nástrojů, s jejichž pomocí může své vztahy se zaměstnanci nastavit o trochu flexibilněji. Jedním z nich je možnost sjednat v jedné pracovní smlouvě hned několik druhů práce. To je praktické zejména pro zaměstnavatele, kteří zaměstnancům zadávají rozmanité pracovní úkoly přesahující rozsah jedné pracovní pozice. Nejvyšší soud však nedávno zdůraznil, že toto řešení má i své nevýhody.


Finanční správy ČR a Polska spojí síly v boji proti podvodům na DPH
Daň z přidané hodnoty
09.12.2016
Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová a její polský protějšek Marian Banaś podepsali v Telči ujednání o přímé přeshraniční spolupráci v oblasti DPH. Řešením nejasností napřímo a bez prostředníků chtějí podpořit akceschopnost jednotlivých finančních úřadů a umožnit rychlejší zásah proti daňovému podvodu.


Pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně paušální částkou
Daň z příjmů
09.12.2016
Byl vydán nový Pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně paušální částkou a příloha k Pokynu č. GFŘ-D-30 – příklady stanovení daně paušální částkou.


Informace k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním dle pr. úpravy úč. od 1. 1.
Majetkové daně
09.12.2016


Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Majetkové daně
25.11.2016
Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e mailu.


Informace osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla
Daň z přidané hodnoty
16.11.2016
Finanční a celní správa identifikovaly četné problematické modelové případy, kdy dochází ze strany plátců k údajnému dodání tepla a následnému chybnému uplatnění první snížené sazby daně z přidané hodnoty a k neoprávněnému nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů.


Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů
16.11.2016
Pro účely zdaňovacího období 2017 se vydává pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a plátce daně ze závislé činnosti nový vzor tiskopisu 25 5457 MFin 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 25, ve kterém dochází ke zjednodušení při uplatnění daňového zvýhodnění a zároveň byly do identifikačních údajů poplatníka doplněny identifikační údaje u daňového nerezidenta ČR uvedené v § 38j odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů.


Podnikatelé si mohou EET vyzkoušet v pilotním provozu
Daň z příjmů
08.11.2016
V úterý 1. listopadu byl spuštěn pilotní provoz evidence tržeb
soubor ke stažení


Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel
Majetkové daně
02.11.2016
Počínaje 1. listopadem 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel.


Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží. Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.
Daň z příjmů
18.10.2016
Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.


Návrh zákona o prokazování původu majetku schválila Poslanecká sněmovna ve znění přijatém Senátem
Daň z příjmů
12.10.2016
Poslanecká sněmovna schválila dne 6. září 2016 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (sněmovní tisk č. 504) ve znění přijatém Senátem.


Reverse charge
Daň z přidané hodnoty
11.10.2016
Jednou z hlavních priorit Ministerstva financí je zlepšení výběru daní s důrazem na efektivní řešení úniků v oblasti DPH.


Kontrolní hlášení: nově existuje možnost prominout pokutu
Daň z přidané hodnoty
11.10.2016
Možnost promíjení některých pokut za nesplnění povinností souvisejících s podáváním kontrolního hlášení se dne 29.7.2016 stala součástí zákona o DPH.


Pokyn GFŘ D-29
Daň z přidané hodnoty
11.10.2016
Pokyn GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení


Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nem
Majetkové daně
11.10.2016
Prezident republiky podepsal dne 27. července 2016 zákon (veden jako sněmovní tisk č. 639 a senátní tisk č. 292), kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
soubor ke stažení


Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní je ve vnějším připomínkovém řízení
Daň z příjmů
11.10.2016
Dne 2. srpna 2016 rozeslalo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Od 1. 11. platí daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupující
Majetkové daně
11.10.2016
Od 1. listopadu 2016 připadne povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupujícímu


Změny v dani z nabytí nemovitých věcí – mýty a fakta
Majetkové daně
11.10.2016
V souvislosti se sjednocením osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele se v posledních dnech objevuje v médiích řada nepodložených mýtů. Pojďme si je uvést na pravou míru.


Evidence tržeb se blíží: Od září mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje
Daň z přidané hodnoty
11.10.2016
Před zahájením evidence tržeb musí všichni podnikatelé, kterých se evidence týká, požádat o tzv. autentizační údaje.


Režimu reverse charge budou podléhat i telekomunikační služby
Daň z přidané hodnoty
11.10.2016
Vláda dne 31.8.2016 na svém zasedání schválila návrh Ministerstva financí, kterým se rozšiřuje použití režimu reverse charge také na vybrané telekomunikační služby.


O autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat výhradně elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na finančním úřadě
Daň z přidané hodnoty
11.10.2016
Finanční správa upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby


Pozvánka na konferenci EET v Praze
Daň z přidané hodnoty
11.10.2016
Ministerstvo financí, Finanční správa ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pořádají v úterý 25. 10. 2016 v Kongresovém centru Praha doposud nejvýznamnější akci k tématu elektronické evidence tržeb.


Informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky (podle § 156 a § 157 zákona č. 280/2
Daň z příjmů
07.10.2016
Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně popř. její rozložení na splátky.


