Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Daňové a účetní novinky

Vyšší podpora pro rodiny s dětmi: návrh MPSV na navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun prošel Sněmovnou
Personalistika a mzdy
30.10.2023
Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s malými dětmi. Od letošního srpna navíc lidé mohou o rodičovský příspěvek požádat pohodlně on-line. Novela zároveň zjednodušuje komunikaci s Úřady práce ČR.


Zkontrolujte si, zda nemáte přeplatek na silniční dani
Obecné a ostatní
25.10.2023
Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.


Transpoziční novela zákoníku práce
Personalistika a mzdy
25.10.2023
Novelou zákoníku práce, která vstoupila v platnost 19. září 2023, se provádí transpozice několika evropských směrnic a přináší řadu novinek a pozitivních změn pro zaměstnavatele i zaměstnance a výhody pro pracující rodiče, pečující osoby a dohodáře.


Zápis z jednání ze dne 13.9.2023
Koordinační výbory
12.10.2023
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 13.9.2023


Daňové milostivé léto se blíží. Webové aplikace a portál MOJE daně vám pomohou zbavit se daňových dluhů
Obecné a ostatní
07.07.2023
Daňové milostivé léto proběhne letos od 1. července do 30. listopadu 2023. Splacení jistiny dluhu, tedy nedoplatku na dani, vzniklého do 30. září 2022 umožní fyzickým osobám zbavit se souvisejících nedoplatků na úrocích, penále či pokutách. Vedle toho dlužníkům fyzickým i právnickým osobám ze zákona zaniknou drobné nedoplatky na dani a příslušenství, pokud v součtu u jednoho finančního úřadu nepřevyšují 1 000 korun.


Upozornění na odložení účinnosti novely zákona o DPH týkající se nemovitých věcí na 1. 1. 2024
Majetkové daně
07.07.2023
V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, mělo s účinností od 1. 7. 2023 dojít také ke změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v oblasti nemovitých věcí.


Informace pro poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků
Daň z příjmů
07.07.2023
Generální finanční ředitelství si dovoluje informovat poplatníky záloh na daň z neočekávaných zisků na blížící se lhůtu pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků (dále také jen „oznámení“). Oznámení se podává za poslední zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, skončené před 1. lednem 2023, tj. typicky za zdaňovací období kalendářního roku 2022. Podle § 38ab odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), se oznámení podává do posledního dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání za toto období. Pokud tato lhůta uplynula před 3. červencem 2023, prodlužuje se do 3. července 2023.


Zápis z jednání ze dne 21.6.2023
Koordinační výbory
07.07.2023
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21.6.2023


Zvýší se rodičovský příspěvek pro nově narozené děti, prodlouží se náhradní výživné.
Personalistika a mzdy
07.07.2023
Vláda dnes schválila zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun a zkrácení jeho čerpání na tři roky. Dobrou zprávou zejména pro samoživitelky v situacích, kdy se dlouhodobě nedaří vymáhat soudem stanovené výživné, je pak prodloužení náhradního výživného o dva roky. Vláda dnes schválila také úpravu, která umožní další digitalizaci a zjednodušování administrativy v rámci agendy státní sociální podpory. Cílem je kromě efektivnějšího vyřizování i lepší spolupráce mezi úřady.


Povinnost podat daňové přiznání elektronicky v souvislosti se zřízením datové schránky ze zákona v roce 2023
Daň z příjmů
23.03.2023
Od 1. 1. 2023 došlo k významnému rozšíření okruhu osob, kterým byla ze zákona zřízena datová schránka. Tento krok má zásadní dopady v oblasti doručování ze strany orgánů veřejné moci této skupině osob.


Zápis z jednání ze dne 15.3.2023
Koordinační výbory
23.03.2023
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 15.3.2023


Zápis z jednání ze dne 25.1.2023
Koordinační výbory
27.01.2023
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 25.1.2023


Přehled změn a novinek na rok 2023
Obecné a ostatní
24.01.2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.


Kdy podat přiznání a zaplatit daň z nemovitých věcí na rok 2023?
Majetkové daně
05.01.2023
Lhůta pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí uplyne v letošním roce v úterý 31. ledna. Na zaplacení daně či její první splátky mají poplatníci čas až do 31. května 2023.


INFORMAČNÍ LETÁK K DAŇOVÝM NOVINKÁM PRO ROKY 2022 A 2023
Obecné a ostatní
03.01.2023
Vážení obchodní partneři, rádi bychom vás touto cestou informovali o novinkách v daňové oblasti pro roky 2022 a 2023. Informace poskytuje: UDS, s.r.o., PO oprávněná poskytovat daňové poradenství
soubor ke stažení


Zápis z jednání ze dne 30.11.2022
Koordinační výbory
01.12.2022
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 30.11.2022


Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony
Daň z přidané hodnoty
29.11.2022


Jak požádat o přeplatek na silniční dani
Daň z příjmů fyzických osob
25.11.2022
Finanční správa již v září upozorňovala poplatníky silniční daně, kteří zaplatili zálohy na rok 2022, že tyto zálohy byly novelou zákona o dani silniční od 1. 1. 2022 zrušeny. U současných i bývalých poplatníků této daně eviduje Finanční správa na osobních daňových účtech stále velké množství přeplatků cca ve výši 1 463 000 000 Kč nejen z letošního roku, ale i z minulosti. Ověřili jste si zůstatek stavu vašeho osobního daňového účtu?


Drobné změny v Zákoníku práce
Personalistika a mzdy
25.11.2022
V listopadu 2022 byla přijata „malá novela“ zákoníku práce, která nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Text novely byl do Sbírky zákonů k publikaci odeslán 23. 11. 2022 a účinnost novely tak lze očekávat od 1. 12. 2022, nejpozději od 1. 1. 2023. Více informací v přiloženém souboru.
soubor ke stažení


Změny cestovních náhrad od 20.8.2022
Personalistika a mzdy
05.10.2022
Od 20. 08. 2022 došlo ke zvýšení sazeb tuzemského stravného při pracovních cestách. Více informací v přiloženém souboru.
soubor ke stažení


Zápis z jednání ze dne 14.9.2022
Koordinační výbory
19.09.2022
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.9.2022


Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července
Personalistika a mzdy
19.09.2022
Maximální částka příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce se zpětně od 1. července 2022 zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč.


Milostivé léto pokračuje. Na závazky u Finanční správy nicméně nelze využít
Obecné a ostatní
16.09.2022
Finanční správa reaguje na pokračování tzv. Milostivého léta, které probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2022 a veřejnosti umožnuje zbavit se některých exekucí u veřejnoprávních institucí. Milostivé léto se vztahuje pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.


Informace pro plátce daně ze závislé činnosti
Obecné a ostatní
16.09.2022
Informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě:


Zápis z jednání ze dne 26.1.2022
Koordinační výbory
02.08.2022
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 26.1.2022


Zápis z jednání ze dne 23.3.2022
Koordinační výbory
02.08.2022
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23.3.2022


Zápis z jednání ze dne 18.5.2022
Koordinační výbory
02.08.2022
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 18.5.2022


Zápis z jednání ze dne 22.6.2022
Koordinační výbory
02.08.2022
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22.6.2022


Informace k novele zákona o dani silniční
Obecné a ostatní
28.07.2022
Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022


Informace k placení záloh na silniční daň
Obecné a ostatní
28.07.2022
Zálohy na daň silniční jsou od 1. 1. 2022 zrušeny. Daň je splatná jednou částkou ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tj. do 31. ledna 2023. Zároveň došlo ke značnému zúžení předmětu daně a ke snížení výše daně.


Nezapomeňte do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí
Majetkové daně
31.05.2022
Finanční správa rozeslala k zaplacení daně celkem 2,8 mil. obálek se složenkami, které by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky a držitelům datových schránek jsou tyto informace zasílány do jejich schránek. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) pak končí 31. května 2022.


Nezveřejnění účetních závěrek může vyjít účetní jednotky příliš draho
Účetnictví
18.05.2022
Spousta podnikatelů má svou účetní závěrku za rok 2021 hotovou a své daňové přiznání podané. Tímto ale povinnost účetní jednotky nekončí. Jaký je termín pro zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin a jaké sankce mohou účetní jednotky za nesplnění povinnosti očekávat?


Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2
Obecné a ostatní
17.05.2022
Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.


Finanční správa začíná rozesílat složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí
Majetkové daně
03.05.2022
Celkem 2,8 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2022 začíná Finanční správa rozesílat mezi poplatníky. Složenky budou poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května 2022. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky. Prostřednictvím datové schránky jsou tyto informace zasílány jejím držitelům. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí 31. května 2022.


Příspěvek pro solidární domácnost
Daň z příjmů
12.04.2022
Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na její žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.


Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
Daň z příjmů
12.04.2022
Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2022


Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční
Spotřební daň a ekologické daně
12.04.2022
V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.


Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu
Daň z přidané hodnoty
12.04.2022
V souvislosti s mimořádnou událostí na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (dále jen „Rozhodnutí“).


Formulář zjednodušující oznamovací povinnost pro prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele
Daň z přidané hodnoty
12.04.2022
V souvislosti se sekundárními dopady mimořádné události na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události" (dále jen „Rozhodnutí“), zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (viz informace Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu).


V pondělí se spouští žádosti o solidární příspěvek, vyřídit půjde pouze online
Obecné a ostatní
12.04.2022
Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost bude možné od pondělí podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.


Finanční správa spouští službu, která dočasně nahrazuje funkce původní Daňové informační schránky
Obecné a ostatní
11.04.2022
Služba Nahlížení na vybrané údaje umožní přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem a bude dostupná nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců. K zachování přístupu k údajům se Finanční správa rozhodla zejména kvůli poptávce odborné daňové veřejnosti. Dotčené subjekty tak budou mít více času na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.


Zápis z jednání ze dne 24.11.2021
Koordinační výbory
03.12.2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 24.11. 2021


Posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně a ukončení provozu starší verze daňového portálu
Obecné a ostatní
29.11.2021
Dne 28. 2. 2022 bude ukončen provoz starší verze daňového portálu a podpora šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1. Současně bude umožněn přístup na portál MOJE daně (do všech jeho aplikací a služeb) pouze pomocí HTTPS protokolu.


Ošetřovné po zahájení nového školního roku se standardně řídí zákonem o nemocenském pojištění
Personalistika a mzdy
05.10.2021
S návratem dětí do škol s počátkem školního roku opětovně vyvstaly otázky, jak to bude s nárokem na ošetřovné v případě výskytu onemocnění covid-19 ve škole – nařízení karantény dítěti či uzavření školského zařízení.


Zápis z jednání ze dne 15.9.2021
Koordinační výbory
01.10.2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 15.9. 2021


Bilaterální smlouva o spolupráci mezi Českou a Slovenskou republikou
Obecné a ostatní
30.09.2021
Generální ředitelka Generálního finančního ředitelství Tatjana Richterová a Jiří Žežulka, prezident Finanční správy Slovenské republiky, podepsali dnes v Praze smlouvu o společném postupu při výměně informací. Dohoda pokračuje v nastaveném trendu, kdy Finanční správa České republiky posiluje vzájemné vztahy s finančními správami sousedních zemí.


Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů
Daň z přidané hodnoty
30.09.2021
Ministryně financí prodlužuje promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 ze dne 24. srpna 2021.


Zápis z jednání ze dne 16. 6. 2021
Koordinační výbory
30.08.2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 16. 6. 2021


Zápis z jednání ze dne 19. 5. 2021
Koordinační výbory
30.08.2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19. 5. 2021


Studentské brigády a daně
Personalistika a mzdy
18.08.2021
Studenti nejčastěji za účelem letního přivýdělku uzavírají se zaměstnavatelem dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V souvislosti s letními brigádami se opakují dotazy, jak správně zdanit příjem studentů z výdělků, jaké slevy na dani a za jakých podmínek si je mohou zaměstnaní studenti uplatnit. Finanční správa proto přináší nejenom studentům souhrn praktických informací.


Informace ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě
Obecné a ostatní
12.08.2021
Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Kompenzační bonus končí. Bilance Finanční správy: 2,4 milionu žádostí za téměř 44 miliard korun
Covid-19
12.08.2021
Dnem 2.8.2021 skončil termín pro podávání žádostí o kompenzační bonus. Od jeho spuštění v roce 2020 vyřídila Finanční správa více než jeden milion žádostí za jarní a 834 tisíc žádostí za podzimní bonusové období a v roce 2021 pak téměř 577 tisíc žádostí o nový kompenzační bonus. Program byl určen živnostníkům, společníkům malých s. r. o. a „dohodářům“, kterým Finanční správa vyplatila bonusy ve výši necelých 44 miliard korun. Kompenzační bonus se tak stal jednou z nejefektivnějších státních podpor a pomohl drobným podnikatelům překonat náročné období.


DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července 2021
Daň z přidané hodnoty
12.08.2021
Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) platí stále podle zákona o DPH - osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. To platí pro všechny dovozy zboží do 22 EUR, které jsou propuštěny do volného oběhu v České republice, bez ohledu na druh přepravce – např. Česká pošta či expresní přepravce.


Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří kulturní památky
Covid-19
18.06.2021
Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura, která se týká hradů, zámků, skanzenů, archeoparků aj. Žádosti bude možné podávat od 17. června do 13. srpna 2021.


Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů
Daň z přidané hodnoty
14.06.2021
Ministryně financí prodlužuje promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 23/2021 ze dne 1. června 2021.


MPO zveřejnilo druhou výzvu z programu COVID – Nepokryté náklady
Covid-19
14.06.2021
Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.


Daňové zvýhodnění na děti stoupne od července 2021 a rodiče je dostanou i zpětně k 1.1.2021
Personalistika a mzdy
11.06.2021
Koronavirové sevření lehce polevilo a konečně se více pozornosti dostává rodinám s dětmi. Od července 2021 se chystá nejen zvýšení přídavků na děti a možnost dočerpání rodičovského příspěvku na předchozí dítě při narození dalšího dítě, ale zvýší se i daňové zvýhodnění na druhé a další dítě v rodině a skončí taktéž měsíční strop pro daňový bonus, kde rodiče s vyšším bonusovým nárokem dostanou peníze také hned a nebudou muset čekat na roční zúčtování.


Nová pravidla v oblasti DPH od 1.7.2021
Daň z přidané hodnoty
08.06.2021
Od 1. 7. 2021 dochází k významným změnám v zákoně o DPH u elektronického obchodování (e commerce). Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.


OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné
Covid-19
07.06.2021
Od 30.5.2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 6. dubna do 16. května 2021. Příjem žádostí začal v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června.


Vláda prodloužila část Antiviru, bude se týkat jen nařízených karantén a izolací
Covid-19
07.06.2021
Vláda dnes prodloužila až do konce června letošního roku část programu Antivirus. Jde o režim s označením A, který se bude vztahovat na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. „Program Antivirus pomáhá zmírňovat následky pandemie na zaměstnanost už od loňského dubna a dosud podpořil přes jeden milion zaměstnanců. V těchto týdnech pokračuje rozvolňování vládních opatření, proto prodlužujeme pouze režim, který se týká karantén a izolací nařízených z důvodu onemocnění COVID- 19,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).


Nový kompenzační bonus (2021)- nejčastější otázky z webu Finanční správy
Covid-19
28.05.2021
Nejčastější otázky a odpovědi ohledně kompenzačního bonusu z webových stránek Finanční správy.


Finanční zpravodaj číslo 22/2021
Obecné a ostatní
28.05.2021
30.Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám


MPO vyplácí dotace i z plošného kompenzačního programu COVID - 2021, program má evropskou notifikaci
Covid-19
28.05.2021
Plošný program COVID - 2021, který na pomoc podnikatelům připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), má notifikaci Evropské komise (EK). Resort tak vyplácí potřebné dotace. Už dřív EK notifikovala program COVID – Nepokryté náklady, který je alternativou ke COVID 2021.


Vláda schválila prodloužení kompenzačního bonusu na květen
Obecné a ostatní
27.05.2021
Přímá podpora pro zasažené OSVČ, společníky malých s.r.o. a dohodáře ve formě kompenzačního bonusu pokračuje do konce května. O dalším prodloužení podpory rozhodla vláda. Nadále platí, že podnikatelé mohou žádat o bonus až 1000 Kč na den, pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 Kč denně.


Antivirus je prodloužen do konce května!
Covid-19
04.05.2021
Program Antivirus, který už zachránil více než milion pracovních míst, bude prozatím pokračovat až do konce května. Prodloužení dosud nejlépe fungujícího vládního protikrizového programu doporučila v minulém týdnu tripartita a dnes o něm rozhodla i vláda. Důvodem prodloužení Antiviru je jak pokračující nepříznivá epidemiologická situace, tak předpokládaný termín nabytí účinnosti „kurzarbeitu“ k 1. lednu 2022.


Senát dal zelenou „Izolačce“ do konce června
Covid-19
04.05.2021
Senátoři schválili návrh na prodloužení vyplácení mimořádného příspěvku pro zaměstnance v karanténě a izolaci – tzv. Izolačky – až do konce června letošního roku.


Zápis z jednání ze dne 27. 1. 2021
Koordinační výbory
04.05.2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 27. 1. 2021


Zápis z jednání ze dne 24. 3. 2021
Koordinační výbory
04.05.2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 24. 3. 2021


Zahájení a ukončení daňové kontroly po novele daňového řádu
Obecné a ostatní
04.05.2021
Daňový řád prošel k 1. lednu 2021 novelizací, která přinesla řadu změn. Jaký zásadní posun novela přinesla z hlediska zahájení a ukončení daňové kontroly? Jednoznačně přispěje k digitalizaci a přesunu do virtuálního světa. Absence osobního setkání na začátku i na konci daňové kontroly má praktické dopady, a to nikoliv pouze v souvislosti s přihlašováním do datové schránky či s problémy se vzdáleným připojením. Novinkami v daňové kontrole zahajujeme novou pravidelnou rubriku, ve které se budeme věnovat daňovému procesu – představíme nové i osvědčené procesní rady, upozorníme na postupy finančních úřadů a podělíme se o zkušenosti z daňových sporů.


Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce a jeho vliv na současnost – I
Obecné a ostatní
04.05.2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil výroční zprávu za rok 2020, v níž se mimo jiné zabýval legislativním vývojem a rozhodovací praxí v oblasti práva hospodářské soutěže. V tomto článku se dozvíte, k jakému legislativnímu posunu v soutěžněprávních předpisech došlo a jakým způsobem se dotýká současnosti. Stručný přehled rozhodovací činnosti ÚOHS za minulý rok i s příslušnými statistikami představíme v červnových Daňovkách.


Nová evropská pravidla pro veřejnou podporu
Obecné a ostatní
04.05.2021
Evropská komise přijala koncem dubna nová pravidla k regionální státní podpoře, která vstoupí v platnost 1. ledna 2022. Nová pravidla přináší významné změny, které by neměli přehlédnout hlavně potenciální zájemci o investiční pobídky. Změny se totiž dotknou i českého zákona o investičních pobídkách, podle něhož se investiční pobídky poskytují.


SDEU opět rozhodoval o tankovacích kartách
Obecné a ostatní
04.05.2021
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat nárok na odpočet DPH z pohonných hmot osobě povinné k dani, která poskytovala tankovací karty přepravním společnostem. Potvrdil tak závěry rozsudku C-235/18 Vega International.


Nový kompenzační bonus (2021)
Covid-19
30.04.2021
Nejčastější otázky a odpovědi z webu Finanční správy


Základní informace ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
Covid-19
30.04.2021
Cílem zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (dále jen „zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021“ nebo „ZoKB“), je zmírnit dopady související s ohrožením zdraví v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 nebo s krizovými opatřeními přijatými z důvodu tohoto ohrožení a poskytnout těm, kteří byli těmito dopady zasaženi, podporu sloužící ke kompenzaci z toho plynoucích hospodářských následků.


Na podání daňového přiznání v listinné podobě zbývá jen několik dní. Elektronickým odesláním získáte měsíc navíc
Daň z příjmů
30.04.2021
Posledním dnem pro podání listinných formulářů daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bez sankce je 3. květen 2021. To je také poslední den pro zaplacení daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Finanční správa preferuje využít elektronické podání přes online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.


Informace GFŘ k peněžitému příspěvku na stravování zaměstnanců
Personalistika a mzdy
30.04.2021
Daňovým balíčkem pro rok 2021, který je součástí zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony, byla mimo jiné přijata i úprava, která od 1. ledna 2021 umožňuje zaměstnavatelům poskytovat zaměstnancům jako další formu příspěvku na stravování za zvýhodněných daňových podmínek peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál. Jedná se o alternativu ke stravenkám (nepeněžní příspěvek), které jsou rozšířeným zaměstnaneckým benefitem.


MPO přijímá žádosti do programu COVID 2021
Covid-19
29.04.2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo v pondělí 12. dubna přijímat žádosti do nového programu COVID 2021. Podnikatelé mohou žádat do 31. května 2021.


Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021
Majetkové daně
29.04.2021
Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí ohledně zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2021


Změna pravidel v uplatňování DPH u elektronického obchodování od 1. 7. 2021
Daň z přidané hodnoty
29.04.2021
Od 1. 7. 2021 dochází ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Tyto změny se týkají pravidel pro určení členského státu zdanění a ovlivní zejména prodejce zboží, kteří uskutečňují prodeje zboží do jiných členských států EU koncovým zákazníkům například prostřednictvím e-shopů.


Úprava generálního pardonu promíjejícího DPH usnadní dodávky státu
Daň z přidané hodnoty
19.04.2021
Ministerstvo financí předložilo na dnešní jednání vlády rozšíření generální pardonu rušícího DPH na respirátory kategorie FFP2 a vyšší, diagnostické zdravotnické prostředky pro testování na COVID a očkovací látky.


Finanční zpravodaj č. 18/2021
Daň z přidané hodnoty
19.04.2021
Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události


Bytová družstva o svůj nárok na převod obecních bytů z majetku samospráv nepřijdou, stát jim odpustí daň
Obecné a ostatní
19.04.2021
Převody obecního majetku na bytová družstva či nájemce lze podle resortů vnitra, financí a místního rozvoje vyřešit v rámci současně platných právních norem. Problematika převodů se týká bydlení, které v letech 1997 až 2007 vybudovaly samosprávy za pomoci dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. K usnadnění převodů by mělo přispět i osvobození od daně z příjmu.


Přehled pomoci v gesci Ministerstva financí v souvislosti s koronavirem
Covid-19
19.04.2021
Ministerstvo financí v reakci na pandemii koronaviru připravilo širokou škálu podpůrných opatření, zaměřených jak na firmy a podnikatele, tak soukromé osoby. Níže přinášíme jejich přehled.


Kompenzační bonus pro podnikatele
Covid-19
23.03.2021
Kompenzační bonus je přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP.


Účetní a daňoví poradci svou činnost provozovat mohou
Covid-19
23.03.2021
Vládním usnesením č. 217/2021 došlo k odstranění výjimky pro provoz účetních a poradenských služeb v provozovně dle živnostenského zákona. Omezení se nicméně týká provozoven, nikoli výkonu činnosti jako takové. Účetní a poradenské činnosti dle živnostenského zákona mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, avšak bez přítomnosti klienta. Zakázaný není výkon činnosti v místě podnikání klienta či jinde mimo provozovnu a rovněž není zakázána realizace předání dokumentace a podkladů. Nicméně i pro tyto případy se obecně doporučuje maximálně využívat distanční formy předání a omezovat tak počet a intenzitu fyzických kontaktů..


Přiznání a placení daně z příjmů se o měsíc posune, DPH na respirátory bude prominuta až do 3. června
Daň z příjmů
22.03.2021
Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Dále pardon prodlužuje prominutí DPH na respirátory třídy ochrany FFP2 a vyšší o další dva měsíce.


Sociální služby dostanou peníze na mimořádné odměny pro zaměstnance. Pro každého až 50 tisíc korun
Personalistika a mzdy
16.03.2021
Zaměstnanci v sociálních službách, včetně zdravotnického personálu, si mohou sáhnout na mimořádné odměny.