Informace GFŘ
Daň z přidané hodnoty
07.10.2016
k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací


Dohody EU se 3. státy k CRS
Daň z příjmů
07.10.2016
S cílem rozšíření uplatňování pravidel vnitřního trhu (resp. ustanovení o platebním zprostředkovateli) i na některé nečlenské státy, uzavřela EU s pěti non-EU státy (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San Marino) tzv. savings dohody


Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
Daň z příjmů
07.10.2016
Zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 344/2013 Sb. a zák. č. 105/2016 Sb. je základní normou upravující mezinárodní spolupráci v oblasti daní.


Ministerstvo financí představilo projekt MOJE daně
Daň z příjmů
07.10.2016
MOderní a JEdnoduché – přívlastky, které se skrývají v názvu projektu Ministerstva financí MOJE daně.


Daňový balíček přináší více peněz rodinám, jednodušší daně a méně daňových úniků
Daň z příjmů
07.10.2016
Vláda dne 7.7.2016 schválila zásadní změny daňových zákonů z dílny Ministerstva financí, které s účinností od 1. ledna 2017 přinášejí některá zjednodušení daňového systému


MF odmítá dezinformace o technickém řešení evidence tržeb
Daň z přidané hodnoty
07.10.2016
Zprovoznit online pokladnu bude oříšek. ‚Ať si to Babiš vyzkouší‘ Zdroj: Echo24.cz | Datum: 11.7.2016 | autor: Tereza Vilímová


Placení daně z nemovitých věcí
Majetkové daně
03.06.2016


Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016
Daň z příjmů
10.05.2016
Dne 25.4.2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49/2016) vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů


Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti
Daň z přidané hodnoty
10.05.2016
Dne 13. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon o evidenci tržeb jako zákon č. 112/2016 Sb.


Finanční správa spustila na internetu stránky k elektronické evidenci tržeb (Tisková zpráva GFŘ)
Daň z příjmů
05.04.2016
Finanční správa dne 4.4.2016 spustila speciální webové stránky k elektronické evidenci tržeb.


Daňový kalendář 2016
Obecné a ostatní
15.03.2016
Upozornění na daňové povinnosti.


Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a plátce pojistného na důchodové spoření
Daň z příjmů
01.03.2016


Podání k DPH již pouze elektronicky
Daň z přidané hodnoty
01.03.2016
Informační leták GFŘ o povinné elektronické formě podání k DPH.


Sdělení pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a pojistného na důchodové spoření
Daň z příjmů
01.03.2016


Video s ukázkou vyplnění kontrolního hlášení
Daň z přidané hodnoty
01.03.2016
Na stránce Forma podání a náležitosti bylo aktualizováno video s ukázkou vyplnění kontrolního hlášení. Jedná se o ukázku vyplnění kontrolního hlášení na Daňovém portálu. Pro vyplnění byla použita data modelového plátce. Video slouží pouze pro lepší představu o vyplňování kontrolního hlášení a v žádném případě nenahrazuje Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení.


Kontrolní hlášení: doporučený postup pro většinu plátců DPH
Daň z přidané hodnoty
01.03.2016


Kontrolní hlášení – část. A.2. – dotazy na vyplnění – přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU
Daň z přidané hodnoty
01.03.2016


Daňové a účetní změny v roce 2016
Daň z přidané hodnoty
14.01.2016
Přinášíme základní přehled novinek z oblasti daně z příjmů, DPH a účetnictví.


Formulář Kontrolní hlášení DPH je již k dispozici na testovacím serveru Daňového portálu
Daň z přidané hodnoty
06.01.2016
Pro potřeby testování je již na testovacím serveru Daňového portálu k dispozici formulář Kontrolní hlášení DPH.


Daň z nemovitých věcí v roce 2016
Majetkové daně
06.01.2016
Informace o změnách od 1. 1. 2016.


Informace k dani z nabytí nemovitých věcí
Majetkové daně
06.01.2016
Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.


Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o úče
Daň z příjmů
08.12.2015
Dne 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


Modernizace DPH pro přeshraniční elektronický obchod: Komise zahájila veřejnou konzultaci
Daň z přidané hodnoty
20.10.2015
Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem pomoci identifikovat způsoby, jak zjednodušit pravidla pro platbu daně z přidané hodnoty (DPH)z přeshraničních transakcí elektronického obchodu v EU.


Kontrolní hlášení DPH
Daň z přidané hodnoty
13.10.2015
S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.


Řemeslníci se do elektronické evidence tržeb zapojí poslední
Daň z přidané hodnoty
13.10.2015
Koalice se dohodla na rozvolnění zavádění elektronické evidence tržeb.


Koaliční rada potvrdila prodloužení legisvakanční lhůty Zákona o evidenci tržeb
Daň z příjmů
03.09.2015
Ministerstvo financí se rozhodlo přistoupit k mimořádnému prodloužení doby mezi okamžikem platnosti a účinnosti zákona ze tří měsíců na sedm.


Daňové odpočty na vývoj a výzkum musí posuzovat znalci, nikoliv úředníci
Daň z příjmů
11.08.2015
Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek (sp. zn. 10 Afs 24/2014-119), kterým zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové a věc vrátil k dalšímu řízení Odvolacímu finančnímu ředitelství.


Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016
Daň z přidané hodnoty
30.07.2015
Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšířila postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí je použit režim přenesení daňové povinnosti.


Finanční správa upozorňuje na rozšíření reverse charge u DPH na obiloviny a technické plodiny
Daň z přidané hodnoty
30.07.2015
Finanční správa upozorňuje, že od 1. července 2015 je v účinnosti nařízení vlády, které rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) u daně z přidané hodnoty na všechny obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12. U cukrové řepy nadále platí, že účinnost nastává až dnem 1. září 2015.


Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů a provozování hotovostních pokladen
Obecné a ostatní
30.07.2015
Finanční správa od 1. ledna 2016 zeštíhlí o 23 územní pracoviště finančních úřadů na celém území České republiky.


Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Daň z přidané hodnoty
14.07.2015
Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6


Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015
Daň z přidané hodnoty
14.07.2015
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015


Novela zákona o pohonných hmotách
Spotřební daň a ekologické daně
14.07.2015
Novela zákona o pohonných hmotách


Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.
Daň z přidané hodnoty
02.07.2015
Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.


Novela zákona o pohonných hmotách
Spotřební daň a ekologické daně
02.07.2015
Novela zákona o pohonných hmotách


Kontrolní hlášení DPH
Daň z příjmů
25.06.2015
Kontrolní hlášení DPH


Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem
Daň z příjmů
25.06.2015


Informace o vstupu v platnost Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
Daň z příjmů
25.06.2015
Informace o vstupu v platnost Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění


S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení
Daň z přidané hodnoty
04.06.2015
S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení


Upozornění k tiskopisům 2015
Daň z příjmů
04.06.2015
Upozornění k tiskopisům 2015


Kontrolní hlášení DPH
Daň z přidané hodnoty
29.05.2015
S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.


Upozornění k tiskopisům 2015
Daň z příjmů
29.05.2015
Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2015.


Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí.
Majetkové daně
07.05.2015
Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na zdaňovací období roku 2015 končí 1. června. Finanční správa, jako každoročně, rozesílá poštou složenky k zaplacení této daně. V obálce letos navíc poplatníci najdou i leták s instrukcemi jak postupovat, když chtějí tuto daň od příštího roku platit mnohem jednodušeji - prostřednictvím SIPO.


Dvacet pět procent případů dosud elektronicky podaných daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob je vadných
Daň z příjmů
07.05.2015
Z vyhodnocení stavu elektronicky podaných daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob vyplývá, že 25% z nich je vadných. Vada podání spočívala zejména v tom, že povinná příloha k daňovému přiznání ve formě vybraných údajů z účetní závěrky nebyla přiložena ve správném, správcem daně stanoveném, formátu a struktuře, ale ve formátu pdf., který není přípustný.


Nejčastější otázky a odpovědi k nové Samostatné příloze daňového přiznání k převodním cenám
Daň z příjmů
07.05.2015


Metodický pokyn k posečkání
Daň z příjmů
23.04.2015


DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
Daň z přidané hodnoty
02.04.2015
S účinností od 1. ledna 2015 došlo v rámci úpravy společného systému daně z přidané hodnoty v členských státech Evropské unie k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani s místem plnění na území EU (dále jen „vybrané služby“). Při poskytnutí vybrané služby se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby.


Jak zaplatit daň ve zvláštním režimu jednoho správního místa
Daň z přidané hodnoty
02.04.2015
Jak zaplatit daň ve zvláštním režimu jednoho správního místa


Elektronická evidence tržeb
Daň z příjmů
26.03.2015
Vybrané otázky týkající se elektronické evidence tržeb


Vybrané dotazy k elektronickému podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
Daň z příjmů
19.03.2015
Pokud je daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podáváno ve formátu XML, je možné přílohu přiznání – účetní závěrku podat ve formátu PDF, případně jiném formátu?


Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti
Daň z přidané hodnoty
12.03.2015
Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016
soubor ke stažení


Pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v ulici Janského 2370 se stěhuje
Obecné a ostatní
03.03.2015
V pondělí 9. února 2015 se uzavře pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v ulici Janského 2370, Praha 5. Od tohoto data budou všechny služby poskytovány pouze na adrese Trojská 1997/13a, Praha 8, v bezprostřední blízkosti stanice metra Kobylisy.


Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu
Obecné a ostatní
27.02.2015
Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem


Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání
Obecné a ostatní
27.02.2015
Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem


QR kód v aplikaci EPO
Obecné a ostatní
19.02.2015
Aplikace elektronická podání pro Finanční správu (EPO) byla rozšířena o novou funkci.


Upozornění na změnu sídla Odboru kontrolního ÚzP pro Prahu 2
Obecné a ostatní
15.02.2015
Upozorňujeme daňovou veřejnost na změnu sídla


Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015
Daň z přidané hodnoty
10.02.2015
Cílem této Informace je podat ucelený přehled změn v této oblasti a ujednotit přístup k vymezení okruhu zboží podléhajícího druhé snížené sazby daně.
soubor ke stažení


Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele
Daň z příjmů
10.02.2015
Smyslem úpravy od zdaňovacího období 2015 je zajištění nároku podle § 35c zákona o daních z příjmů na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši „podle počtu vyživovaných dětí“.


Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014
Daň z příjmů
10.02.2015
Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na novou slevu na dani „za umístění dítěte“, kterou je možno uplatnit již za zdaňovací období 2014. Jedná se o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů.


Nespolehlivý plátce DPH
Daň z přidané hodnoty
10.02.2015
V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně sledovat seznam nespolehlivých plátců DPH.


Pokyn GFŘ D-22
Daň z příjmů
10.02.2015
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
soubor ke stažení


Přehled změn u DPH
Daň z přidané hodnoty
16.01.2015
Přehled změn v oblasti DPH od 1. 1. 2015.


Změny u daně z příjmů u fyzických osob
Daň z příjmů
16.01.2015
Nejvýznamnější změny u daně z příjmů fyzických osob a plátců daně od 1. 1. 2015


Změny u daně z příjmů právnických osob
Daň z příjmů
16.01.2015
Nejvýznamnější změny u daně z příjmů právnických osob od 1. 1. 2015


Informace k promíjení příslušenství daně od 1. 1. 2015
Daň z příjmů
16.01.2015
S účinností od 1. 1. 2015 bude účinná právní úprava týkající se individuálního promíjení příslušenství daně


Jak správně uplatnit DPH u darování zboží do potravinových bank
Daň z přidané hodnoty
16.01.2015
(Tisková zpráva GFŘ)


Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty (Tisková zpráva GFŘ)
Obecné a ostatní
16.01.2015
S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku


Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů předmětu plnění ve Výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH od 1.1.2015 a od 1.
Daň z přidané hodnoty
16.01.2015
Novela zákona o DPH (zákon č.360/2014 Sb.) mimo jiné upravuje rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.


Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání
Obecné a ostatní
16.01.2015
podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pro rok 2015
soubor ke stažení


Ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty
Daň z přidané hodnoty
16.01.2015
V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, upozorňujeme, že došlo ke snížení limitu omezující platby v hotovosti, a to z původně platných 350.000,- Kč aktuálně na 270.000,- Kč.


Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2015
Obecné a ostatní
15.12.2014


Vykazování druhé snížené sazby DPH ve formuláři přiznání k DPH s účinností od 1.1.2015
Daň z přidané hodnoty
03.12.2014
S účinností od 1.1.2015 zavádí novela zákona o DPH


Upozornění GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti
Daň z příjmů
26.11.2014
Termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 zůstává nezměněn.


Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014
Daň z příjmů
21.11.2014
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku


Upozorňujeme na splatnost daně
Obecné a ostatní
21.11.2014
Splatnost daní:


Blížící se lhůta placení daní
Daň z příjmů
11.11.2014
20. 11. 2014 čtvrtek


Upozorňujeme na blížící se lhůtu placení daní:
Spotřební daň a ekologické daně
06.11.2014
Spotřební daně

10. 11. 2014 Pondělí


Pozor! Neplaťte daně na zrušené účty finančních úřadů!
Obecné a ostatní
30.10.2014
Tisková zpráva GFŘ


Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů
Daň z příjmů
23.10.2014
a další související zákony a postoupila tento návrh zákona Senátu


Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce
Daň z příjmů
23.10.2014
Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na poplatníka z příjmů fyzických osob za rok 2013.


Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců
Personalistika a mzdy
08.10.2014
(Tisková zpráva GFŘ)


Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“
Obecné a ostatní
03.10.2014
Finanční správa zavádí od 1. října letošního roku přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Je to další z nástrojů finanční správy v boji s daňovými úniky a podvody na DPH.


Informace Finanční správy ČR k uplatnění slevy na dani pro starobní důchodce
Personalistika a mzdy
03.10.2014
Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013.


Komentář k určování obvyklé ceny
Majetkové daně
02.10.2014
(ocenění majetku a služeb)
soubor ke stažení


Upozornění pro klienty VZP
Obecné a ostatní
02.10.2014
VZP ČR bude v rámci centralizace bankovních účtů postupně převádět veškerý platební styk na účty vedené u Komerční banky. Z tohoto důvodu zveřejňujeme již nyní pouze preferovaný účet u KB.


Řešení možných individuálních likvidačních účinků odvodu z elektřiny ze slunečního záření
Spotřební daň a ekologické daně
23.09.2014
Výrobci elektrické energie ze slunečního záření, kteří byli prokazatelně postihnuti individuálním „rdousícím“ efektem solárního odvodu, mohli a mohou využít úlevy podle platných právních předpisů.


Upozorňujeme na blížící se lhůtu placení daní:
Obecné a ostatní
23.09.2014
Lhůta pro placení daní 25.9.2014:


Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014
Obecné a ostatní
17.09.2014
Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku


Splatnost zálohy
Účetnictví
09.09.2014
Nezapomeňte na splatnost zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob dne 15.9.2014


Žádná nová daň na parcely
Majetkové daně
09.09.2014
V LN se objevila řada nepřesností ohledně DPH a stavebních parcel, údajně má ministerstvo financí připravovat jejich zdanění (Rodinné domky zdraží, kvůli nové dani, LN 4. 9.)


Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (aktualizováno)
Obecné a ostatní
09.09.2014
Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (aktualizováno)


Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby
Majetkové daně
09.09.2014
Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby
soubor ke stažení


Uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb
Majetkové daně
09.09.2014
Uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb
soubor ke stažení


Upozornění k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí
Majetkové daně
09.09.2014
Upozornění k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí


Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovan
Obecné a ostatní
09.09.2014
Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1.1.2015


Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - nespolehlivý plátce
Daň z přidané hodnoty
09.09.2014
Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - nespolehlivý plátce


Pokyn GFŘ D - 17 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
Obecné a ostatní
09.09.2014
Pokyn GFŘ D - 17 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně


26.8.2014 - Kancelář mimo provoz
Obecné a ostatní
20.08.2014
Dne 26.8.2014 bude kancelář z technických důvodů mimo provoz. Případné dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu: info@uds.cz Děkujeme za pochopení.


Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy
Personalistika a mzdy
19.08.2014
Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob (aktualizováno)


Upozornění k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí (Informace GFŘ)
Majetkové daně
24.06.2014
Informace Generálního finančního ředitelství týkající se množících se případů záměny daně z převodu nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí.


Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu
Obecné a ostatní
10.06.2014
Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
soubor ke stažení


Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu
Obecné a ostatní
03.06.2014
Dnem 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.


Otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí
Majetkové daně
15.05.2014
Jak mám postupovat, když jsem do dnešního dne neobdržela složenku k placení daně z nemovitých věcí? Moji sousedé už složenku mají.


Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013
Daň z příjmů
10.02.2014
Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob.


Vybrané dotazy k dani z příjmů právnických osob
Daň z příjmů
05.02.2014
Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů právnických osob.


Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání
Daň z přidané hodnoty
22.01.2014
podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2014
soubor ke stažení


Solidární zvýšení daně z příjmů zaměstnanců za rok 2013: Upozornění pro plátce
Personalistika a mzdy
20.01.2014
Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, že roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 nelze provést u poplatníka, u kterého byly zálohy popř. jedna záloha na daň v roce 2013 zvýšena o solidární zvýšení daně u záloh podle § 38ha zákona o daních z příjmů.


Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014
Majetkové daně
07.01.2014
Celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014


Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014
Daň z přidané hodnoty
17.12.2013
S účinností od 1. 1. 2014 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně daňových zákonů.
soubor ke stažení


Náhrada mzdy od 1.1.2014
Personalistika a mzdy
15.11.2013
Od 1.1.2014 budou zaměstnavatelé vyplácet zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, náhradu mzdy za období 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti místo dosavadních 21 dnů.


Informace k povinné elektronické formě podání od 1.1.2014
Personalistika a mzdy
14.11.2013
Informace k povinné elektronické formě podání od 1.1.2014
soubor ke stažení


Upozornění k tiskopisům 2013
Daň z příjmů
14.11.2013
Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2013.


Upozornění k tiskopisům 2013
Daň z příjmů
14.11.2013
Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na tiskopisy za zdaňovací období 2013 a pro zdaňovací období 2014 (tiskopisy lze použít až v lednu 2014, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 21).


Upozornění k tiskopisům 2013
Daň z příjmů
14.11.2013
Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2013.


Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň
Daň z přidané hodnoty
24.09.2013
dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 41 540/13/7001-21002-012287
soubor ke stažení


Výše minimální mzdy
Personalistika a mzdy
30.07.2013
Od 1.8.2013 se mění výše minimální mzdy na základě Nařízení vlády ze dne 16. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
soubor ke stažení


Zápis ze dne 29.5.2013
Koordinační výbory
12.07.2013
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29.5.2013
soubor ke stažení


Zápis ze dne 26.6.2013
Koordinační výbory
12.07.2013
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.6.2013
soubor ke stažení


Informace k placení daně z nemovitostí
Majetkové daně
10.06.2013
Na základě četných dotazů ohledně úroku z prodlení na dani z nemovitostí upozorňujeme na obecnou úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle které vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.


Informace k podávání hlášení k záloze na důchodové spoření, souvisejících plateb a účtů místně příslušných FÚ
Personalistika a mzdy
30.05.2013
Vzhledem k častým dotazům a také chybám plátců (zaměstnavatelů) pojistného na důchodové spoření při placení pojistného a podávání souvisejících povinných tiskopisů sdělujeme následující informaci.


Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností
Daň z přidané hodnoty
17.05.2013
Od 1. 1. 2013 došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 502/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), i ke změnám v ustanovení § 55 tohoto zákona - „Pojišťovací činnosti“
soubor ke stažení


Zaplatili jste na složenku s nesprávným číslem účtu?
Majetkové daně
15.05.2013
Odpověď na dotaz k postupu občanů, kteří zaplatili (v hotovosti na poště nebo bankovním příkazem) daň z nemovitostí na rok 2013 na nesprávné číslo bankovního účtu, které bylo natištěno na složenkách doručovaných k platbě daně na konci dubna.