Finanční správa začala vyplácet nový příspěvek 1000 Kč denně
Covid-19
16.03.2021
V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Bonus již nově není navázaný na nouzový stav a podpora je zaměřená na firmy a podnikatele, kterým se snížily příjmy z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 procent proti měsíčnímu průměru za srovnávací období. Maximální výplata příspěvku je nově zastropována do výše reálných měsíčních příjmů žadatele ve vybraném srovnávacím období.


Finanční správa doporučuje veřejnosti, aby maximálně využívala elektronickou formu komunikace při odevzdávání daňových přiznání
Daň z příjmů
12.03.2021
Finanční správa upřednostňuje a umožňuje podat daňové přiznání k dani z příjmů „bezkontaktně“ – elektronickou formou, a to až do 1. června 2021. Nadále platí, že kromě této možnosti je možné vyplněné formuláře také zaslat poštou nebo vhodit do sběrného boxu umístěného na územních pracovištích Finanční správy nejpozději 3. května 2021, a to bez jakýchkoliv sankcí.


Upozornění: Vracení DPH za rok 2020 z Velké Británie
Daň z přidané hodnoty
08.03.2021
Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2020 požádat o vrácení DPH ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro podání žádosti je 31. března 2021. Zkrácení obvyklé lhůty souvisí s vystoupením Velké Británie z EU.


Informace k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzo
Daň z příjmů
08.03.2021
Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Otázky se týkají zejména zdanění těchto příjmů a dále pak skutečnosti, zda jsou tyto příjmy započítávány do vlastního příjmu manžela/manželky ve smyslu ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů proto Generální finanční ředitelství k nejčastěji položeným dotazům sděluje následující:


1. duben – termín pro podání daňového přiznání. Pokud ho podáte elektronicky, máte čas až do 3. května
Daň z příjmů
05.03.2021
Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 je 1. duben 2021. Letos může veřejnost pro odevzdání daňového přiznání využít online finanční úřad, který nabízí možnost pohodlného a jednoduchého odevzdání z pohodlí domova. Výhodou je i to, že fyzické osoby, které podají daňové přiznání elektronicky, mají ze zákona prodlouženou lhůtu o jeden měsíc navíc, a to až do 3. května 2021


Finanční správa začíná přijímat žádosti o nový kompenzační bonus 2021
Covid-19
05.03.2021
Zákon o novém kompenzačním bonusu prošel legislativním procesem a Finanční správa začíná se zpracováváním žádostí živnostníků, společníků malých s. r. o. a osob pracujících na dohodu. Nárok na bonus vzniká nově podnikatelům, u kterých došlo ke snížení příjmů z jejich podnikatelské činnosti alespoň o 50 % oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávacího období z doby před vypuknutím pandemie.


Opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a
Covid-19
11.02.2021
Dnem 5. 2. 2021 nabylo účinnosti Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN, které se týká osob vracejících se z epidemiologicky rizikových oblastí do ČR. Tímto opatřením se zejména omezuje pohyb osob na území ČR a stanovuje se povinnost těchto osob podrobit se ve stanovených lhůtách testu RT – PCR na přítomnost viru SARS-Cov-2. Zaměstnavatel má povinnost do doby předložení negativního výsledku testu zamezit vstupu těchto osob na provozovny a pracoviště po stanovenou dobu.


Nové lhůty při podání přiznání k dani z příjmů
Daň z příjmů
11.02.2021
Od roku 2021 se rozšířila možnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů v delších lhůtách, než byli dosud daňoví poplatníci zvyklí. V jakých termínech bude letos možné poprvé přiznání podat?


Informace ke kompenzačnímu bonusu u osob vykonávajících činnosti v oblastech ekonomiky, které byly omezeny v létě 2020
Covid-19
10.02.2021
Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Vládní pomoc podnikatelům postiženým koronavirem se zjednoduší a zvýší
Covid-19
10.02.2021
Záměr Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstva financí (MF) na změnu covid pomoci pro firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) schválila vláda. Mimo jiné se zvýší kompenzační bonus, prodlouží se program Antivirus, zavede se příspěvek 370 Kč pro lidi v karanténě a všechny specializované covid dotační programy se sloučí do jednoho. Změny by se měly týkat období od 1. února 2021, a to všech firem a OSVČ, kterým klesly tržby minimálně o 50 %. Návrhem se bude v nejbližších dnech zabývat Parlament.


Finanční zpravodaj číslo 10/2021
Obecné a ostatní
10.02.2021
15.Rozhodnutí o prominutí správního poplatku z důvodu mimořádné události


Dary – dočasné změny pro roky 2020 a 2021
Obecné a ostatní
10.02.2021
Pokud se chystáme přispět na „dobrou věc“, máme teď dočasně možnost odečíst si ze základu daně větší částku než doposud. Jaké konkrétní změny v oblasti darování na přechodnou dobu nastaly, se dozvíte z následujícího článku.


Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny
Covid-19
09.02.2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Výzva“). Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Výzva“). Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod.


Informace FS k některým generálním pardonům ministryně financí a potvrzování bezdlužnosti pro poplatníky
Obecné a ostatní
09.02.2021
Pro zmírnění dopadů pandemie vydala ministryně financí řadu tzv. generálních pardonů. Jedná se o její rozhodnutí ke stanovení různých úlev. Jejich celé znění je možné nalézt ve Finančním zpravodaji


Upozornění k tiskopisům 2020
Obecné a ostatní
08.02.2021
Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky, kteří využijí možnosti podle zákona č. 39/2021 Sb., a uplatní v daňovém přiznání dočasně zvýšenou částku, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru).


Informace k dopadům vystoupení Spojeného království
Obecné a ostatní
08.02.2021
Informace k dopadům vystoupení Spojeného království z EU v oblasti daní z příjmů (BREXIT) od 1. 1. 2021 (za situace, že daně z příjmů nebudou upraveny případnou dohodou)


Zrušení superhrubé mzdy se poprvé promítne za leden
Personalistika a mzdy
08.02.2021
Ve výplatách za leden se poprvé setkáme se zrušením superhrubé mzdy. Jaká je od 1. 1. 2021 výše a způsob výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti? Co dalšího se ještě změnilo


Online finanční úřad jde do finále, pro veřejnost se spustí 28. února
Obecné a ostatní
08.02.2021
Finanční správa spouští pilotní provoz online finančního úřadu – MOJE daně. Ten je z pohledu bezpečnosti nezbytným předstupněm ke startu pro širokou veřejnost, který je připraven na 28. února 2021. Online finanční úřad nabídne lidem moderní, jednoduché a především online řešení jejich daňových povinností.


COVID - Ubytování II - IUZ
Covid-19
08.02.2021
V rubrice naleznete informace pro žadatele o dotaci z výzvy COVID-Ubytování pro individuální ubytovací zařízení.


COVID - Ubytování II - HUZ
Covid-19
08.02.2021
V rubrice naleznete informace pro žadatele o dotaci z druhé výzvy COVID-Ubytování pro hromadná ubytovací zařízení.


Ministerstvo financí promine na 2 měsíce DPH na respirátory
Daň z přidané hodnoty
03.02.2021
Ministerstvo financí promine na omezenou dobu dvou měsíců daň z přidané hodnoty na respirátory kategorie FFP2 a vyšší. Účelem opatření je zpřístupnit tyto ochranné pomůcky kriticky potřebné pro zastavení šíření pandemie běžné veřejnosti.


Kompenzační bonus (podzim 2020)
Covid-19
25.01.2021
nejčastější otázky a odpovědi


Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru
Covid-19
25.01.2021
Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů).


Provozovatelé taxislužby mohou žádat o kompenzační bonus
Covid-19
25.01.2021
Za předpokladu splnění všech zákonných podmínek daných zákonem č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů, mohou nově o kompenzační bonus žádat také provozovatelé taxislužby.


Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března
Majetkové daně
17.01.2021
Ministerstvo financí dnes přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení.


Paušální daň pro živnostníky
Daň z příjmů
17.01.2021
Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč.


Finanční zpravodaj číslo 5/2021
Daň z příjmů
17.01.2021
8.Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události


Informace GFŘ k elektronickému podání identifikovaných osob v oblasti daně z přidané hodnoty od 1. 1. 2021
Daň z přidané hodnoty
13.01.2021
Dnem 1. ledna 2021 nabývají účinnosti změny vyvolané novelou zákona o DPH v ustanovení § 101a odst. 1 a 2 zákona o DPH, podle kterých, mimo jiné, vzniká identifikované osobě povinnost podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná hlášení nebo jiná hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19 zákona o DPH, a pouze elektronicky podávat přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů.


Kompenzační bonus pro podnikatele
Covid-19
04.01.2021
Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP navazuje na úspěšný program z jarních měsíců. Žadatel bude moci jednoduše požádat na místně příslušný finanční úřad, třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Nyní je ale třeba vyčkat na výsledek legislativního procesu a konečnou podobu zákona o kompenzačním bonusu. Následně bude na webové stránce www.financnisprava.cz uveřejněn formulář žádosti.


Finanční správa začíná přijímat oznámení o vstupu k paušální dani
Daň z příjmů
04.01.2021
Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021.


Finanční zpravodaj číslo 38/2020
Obecné a ostatní
31.12.2020
52.Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události


PŘEHLEDNĚ: Co přináší stravenkový paušál
Obecné a ostatní
31.12.2020
Už od ledna 2021 bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Tuto revoluční změnu přináší stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou na stravenkový paušál přejít, poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou spojené se stravenkami. Nyní přinášíme ucelený a přehledný popis tohoto opatření.


Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání schválen
Covid-19
31.12.2020
Poslanci přehlasovali senátní vratku návrhu Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Sněmovna tak odmítla senátorský pozměňovací návrh na vyplacení příspěvku 300 korun na obyvatele jako náhradu krajům za výpadek jejich daňových příjmů.


Finanční správa začíná přijímat žádosti o kompenzační bonus
Covid-19
30.12.2020
Finanční správa spustila ve středu 4. listopadu 2020 příjem žádostí o vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na DPČ a DPP v rámci programu navazujícího na úspěšnou Pětadvacítku známou z jarních měsíců. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti. Důvodem je skutečnost, že Finanční správa v posledních týdnech dostávala enormní množství vadných žádostí na neaktuálních formulářích.


Na stravenkový paušál bude možné přispívat z FKSP
Obecné a ostatní
30.12.2020
Státní organizace budou moci svým zaměstnancům částečně hradit peněžní příspěvek na stravování z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Počítá s tím návrh vyhlášky, kterou Ministerstvo financí předkládá Legislativní radě vlády. Vyhláška nabyde účinnosti současně se stravenkovým paušálem, který je součástí projednávaného daňového balíčku.


Cestovní náhrady
Obecné a ostatní
30.12.2020
Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady


Paušální daň pro živnostníky
Daň z příjmů
30.12.2020
Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Stačí nejdéle do 11. ledna 2021 odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu vyplněný jednoduchý formulář, a to datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu.


Finanční zpravodaj číslo 35/2020
Daň z přidané hodnoty
30.12.2020
48.Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události


Finanční zpravodaj číslo 37/2020
Obecné a ostatní
30.12.2020
51.Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021


Vyřizování žádostí o povolení zvláštního režimu evidence tržeb po dobu odkladu EET
Obecné a ostatní
07.12.2020
Evidence tržeb je pro všechny podnikatele pozastavena do 31. prosince 2022. Bez ohledu na to, do které fáze evidence podnikatelé spadají, evidovat tržby musí až od 1. ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb a pozastaveno je také vyřizování žádostí o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu.


INFORMACE
Obecné a ostatní
02.12.2020
k určení lhůty pro stanovení daně (prekluzivní lhůty) při vykazování a uplatňování daňové ztráty a posuzování běhu této lhůty a změny jejího běhu v návaznosti na rozsudky Nejvyššího správního soudu


Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky už od ledna 2021
Daň z příjmů
30.11.2020
Senát dnes schválil návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu je ve výši 1 milion Kč. Senátoři k návrhu připojili technickou úpravou v rozpočtovém určení daní. Poslanci o paušální dani rozhodnou na začátku prosince.


„Vylité pivo“ bude trvale osvobozeno od daně, rozhodli poslanci
Obecné a ostatní
30.11.2020
Pivovary budou i do budoucna osvobozeny od spotřební daně za vylité nebo vrácené pivo. Poslanci schválili ve stavu legislativní nouze novelu zákona o spotřebních daních, která trvale pivovarům umožňuje vracet nespotřebované pivo určené k likvidaci či přepracování zpět do režimu podmíněného osvobození od daně. Dosud měly tuto možnost kvůli koronavirové krizi do konce letošního roku.


Nové členění státu od 1. 1. 2021 povede k tomu, že některé spisy budou v rámci finančního úřadu umístěny na jiném územním pracov
Obecné a ostatní
25.11.2020
Ve vazbě na změnu územně správního členění státu dojde k 1. 1. 2021 k přesunu spisů daňových subjektů, které mají místo pobytu či sídlo v obcích Bříství, Kounice, Vykáň, Frýdštejn a Věžnice, na jiné územní pracoviště v rámci totožného finančního úřadu.


Minimální mzda v příštím roce vzroste na 15 200 Kč
Personalistika a mzdy
18.11.2020
Na 15 200 Kč vzroste v příštím roce minimální mzda. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes (16. 11. 2020) schválila Vláda ČR. Minimální mzda se zvýší o 600 Kč. Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy.


Informace ke změně výše limitu úhrnné částky úroků
Obecné a ostatní
18.11.2020
Informace ke změně výše limitu úhrnné částky úroků, o které se snižuje základ daně z titulu úroků zaplacených ve zdaňovacím období z úvěrů použitých na financování bytových potřeb ze všech úvěrů poplatníků v téže společně hospodařící domácnosti


Věřitel ani dlužník nemusí být plátci DPH v okamžiku snížení základu DPH
Daň z přidané hodnoty
18.11.2020
Je v souladu se směrnicí o DPH, aby věřitel i dlužník museli být plátci DPH v okamžiku poskytnutí plnění a zároveň v okamžiku provedení opravy základu daně? V polském případě C-335/19 se touto otázkou zabýval Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) i v souvislosti se skutečností, že dlužník vstoupil do likvidace.


Antivirus A, A Plus
Covid-19
18.11.2020
– nucené omezení provozu a karantény


Odklad EET prodloužen až do 31. prosince 2022
Obecné a ostatní
18.11.2020
Ve Sbírce zákonů vyšla novela zákona (zákon č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů), která nabývá účinnosti ke dni 3. listopadu 2020.


Zápis z jednání 29. 10. 2020
Koordinační výbory
13.11.2020
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 29. 10. 2020


Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání schválen
Covid-19
11.11.2020
Poslanci dnes přehlasovali senátní vratku návrhu Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Sněmovna tak odmítla senátorský pozměňovací návrh na vyplacení příspěvku 300 korun na obyvatele jako náhradu krajům za výpadek jejich daňových příjmů. Původní sněmovní návrh nyní zamíří k podpisu prezidentem republiky.


MPO pro OSVČ znovu spouští „ošetřovné“
Covid-19
09.11.2020
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které musely po uzavření škol a sociálních zařízení přerušit podnikání v souvislosti s péči o dítě do 10 let či handicapovaného člověka, mohou požádat o dotaci v další výzvě z programu COVID – „Ošetřovné“ pro OSVČ. Bude se týkat října s tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ji zveřejnilo právě dnes, a to na www.mpo.cz/osetrovneosvc.


„OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ - Výzva ŘÍJEN 2020
Covid-19
09.11.2020
Stanovené období: od 14. října do 31. října 2020 Datum vyhlášení: 5. 11. 2020 Datum zahájení příjmu žádostí: 9. 11. 2020 od 9:00 hod. Datum ukončení příjmu žádostí: 9. 12. 2020 do 23:59 hod.


1. výzva z programu COVID-SPORT II zveřejněna, žádosti budou moct podnikatelé podávat od příštího týdne
Covid-19
09.11.2020
500 milionů korun je v 1. výzvě z programu COVID-SPORT II, který má podpořit podnikatele ve sportu. Konkrétně sportovní soutěže a sportovní kluby, které negativně ovlivnila pandemie koronaviru a s ní související mimořádná opatření. Vyřizovat žádosti bude Národní sportovní agentura (NSA) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Výzvu, kde jsou podrobnosti, MPO a NSA zveřejnily právě dnes, dostupná je na www.mpo.cz.


Sněmovna schválila obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání
Obecné a ostatní
05.11.2020
Poslanci dnes ve zrychleném jednání schválili návrh Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Návrh nyní projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.


PDZ opět zdarma po dobu nouzového stavu
Covid-19
05.11.2020
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2020 č. 1110 o přijetí krizového opatření se opětovně zavádí možnost zasílání poštovních datových zpráv (dále jen „PDZ“) pro všechny uživatele datových schránek zdarma. Toto opatření nabylo platnosti dne 2. listopadu 2020 a bude trvat po celou dobu nouzového stavu.


Žádat o ošetřovné bude jednodušší. Rodičům stačí vyplnit jediný formulář
Personalistika a mzdy
05.11.2020
V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.


Spočítejte si, zda se vám vyplatí paušální daň
Obecné a ostatní
04.11.2020
Poslanecká sněmovna dne 20.10.2020 schválila návrh paušální daně. Návrh z dílny Ministerstva financí přinese živnostníkům zjednodušení odvodových povinností, snížení administrativní náročnosti a finanční úsporu. Paušální daň poskytne malým podnikatelům možnost vyřešit trojí odvody na jednom formuláři. Ministerstvo financí plánuje zavedení paušální daně od 1. ledna 2021.


Co znamená odklad EET pro podnikatele - zákon začíná platit od dnešního dne
Obecné a ostatní
04.11.2020
Odklad elektronické evidence tržeb až do 31. prosince 2022 platí jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln (tedy velkoobchod, maloobchod, stravovací a ubytovací služby), tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1.května 2020. Povinnost evidovat tržby tak vzniká subjektům, bez ohledu na to, do které fáze evidence tržeb spadají k datu 1.ledna 2023. Pozastavení se týká běžného, zjednodušeného i zvláštního režimu evidence tržeb.


Krizové ošetřovné po celou dobu uzavření škol a ve výši 70 procent schváleno i Senátem
Obecné a ostatní
02.11.2020
To bude zavedeno v souvislosti s plošným uzavřením škol. Rodiče, kteří jsou doma se svými dětmi, nezůstanou bez příjmu díky nároku na ošetřovné ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu, a to po celou dobu uzavření škol. Zároveň byla schválena minimální denní částka ošetřovného ve výši 400 Kč. Na ošetřovné budou mít nárok také tzv. dohodáři, kteří odvádí pojistné. Prezident republiky v pátek dne 30.10.2020 tento návrh podepsal.


MF připravilo velký liberační balíček
Obecné a ostatní
02.11.2020
Ministerstvo financí s ohledem na složitou situaci řady daňových poplatníků prodloužilo platnost daňových úlev představených v rámci jarních liberačních balíčků a rozšířilo je o další. Zároveň vyzýváme podnikatele a živnostníky, aby v případě potřeby využívali stávajících možností, které jim nastavení daňového systému přináší. Stávající i nová liberační opatření přehledně shrnujeme v takzvaném Velkém liberačním balíčku.


Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události
Daň z příjmů
02.11.2020
Finanční zpravodaj číslo 25/2020


Plošný odklad splátek končí, poskytovatelé úvěrů budou klientům pomáhat individuálně
Obecné a ostatní
02.11.2020
V sobotu 31. října 2020 končí plošné moratorium na splátky úvěrů a hypoték. Banky i nebankovní poskytovatelé úvěrů dnes ujistili ministryni financí, že budou na individuální bázi vycházet vstříc klientům, kteří se po jeho skončení mohou dostat do finančních problémů. Ministerstvo financí proto v tuto chvíli nebude navrhovat prodloužení úvěrového moratoria. Situaci však bude i nadále aktivně monitorovat a v případě potřeby bude připraveno zareagovat konkrétními legislativními či nelegislativními kroky. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová po jednání s prezidentem České bankovní asociace Tomášem Salomonem a zástupci nebankovních úvěrových společností i neziskových organizací zabývajících se ochranou spotřebitele.


Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19 do 30. 4. 2021
Daň z přidané hodnoty
02.11.2020
V souladu s Rozhodnutím komise EU č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 30. dubna 2021. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím dne 27. července 2020.


Vláda prodlouží program podpory zaměstnavatelů Antivirus B do konce roku, vyhlásila také další krizová opatření
Covid-19
28.10.2020
Od středy 28. října bude na území České republiky platit až na přesně stanovené výjimky zákaz vycházení v nočních hodinách. Až na výjimky bude zakázán nedělní prodej a obchody budou muset každý den zavírat už ve 20 hodin. Tato a další zpřísnění opatření vyhlásila vláda po jednání v pondělí 26. října 2020.


Výzva 2 k programu COVID – Nájemné
Covid-19
28.10.2020
AKTUALIZOVÁNO 28. 10. 2020 - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje druhou výzvu (dále také Výzva 2) k programu COVID – Nájemné. Žádosti je možné podávat od 21. října 2020 od 9:00 hodin do 21. ledna 2021, 23:59 hodin, a to elektronicky prostřednictvím informačního systému dostupného na webu mpo.cz.


Spouští se podávání žádostí v programu COVID - Kultura II
Covid-19
28.10.2020
Ode dneška mohou podnikatelé v kultuře podávat na Ministerstvu průmyslu a obchodu žádosti ve druhé výzvě programu COVID - Kultura. Od zítřka pak začne Ministerstvo kultury přijímat žádosti o jednorázovou podporu od OSVČ v oblasti uměleckých a umělecko-technických profesí. Žádá se elektronicky přes informační systém dostupný na www.mpo.cz/kultura.


Kompenzační bonus pro podnikatele
Covid-19
26.10.2020
Přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP navazuje na úspěšný program z jarních měsíců. Žadatel bude moci jednoduše požádat na místně příslušný finanční úřad, třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Nyní je ale třeba vyčkat na výsledek legislativního procesu a konečnou podobu zákona o kompenzačním bonusu.


Sněmovna schválila obnovení kompenzačního bonusu pro zavřené obory podnikání
Covid-19
26.10.2020
Poslanci dnes ve zrychleném jednání schválili návrh Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky malých s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Návrh nyní projedná Senát a podepíše prezident, poté začne Finanční správa přijímat první žádosti.


Finanční zpravodaj číslo 22/2020 ministerstva financí
Daň z příjmů
23.10.2020
31.Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události


Režim A programu Antivirus prodloužen do konce roku. MPSV přichází s vylepšením, které ohroženým zaměstnancům a firmám ještě víc
Personalistika a mzdy
23.10.2020
Antivirus A se prodlouží do konce letošního roku. Vláda dnes (14. října) schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Vzhledem k současným opatřením v souvislosti s šířením koronavirového onemocnění se také výrazně navýší podpora firem, které musely svůj provoz uzavřít na základě rozhodnutí vlády. Nově budou mít zaměstnavatelé v režimu A od 1. října nárok na celou částku vyplacených náhrad, nikoli jen 80 %, jak tomu bylo dosud. Taková forma podpory umožní zasaženým podnikům ustát současnou krizi, aby nemusely při jejich úplném uzavření řešit, kde vezmou na mzdy zaměstnanců, a nedostaly se do ještě větších ztrát.


Jak na ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020
Personalistika a mzdy
23.10.2020
S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.


Poplatky
Obecné a ostatní
23.10.2020
Otázky a odpovědi z finanční správy


Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí- žádost
Majetkové daně
07.10.2020
S účinností zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí došlo ke dni 26. září 2020 ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětnou účinností pro případy, kdy byl vklad práva do katastru nemovitostí proveden v prosinci 2019 a později. Daň z nabytí nemovitých věcí se tedy již nebude vztahovat na ty případy, které budou předloženy s návrhem na vklad do katastru nemovitostí dne 26. září 2020 a později, a také na případy, u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020.


Při finančních problémech můžete požádat o odklad platby daně
Daň z příjmů
07.10.2020
Finanční správa v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu upozorňuje veřejnost na možnost požádat o odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky. Stačí podat vyplněnou žádost a zdůvodnit, proč o odklad nebo rozložení poplatník žádá. Tuto možnost mohou využít i poplatníci, kteří mají potíže při úhradě daně způsobené mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s výskytem koronaviru.


Informace k platbě zálohy na daň silniční k 15.10.2020 v souvislosti s prominutím úroků (COVID-19)
Spotřební daň a ekologické daně
07.10.2020
Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně.


Informace k platbě zálohy na daň silniční k 15.10.2020 v souvislosti s prominutím úroků (COVID-19)
Spotřební daň a ekologické daně
07.10.2020
Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně.


Daň z nabytí nemovitých věcí zrušena se zpětným účinkem k prosinci 2019
Majetkové daně
06.10.2020
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z nabývací hodnoty byl v pátek 25. září 2020 publikován ve Sbírce zákonů a den poté vstoupil v účinnost. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí platí se zpětným účinkem k prosinci 2019 nebo později.


Informace o zpracování osobních údajů
Personalistika a mzdy
06.10.2020
Cílem tohoto textu je poskytnout veřejnosti přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem Ministerstvo financí zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob). Součástí je také informace o právech subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.


Vláda schválila zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Personalistika a mzdy
05.10.2020
Na návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes vláda schválila navýšení příspěvku pro zaměstnavatele působící na chráněném trhu práce. Toto opatření reaguje na postupné zvyšování minimální mzdy. Tedy konkrétně na rostoucí nákladové zatížení zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Opatření má zabránit nežádoucímu snižování zaměstnanosti osob, které mají ztíženou možnost uplatnění na trhu práce.


Koalice se shodla na podobě kurzarbeitu
Obecné a ostatní
23.09.2020
Vláda se na dnešním jednání ve formátu koaliční rady dohodla na podobě a parametrech trvalého kurzarbeitu. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Jeho novelu vláda projedná v pátek tohoto týdne.


Upozornění pro daňové subjekty, které chtějí žádat o vrácení DPH za rok 2019 z jiných členských států
Daň z přidané hodnoty
23.09.2020
Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2019 požádat o vrácení DPH z jiných členských států dle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro tato podání je 30. září 2020


Zápis ze dne 17.6.2020
Koordinační výbory
23.09.2020
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 17.6.2020


Zápis ze dne 9.9.2020
Koordinační výbory
23.09.2020
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 9.9.2020


MPSV představilo konkrétní podobu kurzarbeitu
Personalistika a mzdy
17.09.2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo na konci srpna návrh změny zákona o zaměstnanosti, kterým se má od listopadu zavést do českého právního řádu dlouho očekávaný institut podpory v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Kurzarbeit má nahradit program na podporu zaměstnanosti, tzv. Antivirus, jehož parametry a postupy částečně přebírá. MPSV tak reaguje na skutečnost, že stávající úprava příspěvku v době částečné nezaměstnanosti obsažená v zákoně o zaměstnanosti se v praxi v době pandemie ukázala jako těžko využitelná, a to zejména vzhledem k nutnosti schválení každé žádosti vládou a k nízké míře vyplácené podpory.


Novela zákona o DPH nabývá účinnosti dnem 1. září 2020
Daň z přidané hodnoty
31.08.2020
Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění dochází od 1. září 2020 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).


Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se vrátilo do Sněmovny
Majetkové daně
17.08.2020
Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny vrátil Senát zpět do Poslanecké sněmovny k dopracování. Opraven má být poslanecký pozměňovací návrh, který oproti vládní předloze ponechává odpočty úroků z nových úvěrů na bydlení i po roce 2021. Sněmovna by o návrhu měla znovu hlasovat v září.


Dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus
Covid-19
13.08.2020
V pátek 7. srpna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu připravená Ministerstvem financí. Finanční správa tak začala vyřizovat první žádosti. Pojištění dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat nejpozději do 30. listopadu 2020. Peníze jim budou vyplaceny v řádu dnů.


Žádosti o kompenzační bonus za druhé bonusové období lze podat nejpozději do 7. srpna 2020
Covid-19
05.08.2020
Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých s. r. o. mohou požádat o kompenzační bonus za druhé bonusové období nejpozději do 60 dnů po skončení tohoto bonusového období.


Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi
Covid-19
04.08.2020
Kritéria pro nárok na kompenzační bonus a způsob jejich prokazování byl zvolen maximálně benevolentně tak, aby jej splnila drtivá většina OSVČ. Ministerstvo financí počítá s tím, že by nárok mohlo uplatnit až 700 000 OSVČ, což předpokládá rozpočtový dopad ve výši až 17,5 mld. Kč.


Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi II
Covid-19
04.08.2020


Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2
Daň z přidané hodnoty
30.07.2020
V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. října 2020. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných dne 7. dubna 2020.


MPSV a SÚIP upozorňují: Onemocnění COVID-19 ani nařízená karanténa není pracovní úraz!
Personalistika a mzdy
30.07.2020
Onemocnění koronavirem ani pracovní neschopnost způsobená nařízenou karanténou nejsou podle zákoníku práce považovány za pracovní úraz, jak někteří zaměstnavatelé mylně uvádějí. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.


Podnikatelé si musí dát pozor na kombinování dotace z OPZ a programu Antivirus
Covid-19
30.07.2020
Mimořádný stav vyhlášený v březnu 2020 měl vliv i na schválené a spuštěné projekty Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Aby se příjemci podpoření z OPZ nedostali do problémů a bylo jim umožněno realizovat aktivity jiným vhodným způsobem a hradit vynaložené náklady při přerušení nebo omezení projektových aktivit, zavedlo MPSV výjimky z pravidel realizace projektů. Řada opatření platila do 30. 6. 2020.


Program Antivirus zafungoval. Zachraňuje pracovní místa a drží nezaměstnanost na uzdě
Personalistika a mzdy
30.07.2020
Přes 15 miliard korun vyplacených, téměř 740 tisíc podpořených zaměstnanců a přibližně 60 tisíc zapojených firem. Taková je do dnešního dne bilance programu Antivirus A a B. V současnosti ale roste i význam Antiviru C, do nějž se přihlásilo už 107 tisíc firem se 735 tisíci pracovními úvazky. Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci všech tří režimů programu Antivirus a odkladů odvodů vyplatilo přes 20 miliard korun. Aktuálně MPSV finalizuje podobu tzv. kurzarbeitu, kterým chce ministryně Jana Maláčová (ČSSD) nastavit systémové řešení podpory zaměstnanců a firem a ochrany pracovních míst pro případ všech budoucích krizových situací podobných současné pandemii koronaviru.


MPSV pomáhá Čechům žijícím ve Spojeném království připravit se na Brexit po skončení přechodného období
Obecné a ostatní
30.07.2020
Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí vyslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí do Spojeného království (UK) v souvislosti s Brexitem svou zaměstnankyni. Ta působí ve městě Leeds a jeho přilehlém okolí jako terénní pracovnice. Pomoc s nutnou administrativou zde poskytuje českým občanům, kteří ve Spojeném království dlouhodobě žijí a chtějí zde zůstat i po Brexitu. Služeb této terénní pracovnice mohou využít i Češi, kteří plánují po odchodu UK z EU návrat domů. Nejčastěji diskutovanými tématy jsou např. doklady, sociální zabezpečení, předškolní a školní vzdělávání dětí, bydlení nebo zdravotnictví.


SDEU: Odběratel musí opravit odpočet, i když dodavatel opravu daně neprovedl
Obecné a ostatní
30.07.2020
Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zodpověděl předběžné otázky týkající se rumunské společnosti, která provedla opravu uplatněného nároku na odpočet pouze u části svých přijatých plnění. V návaznosti na to soud uzavřel, že vnitrostátní daňové orgány mají povinnost uložit osobě povinné k dani, aby provedla opravu počátečního odpočtu DPH, je-li vyšší nebo nižší, než na jaký měla nárok, a to i když nemá samostatný daňový doklad ke skutečnostem zakládajícím opravu.


Modernizace spotřebitelských pravidel
Obecné a ostatní
30.07.2020
Nová směrnice EU přináší revizi pravidel spotřebitelského práva. Členské státy je nyní musejí zavést do svých právních řádů. Vedle rozšíření povinností obchodníků vůči spotřebitelům se významně zvyšují možné sankce za jejich porušení.


Praktické zkušenosti s žádostmi v programu COVID – Nájemné
Covid-19
30.07.2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo 26. června 2020 program COVID –Nájemné. Příjem žádostí by měl probíhat až do 30. září 2020. Osoby provozující maloobchodní činnost nebo služby mohou v programu žádat o kompenzaci nájemného za měsíce duben až červen, a to do výše 50 %, respektive 80 % v případě, kde je pronajímatelem veřejná instituce.


Chystané změny zákona o pobytu cizinců pro rok 2021
Personalistika a mzdy
30.07.2020
Vláda navrhuje změnu zákona o pobytu cizinců jako součást novely reagující na návrh nového zákona o občanských průkazech. Ten vychází z nového nařízení EU, které usiluje o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů EU a povolení k pobytu v jiných unijních státech pro občany EU a jejich rodinné příslušníky prostřednictvím zavedení biometrických průkazů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157).


COVID-19 a politika převodních cen: analýza srovnatelnosti
Covid-19
30.07.2020
Krize způsobená pandemií COVID-19 nutí společnosti zamýšlet se nad tím, zda neupravit politiku převodních cen. Rozhodnutí je třeba činit v době, kdy ještě nejsou k dispozici srovnatelná data potřebná pro analýzu. Spoléhání se na údaje z předchozích let a tříleté průměry finančních výsledků srovnatelných společností pravděpodobně nebude v současné době vhodnou cestou pro stanovení vnitroskupinových cen.


Zemětřesení na poli pracovního práva poprvé udeří v červenci
Personalistika a mzdy
30.07.2020
Dlouholeté úsilí o přijetí tzv. velké novely zákoníku práce přineslo své ovoce. Vládní návrh úspěšně prošel legislativním procesem a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020. Účinnosti nabyde 30. července 2020 s tím, že některá ustanovení, například úprava dovolené a sdílená pracovní místa, budou účinná až od 1. ledna 2021.


Komentář k paušální dani: hrubé příjmy nejsou zisk
Obecné a ostatní
14.07.2020
Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí Datum: 2.7.2020 Autor: ALENA SCHILLEROVÁ Zdroj: Lidové noviny Rubrika: Názory Strana: 09 DISKUSE


Antivirus C- NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PROMÍJENÍ POJISTNÉHO
Covid-19
14.07.2020
NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K PROMÍJENÍ POJISTNÉHO


Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020
Obecné a ostatní
02.07.2020
S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). K vybraným změnám podáváme doplňující informace.


Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat jednoduše a online až do 18. 9. 2020
Daň z příjmů
01.07.2020
Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.


Upozornění k tiskopisům 2020
Daň z příjmů
01.07.2020
Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob pro poplatníky, kteří využití možnosti dle bodu 3 čl. III. přechodných ustanovení k zákonu č. 299/2020 Sb., a uplatní v daňovém přiznání jako odčitatelnou položku od základu daně „očekávanou“ daňovou ztrátu.


Informace k protikrizovému balíčku MF
Účetnictví
01.07.2020
Dnem 1. 7. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.


Podpora pro s.r.o. – nejčastější otázky a odpovědi
Covid-19
30.06.2020
Následující otázky a odpovědi k plánované podpoře formou kompenzačního bonusu pro společníky malých s.r.o. se vztahují k původnímu návrhu Ministerstva financí schválenému v pondělí 4. května vládou. Návrh nyní v legislativní nouzi projednává Parlament ČR a jeho parametry tak před nabytím účinnosti mohou doznat změn.


Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění. Sněmovna schválila návrh ministryně Maláčové na rozšíření progr
Personalistika a mzdy
30.06.2020
Poslanci dnes schválili novelu zákona o sociálním pojištění navrhovanou ministryní Janou Maláčovou (ČSSD). Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další cílenou podporu pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst. Antivirus C má pomoci přibližně 88 % zaměstnavatelů a 1,4 milionu jejich zaměstnanců. Dopad na státní rozpočet se předpokládá ve výši max. 13,5 mld. Kč. Novela zákona byla poslanci projednána po takzvané „vratce“ ze Senátu a nyní ji musí ještě podepsat prezident republiky.


Otázky - účetní metody a postupy
Obecné a ostatní
30.06.2020
Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy


Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky schválena vládou
Daň z příjmů
30.06.2020
Vláda dnes schválila návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu se na základě rozhodnutí vlády snižuje na 800 000 Kč.


Vláda rozhodla o kompenzačním bonusu pro dohodáře a OSVČ s dohodou
Personalistika a mzdy
30.06.2020
Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění (tzv. pojištěná dohoda), a bylo jim kvůli koronaviru znemožněno pracovat, obdrží státní podporu. O kompenzační bonus budou moci zpětně žádat i OSVČ a společníci malých s.r.o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.


MPSV prosadilo výraznou pomoc zaměstnavatelům i rodinám. Sněmovna schválila novelu zákoníku práce
Personalistika a mzdy
09.06.2020
Poslanecká sněmovna schválila novelu zákoníku práce připravenou ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou. Součástí novely je zejména ukotvení sdíleného pracovního místa. Tato novinka umožní zvláště rodičům s malými dětmi lépe sladit pracovní a rodinný život. Pro zaměstnavatele je zároveň jednoduchým nástrojem na zavedení kratších pracovních úvazků bez složité administrativní zátěže.


Vláda schválila prodloužení daňových úlev, do konce roku se odkládá platba daně z nabytí nemovitosti
Majetkové daně
09.06.2020
Ministerstvo financí předložilo na dnešní jednání vlády návrh tzv. Liberačního balíčku III, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru.


1. červenec 2020 - poslední termín pro odevzdání přiznání k dani z příjmů
Daň z příjmů
09.06.2020
Generálním pardonem ministryně financí je možné odevzdat daňová přiznání daně z příjmů fyzických a právnických osob, jejichž zákonná lhůta pro podání a lhůta splatnosti daně byla k 1. 4. 2020, do středy 1. července 2020. Tento den je zároveň posledním dnem pro úhradu těchto daní. Pokud bude přiznání odevzdáno do 1. července 2020 a ve stejném termínu peníze za daň připsány na účtu finančního úřadu, je automaticky prominuta pokuta za pozdní podání i úrok z prodlení za pozdní zaplacení daně. Obdobně je tomu i u podání vyúčtování daně vybírané srážkou.


Poslanci schválili protikrizový daňový balíček
Obecné a ostatní
02.06.2020
Poslanecká sněmovna ve zrychleném jednání schválila balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy.


Loss carryback je levná a rychlá pomoc pro malé i velké firmy
Obecné a ostatní
02.06.2020
Ministerstvo financí odmítá neopodstatněné výhrady na adresu opatření umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty. Toto opatření bylo navrženo v rámci protikrizového daňového balíčku, který má podnikatelům i firmám pomoci zvládnout nepříznivé ekonomické dopady pandemie.


Sdělení v souvislosti s uložením pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb po dobu nouzového stavu
Personalistika a mzdy
29.05.2020
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 13. března 2020 č. 207 o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu nouzového stavu byla v souladu s § 35 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon), uložena pracovní povinnost studentům pro poskytování sociálních služeb.


Formulář žádosti Pomoc společníkům malých s. r. o.
Personalistika a mzdy
29.05.2020
Finanční správa na svých webových stránkách zveřejnila formulář žádosti Pomoc společníkům malých s. r. o. Zpřístupnila i možnost vyplnit tuto žádost ve webové aplikaci nebo interaktivním PDF.


Poslanci schválili upravenou novelu, která přinese online finanční úřad
Obecné a ostatní
29.05.2020
Poslanecká sněmovna na dnešní schůzi ve zrychleném jednání schválila novelu daňového řádu. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu. Novela dále zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh a upravuje formulářová podání při správě daní. Materiál vychází z původní předlohy, která nebyla v minulém měsíci Poslaneckou sněmovnou přijata poté, co ji Senát poslancům vrátil.


Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení
Daň z příjmů
29.05.2020
ČSSZ zveřejnila nový výkaz péče (k uplatnění nároku na ošetřovné), na kterém rodiče v případě, že z objektivních důvodů nemusí dítě do školního zařízení, uvedou důvody.


Přehled žádostí podaných v daňovém řízení, u kterých je prominut poplatek
Obecné a ostatní
28.05.2020
Některým daňovým poplatníkům bylo umožněno odložit platby od počátku koronavirové pandemie. Mezi tyto platby patří například žádost o posečkání úhrady daně, žádost o úpravu (snížen) záloh a nebo o výjimku z jejich placení, žádost o odpuštění sankcí v případě prodlení nebo žádost o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.


Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tis Kč- Otázky odpovědi
Covid-19
26.05.2020
Kritéria pro nárok na kompenzační bonus a způsob jejich prokazování byl zvolen maximálně benevolentně tak, aby jej splnila drtivá většina OSVČ. Ministerstvo financí počítá s tím, že by nárok mohlo uplatnit až 700 000 OSVČ, což předpokládá rozpočtový dopad ve výši až 17,5 mld. Kč.


Ministerstvo financí překládá vládě protikrizový daňový balíček
Obecné a ostatní
26.05.2020
Ministerstvo financí dnes předloží vládě návrh daňových změn, které pomohou podnikatelům a firmám překlenout nepříznivé ekonomické dopady koronavirové pandemie.


Parlament posvětil odklad EET do konce roku 2020
Obecné a ostatní
26.05.2020
Poslanecká Sněmovna ve úterý 26. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.


Provoz na finančních úřadech po skončení nouzového stavu
Obecné a ostatní
26.05.2020
S postupným uvolňováním opatření souvisejících s ukončením nouzového stavu obnovuje Finanční správa provoz na finančních úřadech a v následujících dnech začnou zaměstnanci postupně provádět i běžnou kontrolní činnost.


Podmínky pro získání kompenzačního bonusu pro OSVČ v případě souběhu samostatné výdělečné činnosti se zaměstnáním
Personalistika a mzdy
26.05.2020
Finanční správa znovu upozorňuje, že kompenzační bonus pro OSVČ není zpravidla možné přiznat osobám, které jsou zaměstnány, pokud jim v důsledku výkonu činnosti zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Zvláštním případem jsou zaměstnanci vykonávající pedagogickou činnost, u kterých účast na nemocenském pojištění z titulu zaměstnání není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.


Návrh zákona umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty zohlednil a akceptoval zásadní připomínky Komory
Obecné a ostatní
26.05.2020
Do Poslanecké sněmovny byl načten návrh zákona (Sněmovní tisk 874), který umožňuje zpětné uplatnění daňové ztráty. Tento návrh jsme obecně podporovali, nicméně jsme k němu uplatňovali některé zásadní připomínky. K poslednímu návrhu se nám podařilo v šibeniční lhůtě pouze několika hodin uplatnit naše připomínky a docílit tak jejich zanesení do předmětného návrhu zákona. Jsme rádi, že můžeme konstatovat, že ty nejzásadnější nich se nám podařilo při jednáních s Ministerstvem financí ČR prosadit.


Od 1. května se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra zboží a služeb
Daň z přidané hodnoty
14.05.2020
S účinností od 1. května 2020 dochází k výraznému snížení daně z přidané hodnoty u celé řady zboží a služeb na 10 %. Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné a stočné. Dále se sjednotily sazby ve výši 10 % také u knih, e-knih a audioknih.


Vláda schválila zrušení daně z nabytí nemovitých věcí
Majetkové daně
14.05.2020
Ministerstvo financí na jednání vlády předložilo návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Vláda návrh v upraveném znění schválila a ten nyní poputuje do Sněmovny. Projednán bude ve standardním legislativním procesu.


MF upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci
Personalistika a mzdy
14.05.2020
Finanční správa v těchto dnech osobám samostatně výdělečně činným vyplácí kompenzační bonus v rámci záchranného programu Pětadvacítka. V této souvislosti opět připomínáme, že kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.


Podnikatelé nebudou evidovat tržby do konce roku 2020
Obecné a ostatní
14.05.2020
Vláda v pondělí 4. května 2020 schválila návrh Ministerstva financí, aby se elektronická evidence tržeb pro všechny vlny odložila do konce roku 2020. Jak subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tedy velkoobchod, maloobchod, stravování a ubytování, tak subjekty, které měly původně začít evidovat 1. května, začnou evidovat své tržby až 1. ledna 2021.


Sněmovna dala zelenou pokračování Pětadvacítky, Finanční správa vyplatila již 6,5 miliardy korun
Obecné a ostatní
24.04.2020
V Poslanecké sněmovně prošel druhým a třetím čtením návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro OSVČ zasažené koronavirem.


Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů v případě souběhu podnikání a zaměstnání
Personalistika a mzdy
24.04.2020
Finanční správa již několik dní vyplácí kompenzační bonus ve výši až 25 000 Kč. Jedná se o přímou podporu pro osoby samostatně výdělečně činné, které jsou ekonomicky zasaženy šířením koronaviru SARS CoV-2. Finanční správa ale upozorňuje, že na kompenzační bonus nemají nárok osoby, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec.O bonus tak obvykle nemohou žádat OSVČ, jež jsou zároveň zaměstnány. Podmínky pro uplatnění kompenzačního bonusu v případě souběhu podnikání a zaměstnání jsou uvedeny níže.


Úvěrové moratorium - nejčastější otázky a odpovědi
Obecné a ostatní
24.04.2020
Kdy vešlo úvěrové moratorium v platnost a jaký má vliv na předschválené produkty? Úvěrové moratorium se řídí zákonem č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Tento zákon nabyl účinnosti dne 17. dubna 2020. Možnost odložení splátek v režimu zákonného moratoria se vztahuje na spotřebitelské a podnikatelské úvěry, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. U hypoték je také možné splácení odložit pouze u smluv sjednaných před 26. březnem, ale čerpány mohou být i po tomto datu. Novějších úvěrů sjednaných po 26. březnu 2020 se toto opatření netýká.


„Vylité pivo“ bude osvobozeno od daně, prodlouží se lhůta pro doprodej cigaret i pro nárokování vratky daně ze zelené nafty
Spotřební daň a ekologické daně
23.04.2020
Ve zkráceném projednání v rámci legislativní nouze byly dnes v Poslanecké sněmovně schváleny změny v zákoně o spotřebních daních. Ministerstvo financí připravilo na jednání dva pozměňovací návrhy, které byly oba přijaty.


MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
Covid-19
21.04.2020
Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:


PŘEHLEDNĚ: Odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru
Obecné a ostatní
21.04.2020
Nový zákon o úvěrovém moratoriu z dílny Ministerstva financí vám umožní až na půl roku odložit splácení úvěrů a hypoték u jakékoliv banky a nebankovního poskytovatele.


Finanční správa upozorňuje: Kompenzační bonus nepodléhá exekuci
Personalistika a mzdy
21.04.2020
Finanční správa začala vyplácet osobám samostatně výdělečně činným kompenzační bonus za období od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020 ve výši až 25 000 Kč, v souvislosti s krizovými opatřeními.


Senát schválil omezení sankcí u půjček pro OSVČ
Obecné a ostatní
18.04.2020
Senát dnes schválil novelu zákona o spotřebitelském úvěru, které nastavuje strop na maximální výši sankcí za opožděné splátky u úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné. Doposud byla výše sankcí omezena pouze u úvěrů pro spotřebitele. Novela současně u spotřebitelů i OSVČ, kteří jsou v prodlení se splácením delším než 90 dnů, omezuje maximální výši smluvního úroku.


Senát dal zelenou půlročnímu odkladu splátek
Obecné a ostatní
18.04.2020
Senát dne 16.4.2020 v režimu zrychleného jednání schválil návrh úvěrového moratoria. Až na půl roku bude možné odložit splácení úvěrů a hypoték sjednaných před 26. březnem 2020. Novějších úvěrů, kreditních karet nebo kontokorentů se toto opatření netýká.