Zápis ze dne 24.4.2013
Koordinační výbory
14.05.2013
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 24.4.2013
soubor ke stažení


Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ č.j. 23 024/11-3210-010165 ze dne 22.7.2011
Obecné a ostatní
02.05.2013
Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ č.j. 23 024/11-3210-010165 ze dne 22.7.2011 - k aplikaci § 44 ZDPH – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
soubor ke stažení


Novinky v placení daně z nemovitostí
Majetkové daně
26.04.2013
S posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí.


Vrácení daně z přidané hodnoty zahraniční fyzické osobě zaplacené v ceně zboží nakoupeného v ČR
Daň z přidané hodnoty
19.04.2013
Vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží po 1. 4. 2013


Metodický pokyn č. 15/2012
Obecné a ostatní
18.04.2013
Metodický pokyn č. 15/2012 k aplikaci § 157 odst. 7 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“ nebo „daňový řád“)
soubor ke stažení


Spotřební daně a jejich správa
Spotřební daň a ekologické daně
18.04.2013
Spotřební daně se v České republice užívají od 1. 1. 1993. Jejich režim byl nejprve upraven zákonem č.587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, který byl mnohokrát novelizován.


Dovoz a vývoz finančních prostředků
Obecné a ostatní
18.04.2013
Fyzická osoba vstupující nebo vystupující na území Evropských společenství (ES) je povinna písemně oznámit celnímu úřadu
soubor ke stažení


Informace pro poplatníky daně z nemovitostí
Majetkové daně
16.04.2013
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013
soubor ke stažení


Informace pro poplatníky daně z nemovitostí
Majetkové daně
16.04.2013
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013
soubor ke stažení


Elektronické podávání dokumentů
Personalistika a mzdy
09.04.2013
Elektronické podávání dokumentů na správu sociálního zabezpečení


Informace GFŘ
Daň z přidané hodnoty
02.04.2013
Informace GFŘ - k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH
soubor ke stažení


Ručení za nezaplacenou daň
Daň z přidané hodnoty
02.04.2013
Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň
soubor ke stažení


Dotazy k pravidlům fakturace
Daň z přidané hodnoty
02.04.2013
Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace
soubor ke stažení


Zápis ze dne 27.3.2013
Koordinační výbory
27.03.2013
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 27.3.2013
soubor ke stažení


Informace GFŘ
Daň z přidané hodnoty
11.03.2013
Informace GFŘ – k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1. 1. 2013
soubor ke stažení


Informace GFŘ k povinnosti plátců DPH oznámit správci daně čísla účtů poskytovatele platebních služeb
Daň z přidané hodnoty
27.02.2013
V návaznosti na tiskovou zprávu ze dne 23. 1. 2013 a na základě dotazů veřejnosti sděluje GFŘ ve věci povinnosti stávajících plátců (těch, kteří byli plátcem k 31. 12. 2012) následovné:
soubor ke stažení


Změny ve správě daně z nemovitostí od 1. 1. 2013
Majetkové daně
21.02.2013
Noví majitelé nemovitostí budou od příštího roku vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou. Ke zjednodušení dochází v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky.


Zápis ze dne 20.2.2013
Koordinační výbory
20.02.2013
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013
soubor ke stažení


Srážková daň
Daň z příjmů
14.02.2013
Informace Generálního finančního ředitelství k prokázání daňové rezidence u fyzických a právnických osob(11 . 2. 2013) pro účely stanovení srážkové daně dle zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.1.2013
soubor ke stažení


Upozornění pro plátce pojistného
Personalistika a mzdy
06.02.2013
Poplatník se může stát účastníkem důchodového spoření nejdříve ke dni 1.února 2013.


DPH u zdravotních prostředků od 1.1.2013
Daň z přidané hodnoty
05.02.2013
Vzhledem k četnosti dotazů a z nich vyplývající nejistotu ohledně správnosti výkladu novelizovaných pravidel k uplatnění snížené sazby DPH u zdravotnických prostředků vydává Generální finanční ředitelství Informaci k uplatnění DPH u zdravotnických prostředků od 1.1.2013
soubor ke stažení


Zveřejnění bankovních účtů plátců DPH
Daň z přidané hodnoty
28.01.2013
Generální finanční ředitelství upozorňuje, že většina plátců DPH dosud nesplnila svou povinnost sdělit správci daně do 28. února 2013 čísla všech bankovních účtů používaných pro jejich ekonomickou činnost


Zápis ze dne 23.1.2013
Koordinační výbory
23.01.2013
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23.1.2013
soubor ke stažení


Daňové aktuality 2013
Obecné a ostatní
07.01.2013
Daňové aktuality 2013 ke stažení


Očekávané změny od 1.1.2013
Majetkové daně
19.12.2012
Zásadní změny ve správě daně z nemovitostí od 1. 1. 2013 znamenají stěhování statisíců spisů mezi finančními úřady a jednodušší komunikaci se správcem daně.