Finanční zpravodaj číslo 7/2020
Obecné a ostatní
18.04.2020
9.Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 10.Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události


Nejčastější odpovědi na dotazy zaměstnavatelů k žádostem o podporu z programu Antivirus
Covid-19
18.04.2020
Úřad práce ČR připravil přehled nejčastějších otázek, včetně odpovědí, které kladou zaměstnavatelé v souvislosti s vyplňováním a podáváním žádostí o cílenou podporu z Programu Antivirus. Tyto dotazy vychází z dat získaných při zpracování žádostí. Dodržení správného postupu a úplnost žádosti jsou přitom zásadní pro hladký průběh jejich vyřízení a tedy získání podpory v co nejkratším čase.


První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí dorazí v těchto dnech do schránek poplatníků
Majetkové daně
18.04.2020
Finanční správa České republiky v těchto dnech zahájila rozesílku celkem 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2020 a informací pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, případně do datové schránky.


Úlevy v daňové oblasti se rozšíří
Obecné a ostatní
14.04.2020
Ministerstvo financí a Finanční správa reagují na aktuální situaci a v maximální možné míře pomáhají ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. K již schválenému Liberačnímu balíčku nově Ministerstvo financí navrhuje posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do 31.8.2020. Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku.


Základní informace ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ
Covid-19
14.04.2020
Několikabodový přehled základních informací k jednorázovému daňovému bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné nepříznivě zasažené koronavirovou epidemií.


Byla odstartována „Pětadvacítka“
Personalistika a mzdy
14.04.2020
Po schválení zákona o kompenzačním bonusu Senátem ČR zpřístupnila Finanční správa formulář žádosti o poskytnutí kompenzačního bonusu na webu Finanční správy. Zvýšená návštěvnost byla očekávána. Web Finanční správy, který je postaven na běžnou návštěvnost, pro start této unikátní a jedinečné agendy svěřenou Finanční správě nestačil.


Podání žádosti o kompenzační bonus OSVČ je jednoduché a rychlé
Covid-19
14.04.2020
Senát Parlamentu ČR schválil návrh zákona o kompenzačním bonusu pro osoby samostatně výdělečné činné. Tento návrh napomáhá zmírnit negativní dopady opatření na osoby samostatně výdělečně činné, jejichž činnost byla v důsledku koronaviru úplně či částečně utlumena.


Nemůžete kvůli nouzovému stavu splácet? Dáme vám oddechový čas
Obecné a ostatní
13.04.2020
Pandemie koronaviru obrátila náš každodenní život vzhůru nohama. Řadě domácností kvůli nouzovému stavu rapidně poklesly příjmy a bez nich se spotřebitelský úvěr nebo hypotéka splácí velice těžko. Asi nikdo z nás nebyl připraven na to, co se teď děje. Problémy se splácením v této těžké době hrozí i těm nejzodpovědnějším z nás. Proto dnes předstupuji před poslance s průlomovým návrhem, který pomůže lidem ve finanční tísni. Chceme umožnit občanům, drobným podnikatelům i firmám, aby mohli odložit splácení úvěrů a hypoték až na půl roku.


Alena Schillerová v Českém rozhlasu k parametrům Pětadvacítky pro OSVČ
Personalistika a mzdy
13.04.2020
Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí

Zdroj: irozhlas.cz | Datum: 6.4.2020 | Autor: Martina Mašková


Startuje program Antivirus. Stát bude přispívat na mzdy zaměstnanců, odhadem vyplatí 11 miliard
Covid-19
06.04.2020
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí představí kurzarbeit z programu Antivirus. Z něj mohou příspěvky na mzdy od státu získat firmy, na které dopadla nařízená omezení proti koronaviru. Podle plánu by zaměstnavatelé mohli o peníze začít žádat v pondělí od 12 hodin. Podpora má bránit propouštění. Odhad na duben na finanční podporu státu je 11 miliard korun.


Vláda schválila moratorium na splátky úvěrů a hypoték
Obecné a ostatní
02.04.2020
Až na půl roku se zastaví splácení úvěrů a hypoték, sjednaných před 26. březnem 2020. Nových úvěrů sjednaných po tomto datu, kreditních karet a kontokorentů se opatření nedotkne. Dlužníci musejí před odložením splátek oznámit věřiteli, že byli postižení epidemií COVID-19.


Sdělení MF k prohlášení Výboru evropských orgánů pro dohled nad auditem (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB
Účetnictví
02.04.2020
Pandemie COVID-19 v důsledcích ovlivní mnohé společnosti. Ovlivní jejich činnost, finanční situaci, ekonomickou schopnost i budoucí vývoj. V účetnictví, které v peněžním vyjádření zaznamenává informace o hospodářských jevech společnosti, se dopady pandemie COVID-19 u mnohých společností bezpochyby projevily nebo projeví. Vykazování finančních i nefinančních informací, které z účetnictví vychází, nabývají ve světle aktuální situace na významu. Neméně významným je za daných okolností i bezvadný audit finančních i nefinančních informací.


Stát umožnil odložit platby záloh u silniční daně a také mýtného
Spotřební daň a ekologické daně
02.04.2020
Praha - Zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci bude možné uhradit až do 15. října. Sankce za zpožděné platby totiž ministerstvo financí plošně promine. O tři měsíce budou moci dopravci také odložit platbu mýtného. Po jednání vlády to oznámil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle ministryně financí Aleny Schillerové dnes zároveň vláda schválila návrh na úplné prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží, které pomáhá zmírnit dopady šíření nákazy koronaviru. Jde o roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, ale i o dezinfekce a suroviny k jejich výrobě. Prominutí platí od 12. března po celou dobu trvání nouzového stavu. Dopravci opatření uvítali, mělo by to pomoci posílit jejich likviditu při současné krizi.


Finanční zpravodaj číslo 6/2020
Obecné a ostatní
31.03.2020
8.Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události


Antivirus - podpora zaměstnanosti
Covid-19
31.03.2020
V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.


Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem
Covid-19
30.03.2020
Daňoví poplatníci mohou od pondělí 16. března odložit některé platby žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání:


Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru
Covid-19
30.03.2020
Ministerstvo financí připravilo pro poplatníky zasažené současnou situací liberační balíček, který přináší faktické posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob o tři měsíce do 1. července 2020.


OSVČ- dotazy a odpovědi
Covid-19
30.03.2020
Odpovědi na otázky:Jak je to s 15 tisíci Kč měsíčně pro OSVČ? Bude stát kompenzovat náhrady mezd? Když se posouvá datum podání daňového přiznání, platí toto i pro přehledy ČSSZ? Jak je to s ošetřovným, když jsou zavřené školy? Do kdy musím podat daňové přiznání? Nyní se nemusí evidovat tržby?Musím platit zálohy na daně? Jsem OSVČ, musím teď platit zdravotní a sociální pojistné? Dostal jsem se do finanční nouze, mám možnost nějaké pomoci od státu? Termín Přehledu OSVČ za rok 2019 pro zdravotní pojišťovnu se také posouvá?


Finanční správa upozorňuje na důležitost podpisu v žádosti o vrácení přeplatku
Personalistika a mzdy
30.03.2020
Pracovníci Finanční správy evidují mnoho přiznání, ve kterých je uveden přeplatek, ale není vyplněna žádost o vrácení přeplatku. Nejčastěji se poplatníci zapomenou do všech příslušných políček formuláře podepsat a odevzdat jej se všemi povinnými přílohami.


Upozornění ohledně účinnosti sazbové novely zákona o DPH od 1.5.2020
Daň z přidané hodnoty
30.03.2020
Finanční správa České republiky upozorňuje daňové subjekty na skutečnost, že ačkoliv je zákonem pozastavena závěrečné fáze EET, oblast sazeb DPH je pozastavením EET nedotčena.


MF předloží návrh na zrušení daně z nabytí nemovitostí
Majetkové daně
30.03.2020
Ministerstvo financí předloží vládě návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která je v současnosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Součástí opatření je úprava v oblasti daňového uplatnění odpočtů z nově uzavíraných hypotečních úvěrů. Cílem je podpora trhu s nemovitostmi a z dlouhodobého hlediska zlepšení dostupnosti bydlení ve vlastním pro mladé lidi, kterým v okamžiku po nákupu domu či bytu zbyde více hotovosti.


MF předloží návrh na půlroční úvěrové moratorium
Obecné a ostatní
30.03.2020
Ministerstvo financí po důkladné konzultaci s Českou národní bankou připraví a ve středu 1. dubna předloží vládě návrh na vyhlášení 6 měsíčního moratoria na splátky úvěrů a hypoték. Moratorium bude po schválení Parlamentem a nabytí účinnosti závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti a týkalo by se hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů. Dlužník z řad občanů i firem, který by preferoval splácení, by se samozřejmě z moratoria mohl vyvázat (tzv. opt out).


Ošetřovné- aktuální informace
Covid-19
26.03.2020
Ošetřovné bude zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Nárok na ošetřovné tak mají rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Pečujícíc se v péči budou moci libovolně vystřídat. Tyto a další změny v ošetřovném budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19. Dnešní podpis prezidentem republiky dovršil proces schválení zákona.


Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění
Personalistika a mzdy
26.03.2020
Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března 2020. Zákon dnes podepsal prezident republiky, tím došlo k jeho definitivnímu schválení. Více informací naleznete


Osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof
Daň z přidané hodnoty
26.03.2020
Informace Generálního finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel k osvobození od daně z přidané hodnoty a cla u zboží dováženého ve prospěch obětí katastrof.


Finanční správa apeluje na veřejnost, aby maximálně využívala elektronickou formu komunikace pro podání daně z příjmů fyzických
Daň z příjmů
26.03.2020
Finanční správa by chtěla požádat poplatníky, aby nechodili na finanční úřady a v maximální míře využili elektronickou formu podání.


Vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové k přímé podpoře OSVČ
Obecné a ostatní
26.03.2020
Ministerstvo financí a Finanční správa v těchto dnech finalizují parametry podpůrného opatření pro OSVČ, díky kterému ti, kteří byli současnou pandemií a souvisejícími opatřeními vlády zasaženi nejvíce, získají přímou podporu ve výši 15 000 Kč měsíčně. Tento mimořádný titul bude vyplácen na základě žádosti doručené Finanční správě, a to až do odvolání nouzového stavu. Jeho cílem je udržet základní životní úroveň živnostníků a jiných drobných podnikatelů z řad fyzických osob a vhodným způsobem tak vybalancovat další přijímaná opatření, jako například kurzarbeit.


Živnostníci ušetří na pojistném
Personalistika a mzdy
25.03.2020
Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.


Manuál pro OSVČ: Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění
Personalistika a mzdy
25.03.2020
Senátoři dnes (25. března) schválili zákon ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti všem živnostníkům. OSVČ tak od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine. Zákon by měl být účinný už od března, zbývá jen podpis prezidenta republiky.


Finanční zpravodaj číslo 5/2020
Obecné a ostatní
24.03.2020

 • Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

 • Rozhodnutí o prominutí úroku z prodlení, který vznikl z důvodu opravy zálohy na daň/daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti provedené plátcem daně podle § 38i zákona o daních z příjmů v případě zpětného prokázání povinného zahraničního pojištění poplatníka, z důvodu nesrovnalosti vyplývající z uplatňování daňových zákonů


  ČSSZ spustila specializovaného „chatbota“
  Obecné a ostatní
  24.03.2020
  ČSSZ od pondělí nabízí klientům další online komunikační platformu, která zájemcům pomůže zodpovědět dotazy týkající se momentální změny jejich životní situace v důsledku zavedení vládních opatření proti koronaviru. Díky tomuto virtuálnímu asistentovi mají klienti neustále aktuální informace z oblasti sociálního pojištění.


  Vláda rozhodla o úpravě podmínek pro osoby pravidelně zajíždějící za prací za hranice ČR
  Obecné a ostatní
  24.03.2020
  V jejich případě i nadále platí dosavadní podmínky, pokud jde o podávání žádostí o některou z nepojistných sociálních dávek, zprostředkování zaměstnání nebo podporu v nezaměstnanosti. Mimořádná opatření kvůli pandemii nemění použitelné právní předpisy, resp. státní pojištění


  Ošetřovné až do 13. narozenin a po celou dobu uzavření škol.
  Personalistika a mzdy
  24.03.2020
  Poslanci dnes podpořili návrh na rozšíření ošetřovného z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí. Nově by mělo být zaměstnancům propláceno po celou dobu uzavření škol a dalších zařízení. Rozšiřuje se také nárok na ošetřovné, a to pro všechny děti mladší 13 let. Změny budou platné pouze po dobu trvání mimořádných opatření vlády pro boj s epidemií COVID-19.


  Úlevy v daňové oblasti se rozšíří
  Obecné a ostatní
  23.03.2020
  Ministerstvo financí a Finanční správa reagují na aktuální situaci a v maximální možné míře pomáhají ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. K již schválenému Liberačnímu balíčku nově Ministerstvo financí navrhuje posunutí termínu pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, a to do 31.8.2020. Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku. Ministerstvo financí také navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. To znamená, že červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude vůbec hradit. Zároveň se rozšiřují již zavedená liberační opatření, zejména v oblasti promíjení pokut a poplatků. Přesné technické parametry budou po schválení vládou zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.


  Ministryně Maláčová chce ulevit živnostníkům. Navrhuje odpustit jim na půl roku povinné důchodové pojištění
  Personalistika a mzdy
  23.03.2020
  Protože byl v důsledku vládních opatření proti koronaviru omezen nebo úplně pozastaven výkon činnosti mnoha profesí z oblasti výroby a služeb, připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí plán na pomoc živnostníkům (OSVČ).


  CORONAVIR (nemoc COVID-19) a formulář A1 CZ
  Covid-19
  23.03.2020
  Informace pro migrující osoby (vyslané pracovníky, pendlery, pracující souběžně ve více státech…), které z důvodu omezení volného pohybu osob způsobeného pandemií COVID-19 nemohou dočasně vykonávat činnost na území jiného členského státu


  Advokáti spojili síly a připravili vzory smluv a dokumentů pro řešení problémů způsobených koronavirem
  Obecné a ostatní
  23.03.2020
  Advokáti spojili síly a připravili vzory smluv a dokumentů pro řešení problémů způsobených koronavirem


  Vláda pozastavila EET. Nebude platit během nouzového stavu a tři měsíce poté
  Účetnictví
  23.03.2020
  Vláda dnes jednomyslně schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována, řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Návrh, který je třeba upravit zákonem, v úterý projedná Poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání.


  PRACOVNĚPRÁVNÍ DESATERO BOJE S KORONAVIREM
  Covid-19
  23.03.2020
  MPSV připravilo Pracovněprávní desatero boje s koronavirem – srozumitelný návod na řešení všech situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření.


  Pronájem obecních bytů a nebytových prostor není podnikatelskou činností
  Obecné a ostatní
  20.03.2020
  Pronájem obecních bytů a nebytových prostor nelze vést mimo rozpočet jako podnikatelskou činnost. Mimo rozpočet (na účtu cizích prostředků) lze vést pouze příjmy, které nejsou z pronájmu nemovitostí, např. zálohy na služby.


  Ministryně Maláčová prosadila program Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa
  Covid-19
  20.03.2020
  Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.


  Lidé budou moct čerpat náhradu za ošetřovné po celou dobu uzavření škol pro děti až do 13 let
  Personalistika a mzdy
  20.03.2020
  Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. Nárok na něj budou mít po dobu mimořádných opatření také rodiče s dětmi do 13 let. Změny schválila dnes (19. 3. 2020) vláda. Jde o samostatný zákon, který slouží jako dočasné opatření reagující na situaci ohledně koronaviru. Po skončení této mimořádné situace budou opět platit původní pravidla pro nárok na ošetřovné.


  Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. během stavu nouze
  Covid-19
  20.03.2020
  Na základě současné mimořádné epidemiologické situace (nouzový stav) lze aplikovat ustanovení § 16 odst. 4 i na výdaje na pořízení nezbytných zdravotních ochranných pomůcek za účelem ochrany zdraví obyvatelstva.


  Uzavírání dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace po uplynutí termínu
  Obecné a ostatní
  20.03.2020
  Poskytovatel dotace je oprávněn vyhovět žádosti o změnu termínu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace, i když o žádosti rozhodl po uplynutí termínu. Příjemce dotace požádal o úpravu smlouvy před uplynutím termínu a k jeho tíži nemůže jít to, že poskytovatel dotace, orgán příslušný k rozhodnutí o žádosti, se sešel k jednání až po uplynutí termínu uvedeného ve smlouvě. Dodatek ke smlouvě se změněným termínem je v takovém případě možné uzavřít i po uplynutí termínu uvedeného ve smlouvě.


  Elektronický podpis žádosti o poskytnutí dotace
  Obecné a ostatní
  20.03.2020
  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 10a odst. 3 pouze to, že žádost o poskytnutí dotace má být podepsána, nestanoví již, že má být podpis úředně ověřený. Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, má úkon učiněný osobou uvedenou v § 8 odst. 1 až 4 tohoto zákona nebo pověřenou osobou, pokud k tomu byla pověřena, prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.


  Fakturace příspěvkové organizace svému zřizovateli
  Obecné a ostatní
  20.03.2020
  Ze zákona č. 250/2000 Sb. podle našeho právního názoru vyplývá, že příspěvková organizace nemůže svému zřizovateli fakturovat práce a služby, které provedla ve své hlavní činnosti. Fakturace by byla výjimečně možná pouze u plnění z činnosti doplňkové. V případě, že si zřizovatel objedná od své příspěvkové organizace určité plnění, které příspěvková organizace poskytuje v rámci své hlavní činnosti, může jí toto plnění zohlednit ve výši příspěvku na provoz.


  Žádost o zvýhodněný úvěr (ÚVĚR COVID)- Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020 8:00.
  Covid-19
  20.03.2020
  Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020 8:00. Pro podnikatele, kteří podali žádost o Úvěr COVID, zde ponecháváme k dispozici přílohy žádosti, pro případ, že budou vyzváni obchodním pracovníkem banky, aby je k žádosti doplnili. Přílohy žádosti již prosím nepodávejte přes E-podaletnu, ale vyčkejte na instrukce od obchodního pracovníka banky.


  ČMZRB rozdělí dalších 5 miliard na COVID II
  Covid-19
  20.03.2020
  Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) připravuje pokračování programu Úvěr COVID I. Ten naplnil svůj účel a bude transformován tak, aby mohl být podpořen větší počet projektů. ČMZRB bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. Kč.


  Informace odboru 73 k usnesením vlády České republiky o přijetí krizových opatření - zákaz provozu heren a kasin
  Obecné a ostatní
  18.03.2020
  V souvislosti s usnesením vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření, jímž byla mimo jiné zakázána s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb, mezi něž patří i zábavní zařízení, vydalo Ministerstvo financí, respektujíce cíl a účel tohoto opatření, upřesňující stanovisko, že se toto opatření vztahuje i na herní prostory jako jsou kasina nebo herny.


  Finanční správa spustila krizovou infolinku pro poplatníky na čísle 225 092 392
  Covid-19
  18.03.2020
  Finanční správa zřídila na čísle 225 092 392 infolinku obsluhovanou metodiky připravenými kvalifikovaně odpovídat na dotazy související s liberačním balíčkem Ministerstva financí. Liberační balíček je určen pro poplatníky zasažené současnou situací.


  MF předloží novelu Zákona o státním rozpočtu
  Obecné a ostatní
  18.03.2020
  Ministerstvo financí na některé z nejbližších jednání vlády předloží návrh novely Zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Novela bude počítat s úsporami, redistribucí evropských peněz a nevyhnutelně i s vyšším schodkem. Ten bude pokryt běžnou emisní činností, neboť Česká republika stále platí za jednoho z nejbonitnějších partnerů.


  Jednání senátorů o balíčku MOJE daně
  Obecné a ostatní
  18.03.2020
  Senát dnes jednal o novele daňového řádu, která přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Podstatnou součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému si poplatníci vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře. Novela z dílny Ministerstva umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž upravuje formulářová podání při správě daní.


  Mimořádné infolinky finanční správy
  Obecné a ostatní
  17.03.2020
  Finanční správa zřídila nejen informační linku pro celou ČR, ale infolinky budou fungovat ve všech krajích. Veřejnost se může informovat na aktuální situaci, záležitosti týkající se podávání daňových přiznání a omezené úřední hodiny na finančních úřadech.


  Poslední vlna EET se fakticky odkládá
  Covid-19
  17.03.2020
  Jak již Ministerstvo financí i Finanční správa v minulém týdnu opakovaně informovaly, dochází k faktickému odkladu závěrečné fáze EET nejméně o tři měsíce. Stane se tak prostřednictvím vyhlášení tříměsíčního tolerančního pásma.


  Ošetřovné se u zaměstnanců prodlouží na celou dobu pandemie. U OSVČ chce vláda jiný postup
  Covid-19
  17.03.2020
  Ošetřovné ve výši šedesáti procent z vyměřovacího základu by měli zaměstnanci, kteří zůstávají doma se svými dětmi, pobírat po celou dobu stávající pandemie nemoci COVID-19. Přislíbil to premiér Andrej Babiš (ANO), již dříve v úterý se pro totéž vyslovila i tripartita. Podporu OSVČ, kteří jsou s dětmi doma rovněž, ale nárok na ošetřovné se na ně nevztahuje, chce vláda řešit jinak. Rozhodne zřejmě ve čtvrtek.


  Finanční správa reaguje na aktuální situaci
  Obecné a ostatní
  17.03.2020
  Od pondělí 16. 3. 2020 jsou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm).


  ČSSZ umožňuje veřejnosti vyřídit většinu požadavků elektronicky a přistupuje k organizačním opatřením s cílem snížit riziko šíře
  Covid-19
  16.03.2020
  Takřka úplná elektronizace agendy úřadu umožnila České správě sociálního zabezpečení přistoupit s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám v souvislosti s ochranou zaměstnanců a klientů s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru. Přijatá organizační opatření žádným způsobem výrazně neomezí poskytování služeb klientům, jelikož téměř všechny služby je možné vyřídit online způsobem.


  Vláda schválila Liberační daňový balíček
  Covid-19
  16.03.2020
  Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Přesné technické parametry liberačního balíčku budou v pondělí 16. března zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.


  Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události
  Covid-19
  16.03.2020
  Finanční zpravodaj 04/2020 ke stažení


  Finanční správa omezuje úřední hodiny podatelen pro veřejnost
  Obecné a ostatní
  16.03.2020
  Úřední hodiny podatelen budou pro veřejnost od dnešního dne pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Tato rozhodnutí jsou v souladu s opatřeními, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci mezi občany.


  ÚP ČR umožňuje veřejnosti, aby si vyřídila většinu svých záležitostí online
  Covid-19
  16.03.2020
  Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky. Přistupuje proto s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám, které omezí osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nákazy koronavirem jak v případě klientů, tak i samotných zaměstnanců úřadu. Přijatá opatření nebudou mít dopad na poskytování služeb klientům.


  MPSV předloží vládě ošetřovné pro děti do 15 let, po celou dobu uzavření škol a i pro OSVČ
  Personalistika a mzdy
  16.03.2020
  Ministerstvo práce a sociálních věcí chce kvůli současné situaci prodloužit délku ošetřovného. A to o dobu, po kterou bude trvat uzavření školy nebo příslušného zařízení. Zároveň budou mít nárok na ošetřovné i rodiny s dětmi do 15 let a OSVČ. Změny legislativy projedná vláda na pondělním (16. 3. 2020) jednání.


  Doporučený postup OSVČ vůči OSSZ při přerušení podnikání
  Covid-19
  16.03.2020
  Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) v souvislosti s aktuálními omezeními k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.


  Upřesňující sdělení MF k činnosti daňových poradců, účetních a auditorů během nouzového stavu
  Covid-19
  16.03.2020
  Ministerstvo financí sděluje, že daňoví poradci, účetní a auditoři mohou poskytovat klientům své služby i během nouzového stavu, který byl vyhlášen v souvislosti s prokázáním výskytu nového koronaviru na území České republiky.


  Upřesňující sdělení Ministerstva financí k nařízení vlády vůči poskytovatelům finančních služeb
  Covid-19
  16.03.2020
  Ministerstvo financí sděluje, že v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření mohou banky včetně stavebních spořitelen, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry a další poskytovatelé a zákonem regulovaní zprostředkovatelé finančních služeb nadále obsluhovat své klienty. Tyto subjekty mohou dle svého rozhodnutí omezit provozní dobu svých poboček, obchodních míst a provozoven.


  MF přichází s rovnými pravidly DPH u dodání zboží ze zahraničí
  Daň z přidané hodnoty
  11.03.2020
  Ministerstvo financí dne 4.3. předložilo do připomínkového řízení novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která narovnává podmínky u dodání zásilek v rámci přeshraničního elektronického obchodování. V současné době podléhají DPH standardně od plátců všechny zásilky ze zemí EU, naopak malé zásilky v hodnotě méně než 22 eur pocházející ze zemí mimo EU jsou od DPH osvobozeny.


  Využijte službu zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
  Majetkové daně
  11.03.2020
  Pokud se do 16. března přihlásíte k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, obdržíte každoročně před splatností první splátky daně e-mail, v jehož příloze bude uvedena kompletní informace s údaji pro placení daně ve formátu pdf.


  Komora uplatnila připomínky k návrhu novely zákona o daních z příjmů
  Daň z příjmů
  11.03.2020
  V rámci vnějšího připomínkového řízení jsme obdrželi Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní.


  Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení.
  Covid-19
  10.03.2020
  V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.


  Novinka v oblasti přeshraničních přeměn – rozdělení vyčleněním
  Obecné a ostatní
  03.03.2020
  Rozdělení, v českém prostředí poměrně častá forma přeměny i užitečný nástroj pro řízení rizik nebo daňových aspektů, se dočkalo harmonizované evropské úpravy. Novela směrnice zavádí mimo jiné nová pravidla pro přeshraniční přemístění sídla i rozdělení, a to včetně českému právnímu řádu dosud neznámé formy přeshraniční přeměny – rozdělení vyčleněním. Lhůta pro implementaci je 31. ledna 2023.


  Poslední vlna EET zahrne řemeslníky i daňové poradce
  Obecné a ostatní
  03.03.2020
  Od 1. května budou EET podléhat další skupiny podnikatelů, včetně drobných živnostníků, jako jsou řemeslníci, kadeřníci nebo instalatéři a také daňoví poradci, advokáti a další podobné profese.


  Zápis ze dne 29. 1. 2020
  Koordinační výbory
  03.03.2020
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 29.1.2020


  V březnu vyprší platnost u dvaceti tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET
  Obecné a ostatní
  03.03.2020
  Během tohoto měsíce bude postupně docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů pro zařízení elektronické evidence tržeb poplatníkům, kteří si vygenerovali pokladní certifikát v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb, tzn. před třemi lety.


  Kamerové systémy ve firmě z pohledu GDPR
  Obecné a ostatní
  03.03.2020
  GDPR platí již od května 2018 a stále zhruba polovina firem ještě nedokončila jeho implementaci. Mezi opomíjené oblasti patří kamerové systémy.


  Informace GFŘ k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetí
  Daň z přidané hodnoty
  25.02.2020
  Informace vymezuje možné způsoby potvrzování dokladů o prodeji zboží za účelem vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu...


  Papírový režim EET v detailu
  Obecné a ostatní
  25.02.2020
  Novinkou v zákoně o evidenci tržeb je zvláštní papírový režim, kterého budou moci od 1. května 2020 využívat k evidenci svých hotovostních tržeb ti nejmenší podnikatelé.


  Poslanci schválili novelu zákona přinášející online finanční úřad
  Obecné a ostatní
  17.02.2020
  Poslanecká sněmovna ve středu 12.2.2020 schválila novelu daňového řádu. Novela z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu, díky kterému si poplatníci vyřeší své daňové povinnosti jednoduše z pohodlí domova nebo kanceláře. Novela dále umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh, zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž upravuje formulářová podání při správě daní.


  Informace k daňovým dopadům vystoupení Velké Británie z EU (BREXIT)
  Obecné a ostatní
  12.02.2020
  O půlnoci ze dne 31. 1. na 1. 2. 2020 vystoupilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) z Evropské Unie. Vystoupení Velké Británie je podpořeno „Dohodou o vystoupení“. Tato dohoda zajišťuje, že do 31. 12. 2020 bude trvat tzv. přechodné období, během kterého Velká Británie dočasně zůstává v jednotném trhu a bude vyjednávat dohodu o budoucím dlouhotrvajícím uspořádání vztahů s EU a jejími členskými zeměmi. Do 31. 12. 2020 budou tedy obchodní i další vztahy fungovat podle stávajících postupů.


  Informace o aktualizaci formuláře Souhrnné hlášení VIES pro účely režimu skladu (call off stock)
  Obecné a ostatní
  12.02.2020
  Generální finanční ředitelství vydalo dne 22. ledna 2020 Informaci obsahující postupy pro daňové subjekty v případech, kdy novela zákona o DPH dosud nenabyla účinnosti. Rozhodne-li se daňový subjekt postupovat u odeslání nebo přepravy zboží v režimu skladu (call off stock) podle čl. 17a směrnice o DPH, je jednou z podmínek povinnost podat souhrnné hlášení a uvést v něm DIČ odběratele. Tato povinnost bude následně stanovena v novele zákona o DPH.


  Změna v zasílání rozhodnutí v žádostech o vrácení DPH z EU dle Směrnice 2008/9, resp. § 82 zákona o DPH ze státu Bulharsko
  Daň z přidané hodnoty
  12.02.2020
  S platností od 24. 1. 2020 bulharská finanční správa upravuje proces předávání rozhodnutí ve věci žádostí o vrácení DPH z EU.


  Přehled zboží a služeb, na které se bude od 1. května 2020 nově vztahovat snížená 10% sazba DPH
  Daň z přidané hodnoty
  12.02.2020
  Přehled zboží a služeb, na které se bude od 1. května 2020 nově vztahovat snížená 10% sazba DPH


  Pátek 31. ledna je posledním dnem pro podání a zaplacení daně silniční
  Spotřební daň a ekologické daně
  24.01.2020
  Přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2019 je potřeba podat a daň také zaplatit nejpozději do konce pátku 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména ti poplatníci, jejichž silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (dále jen "vozidla") podléhají dani silniční.


  Nezapomeňte: u více než 15 tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET končí platnost už v lednu
  Obecné a ostatní
  10.01.2020
  Počátkem roku 2020 bude postupně docházet k ukončení platnosti pokladních certifikátů pro zařízení elektronické evidence tržeb a to uživatelům, kteří si vygenerovali pokladní certifikát před třemi lety. V lednu 2020 expiruje 15 629 pokladních certifikátů. Finanční správa proto připomíná, aby si uživatelé pokladních zařízení jejich platnost zkontrolovali a včas vyměnili za nový.


  Pátek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání
  Majetkové daně
  10.01.2020
  Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do pátku 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2019 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2019 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.


  Upozornění Ministerstva zdravotnictví k vystavování a vedení dočasné pracovní neschopnosti
  Personalistika a mzdy
  06.01.2020
  V souvislosti s dopady nového elektronického systému vystavování neschopenek se podle informací z terénu objevuje snaha přenášet povinnost vystavit neschopenku na jiné lékaře, než kteří jsou k tomu ze zákona povinni. Ministerstvo zdravotnictví proto uvádí na pravou míru, kdo má podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, povinnost vystavit neschopenku.


  Zaručená mzda pro rok 2020
  Personalistika a mzdy
  10.12.2019
  Zaručená mzda je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi stupňů, nazývaných také minimální mzdové tarify.


  Minimální mzda se od roku 2020 zvýší na 14 600 Kč
  Personalistika a mzdy
  03.12.2019
  O rovných 1 250 Kč vzroste minimální mzda od 1. ledna 2020, pokud návrh schválí i vláda. Lidé od příštího roku tedy pravděpodobně na výplatní pásce neobjeví částku nižší než 14 600 Kč za měsíc. Minimální mzda se tak zvýší na více jak 40 % průměrné mzdy.


  Vyhláška č. 310/2019 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020
  Personalistika a mzdy
  28.11.2019
  VYHLÁŠKA ze dne 19. listopadu 2019 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020


  VYHLÁŠKA
  Obecné a ostatní
  28.11.2019
  Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.11/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 23. dodatek


  Tři roky s EET: Nižší daně a jejich větší výběr, cílenější kontroly a růst mezd v pohostinství
  Obecné a ostatní
  28.11.2019
  V neděli 1. prosince uplynou tři roky od spuštění první vlny elektronické evidence tržeb, která se vztahovala na sektor stravování a pohostinství.


  Ústavní soud dal za pravdu léta uplatňované připomínce Komory
  Obecné a ostatní
  28.11.2019
  Brno, 28. listopadu 2019 – Komora daňových poradců již roky uplatňuje námitku, že není možné, aby obsah povinného formuláře k podávání daňového přiznání nebyl stanoven zákonným předpisem.


  Materiály z jednání vlády dne 18. listopadu 2019
  Obecné a ostatní
  27.11.2019
  Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o dani z digitálních služeb. Cílem návrhu zákona je narovnání podnikatelského prostředí v odvětví digitálních služeb mezi společnostmi založenými na tzv. tradičních modelech a společnostmi založenými na digitálních modelech.


  Zápis ze dne 20. 11. 2019
  Koordinační výbory
  27.11.2019
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. 11. 2019


  Celostátní konference: Top Finance Forum - tisková zpráva
  Obecné a ostatní
  27.11.2019
  Druhý ročník konference k tématu daňových změn, tentokrát pod názvem Top Finance Forum, uspořádala společnost Seminaria ve středu 20. 11. 2019. Na celostátní akci mezi přednášejícími nechyběli zástupci Velké čtyřky. Konferenci zaštítili odborní partneři Komora daňových poradců, Svaz účetních ČR a Komora certifikovaných účetních.


  Změny v uplatňování DPH od ledna 2020
  Daň z přidané hodnoty
  27.11.2019
  Od ledna 2020 nastanou některé změny v oblasti uplatňování DPH, jako tzv. „rychlé záplaty“- quick fixes, které budou doplněny o další důležité změny. V běžné praxi je porozumění a propojení jednotlivých změn v oblasti DPH velmi zásadní. Proto prosím, věnujte pozornost následujícím odstavcům.


  Jaké změny nastanou ve velké novele zákoníku práce?
  Personalistika a mzdy
  18.11.2019

  Již delší čas se připravuje novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která měla nabýt účinnost 1. července 2019, respektive v případě některých ustanovení o dovolené k 1. lednu 2020 (Dále jen „Novela“). Některé změny budou upřesňovat dosavadní podmínky, některé budou dost zásadní a nové. Prozatím jsou tyto změny v legislativním procesu. Schvalování Novely se stále odsouvá. Cílem Novely je přizpůsobení Zákoníku práce současným trendům v praxi.


  Ministerstvo financí předkládá návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví
  Účetnictví
  18.11.2019
  Do mezirezortního připomínkového řízení míří návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví z dílny Ministerstva financí.


  Přehled koho se týká 2. termín splátky daně z nemovitých věcí
  Majetkové daně
  12.11.2019
  Konec listopadu se blíží a s ním i termín pro úhradu daně z nemovitých věcí. Kterých poplatníků se tetnto termín týká?


  Finanční správa pracuje s informacemi z EET výhradně v souladu s daňovým řádem
  Obecné a ostatní
  06.11.2019
  Finanční správa se ohrazuje proti informacím, které se v uplynulých dnech objevily v některých médiích, že dochází ke zneužívání elektronické evidence tržeb ke „šmírování“ podnikatelů v souvislosti s povinností řádně odvádět daň z nemovitých věcí. Tvrzení, která opakovaně přinesly články na některých zpravodajských serverech, jsou hrubou dezinterpretací původního vyjádření.


  Digitální daň v českém právu
  Obecné a ostatní
  31.10.2019
  Vláda obdržela od Ministerstva financí návrh na zavedení digitální daně v České republice, který reaguje na rychlý rozvoj služeb digitální ekonomiky a srovnává podmínky v českém daňovém prostředí. Digitální daň je navržená jako jednotná digitální daň a to ve výši 7% na vybrané internetové služby v ČR.


  Odlišnosti v uplatnění § 6 odst. 4 ZDP v průběhu roku 2019- vazba na zákon č.80/2019 Sb.
  Daň z příjmů
  31.10.2019
  Poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti často vykonávají nejen práci na hlavní pracovní poměr u jednoho zaměstnavatele, ale mají také příjmy u druhého zaměstnavatele na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Stejným případem mohou být i důchodci, kdy si přivydělávají prací např. u bývalého zaměstnavatele na základě uzavřených dohod mimo pracovní poměr. Stejně tak studenti často vykonávají krátkodobé práce na základě uzavření dohod např. po dobu letních prázdnin. Pokud tito poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti nemohou učinit nebo neučiní u svého zaměstnavatele prohlášení k dani, může se na ně vztahovat zdanění získaných příjmů dle § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“ nebo „ZDP“), tj. s uplatněním zvláštní sazby daně – tzv. srážkové daně.


  Zvýšení daně z nemovitostí v Praze
  Majetkové daně
  31.10.2019
  Ve většině pražských částí se zvýší daň z nemovitých věcí a to od příštího roku. Naposledy se daň zvyšovala v roce 2002. Změna nenastane u všech nemovitostí, ale bude záležet na tom, k jakému účelu je nemovitost používána. Pokud slouží k podnikání, daň z nemovitých věcí bude dvojnásobně vyšší po celé Praze, kdežto u bytů v některých městských částí zůstane daň stejná.


  V listopadu vyprší platnost u 38 tisíc pokladních certifikátů pro zařízení EET
  Obecné a ostatní
  29.10.2019
  Během letošního roku a začátkem roku 2020 dochází postupně k ukončení platnosti pokladních certifikátů pro zařízení elektronické evidence tržeb poplatníkům, kteří si vygenerovali pokladní certifikát v počátcích zavádění elektronické evidence tržeb, tzn. před třemi lety.


  Daňové dopady u stravování jako zaměstnanecký benefit
  Daň z příjmů
  24.10.2019
  V současné době, kdy je nízká nezaměstnanost a v mnoha oborech nedostatek kvalifikovaných pracovníků, je nutné investovat do udržení svých kvalitních zaměstnanců. Zaměstnavatelé mají kromě odpovídajícího mzdového ohodnocení mnoho dalších možností, jak své zaměstnance motivovat a dlouhodobě si je udržet ve své firmě. Tyto zaměstnanecké benefity musí poskytovatel ošetřit kolektivní či individuální smlouvou nebo interním předpisem. Tyto motivační prvky často bývají pro zaměstnance i zaměstnavatele daňově či jinak zvýhodněné. V následujícím článku budou rozebrány daňové dopady u nejčastějšího benefitu, kterým je stravné.


  INFORMACE O ZMĚNÁCH DPH V OBLASTI NEMOVITÝCH VĚCÍ
  Daň z přidané hodnoty
  24.10.2019
  Novela zákona o DPH byla součástí daňové balíčku. Změny v zákoně o DPH přinesl zákon č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony. Část legislativních změn, které se dotýkají DPH u nemovitých věcí, vstoupila v účinnost 1. 4. 2019. Některé vybrané změny mají odloženou účinnost až od 1. 1. 2021. Níže jsou uvedeny nejvýznamnější z nich.


  Predikce vybraných daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020
  Daň z příjmů
  23.10.2019
  Jedná se o teoretický propočet daňových příjmů obcí a krajů na rok 2020 založený na:


  Zástupci KDP ČR a SKDP společně jednali v Brně
  Obecné a ostatní
  18.10.2019
  Zástupci Komory daňových poradců České republiky a Slovenské komory daňových poradců společně zasedali v Brně ve dnech 13.-14.10.2019. Na programu jednání bylo dění v komorách, změny v legislativě a příprava společné konference Česko-slovenské fórum 2020.


  Informace k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při splnění zákonných podmínek při koupi jednotky v rod. domě
  Majetkové daně
  17.10.2019
  Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření. Kromě případů prvního úplatného nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě, bude možné uplatnit osvobození rovněž u užívaných nebo dokončených jednotek v rodinném domě.


  Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019
  Daň z přidané hodnoty
  17.10.2019
  Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně. V souladu s přechodnými ustanoveními je podle této nové úpravy nezbytné postupovat od 1. 10. 2019.


  Parlament schválil start další fáze EET či možnost zvláštního režimu pro nejmenší podnikatele
  Obecné a ostatní
  03.10.2019
  Parlament dnes schválil návrh novely zákona o evidenci tržeb z dílny Ministerstva financí. Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby ve zvláštním režimu a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.


  Zápis ze dne 18. 9. 2019
  Koordinační výbory
  03.10.2019
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 18. 9. 2019


  Parlament schválil návrh na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitostí
  Daň z nemovitostí
  03.10.2019
  Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala Senát a schválila v původním znění návrh novely na rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí. Cílem předlohy je rozšířit stávající osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí v případě prvního úplatného nabytí vlastnického práva k jednotce v bytovém domě rovněž i na jednotky v rodinných domech.


  Zápis ze dne 26. 6. 2019
  Koordinační výbory
  29.06.2019
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 26. 6. 2019.


  Zápis ze dne 15. 5. 2019
  Koordinační výbory
  06.06.2019
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 15. 5. 2019.


  Nejvyšší soud: zaměstnanec může nést osobní odpovědnost za neplatnou výpověď
  Personalistika a mzdy
  06.06.2019
  Nejvyšší soud nedávným rozhodnutím otevřel téma odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou udělením neplatné výpovědi. V rozsudku stanovil, že postačí, když je neplatná výpověď důležitou, nikoli nezbytně jedinou příčinou škody.


  Zápis ze dne 20. 3. 2019
  Koordinační výbory
  08.04.2019
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20. 3. 2019


  Materiály na jednání vlády dne 8. dubna 2019
  Obecné a ostatní
  07.04.2019
  Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/34 „Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu“ Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/21 „Správa daně z příjmů právnických osob“ Bod č. 6: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 17/36 „Účetní reforma v oblasti veřejných financí“ Bod č. 14: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR Pro informaci: Bod č. 2: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018


  Daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení po účinnosti novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok
  Daň z přidané hodnoty
  07.04.2019
  S účinností k 1. 4. 2019 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 80/2019 Sb. (dále jen „zákon o DPH“). Dopady novely zákona o DPH pro rok 2019 na daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení, která budou podávána od zdaňovacího období duben 2019 nebo 2. čtvrtletí 2019, jsou následující:


  Informace k novelám zákona o DPH
  Daň z přidané hodnoty
  04.04.2019

  Ve sbírce zákonů byl dne 13. 12. 2018 vyhlášen zákon č. 283/2018 Sb. ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2019.


  Generální ředitelka Finanční správy jednala s prezidentem Exekutorské komory ČR
  Obecné a ostatní
  04.04.2019
  Součinnost mezi soudními exekutory a Finanční správou byla hlavním tématem setkání generální ředitelky Finanční správy Tatjany Richterové a prezidenta Exekutorské komory České republiky Vladimíra Plášila. Jednání proběhlo v pondělí 1. dubna v sídle GFŘ.


  Finanční správa vybrala více než 2 miliony daňových přiznání
  Daň z příjmů
  04.04.2019
  Zaměstnanci Finanční správy se již tradičně vypravili i do menších obcí, ve kterých osobně vybírali daňová přiznání a pomáhali s jejich vyplněním. V letošním roce navštívili celkem 172 obcí, přičemž v některých byli opakovaně a celkově vybrali zhruba 22 tisíc podání. „Lidé uvítali především možnost nechat si daňová přiznání zkontrolovat a možnost je odevzdat bez nutnosti dalšího dojíždění či zasílání poštou. Starostové obcí i daňová veřejnost tuto službu hodnotí velmi pozitivně a zároveň avizovali zájem o tuto službu i příštím roce," uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.


  Na podporu české justice půjde z Norských fondů 170 milionů korun
  Obecné a ostatní
  22.03.2019
  Program Norských fondů s názvem „Spravedlnost“ byl 20.3.2019 oficiálně zahájen na konferenci v Praze. Během programového období Norských fondů 2014 – 2021 bude rozděleno přibližně 170 milionů korun na projekty zaměřené na podporu nápravných zařízení, posílení právního státu a zvýšení účinnosti soudního systému.


  Alena Schillerová: Vybudování on-line finančního úřadu je pro mě prioritou číslo jedna
  Obecné a ostatní
  22.03.2019
  Nový on-line finanční úřad slibuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podobný by mohl být elektronickému bankovnictví a měl by zjednodušit elektronickou komunikaci s berňákem. Umožnil by například odeslat podání z daňové informační schránky bez nutnosti elektronického podpisu. Dříve než za dva roky ale nebude.


  Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
  Daň z přidané hodnoty
  19.03.2019
  Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.


  Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
  Obecné a ostatní
  19.03.2019
  Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.


  Ministerstvo financí představilo Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR
  Obecné a ostatní
  19.03.2019
  Ukázat na silné a slabé stránky kapitálového trhu v České republice a nastínit dlouhodobou strategii pro jeho rozvoj. To je cílem Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta 2019 – 2023, kterou vláda schválila 4. března 2019. Nový strategický dokument na dnešní tiskové konferenci představily ministryně financí Alena Schillerová a náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková.


  Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky
  Obecné a ostatní
  19.03.2019
  Dluhopis Republiky se úspěšně prodává již od 3. 12. 2018. Občané projevili o tento typ investování zájem, a proto Ministerstvo financí pro nové upisovací období, které začíná právě dnes, připravilo několik novinek a vylepšení.


  Finanční správa přináší souhrn nejčastějších chyb v daňových přiznáních
  Daň z příjmů
  08.03.2019
  Na odevzdání daňového přiznání mají poplatníci již jen necelý měsíc a přiznání k dnešnímu dni zatím odevzdalo zhruba 15 % fyzických osob. Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání je pondělí 1. dubna 2019. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně.


  Připomínky KDP ČR k návrhu zákona o sociálním podniku
  Obecné a ostatní
  26.02.2019
  V rámci připomínkového řízení obdržela Komora daňových poradců ČR Návrh zákona o sociálním podniku.


  Evropská komise přijala seznam rizikových zemí v návaznosti na AML směrnici
  Obecné a ostatní
  26.02.2019
  Evropská komise přijala v přenesené pravomoci seznam, obsahující státy, u kterých je spatřován, v návaznosti na znění 4. a 5. směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní špinavých peněz a financování terorismu (4AMLD, 5AMLD), nedostatek v prostředcích a uplatňování nástrojů AML


  GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob
  Daň z příjmů
  15.02.2019
  Generální finanční ředitelství (GFŘ) tímto reaguje na závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která proběhla v loňském roce a která byla zaměřena na daň z příjmů právnických osob a výsledků při jejím výběru. NKÚ ve zveřejněných závěrech rozporuje i některé zavedené postupy Finanční správy, které v rámci kontrol v předchozích letech sám nezpochybnil.


  Zápis ze dne 23. 1. 2019
  Koordinační výbory
  13.02.2019
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23. 1. 2019


  Audit účetních závěrek a převodní ceny
  Účetnictví
  13.02.2019
  Začátek roku bývá již tradičně spojen s intenzivní prací nad auditem účetních závěrek. Zejména v prostředí nadnárodních korporací vede od čistě účetní problematiky velmi krátká cesta k otázkám zaměřeným na spolupráci auditované společnosti se spřízněnými subjekty.