Zápis ze dne 19.12.2012
Koordinační výbory
19.12.2012
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19.12.2012
soubor ke stažení


Zápis ze dne 28.11.2012
Koordinační výbory
28.11.2012
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.11.2012
soubor ke stažení


Očekávané změny pro rok 2013
Obecné a ostatní
21.11.2012
Pro rok 2013 lze očekávat především tyto změny:
- Náhrada struktury daňové správy podle současného zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, strukturou podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.


Víte, že .....
Personalistika a mzdy
21.11.2012
osoby činné na základě dohody o provedení práce od 1.1.2012 platí pojistné na zdravotní pojištění, dosáhnou-li v kalendářním měsíci příjmu alespoň 10.001,- Kč. Pokud váš software počítá pojistné již od částky 10.000,- Kč, reklamujte tuto chybu a od 1.1.2013 přejděte ke konkurenci!


Další novinka pro rok 2013
Účetnictví
21.11.2012
- Od 16.3.2013 se budou uplatňovat pravidla splatnosti faktur dle směrnice 2011/7/EU o postupu proti opožděním platbám v obchodních transakcích. Tato nová směrnice zavádí jako novinku maximální dobu splatnosti pohledávek – mezi podniky standardně maximálně 60 dnů, při dodávkách orgánům státní moci standardně maximálně 30 dnů.


Zápis ze dne 23.10.2012
Koordinační výbory
23.10.2012
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23.10.2012
soubor ke stažení


Víte, že....
Personalistika a mzdy
10.10.2012
kopie dokladů o pracovních úrazech a nemocech z povolání se už nemají posílat na Českou správu sociálního zabezpečení? Od 1.1.2013 bude platit nový zákon, kterým se ruší dosavadní zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců. Pokud kopie záznamů na ČSSZ přesto pošlete, ČSSZ je bude archivovat a po zrušení stávajícího zákona ČSSZ tyto kopie skartuje.


Zápis ze dne 18.9.2012
Koordinační výbory
18.09.2012
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 18.9.2012
soubor ke stažení


Zápis ze dne 11.7.2012
Koordinační výbory
11.07.2012
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 11.7.2012
soubor ke stažení


Zápis ze dne 6.6.2012
Koordinační výbory
06.06.2012
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 6.6.2012
soubor ke stažení


Zápis ze dne 2.5.2012
Koordinační výbory
02.05.2012
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 2.5.2012
soubor ke stažení


Zápis ze dne 4.4.2012
Koordinační výbory
04.04.2012
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 4.4.2012
soubor ke stažení


Zápis ze dne 22.2.2012
Koordinační výbory
22.02.2012
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22.2.2012
soubor ke stažení


Zápis ze dne 18.1.2012
Koordinační výbory
18.01.2012
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 18.1.2012
soubor ke stažení


Změny pro rok 2012
Personalistika a mzdy
05.01.2012
Novinky v personálně mzdové oblasti v roce 2012. Souhrn změn naleznete v souboru ke stažení


Zápis ze dne 14.12.2011
Koordinační výbory
14.12.2011
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011
soubor ke stažení


Zápis ze dne 9.11.2011
Koordinační výbory
09.11.2011
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 9.11.2011
soubor ke stažení


Zápis ze dne 13.10.2011
Koordinační výbory
13.10.2011
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 13.10.2011
soubor ke stažení


Zápis ze dne 14.9.2011
Koordinační výbory
14.09.2011
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 14.9.2011
soubor ke stažení


Zápis ze dne 8.6.2011
Koordinační výbory
08.06.2011
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 8.6.2011
soubor ke stažení


Zápis ze dne 27.4.2011
Koordinační výbory
27.04.2011
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.4.2011
soubor ke stažení


Novela zákona o DPH účinná od 1.4.2011
Daň z přidané hodnoty
01.04.2011
rád bych Vás touto cestou informoval o nejdůležitějších novinkách vyplývajících z novely zákona o DPH, která je účinná od 1.4.2011. Přehled naleznete v souboru ke stažení


Zápis ze dne 30.3.2011
Koordinační výbory
30.03.2011
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 30.3.2011
soubor ke stažení


Zákon o daních z příjmů novelizován
Daň z příjmů
13.03.2011
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byl novelizován zákony č. 346 a 348/2010 Sb. S účinností od zdaňovacího období roku 2011 dochází k mnoha změnám v rozsahu celého zákona.