  Krátíte nárok na odpočet DPH koeficientem? Pozor na úskalí při opravách
  Daň z přidané hodnoty
  13.02.2019
  Příspěvek předložený na lednovém Koordinačním výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství chtěl sjednotit konkrétní postup pro následné opravy u plátců, kteří mají krácený nárok na odpočet DPH. Nejlogičtější přístup provádět opravu v prosincovém přiznání však podporu GFŘ nezískal.


  NSS: Přechod daňových povinností je při odštěpení společnosti možný
  Obecné a ostatní
  13.02.2019
  Nejvyšší správní soud v rozporu s předcházející judikaturou souhlasil s možností přechodu daňové povinnosti v rámci rozdělení společnosti i při odštěpení, kdy daná společnost nezaniká. Zdůvodnil to změnou v legislativě k 1. lednu 2014.


  Celní správa radí, jak obchodovat po brexitu
  Obecné a ostatní
  13.02.2019
  Celní správa vydala na svých webových stránkách Informaci, ve které uvádí praktické aspekty obchodování při vystoupení Británie bez dohody.


  Stručné aktuality, únor 2019
  Obecné a ostatní
  13.02.2019
  Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami


  Úvodní stránka Legislativa Finanční zpravodaj 2019 Finanční zpravodaj číslo 2/2019
  Daň z příjmů
  02.02.2019
  Pokyn č. GFŘ-D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018


  MF nezametá pod koberec žádosti o odškodnění
  Obecné a ostatní
  02.02.2019
  Ministerstvo financí důrazně odmítá spekulace, že by i přes pravomocné rozsudky soudů mělo údajně odmítat odškodnění firem za zrušené zajišťovací příkazy. Tato senzacechtivá tvrzení bohužel vyvolala zejména na sociálních sítích pobouření. Ve skutečnosti ale nemají s realitou nic společného.


  Reakce MF na senátní návrhy k daňovému balíčku
  Obecné a ostatní
  02.02.2019
  Ministerstvo financí usiluje o to, aby daňový balíček vstoupil v účinnost v nejbližším možném termínu. K jednotlivým změnám navrženým senátory proto zaujímá negativní postoj. Vrácení návrhu daňového balíčku zpět do Poslanecké sněmovny totiž znamená další prodloužení legislativního procesu a dalšímu odložení účinnosti navržených změn v situaci, kdy dochází k prodlení s plněním implementačních závazků. A to přesto, že je návrh projednáván Parlamentem již od června loňského roku


  Komora daňových poradců ČR promptně reaguje na potenciální problémy tvrdého Brexitu
  Obecné a ostatní
  02.02.2019
  V legislativním procesu je návrh zákona, který má reagovat na některé aspekty tvrdého Brexitu.


  Souhrnná zpráva o evropské daňové legislativě
  Obecné a ostatní
  02.02.2019
  Organizace CFE Tax Advisers Europe, jejímž členem je i Komora daňových poradců ČR, vydala Souhrnnou zprávu o daňové legislativě EU za poslední půlrok. Informace o posledním vývoji v oblasti digitálního zdanění, změn v DPH, vazbě na Brexit nebo upozornění na vybrané judikáty Evropského soudního dvora jsou součástí tohoto přehledu.


  Důležité informace k uplatňování DPH po 1. 1. 2019
  Daň z přidané hodnoty
  02.02.2019

  1. Změna sazby DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

  2. Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019  Finanční správa zveřejnila interaktivní formuláře pro podání daně z příjmů
  Daň z příjmů
  01.02.2019
  Formuláře k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2018 jsou dostupné na webu Finanční správy a daňovým poplatníkům výrazně usnadní vyplnění daňového přiznání. Tiskopisy daňových přiznání jsou dostupné v Databázi aktuálních daňových tiskopisů. Zde je možné vybrat si klasický tiskopis, interaktivní tiskopis nebo elektronické podání „EPO“.


  Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
  Obecné a ostatní
  12.01.2019
  Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.


  NSS: rozdíl mezi nominální hodnotou a kupní cenou pohledávky může podléhat DPH
  Daň z přidané hodnoty
  12.01.2019
  Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) může rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a její kupní cenou při postoupení představovat faktoringovou odměnu, která podléhá dani z přidané hodnoty.


  Pokyn GFŘ D – 32
  Obecné a ostatní
  12.01.2019


  Rušno kolem e-neschopenky a karenční doby
  Personalistika a mzdy
  12.01.2019
  Práce na legislativních změnách v oblasti práva sociálního zabezpečení a jejich schvalování v poslední době připomíná kovbojku. Zatímco zrušení karenční doby bylo po letech diskuzí schváleno Poslaneckou sněmovnou, aby bylo následně zamítnuto Senátem, projekt e-neschopenky byl nejprve schválen, poté odložen a nyní znovu v pozměněné podobě navržen Sněmovně k projednání. Co nás tedy v roce 2019 nakonec čeká?


  SDEU k určení přepravy: režim spotřební daně není určující
  Spotřební daň a ekologické daně
  12.01.2019
  Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se ve svém prosincovém rozsudku (C-414/17) týkajícím se české společnosti AREX CZ opět zabýval otázkou přiřazení přepravy u řetězových obchodů. Tentokrát u pohonných hmot, které podléhají spotřební dani a jsou přepravovány v režimu s podmíněným osvobozením.


  Podléhá obdržená pokuta za předčasné ukončení smlouvy DPH?
  Daň z přidané hodnoty
  12.01.2019
  Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v rozsudku C-295/17 ve věci „MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA“ zabývá otázkou, zda je poplatek za předčasné ukončení smlouvy předmětem daně z přidané hodnoty.


  Upozornění na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob
  Daň z přidané hodnoty
  11.01.2019
  Závěrem roku 2018 byla Parlamentem České republiky schválena poslanecká novela zákona č. 235/2004 Sb., kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 procent na 10 procent.


  Čtvrtek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání
  Obecné a ostatní
  11.01.2019
  Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do čtvrtka 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2018 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.


  Zákon o daních z příjmů se od nového roku opět zkomplikoval. Komora na to reaguje.
  Daň z příjmů
  11.01.2019
  Od začátku roku platí novela zákona o daních z příjmů, která komplikuje zdanění zaměstnanců, kteří jsou účastníky systému sociálního zabezpečení v jiných státech EU, ve státech tvořících Evropské hospodářské společenství nebo ve Švýcarsku.


  Změny v odpočtu na výzkum a vývoj již v legislativním procesu
  Obecné a ostatní
  11.01.2019
  Pracovní skupina tvořená zástupci podnikatelských svazů a asociací, ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství se dohodla na změnách v odpočtu na výzkum a vývoj. Ty byly nedávno schváleny Poslaneckou sněmovnou v rámci tzv. daňového balíčku a novela putuje do Senátu. Shrnujeme nejdůležitější změny.


  7 daňových novinek roku 2019 pro zaměstnavatele a zaměstnance
  Obecné a ostatní
  01.01.2019
  Zvyšuje se maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění i minimální mzda. Tyto úpravy mají vliv na výši některých dalších odvodů a slev na dani. K 1. červenci 2019 by se měla zrušit karenční doba a zaměstnavatelům tak vznikne povinnost platit zaměstnancům náhradu mzdy i za první tři dny nemoci. K nejvýznamnější změně však pravděpodobně dojde u zaměstnanců, kteří podléhají veřejnému pojistnému v zemích EU, EHP nebo ve Švýcarsku. Měl by se u nich změnit výpočet superhrubé mzdy.


  Stručné aktuality, prosinec 2018
  Obecné a ostatní
  01.01.2019
  Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami.


  Jaké dotační příležitosti čekají na podnikatele v roce 2019
  Obecné a ostatní
  01.01.2019
  V rámci dotačních programů byly zveřejněny harmonogramy plánovaných výzev na rok 2019. Přinášíme jejich stručný přehled.


  Investiční fondy zaplatí vyšší daň z příjmů právnických osob
  Daň z příjmů
  01.01.2019
  Novela zákona o daních z příjmů č. 174/2018 Sb přináší změnu zdanění investičních fondů. Dosud platilo, že mezi základní investiční fondy, jejichž zisk podléhá pouze 5% sazbě daně z příjmů právnických osob, patří také investiční fondy, jejichž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.


  Poslanci schválili daňový balíček, výdajové paušály se zvednou
  Obecné a ostatní
  21.12.2018
  Poslanci v pátek schválili vládní daňový balíček. Daňový balíček mění deset zákonů týkajících se daní a zavádí například zdanění zahřívaného tabáku. Prošlo i zvýšení limitů pro využití výdajových paušálů u živnostníků nebo snížení DPH u tepla. Pro daňový balíček hlasovalo celkem 151 poslanců.


  GFŘ: Novinky v posuzování převodních cen a určení základu daně stálé provozovny
  Obecné a ostatní
  15.12.2018
  V listopadu vyšel nový pokyn Generálního finančního ředitelství (GFŘ) D – 32. Týká se závazného posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami, a způsobu určení základu daně daňového nerezidenta z činností vykonávaných prostřednictvím stálé provozovny.


  Zaměstnavatelé nebudou moci ovlivnit své zaměstnance při výběru životního pojištění
  Personalistika a mzdy
  15.12.2018
  Dovolujeme si Vás informovat, že zákonem č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění se s účinností od 1. 12. 2018 mění podmínky pro přispívání zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnanců.


  Komora podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší stabilitu daňového prostředí
  Daň z příjmů
  13.12.2018
  Tisknout Publikováno 12.12.2018 Brno, 12. prosince 2018 – V souvislosti s projednáváním daňového balíčku se objevují mnohé pozměňovací návrhy. Komora podporuje takové, které vedou ke zjednodušení zdanění a zvýšení právní jistoty poplatníků. Mezi takové návrhy patří i zrušení zavedení zákazu zneužití práva jako jednoho z pravidel daňového řízení.


  Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných jednání s profesními komorami
  Obecné a ostatní
  13.12.2018
  Profesní samosprávy tvoří obdobně jako samosprávy místní nedílnou součást demokratické společnosti. Jsou garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, které jejich členové poskytují. Komory dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla profesní etiky včetně dodržování povinné mlčenlivosti.


  Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy
  Účetnictví
  13.12.2018
  Ministerstvo financí ČR předkládá k veřejné konzultaci materiál, „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“, který vznikl v rámci odborné pracovní skupiny Ministerstva financí.


  Návod na výnosy z Auditora č. 9
  Účetnictví
  13.12.2018
  Od 1. ledna 2018 je účinný IFRS 15, který nahradil IAS 11 a IAS 18. Článek v aktuálním čísle Auditora s názvem Kdy je realizován výnos podle IFRS 15? se zaměřil na uznání výnosů při plnění smluvní povinnosti.


  Ministři financí zemí EU schválili návrh na zavedení obecného reverse-charge
  Obecné a ostatní
  13.12.2018
  Ministři financí členských států Evropské unie na svém zasedání začátkem října jednomyslně schválili návrh umožňující členským státům dočasně zavést obecný režim reverse charge.


  Stručné aktuality, listopad 2018
  Obecné a ostatní
  13.12.2018
  Daňové a právní novinky posledního měsíce několika větami.


  Zápis ze dne 14. 11. 2018
  Koordinační výbory
  12.12.2018
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14. 11. 2018


  Upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti - dříve sdružení bez právní subjektivity
  Daň z přidané hodnoty
  12.12.2018
  Finanční správa připomíná plátcům DPH pravidla pro uplatňování DPH u společníků společnosti. Podle nové právní úpravy každý společník společnosti postupuje individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona o DPH.


  Společná kontrolní akce Finanční a Celní správy se zaměřila na kluby
  Obecné a ostatní
  12.12.2018
  V pátek 30. 11. 2018 proběhla společná kontrolní akce Finanční a Celní správy zaměřená na dodržování plnění povinností vyplývajících ze zákona o evidenci tržeb a zákona o povinném značení lihu.


  Zhodnocení dvou let s elektronickou evidencí tržeb
  Obecné a ostatní
  12.12.2018
  V sobotu 1. prosince 2018 to budou přesně dva roky, co Ministerstvo financí spustilo jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí – elektronickou evidenci tržeb.


  Novela DPH 2019: Jaké změny mohou přinést pozměňovací návrhy?
  Daň z přidané hodnoty
  12.12.2018
  Novela zákona o DPH s plánovanou účinností během roku 2019 nedávno prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Seznámíme vás s některými z pozměňovacích návrhů, které byly předloženy.


  Sněm auditorů – prezidentkou Komory auditorů ČR je opět Irena Liškařová
  Obecné a ostatní
  21.11.2018
  V úterý 20. listopadu se konal v pražském hotelu Olšanka XXVI. sněm Komory auditorů ČR, který měl na programu schvalování zpráv o činnosti Komory auditorů ČR za uplynulé období, schvalování změn profesních předpisů a Etického kodexu.


  Soudní dvůr: Má holding nárok na odpočet DPH u „zmařené“ akvizice?
  Daň z přidané hodnoty
  08.11.2018
  Touto otázkou se zaobíral Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Ryanair Ltd. V říjnu 2018 rozhodl, že nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s akvizicí, která se nakonec neuskutečnila, respektive nedošlo oproti původnímu plánu k převzetí všech akcií, existuje.


  Soudy zpřesňují podmínky úroku z neoprávněného jednání správce daně
  Obecné a ostatní
  08.11.2018
  Vítězný spor s finančním úřadem může být kompenzován přiznáním úroku z neoprávněného jednání správce. Jeho výše odpovídá repo sazbě České národní banky zvýšené o 14 procentních bodů, aktuálně tedy činí 15,5 % ročně. V některých případech může být až dvojnásobná. Správce daně by měl tento úrok přiznávat automaticky, v praxi tomu tak vždy není v důsledku výkladových nejasností.


  Ministerstvo financí připravilo právní nástroj, jehož cílem je upravit daňové vztahy s Tchaj-wanem
  Obecné a ostatní
  08.11.2018
  Ministerstvo financí zaslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu. Území Tchaj-wanu neuznává Česká republika jako stát, a proto není možné uzavřít mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.


  Máte dceřinou společnost? Pozor na nepřímé náklady na držbu podílu
  Obecné a ostatní
  08.11.2018
  U nepřímých nákladů na držbu podílu v dceřiné společnosti mají poplatníci na výběr. Buď prokáží jejich skutečnou výši, nebo přijmou zákonné zjednodušení a vyloučí 5 % přijatých dividend jako daňově neuznatelný náklad. Krajský soud v Brně v nedávném rozsudku zdůraznil povinnost daňového subjektu nižší náklady skutečně prokázat a připomenul, že do kalkulace je třeba zahrnout veškeré nepřímé náklady. Odmítl mimo jiné, že by mohla jediným nákladem být odměna za jeden den práce člena statutárního orgánu.


  Říjnový ECOFIN: Dočasná opatření rychlé nápravy stávajícího systému DPH
  Daň z přidané hodnoty
  08.11.2018
  Na svém říjnovém zasedání odsouhlasila Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) kromě plošného režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) i další významné body v oblasti DPH. Jedná se o dočasná opatření rychlé nápravy, tzv. quick fixes, nebo možnost uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací. Pro Českou republiku pak bylo zásadní i prodloužení platnosti dočasného lokálního reverse charge.


  MF dementuje spekulace deníku E15 o blamáži s reverse charge
  Daň z přidané hodnoty
  07.11.2018
  Deník E15 přinesl nepravdivou informaci o tom, že záměr Ministerstva financí zavést plošně reverse charge se nepodaří prosadit, protože ČR nesplňuje kritérium výpadku ve výběru DPH


  Změny a novinky v roce 2019
  Daň z příjmů
  07.11.2018
  Co se všechno změní v roce 2019 pro podnikatele? Ministerstvo financí například navrhlo, že by se pro OSVČ měla zvýšit sazba daně z příjmů. Co se mění dál (seznam postupně doplňujeme)?


  Sněmovna schválila zrušení karenční doby. Jaká kompenzace čeká zaměstnavatele?
  Personalistika a mzdy
  07.11.2018
  Poslanecká sněmovna dnes schválila zrušení karenční doby. Pro zaměstnavatele je navržena kompenzace v podobě snížení pojistného na nemocenské.


  Velká Británie zveřejnila pravidla uplatňování DPH v případě nedosažení dohody o brexitu
  Daň z přidané hodnoty
  07.11.2018
  Vláda Spojeného království zveřejnila směrnici, v níž shrnuje hlavní změny pravidel uplatňování DPH ve vzájemném obchodě mezi Velkou Británií a členskými státy EU po vystoupení země v případě, že nebude dosaženo žádné dohody o budoucím uspořádání ekonomických vztahů.


  Novela zákona o dani z přidané hodnoty
  Daň z přidané hodnoty
  07.11.2018
  Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se s účinností od 1. ledna 2019 mění zákon o dani z přidané hodnoty


  Novela zákona o elektronické evidenci tržeb a novela zákona o DPH
  Daň z přidané hodnoty
  24.10.2018
  Poslanecká sněmovna v současné době projednává v prvním čtení vládní návrh zákona, který se mění některá ustanovení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a dále zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


  Plošný režim přenesené daňové povinnosti
  Daň z přidané hodnoty
  24.10.2018
  Rada ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) na svém říjnovém jednání schválila návrh, který umožní členským státům EU plošně zavést režim přenesené daňové povinnosti, a to dočasně do roku 2022.


  Kontrola převodních cen i v rámci daní z příjmu fyzických osob
  Daň z příjmů
  24.10.2018
  Prioritou v kontrolní činnosti jsou pro správce daně stále převodní ceny mezi spojenými osobami. Veřejnost si zpravidla myslí, že tato problematika se dotýká pouze právnických osob a přeshraničních vztahů. Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) jasně ukázal, že pravidlo obvyklosti ceny za obdobných tržních vztahů dopadá i na fyzické osoby, a to i ve vztazích v rámci jednoho státu.


  Novela DPH 2019: změny oproti původnímu návrhu
  Daň z přidané hodnoty
  24.10.2018
  K posunu došlo například v přístupu Generálního finančního ředitelství (GFŘ) k problematice úpravy daně v případě dlužníka v reorganizaci


  Přijatá služba – jak obhájit její daňovou uznatelnost?
  Obecné a ostatní
  24.10.2018
  Poskytují vám skupinoví nebo mimoskupinoví dodavatelé služby, u nichž si nejste zcela jisti jejich skutečnou podstatou, či máte pochybnosti o jejich přínosu pro vaši společnost? Ani finanční úřady se už nemusí spokojit s pouhým doložením daňového dokladu k takovéto službě. Pro daňové uplatnění daného nákladu je stále častěji potřeba doložit mnohem více.


  Prezidentka Komory, Petra Pospíšilová, znovu zvolena jako viceprezidentka CFE Tax Advisers Europe
  Obecné a ostatní
  15.10.2018
  Evropští daňoví poradci si zvolili vedení na následující 2 roky.


  Komora daňových poradců se vyjádřila k přípravě nového Zákona o dani z příjmů
  Obecné a ostatní
  15.10.2018
  Před více než rokem slíbilo Ministerstvo financí podnikatelům a firmám nový daňový zákon. V září vznikl návrh zákona, jeho definitivní schválení je však zatím v nedohlednu.


  Legislativní aktivity profesních komor nelze považovat za lobbing
  Obecné a ostatní
  15.10.2018
  Komora daňových poradců v rámci připomínek k návrhům zákonů upravujících lobbing odmítla, aby v oblastech, které se týkají její pravomoci, podléhala nové regulaci lobbingu.


  Komora odmítá nepřípustný zásah do profesní mlčenlivosti, navrhovaný v rámci polské justiční reformy
  Obecné a ostatní
  15.10.2018
  Komora daňových poradců ČR podporuje společné prohlášení Unie státních zástupců (USZ) a České advokátní komory (ČAK), ve kterém odmítají zásah do profesní mlčenlivosti v Polsku.


  GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu DPH při přeshraničním elektronickém obchodování
  Daň z přidané hodnoty
  11.09.2018
  Generální finanční ředitelství (GFŘ) se neztotožňuje se závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) zaměřené na správu daně z přidané hodnoty při přeshraničním elektronickém obchodování mezi obchodníky a spotřebiteli. V některých oblastech kontrolní činnosti, které zpráva NKÚ kritizuje, patří ČR naopak k evropské špičce.


  Stávající paušály jsou výhodné pro všechny
  Obecné a ostatní
  05.09.2018
  Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí Reakce na: „Pro podnikatele chystají poslanci jednodušší daně, hnutí ANO je proti“
  V posledních dnech se diskutovalo o návrhu opozice na zvýšení výdajových paušálů pro podnikatele na úroveň před balíčkem 2017, tj. na hranici 2 mil. Kč. Padla dokonce tvrzení, že Ministerstvo financí svým nesouhlasem s tímto návrhem odmítá jednodušší daně pro podnikatele. Ráda bych proto vysvětlila, jaké jsou skutečné důvody našeho nesouhlasu.


  Stanovisko Ministerstva financí k vyjádření Výboru pro rozpočtové prognózy
  Daň z příjmů
  05.09.2018
  Ministerstvo financí jednoznačně vítá, že každoroční odhady daňových příjmů a pojistného historicky poprvé prošly odborným ohodnocením nově založeného Výboru pro rozpočtové prognózy.


  Finanční správa ČR se připojila k Portálu občana
  Obecné a ostatní
  05.09.2018
  Novou funkcionalitu nabídne oficiálně od 1. září tzv. Portál občana. Po přihlášení pomocí elektronického občanského průkazu nebo jiného prostředku akreditovaného na dostatečnou úroveň záruky lze nově přejít k elektronickým formulářům Finanční správy. Bude tedy možné přistoupit přes Portál občana do Daňového portálu a podat jeho prostřednictvím například přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Díky bezpečnému ověření totožnosti uživatele se údaje o přihlášeném uživateli nově vyplní automaticky.


  Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací
  Daň z přidané hodnoty
  05.09.2018
  Generální finanční ředitelství (GFŘ) z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., vydává tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro dlužníka v úpadku, který je řešen formou reorganizace dle § 316 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění p. p.


  V systému EET se mění SSL certifikát! Je vaše pokladní zařízení připraveno?
  Obecné a ostatní
  05.09.2018
  V září se na příjmové straně EET změní certifikát, který zabezpečuje spojení mezi pokladními zařízeními, která evidují tržby, a příjmovou stranou EET.


  KDP a CFE trvají na zachování mlčenlivosti daňového poradce i v souvislosti se směrnicí DAC6
  Obecné a ostatní
  05.09.2018
  CFE Tax Advisers Europe vydalo stanovisko k transpozici směrnice „DAC6“, která zavádí tzv. zprostředkovatelům, tedy i daňovým poradcům, novou povinnost poskytnout správci daně informace o přeshraničních daňových uspořádáních, která potencionálně souvisí s agresivním daňovým plánováním


  Vzdát boj o reverse charge nemůžeme
  Daň z přidané hodnoty
  04.09.2018
  Komentář Aleny Schillerové, ministryně financí Zdroj: Lidové noviny | Datum: 28.6.2018 | Strana: 9 Široké uplatnění přenesené daňové povinnosti při výběru DPH patří k prioritám České republiky od roku 2014. Plošný reverse charge spolu s kontrolním hlášením a EET jsou základními stavební kameny úspěšné reformy výběru daní a ve vzájemné synergii mohou znásobit svůj účinek.


  Zpráva o činnosti Finanční správy ČR a Celní správy ČR za rok 2017
  Obecné a ostatní
  04.09.2018
  Odbor 25 – Strategie daňové politiky, spolupráce a správy Materiál byl vzat vládou ČR na vědomí dne 10.7.2018.


  České úsilí o prosazení reverse charge míří ke zdárnému konci
  Obecné a ostatní
  04.09.2018
  Oddělení 1002 - Tiskové a zahraniční protokol Na programu ECOFINu byl také program InvestEU, nižší DPH na e-knihy a americká daňová reforma.


  Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR
  Daň z příjmů
  24.07.2018
  Generální finanční ředitelství na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) pro účely správného sražení daně (zálohy na daň) a s tím spojeného prokazování nároku na daňové úlevy prostřednictvím plátce daně ze závislé činnosti sděluje:


  Poplatníci odevzdali přes 2,6 milionu přiznání k dani z příjmů
  Daň z příjmů
  24.07.2018
  Finanční správa v prodloužené lhůtě pro podání přiznání k dani z příjmů a po uplynutí období, kdy mohli poplatníci odevzdat přiznání bez sankcí, eviduje za zdaňovací období roku 2017 téměř 2,64 milionu odevzdaných daňových přiznání. Z tohoto počtu bylo 2,19 milionu od fyzických osob a 450 tisíc od osob právnických.


  Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
  Obecné a ostatní
  24.07.2018
  oddělení 2502 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce


  Vláda schválila start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší podnikatele
  Daň z přidané hodnoty
  22.06.2018
  Vláda schválila Ministerstvem financí předložený návrh novely zákona o evidenci tržeb, který upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, přináší nejmenším podnikatelům možnost evidovat své tržby off-line a významným způsobem snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby.


  Vláda schválila daňový balíček pro rok 2019
  Daň z příjmů
  22.06.2018
  Vláda dnes schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (tzv. daňový balíček).


  Online daně budou jako elektronické bankovnictví, říká Martin Janeček
  Obecné a ostatní
  22.06.2018
  Rozhovor s Martinem Janečkem, generálním ředitelem Finanční správy Mladá fronta DNES | 22.6.2018 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 6 | autor: Jitka Vlková


  Vývoj daňových příjmů obcí a krajů 2005 – 2017
  Daň z příjmů
  22.06.2018
  Daňové příjmy krajů a obcí rostou v posledních letech velmi vysokým tempem. Krajům vzrostly během let 2013 až 2017 ze 46,72 mld. Kč na 64,43 mld. Kč, tedy o 17,71 mld. Kč (37,9 %). Obcím stouply za stejné období daňové příjmy ze 161,7 mld. Kč na 206,3 mld. Kč, tedy o 44,6 mld. Kč (27,6 %).


  Finanční správa a soudci NSS diskutovali důležité daňové otázky
  Daň z přidané hodnoty
  01.06.2018
  Způsoby řešení daňových úniků na dani z přidané hodnoty byly nejdůležitějším tématem pracovního setkání expertů Finanční správy a soudců Nejvyššího správního soudu.


  Novela zákona o evidenci tržeb míří na vládu
  Obecné a ostatní
  01.06.2018
  Ministerstvo financí předložilo vládě návrh novely zákona o evidenci tržeb, která kromě reakce na rozhodnutí Ústavního soudu obsahuje i drobná upřesnění v návaznosti na dosavadní aplikační praxi.


  Parlament ČR schválil novelu daňového řádu
  Obecné a ostatní
  01.06.2018
  Poslanecká sněmovna na dnešní schůzi přehlasovala veto Senátu k novele daňového řádu. Předmětem novely je řešení aktuálních otázek týkajících se poskytování informací správci daně. Zahrnuje proto jednak transpozici tzv. směrnice DAC 5 neboli novely evropské směrnice o správní spolupráci v oblasti daní, ale také tematicky navazující revizi stávajícího ustanovení daňového řádu upravujícího poskytovaní informací ze strany bank a dalších finančních institucí.


  Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací
  Obecné a ostatní
  01.06.2018
  Tisknout Publikováno 25.05.2018 Komora daňových poradců ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR podepsala koncem dubna Memorandum o spolupráci, podpoře a poskytování informací. Memorandum bylo podepsáno po úspěšné dlouhodobé spolupráci obou komor.


  Stanovisko MF ČR k určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně
  Účetnictví
  01.06.2018
  Odbor Regulace a metodika účetnictví MF ČR poskytl KAČR stanovisko k určení kategorie nástupnické účetní jednotky po přeměně. Metodický dotaz KAČR reagoval na potřebu praxe vyřešit otázku, jaké kategorie bude nástupnická společnost v případě, kdy v důsledku fúze dojde například ke sloučení mikro a střední nebo velké účetní jednotky, přičemž zúčastněná mikro účetní jednotka se stane nástupnickou společností. Kategorie účetní jednotky je mimo jiné určující pro povinnost ověření účetní závěrky auditorem.


  Rozsudek NSS č.j. 9 Afs 52/2017-26 k uplatnění úroků z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 daňového řádu
  Obecné a ostatní
  18.05.2018
  Dne 28. března 2018 vydal Nejvyšší správní soud rozsudek evidovaný pod čj. 9 Afs 52/2017-26 ve věci kasační stížnosti ohledně žádosti o zaplacení úroků z neoprávněného jednání správce daně podle § 254 daňového řádu podané u správce místních poplatků.


  První složenky pro zaplacení daně z nemovitých věcí už dorazily do schránek poplatníků
  Majetkové daně
  18.05.2018
  Finanční správa v těchto dnech zahájila rozesílku celkem cca 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2018. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí 31. května.


  Absurdita roku je opravdu absurdní
  Daň z přidané hodnoty
  18.05.2018
  Reakce na vyhlášení ankety Absurdita roku 2018, kterou se stalo zadržování odpočtů DPH.


  Změna při vyplňování u transakcí se spojenými osobami
  Obecné a ostatní
  02.05.2018
  Pro zdaňovací období započatá v roce 2017 dochází ke změnám při vyplňování Samostatné přílohy k položce 12 I. oddílu přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen „Příloha k TP“).


  Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2018
  Majetkové daně
  02.05.2018
  Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí


  Informace k zasílání daňových složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2018
  Majetkové daně
  02.05.2018
  Informační leták pro poplatníky daně z nemovitých věcí


  Sdílená ekonomika: přehled opatření
  Obecné a ostatní
  02.05.2018
  MF aktivně reaguje na nové obchodní modely související s fenoménem sdílené ekonomiky tak, aby v České republice byl zachován řádný a spravedlivý výběr daní. Současné daňové předpisy obsahují návod, jak platit daně i v případě sdílené ekonomiky. V tomto ohledu nejsou zapotřebí žádné speciální postupy zdaňování.


  MF posílá do připomínkového řízení novelu narovnávající trh s krátkodobým ubytováním
  Obecné a ostatní
  02.05.2018
  Ministerstvo financí dnes předložilo do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o místních poplatcích, která reaguje na dynamický rozvoj sdílené ekonomiky a nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním.


  Reverse charge
  Daň z přidané hodnoty
  02.05.2018
  Jednou z hlavních priorit Ministerstva financí je zlepšení výběru daní s důrazem na efektivní řešení úniků v oblasti DPH. Mezera ve výběru DPH, tzv. VAT GAP zůstává po řadu let příliš vysoká (v roce 2012 dosáhl téměř 165 mld. euro a v roce 2013 již dokonce 168 mld. euro). Účinným řešením přitom může být širší použití metody přenesené daňové povinnosti (reverse charge).


  NSS neuznal jako daňový náklad zprostředkovatelské provize hrazené nespřízněné osobě
  Obecné a ostatní
  02.05.2018
  Nejvyšší správní soud navzdory předloženým dokumentům a svědectvím neuznal zprostředkovatelské provize placené nespojené osobě jako daňově účinný náklad. Důkazní břemeno nese příjemce služby, který je povinen prokázat, že zprostředkování skutečně proběhlo. Důkazního břemene ho nezbaví ani skutečnost, že se odvolává na obchodní tajemství zprostředkovatele.


  Brexit: cla a nepřímé daně, pokud bude Británie třetí zemí
  Účetnictví
  02.05.2018
  29. března 2019 uplyne dvouletá lhůta ode dne, kdy Velká Británie oznámila svůj záměr vystoupit z Evropské unie. Pokud se Británie a EU do tohoto data nedohodnou na určitém přechodném období, přestane od 30. března 2019 ve Spojeném království platit veškeré primární a sekundární právo Unie a Velká Británie se stane vůči EU a jejím členským státům třetí zemí.


  Nová pravidla pro zdanění digitální ekonomiky
  Účetnictví
  02.05.2018
  Evropská komise vydala v březnu návrhy dvou směrnic, které zasahují do sféry digitální ekonomiky. První směrnice navrhuje zavést daň z digitálních služeb, druhá pak přináší koncept digitální stálé provozovny.


  Další změny v EET a sazbách DPH?
  Daň z přidané hodnoty
  02.05.2018
  Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o evidenci tržeb a novelu zákona o DPH. Účinnost je navrhována od 1. ledna 2019 s výjimkou ustanovení týkajících se náběhu posledních fází EET a novely DPH.


  4 novinky v regulaci pojištění, které přináší IDD
  Obecné a ostatní
  02.05.2018
  Vyšší ochranu spotřebitelů i důvěryhodnost celého pojišťovacího sektoru slibuje evropská směrnice známá jako IDD (Insurance Distribution Directive). V Poslanecké sněmovně právě vrcholí projednávání vládního návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění, jenž z této směrnice vychází. Má nahradit stávající úpravu obsaženou v zákoně o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Shrnujeme čtyři nejdůležitější změny.


  Daňové plánování může podléhat oznamovací povinnosti
  Daň z příjmů
  02.05.2018
  V polovině března dosáhl ECOFIN politické shody na pravidlech, která ukládají tzv. zprostředkovatelům (daňoví poradci, advokáti, jiní poradci) nebo poplatníkům povinnost poskytnout informace o přeshraničních, z hlediska daňového plánování potenciálně agresivních uspořádáních. Tyto informace budou následně součástí mezinárodní výměny informací. Nová pravidla budou začleněna do směrnice o administrativní spolupráci (DAC), jedná se o v pořadí již šestou novelizaci – proto název DAC 6.


  Stručné aktuality, březen 2018
  Obecné a ostatní
  02.05.2018
  Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.


  Stručné aktuality, duben 2018
  Obecné a ostatní
  02.05.2018
  Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou či dvěma větami.


  I příjmy z internetových platforem se zdaňují
  Daň z příjmů
  04.04.2018
  Příjmy z ubytování či přepravy osob získané prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb, Booking, Uber a další, podléhají dani z příjmu a mají být zahrnuty v daňovém přiznání za rok 2017. Poslední den pro podání daňového přiznání, pokud jej nepředkládá daňový poradce, nebo lhůta není prodloužena ze zákona, letos vychází na úterý 3. dubna.


  Reverse charge
  Daň z přidané hodnoty
  04.04.2018
  Jednou z hlavních priorit Ministerstva financí je zlepšení výběru daní s důrazem na efektivní řešení úniků v oblasti DPH.


  Poslanecká sněmovna schválila novelu daňového řádu
  Obecné a ostatní
  04.04.2018
  Poslanecká sněmovna schválila dne 21. března 2018 novelu daňového řádu, která usnadní spolupráci mezi daňovými orgány členských států Evropské unie a zlepší akceschopnost Finanční správy při získávání informací potřebných pro správu daní. Novela implementovala evropskou směrnici DAC 5 do českého právního řádu.


  Ministerstvo financí navrhuje nižší DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby
  Daň z přidané hodnoty
  04.04.2018
  Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely Zákona o DPH, která snižuje daňové zatížení v sektoru stravování, některých řemeslných a odborných služeb, vodného a stočného.


  Vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž v programu Epsilon
  Účetnictví
  08.03.2018
  Prostřednictvím Technologické agentury České republiky (TA ČR) mohou podniky žádat o podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v programu Epsilon. 28. února 2018 byla vyhlášena čtvrtá veřejná soutěž


  Osvobození úroků a licenčních poplatků od srážkové daně lze aplikovat i zpětně
  Personalistika a mzdy
  08.03.2018
  Nejvyšší správní soud rozhodl, že osvobození úroků či licenčních poplatků od srážkové daně lze aplikovat až dva roky zpětně od podání žádosti o osvobození na finanční úřad.


  Novinky v Účtenkovce od 1. března
  Daň z příjmů
  06.03.2018
  Od 1. března připravilo Ministerstvo financí v Účtenkovce následující novinky, které usnadní registraci účtenek a také vylepší její dosavadní fungování:


  Pravda o daňovém balíčku a jeho vlivu na zdanění pronájmů
  Daň z příjmů
  22.02.2018
  Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení daňový balíček pro rok 2019, který snižuje daňové zatížení českým daňovým poplatníkům o 23 mld. Kč a představuje tak největší snížení daňové zátěže za posledních 10 let.


  Daňová přiznání za loňský rok se podávají do 3. dubna
  Daň z příjmů
  22.02.2018
  Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání pro poplatníky daně z příjmů za rok 2017 je 3. duben 2018. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. K pohodlnějšímu podání daňových přiznání mohou poplatníci využít elektronických podání nebo výjezdu pracovníků finančních úřadů do obcí. Daňové přiznání mohou podat osobně, poštou nebo elektronicky.


  31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“
  Spotřební daň a ekologické daně
  15.02.2018
  Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „V“.


  Zrušení superhrubé mzdy sníží odvodovou zátěž a zpřehlední daně
  Personalistika a mzdy
  15.02.2018
  Ministerstvo financí předložilo do vnějšího připomínkového řízení tzv. daňový balíček pro rok 2019.


  Očekáváné změny v zákoně o DPH v roce 2019
  Daň z přidané hodnoty
  07.02.2018
  Ministerstvo financí poslalo do vnějšího připomínkového řízení návrh novely zákona o DPH s plánovanou účinností od ledna 2019. Důvodem je zejména povinná transpozice nových právních předpisů Evropské unie a sladění dalších současných ustanovení s unijní úpravou a výklady Soudního dvora Evropské unie.


  Rozšíření informační povinnosti vůči správci daně opět na scéně
  Obecné a ostatní
  07.02.2018
  Těsně po Novém roce předložila vláda Poslanecké sněmovně novelu daňového řádu, která výrazně rozšíří množství informací, které může správce daně získat od třetích osob. Rozšířená informační povinnost by měla začít platit ihned po vyhlášení. Zasáhne především banky a povinné osoby podle tzv. zákona AML.


  Očekávané změny v zákoně o daních z příjmů v roce 2019
  Daň z příjmů
  07.02.2018
  Daňové poplatníky čekají od roku 2019 poměrně významné změny. Vyplývá to alespoň z prvního návrhu novely zákona o daních z příjmů zveřejněné ministerstvem financí. Ta se nyní nachází ve vnějším připomínkovém řízení. Mělo by podle ní dojít k zásadní úpravě konceptu zdanění fyzických osob. Právnické osoby budou nově podléhat pravidlům směrnice Evropské unie proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) a do daňového řádu bude zavedeno obecné pravidlo proti zneužití práva.


  EET - drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn
  Daň z příjmů
  23.01.2018
  Dne 16. ledna 2018 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů nález Ústavního soudu, týkající se zákona o evidenci tržeb. Z rozsudku vyplývá, že zákon o evidenci tržeb zůstává dál nepřetržitě v platnosti, vyjma vybraných ustanovení zákona, která se ruší uplynutím 28. února 2018, resp. 31. prosince 2018. Konkrétně se dopady rozsudku promítly do odložení spuštění 3. a 4. fáze EET, zrušení povinnosti evidovat platby kartou a zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ. Soud dále konstatoval, že výjimky ze zákona o evidenci tržeb nelze stanovovat nařízením vlády, ale musí být zakotveny přímo v zákoně. Podstatné však je, že drtivá většina povinností plynoucích stávajícím poplatníkům ze zákona o evidenci tržeb platí i nadále beze změn.


  Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e-mailem
  Majetkové daně
  16.01.2018
  Finanční správa již v předchozích zdaňovacích obdobích zavedla službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail.


  Středa 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání
  Majetkové daně
  16.01.2018
  Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do středy 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2017 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2017 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.


  Podnikatelé a pronajímatelé, máte možnost volby: Nižší paušální výdaje a sleva na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti
  Daň z příjmů
  16.01.2018
  Podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů (tzv. výdajové paušály), u nichž částka základu daně z podnikání nebo nájmu (popř. v součtu obojího) převyšuje polovinu celkového základu daně, mají možnost při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 zvolit jednu ze dvou variant a vybrat si pro ně výhodnější zdanění.


  DPH se nezahrnuje do základu daně z nabytí nemovitých věcí ani v případě nabyvatele
  Daň z přidané hodnoty
  12.01.2018
  DPH se nebude zahrnovat do základu daně z nabytí nemovitých věci ani v případech, kdy je poplatníkem daně nabyvatel. Poplatníci tak mohou podat dodatečné daňové přiznání a získat část již zaplacené daně zpět.


  Dodatky k informacím GFŘ účinné od ledna
  Daň z přidané hodnoty
  12.01.2018
  Generální finanční ředitelství (GFŘ) oznámilo, že dosavadní přístup k promíjení pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH bude aplikovat i v roce 2018. Rovněž upozornilo, že s účinností od 1. ledna 2018 se rozšiřují kritéria, která vedou k rozhodnutí o přidělení statusu nespolehlivého plátce.


  Možnosti získání podpory z veřejných zdrojů v roce 2018
  Obecné a ostatní
  12.01.2018
  Řada podniků využívá pro financování investic nejrůznějších forem veřejné podpory. I pro rok 2018 jsou připravovány či již vyhlášeny nové možnosti. Mezi nejčastěji využívané patří investiční pobídky, dotace z programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a dotace z programů Technologické agentury ČR (TAČR).


  Změny v EET a její další osud s otazníky
  Daň z příjmů
  12.01.2018
  Ti z vás, kteří se připravují nebo se již připravili na přechod do režimu EET, by měli zpozornět. Ústavní soud totiž v polovině prosince zrušil některá ustanovení zákona o evidenci tržeb. Rozhodnutí se dotkne i osob, které již elektronické evidenci tržeb podléhají.


  Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 4
  Daň z přidané hodnoty
  09.01.2018
  S účinností od 1. 1. 2013 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahuje ustanovení § 106a, které stanoví podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut, zejména v kombinaci s § 109 odst. 3 zákona o DPH, by měl primárně sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.


  Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH zůstává pro rok 2018 ve stejném rozsahu
  Daň z přidané hodnoty
  09.01.2018
  Možnosti prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení DPH ve výši 10, 30 a 50 tisíc korun zůstávají pro rok 2018 ve stejném rozsahu, jako tomu bylo v roce 2017. Pokyn GFŘ D-29, který upravuje prominutí těchto pokut u kontrolního hlášení DPH, byl v této souvislosti aktulizován Dodatkem č. 2.


  Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží
  Daň z přidané hodnoty
  09.01.2018
  Generální finanční ředitelství vydává z důvodu jednotného přístupu k uplatňování DPH při osvobození poskytnutí služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží ve smyslu § 69 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a v souvislosti s rozsudkem Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) ze dne 29. června 2017 ve věci C-288/16 L. Č. tuto Informaci.


  Zaměstnanci mohou využít zjednodušený formulář daňového přiznání k dani z příjmů
  Daň z příjmů
  09.01.2018
  Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost, že stejně jako v loňském roce mohou daňoví poplatníci, kteří zdaňují za uplynulý rok 2017 příjmy pouze ze závislé činnosti (typicky zaměstnanci), využít zjednodušený formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.


  Tisková zpráva Finanční správy
  Daň z přidané hodnoty
  09.01.2018
  Od nového roku již budou okruhy povinných položek formuláře kontrolního hlášení DPH dány přímo zákonem. Jedná se pouze o formální změnu, technicky ani obsahově se pro plátce DPH nic nemění.


  Oceňovací předpis 2018
  Majetkové daně
  09.01.2018
  Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů – úplné pracovní znění


  Upozornění k tiskopisům 2017
  Daň z příjmů
  08.01.2018
  Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci učinit podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob na tiskopise č. 25 5405 MFin 5405 - vzor č. 24 (dále „DAP č. 24“).


  Pokyn GFŘ D-36
  Daň z příjmů
  08.01.2018
  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2017.


  Finanční správa zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů
  Obecné a ostatní
  03.11.2017
  Na základě provedené hloubkové analýzy dosavadní praxe a s ohledem na vývoj aktuální judikatury správních soudů připravila Finanční správa metodický pokyn, který sjednocuje, zpřesňuje a zkvalitňuje současnou praxi vydávání zajišťovacích příkazů.


  Pronajímáte přes Airbnb? Podléháte daním, vzkazuje finanční správa
  Daň z přidané hodnoty
  02.11.2017
  Poskytovatelé ubytování, kteří využívají internetové portály jako např. Airbnb, by měli zpozornět. Generální finanční ředitelství vydalo v říjnu 2017 Informaci s cílem upozornit na daňové povinnosti v této oblasti – a to nejen z pohledu daní z příjmů a daně z přidané hodnoty (DPH), ale také z hlediska elektronické evidence tržeb.


  DPH: víte, že jste měli vědět?
  Daň z přidané hodnoty
  02.11.2017
  V nedávné době nalezli vybraní plátci DPH ve své datové schránce na první pohled ne zcela jasné Sdělení ve věci přijetí odpovídajících opatření („Sdělení“). Správce daně v něm uvádí příkladný seznam doporučovaných preventivních opatření.


  Kuchařka GFŘ k projektům výzkumu a vývoje
  Obecné a ostatní
  02.11.2017
  Judikatura Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že bezchybný projekt výzkumu a vývoje je nezbytnou podmínkou pro uplatnění daňového odpočtu na podporu výzkumu a vývoje. Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo Informaci shrnující judikované závěry do jednoho dokumentu. Odchýlení od popsaných náležitostí může znamenat vyšší riziko sporu než doposud.


  Finanční správa upozorňuje na nové vzory tiskopisů pro závislou činnost na zdaňovací období roku 2018
  Daň z příjmů
  20.10.2017
  Finanční správa upozorňuje daňovou veřejnost na zveřejnění nových vzorů tiskopisů pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnance) a pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele). Jedná se o nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (25 5457 MFin 5457 – vzor č. 26) a nový tiskopis Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (25 5457/B MFin 5457/B – vzor č. 1).


  Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti k tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  Daň z příjmů
  20.10.2017
  Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) dochází od zdaňovacího období 2018 k rozšíření komunikace mezi plátcem daně (dále jen „zaměstnavatel“) a poplatníkem (dále jen „zaměstnanec“) v souvislosti s ustanovením § 38k zákona o daních z příjmů tak, aby bylo možné využít i jiného způsobu projevu vůle zaměstnance při uplatnění nezdanitelných částí základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, slev na dani a daňového zvýhodnění.


  Další bič na OSVČ. Budou se jim doměřovat daně na základě tvrdých dat z #EET
  Obecné a ostatní
  20.10.2017
  U osob samostatně výdělečně činných klesá podle ministerstva financí daňový výnos, a tak si na ně posvítí. Využije k tomu tvrdá data z EET.


  Náhrada mzdy pro rok 2018. Marodit bude výhodnější
  Personalistika a mzdy
  20.10.2017
  Pracovní neschopnost bude od roku 2018 příjemnější. Alespoň z pohledu finanční kompenzace. Zvyšuje se náhrada mzdy i nemocenské.


  Finanční správa vydala informaci o daňových povinnostech subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platfore
  Daň z přidané hodnoty
  13.10.2017
  Finanční správa vydala Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem jako je například Airbnb a další. Jejím cílem je seznámit subjekty účastnící se transakcí, v rámci kterých jsou poskytovány ubytovací služby prostřednictvím internetových platforem, s jejich daňovými povinnostmi.


  Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další)
  Daň z přidané hodnoty
  13.10.2017
  Cílem této informace je shrnutí daňových povinností (z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p., zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p. a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění p. p.) daňových subjektů poskytujících ubytování prostřednictvím internetových platforem.