Zápis ze dne 23.2.2011 - 2.část
Koordinační výbory
23.02.2011
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2.2011 – 2. část
soubor ke stažení


Zápis ze dne 23.2.2011 - 1.část
Koordinační výbory
22.02.2011
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011- 1. část
soubor ke stažení


Zápis ze dne 26.1.2011
Koordinační výbory
26.01.2011
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.1. 2011
soubor ke stažení


Zápis ze dne 1.12.2010
Koordinační výbory
01.12.2010
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 1. 12. 2010
soubor ke stažení


Zápis ze dne 13.10.2010
Koordinační výbory
13.10.2010
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 13. 10. 2010
soubor ke stažení


Zápis ze dne 8.9.2010
Koordinační výbory
08.09.2010
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 8. 9. 2010
soubor ke stažení


Zápis ze dne 16.6.2010
Koordinační výbory
16.06.2010
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16. 6. 2010
soubor ke stažení


Zápis ze dne 12.5.2010
Koordinační výbory
12.05.2010
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 12. 5. 2010
soubor ke stažení


Zápis ze dne 31.3.2010
Koordinační výbory
31.03.2010
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31. 3. 2010
soubor ke stažení


Zápis ze dne 24.2.2010
Koordinační výbory
24.02.2010
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. 2. 2010
soubor ke stažení


Zápis ze dne 20.1.2010
Koordinační výbory
20.01.2010
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 1. 2010
soubor ke stažení


Zápis ze dne 9.12.2009
Koordinační výbory
09.12.2009
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 9. 12. 2009
soubor ke stažení


Zápis ze dne 21.10.2009
Koordinační výbory
21.10.2009
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009
soubor ke stažení


Zápis ze dne 16.9.2009
Koordinační výbory
16.09.2009
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16. 9. 2009
soubor ke stažení


Zápis ze dne 24.6.2009
Koordinační výbory
24.06.2009
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. 6. 2009
soubor ke stažení


Zápis ze dne 20.5.2009
Koordinační výbory
20.05.2009
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 5. 2009
soubor ke stažení


Zápis ze dne 20.4.2009
Koordinační výbory
20.04.2009
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009
soubor ke stažení


Zápis ze dne 18.3.2009
Koordinační výbory
18.03.2009
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009
soubor ke stažení


Zápis ze dne 28.1.2009
Koordinační výbory
28.01.2009
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 28. 1. 2009
soubor ke stažení


Zápis ze dne 4.12.2008
Koordinační výbory
04.12.2008
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 4. 12. 2008
soubor ke stažení


Zápis ze dne 29.10.2008
Koordinační výbory
29.10.2008
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29. 10. 2008
soubor ke stažení


Zápis ze dne 17.9.2008
Koordinační výbory
17.09.2008
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 17. 9. 2008
soubor ke stažení


Zápis ze dne 18.6.2008
Koordinační výbory
18.06.2008
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 6. 2008
soubor ke stažení


Zápis ze dne 14.5.2008 a 18.6.2008
Koordinační výbory
14.05.2008
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 14. 5. 2008 včetně doplněných stanovisek, která byla projednána na Koordinačním výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18. 6. 2008
soubor ke stažení


Zápis ze dne 9.4.2008
Koordinační výbory
12.04.2008
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 9. 4. 2008
soubor ke stažení


Zápis ze dne 4.12.2008
Koordinační výbory
12.04.2008
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 4. 12. 2008
soubor ke stažení


Zápis ze dne 12.3.2008
Koordinační výbory
12.03.2008
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 12. 3. 2008
soubor ke stažení


Zápis ze dne 13.2.2008
Koordinační výbory
13.02.2008
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 13. 2. 2008
soubor ke stažení


Zápis ze dne 24.1.2008
Koordinační výbory
24.01.2008
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. 1. 2008
soubor ke stažení


Zápis ze dne 17.12.2007
Koordinační výbory
17.12.2007
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 17. 12. 2007
soubor ke stažení


Zápis ze dne 27.11.2007
Koordinační výbory
27.11.2007
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.11.2007
soubor ke stažení


Zápis ze dne 24.10.2007
Koordinační výbory
24.10.2007
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24.10.2007
soubor ke stažení


Zápis ze dne 29.8.2007
Koordinační výbory
29.08.2007
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29.8.2007
soubor ke stažení


Zápis ze dne 29.6.2007
Koordinační výbory
29.06.2007
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29.6.2007
soubor ke stažení


Zápis ze dne 23.5.2007
Koordinační výbory
23.05.2007
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.5.2007
soubor ke stažení


Zápis ze dne 5.4.2007
Koordinační výbory
05.04.2007
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2007
soubor ke stažení


Zápis ze dne 7.3.2007
Koordinační výbory
07.03.2007
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 7.3.2007
soubor ke stažení


Zápis ze dne 25.1.2007
Koordinační výbory
25.01.2007
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.1.2007
soubor ke stažení


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Soudní dvůr: Má holding nárok na odpočet DPH u „zmařené“ akvizice?
Touto otázkou se zaobíral Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Ryanair Ltd. V říjnu 2018 rozhodl, že nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s akvizicí, která se nakonec neuskutečnila, respektive nedošlo oproti původnímu plánu k převzetí všech akcií, existuje.

Soudy zpřesňují podmínky úroku z neoprávněného jednání správce daně
Vítězný spor s finančním úřadem může být kompenzován přiznáním úroku z neoprávněného jednání správce. Jeho výše odpovídá repo sazbě České národní banky zvýšené o 14 procentních bodů, aktuálně tedy činí 15,5 % ročně. V některých případech může být až dvojnásobná. Správce daně by měl tento úrok přiznávat automaticky, v praxi tomu tak vždy není v důsledku výkladových nejasností.

další novinky

Kalkulace ceny