  Senát schválil doplnění kontrolního hlášení
  Daň z přidané hodnoty
  13.10.2017
  Senátoři dnes odhlasovali pozměňovací návrh připravený ve spolupráci s Ministerstvem financí reagující na nález Ústavního soudu u kontrolního hlášení. Ústavní soud na konci loňského roku nevyhověl stížnosti na protiústavnost kontrolního hlášení. Vydal však nález, v němž laicky řečeno konstatoval, že není v souladu s ústavním pořádkem, aby zákon poskytoval Finanční správě možnost vyžadovat v rámci kontrolního hlášení jakékoliv údaje z pohledu Finanční správy nutné pro správu DPH. Proto Ústavní soud požadoval, aby byly vymezeny základní okruhy těchto údajů. V ideálním případě přímo zákonem a nikoliv pouze formulářem připraveným Finanční správou. Termín pro provedení související změny zákona Ústavní soud stanovil na 31. 12. 2017.


  Novela zákona o DPH upřesňuje požadavky na kontrolní hlášení
  Daň z přidané hodnoty
  05.10.2017
  Poslanecká sněmovna schválila v reakci na nález Ústavního soudu (ÚS) novelu zákona o dani z přidané hodnoty. Podle ÚS není možné, aby Finanční správa vyžadovala po daňových subjektech v rámci kontrolního hlášení údaje, které nejsou alespoň rámcově vymezené zákonem.


  Otevřená cesta k úrokům ze zadržovaných odpočtů
  Obecné a ostatní
  05.10.2017
  Nárok daňového subjektu na úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů opakovaně potvrdil Nejvyšší správní soud (NSS), a to i přes nevoli Finanční správy. Generální finanční ředitelství (GFŘ) konečně připustilo, že tato judikatura není ojedinělá. Plošného automatického vyplácení úroků se ale plátci DPH nedočkají.


  Zdanění disproporční výplaty podílu na zisku
  Obecné a ostatní
  05.10.2017
  Koordinační výbor Generálního finančního ředitelství a Komory daňových poradců nedávno řešil příspěvek týkající se zdanění výplaty podílu na zisku dle zákona o obchodních korporacích v případě, kdy společníkům ve společnosti s ručením omezeným nebo akcionářům v akciové společnosti plyne podíl na zisku v jiném poměru, než odpovídá jejich podílu na základním kapitálu.


  Otazníky kolem otcovské dovolené a jejich odpovědi v příkladech
  Personalistika a mzdy
  05.10.2017
  Otcovskou poporodní péči bude možné poprvé čerpat 1. února 2018. Proč se nebude proplácet od volného dne a jak to bude se souběhem nemocenských dávek?


  DPH společníků společnosti fyzických osob se mění
  Daň z přidané hodnoty
  22.09.2017
  Společníci společnosti (dříve sdružení) fyzických osob se již automaticky nestávají plátci DPH. Mají ale od poloviny letošního roku nové povinnosti.


  Chcete změnit od roku 2018 zdravotní pojišťovnu? Zbývají vám necelé dva týdny
  Obecné a ostatní
  22.09.2017
  Kdo chce od příštího roku změnit zdravotní pojišťovnu, má na to čas do konce září. Kdo termín nestihne, bude muset se změnou počkat až do poloviny roku 2018.


  Jak na spropitné v souladu se zákonem
  Obecné a ostatní
  22.09.2017
  Je zřejmé, že spropitné, které přenechá zákazník obsluze či podnikateli, je třeba zdanit. Nejen to, které je placeno prostřednictvím platebních karet.


  Účtenkovka startuje již 1. října
  Obecné a ostatní
  14.09.2017
  Ministerstvo financí spustí za necelé tři týdny účtenkovou loterii pod názvem Účtenkovka. Zákazníci v ní mají šanci každý měsíc vyhrát jednu z 21 025 cen v hodnotě od 100 do 1 000 000 korun. Stačí jen zaregistrovat účtenku vydanou obchodníkem, který eviduje tržby podle zákona o evidenci tržeb. Evidence tržeb se v tuto chvíli týká velko- a maloobchodů a stravovacích a ubytovacích služeb.


  Novinky v daních fyzických osob pro rok 2017
  Obecné a ostatní
  14.09.2017
  Přinášíme přehled změn zákona o daních z příjmů, které daňoví poplatníci využijí poprvé v roce 2017. V ročním zúčtování i v daňovém přiznání.


  Při každé 6. kontrole #EET najde berňák u podnikatelů pochybení
  Obecné a ostatní
  14.09.2017
  Blížící se Účtenkovka má omezit počet kontrol podnikatelů v oblasti EET, loterie má napomoci k samokontrolám


  Finanční správa bude vstřícnější, zajišťováky budou mít přísnější podmínky
  Obecné a ostatní
  14.09.2017
  Po několika mediálních případech, kdy firma skončila v insolvenci na základě zajišťovacích příkazů berňáku, přispěchal resort financí s novým oznámením.


  Nejen daň z příjmů fyzických osob pod drobnohledem NKÚ
  Daň z příjmů
  07.09.2017
  Od června minulého roku až do letošního jara prověřoval Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) správu daně z příjmů fyzických osob (DPFO). Kontrolní závěr nešetří kritikou na adresu finanční správy. NKÚ ve zprávě také odhadem vyčíslil, kolik stojí správa této daně zaměstnavatele. Současně je ve zprávě nastíněn nový směr, kterým by se finanční správa měla či bude ubírat.


  Vyjádření NSS k přímé souvislosti nedaňových nákladů a zdanitelných výnosů
  Obecné a ostatní
  07.09.2017
  V nedávné době vydal Nejvyšší správní soud (NSS) přelomový rozsudek k aplikaci problematického ustanovení § 24 odst. 2 písm. zc) zákona o daních z příjmů ve znění účinném do konce roku 2014. Dal tak příležitost k přehodnocení přístupu k nedaňovým nákladům, ke kterým je evidován přímo související výnos, a případně k dosažení dodatečných daňových úspor.


  Počet nespolehlivých plátců rychle roste
  Daň z přidané hodnoty
  07.09.2017
  Institut nespolehlivého plátce je zakotven v zákoně o DPH již od roku 2013. V kombinaci s povinností příjemce zdanitelného plnění ručit za nezaplacenou daň by tento institut dle GFŘ měl sloužit především jako účinný nástroj v boji proti daňovým únikům v oblasti DPH. Počet nespolehlivých plátců přitom každým dnem výrazně stoupá.


  Tři novinky v oblasti zdaňování zaměstnanců
  Obecné a ostatní
  07.09.2017
  Daňová zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů se rozšiřují. Zavádí se nová odčitatelná položka za darování kostní dřeně. Rok 2018 přinese také další zvýšení minimální mzdy.


  Novela zákona o DPH umožňuje správci daně zrušit skupinovou registrace dříve
  Daň z přidané hodnoty
  07.09.2017
  Novela zákona o DPH účinná od 1. července 2017 urychluje ukončení skupinové registrace k DPH. Pokud je registrace zrušena z moci úřední, končí již okamžikem, kdy rozhodnutí správce daně nabyde právní moci.


  Veřejná soutěž programu THÉTA pro oblast energetiky bude vyhlášena na podzim
  Obecné a ostatní
  07.09.2017
  Technologická agentura České republiky vyhlásí na podzim první veřejnou soutěž v programu Théta. Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pro oblast energetiky. Předpokládá se, že program bude pokračovat v letech 2018–2025. Veřejná soutěž by měla být vyhlašována každoročně až do roku 2023.


  Berňák bude nově daň z nabytí nemovitých věcí počítat z ceny bez DPH
  Majetkové daně
  07.09.2017
  FS mění způsob výpočtu daně z nabytí nemovitých věcí. Reaguje tak na rozsudek Nejvyššího správního soudu. Zpětně bude muset vrátit část daně tisícům poplatníků.


  Pozor, stále ne všichni změnili číslo účtu pro platbu zdravotního pojistného
  Obecné a ostatní
  01.09.2017
  Platby za zdravotní pojištění musí chodit pojišťovnám na nová čísla bankovních účtů. Ne všichni ale čísla změnili. Lajdáci jsou zejména v řadách OSVČ.


  Přišla doba pokutová? Jaké povinnosti a sankce uvalila tato vláda na podnikatele
  Obecné a ostatní
  01.09.2017
  Nová kontrolní opatření a regulace, které schválila tato vláda, jdou samozřejmě ruku v ruce s novými sankcemi. A ty jsou v některých případech hodně tvrdé.


  Senátoři zaútočili kvůli kontrolním hlášením na daňový řád, přehlédli ale novelu
  Daň z přidané hodnoty
  01.09.2017
  Skupina senátorů v čele s Ivem Valentou podala návrh k Ústavnímu soudu na zrušení části daňového řádu. Jejich argumentace má však zásadní mezeru.


  Účtenková loterie už má logo, je barevné jak duha a stálo 80 tisíc Kč
  Obecné a ostatní
  31.08.2017
  Účtenková loterie, která má odstartovat 1. října, má již své logo. Je barevné jak duha. Vytvoření celého grafického manuálu stálo rezort 80 tisíc korun bez DPH.


  V říjnu startuje Účtenkovka. Výhry si vlastně zaplatíte z vlastní kapsy
  Obecné a ostatní
  31.08.2017
  Účtenková loterie nabídne ročně výhry za 65 milionů, přičemž jednotlivě můžete vyhrát pouhou stovku nebo i milion korun. Jak se můžete do Účtenkovky zapojit a kolik bude stát loterie daňové poplatníky?


  Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017
  Daň z přidané hodnoty
  25.08.2017
  Cílem této Informace je seznámení se změnami při uplatňování DPH společníky společnosti, ke kterým dochází v souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.


  Statistika nuda je… aneb Činnost finanční správy v roce 2016
  Daň z příjmů
  10.08.2017
  Finanční správa nedávno zveřejnila zprávu o činnosti za rok 2016. V té uvádí, že daňové příjmy meziročně vzrostly téměř o deset procent v důsledku zvýšené kontrolní činnosti správce daně. Současně došlo k nárůstu počtu podaných odvolání proti rozhodnutí orgánů finanční správy a k zintenzivnění mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní.


  Sdělení k osvobození od daně z příjmů v případě nákupu knih na poukázky
  Daň z příjmů
  10.08.2017
  Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů sděluje, že s účinností od 1. 1. 2018 dochází zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, k rozšíření množiny osvobozených příjmů uvedených v § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů o nový bod č. 4 tohoto ustanovení, tj. k rozšíření nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů o možnost poskytnutí příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.


  Novinka u vybraných elektronických podání: namísto sankce výzva
  Obecné a ostatní
  10.08.2017
  Poplatníci, kteří podají Přiznání k dani z příjmů fyzických osob a Přiznání k dani z nemovitých věcí jinak, než elektronicky, ačkoliv mají tuto povinnost, budou nově nejprve vyzváni k nápravě, a až pokud svou chybu nenapraví, budou pokutováni. Finanční správa aktualizovala Seznam podání, na něž se hledí jako na podání bez vady, jsou-li učiněna jinak než elektronicky, ačkoli měla být podána elektronicky.


  Uchazečům o zaměstnání se omezily možnosti přivýdělku
  Obecné a ostatní
  10.08.2017
  Novela zákona o zaměstnanosti přinesla výrazné změny v nekolidujícím zaměstnání. Přivýdělek na dohody o provedení práce pomalu, ale jistě končí.


  Cejch nespolehlivého plátce nemusí být navždy, v červenci se rekordně vymazávalo
  Obecné a ostatní
  10.08.2017
  V letošním červenci došlo k rekordnímu množství výmazů subjektů ze seznamu nespolehlivých plátců. Konkrétně šlo o 81 podnikatelů.


  Country by country reporting – změny na obzoru
  Obecné a ostatní
  21.07.2017
  Na poslední schůzi poslanecké sněmovny došlo k dalšímu posunu ve schvalovacím procesu novely zákona o mezinárodní spolupráci. Ta do české legislativy zakotví již delší dobu avizovanou povinnost v oblasti výměny informací, a to tzv. Country by country reporting.


  GFŘ vydalo informace k novele zákona o DPH a pokyny ke kontrolnímu hlášení
  Daň z přidané hodnoty
  21.07.2017
  V návaznosti na schválenou novelu zákona o DPH účinnou od 1. července 2017 vydalo GFŘ informace k novelizovaným oblastem. Zveřejnilo také aktualizované pokyny k vyplnění kontrolního hlášení.


  Dotační program OP PIK běží naplno i přes léto
  Obecné a ostatní
  21.07.2017
  I v létě mohou podniky žádat o podporu z dotačních programů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Jaké jsou poslední novinky? Které výzvy jsou nebo budou otevřeny pro velké podniky?


  Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty – poskytování pracovní síly
  Daň z přidané hodnoty
  21.07.2017
  Finanční správa České republiky upozorňuje daňové subjekty na skutečnost, že přijímání zdanitelných plnění spočívajících v poskytování pracovní síly dle právního vztahu uzavřeného v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem může být zatíženo podvodem na dani z přidané hodnoty.


  Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 3
  Daň z přidané hodnoty
  21.07.2017
  S účinností od 1. 1. 2013 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahuje ustanovení § 106a, které stanoví podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut, zejména v kombinaci s § 109 odst. 3 zákona o DPH, by měl primárně sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.


  Předprázdninový souhrn legislativních novinek pro zaměstnavatele
  Obecné a ostatní
  22.06.2017
  Aktuálně prošlo legislativním procesem hned několik důležitých novel z oblasti zaměstnávání. Některé nabudou účinnosti v roce 2018, jiné již letos.


  Slevy na invaliditu letos a od roku 2018. V konkrétních příkladech
  Obecné a ostatní
  22.06.2017
  Invalidita se různě posuzuje pro účely slevy na dani i pro účely náhradního plnění. Problémy činí zpětné přiznání i odebrání. Podmínky se navíc brzy změní.


  Informace k daňovému balíčku
  Daň z příjmů
  16.06.2017
  Informace k novele zákonů, kterou se mění některé zákony v oblasti daně.


  Doplňující informace pro plátce daně ze závislé činnosti ke sdělení zveřejněnému dne 6. ledna 2016
  Obecné a ostatní
  16.06.2017
  Předepsaný doklad podle § 38l zákona o daních z příjmů.


  6 mýtů o zdanění nabytí bytové jednotky v rodinném domě
  Majetkové daně
  16.06.2017
  V denním tisku v současné době vycházejí články k problematice daně z nabytí nemovitých věcí v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě. Bytové jednotky v bytových domech jsou při prvním prodeji novostavby od daně osvobozeny, kdežto v rodinných domech ne. Bohužel jsou k tomuto tématu ze strany médií uváděny nepřesnosti a zkreslené údaje, které by mohly poplatníkům spíše uškodit, proto uvádíme tyto informace na pravou míru.


  Zákon o mezinárodní spolupráci
  Obecné a ostatní
  16.06.2017
  Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní.


  Na celé odstupné již exekutor dlužníkům nesáhne
  Personalistika a mzdy
  08.06.2017
  Zásadně se mění postup při provádění exekučních srážek ze mzdy z odstupného. Zaměstnanci v exekucích zajásají, zaměstnavatelé se s tím musí vypořádat.


  Neberte si příklad z Rohlíku. Víme, jak správně zaměstnat zahraniční zaměstnance
  Personalistika a mzdy
  08.06.2017
  Co se aktuálně změnilo, čeho se vyvarovat při zaměstnání zahraničních zaměstnanců (cizinců i EU) a jejich vyslání na práci do ČR, vysvětlil inspektorát práce.


  Nové investiční pobídky?
  Obecné a ostatní
  08.06.2017
  V současné době se projednává návrh změn investičních pobídek v České republice. Investiční pobídky si oblíbili zejména investoři z řad výrobních společností, kteří díky nim získali daňové prázdniny na rozšíření stávající či zavádění nové výroby. Co je důvodem zvažovaných změn a jakých úprav by měly doznat investiční pobídky? Odkdy nás tato změna čeká?


  Nový zákon o daních z příjmů – na co se můžeme těšit?
  Daň z příjmů
  08.06.2017
  Nový zákon o daních z příjmů je dlouho deklarovanou prioritou ministerstva financí (MF). Dle zákulisních informací už paragrafované znění získává konkrétní obrysy a přivítá po podzimních volbách v úřadu nového ministra.


  Nejen (korunové) dluhopisy pod drobnohledem finanční správy
  Obecné a ostatní
  08.06.2017
  V minulých týdnech zahájila finanční správa plošná šetření v oblasti financování. Zaměřuje se zejména na společnosti, které před rokem 2013 emitovaly tzv. „korunové dluhopisy“. V rámci koordinovaného postupu se však neomezuje pouze na problematiku srážkové daně.


  MLI: Česká republika volí minimalistický přístup
  Obecné a ostatní
  08.06.2017
  V polovině května vláda schválila návrh na sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám. Necelý měsíc před oficiálním podpisem úmluvy se k ní připojila pouze v minimalistické variantě.


  Na pokutách k #EET se vybraly už přes 2 miliony korun
  Obecné a ostatní
  02.06.2017
  Stát vydělává i na pokutách. Do státní kasy přitekly přes 2 miliony korun, které finanční správa vybrala na pokutách k elektronické evidenci tržeb.


  Na co nezapomenout při čerpání neplaceného volna
  Obecné a ostatní
  02.06.2017
  Blíží se letní čas, čas sluníčka, cestování a odpočinku. Spolu s ním i doba dovolených a u některých zaměstnanců i čerpání neplaceného volna.


  Páka na karuselové podvody se rozšiřuje, do reverse charge spadnou další položky
  Daň z přidané hodnoty
  02.06.2017
  Finanční správa upozorňuje na rozšíření režimu reverse – charge o další položky. Stane se tak už v červenci. Které to konkrétně jsou?


  Ministerstvo kličkuje jak Messi, detaily kontrolních hlášení předpisem nestanoví
  Obecné a ostatní
  29.05.2017
  Nejprve ministerstvo financí chtělo obejít nález Ústavního soudu u kontrolních hlášení tím, že odkázalo na daňový řád. Nyní vymyslelo novou kličku.


  Žádost o paušální daň na rok 2017 lze ještě stihnout
  Daň z příjmů
  29.05.2017
  Poslední dny zbývají do konce termínu pro žádost o paušální daň. Tentokrát podle nově upravených podmínek. Bude i pro zaměstnance.


  Zvýší se rodičovský příspěvek a daňové zvýhodnění na první dítě
  Obecné a ostatní
  12.05.2017
  Novela zákona o státní sociální podpoře přináší řadu změn. A to do oblasti rodičovského příspěvku, daňového zvýhodnění a dalších prorodinných opatření.


  Nespolehlivých plátců je už 9 tisíc. Víme, kde hlavně sídlí a kde skoro vůbec
  Daň z přidané hodnoty
  12.05.2017
  Počet nespolehlivých plátců DPH narůstá každý měsíc o stovky a již překročil hranici 9 tisíc.


  Jaké zákony brzy začnou platit a u jakých není jisté, že stačí ještě projít
  Obecné a ostatní
  10.05.2017
  S ohledem na současnou vládní krizi není jisté, jak dopadnou zákony, které ještě nebyly schváleny. Čtěte přehled, které změny již prošly a které ještě nikoli.


  Možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou do 31. května 2017
  Daň z příjmů
  04.05.2017
  Upozornění ke stanovení daně z příjmů fyzických osob paušální částkou za zdaňovací období (kalendářní rok) 2017 – možnost podávat žádosti o stanovení daně paušální částkou do 31. května 2017.


  Nezapomeňte si změnit zálohu na pojištění, jinak vás penále nemine
  Obecné a ostatní
  04.05.2017
  Podali jste přehled pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení? Tak si nezapomeňte změnit i zálohu.


  Začínají chodit složenky k dani z nemovitostí. Nebudou ale poslány všem
  Majetkové daně
  04.05.2017
  Finanční správa začala rozesílat složenky k dani z nemovitých věcí, s jejichž pomocí lze daň zdarma zaplatit.


  Kdy nabyde účinnosti novela zákona o daních z příjmů?
  Daň z příjmů
  04.05.2017
  Novela zákona o daních z příjmů, kterou podepsal prezident, nabyde účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Z neoficiálních zdrojů z ministerstva financí zaznívá, že vyhlášení bude načasováno tak, aby účinnost nastala 1. července 2017. Po dlouhé době opět bude novela zákona o daních z příjmů účinná od poloviny kalendářního roku. O to zásadnější budou v praxi přechodná ustanovení a jejich výklad. Od kdy bude možné například odpisovat technické zhodnocení provedené podnájemcem? Na tyto otázky dává odpověď výklad přechodných ustanovení prezentovaný ministerstvem financí odborné veřejnosti.


  DPH u realizace „záruk“ v novém
  Daň z přidané hodnoty
  04.05.2017
  Novela zákona o DPH, kterou podepsal prezident, přináší zásadní změnu pro banky a další plátce DPH, kteří si zajišťují budoucí úhradu svých pohledávek movitými a nemovitými věcmi. Nově, s účinností zřejmě od 1. července, se při realizaci těchto „záruk“ uplatní režim přenesení daňové povinnosti. Novela však vyvolává řadu nejasností. Ty by měla odstranit připravovaná informace Generálního finančního ředitelství (GFŘ).


  Opatření k zajištění výběru daní jsou stále restriktivnější
  Obecné a ostatní
  04.05.2017
  V poslední době správce daně přistupuje ke stále přísnějším krokům s cílem vybrat daně v co nejvyšší míře. Jedním z nich je rozšířená aplikace zajišťovacích příkazů a jejich následná exekuce ve velice krátkém čase. Tím to však nekončí.


  Kdy se poprvé využije vyšší daňové zvýhodnění?
  Daň z příjmů
  27.04.2017
  Zaměstnanci se těší na vyšší daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě. Poprvé se uplatní v měsíci účinnosti novely. O který měsíc se jedná?


  Máme přehled, jak se popasovat se zdravotním a sociálním pojištěním za rok 2016
  Obecné a ostatní
  27.04.2017
  Na podání přehledů má většina OSVČ ještě týden. Víme, na co si dát pozor při vyplňování a také co udělat poté, co přehledy odevzdáte.


  EET přinese do rozpočtu údajně více peněz, než byl původní odhad
  Obecné a ostatní
  27.04.2017
  Ministerstvo financí aktualizovalo své odhady ohledně příjmů z elektronické evidence tržeb. Má přinést o několik miliard více, než byl původní odhad.


  Ministr financí navrhuje rozšířit osvobození od daně z nabytí nemovitosti
  Majetkové daně
  21.04.2017
  Od daně z nabytí nemovitých věcí je v současné době osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického práva ke stavbě rodinného domu, k pozemku nebo právu stavby, jejichž součástí je stavba rodinného domu, a k jednotce zahrnující byt a s ním užívanou garáž, sklep nebo komoru, která se nachází v bytovém domě. Vyplývá to ze zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. V poslední době nicméně zaznamenáváme žádosti o osvobození i u nově vystavených rodinných domů, nabytí těchto jednotek však od daně osvobozeno není.


  Osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje
  Majetkové daně
  21.04.2017
  Finanční správa dne 20.4.2017 zveřejnila Informaci k aplikaci zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, v případě nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě.


  Začněte vyplňovat Přehled pro zdravotní pojišťovnu, termín se blíží
  Obecné a ostatní
  13.04.2017
  Také letos čeká více než 600 tisíc podnikatelů povinnost vyplnit a odevzdat Přehled pro zdravotní pojišťovnu. Termín je do 3. května včetně.


  Požádejte o prominutí pokut u kontrolních hlášení. Úřady žádnou žádost nezamítly
  Obecné a ostatní
  13.04.2017
  Pokud patříte mezi nešťastníky, kteří dostali v souvislosti s kontrolním hlášením pokutu, požádejte o její odpuštění. Úřady zatím všem žádostem vyhověly.


  Kontroly #EET začínají přitvrzovat, výrazně vzrostl počet pokut i jejich výše
  Obecné a ostatní
  13.04.2017
  Už více než 100 poplatníků dostalo pokutu za nesplnění některých povinností v rámci EET. Další skoro dva tisíce míří do správního řízení.


  Vyšší slevy pro rodiny s dětmi a jednodušší daně. Poslanci schválili daňový balíček
  Obecné a ostatní
  06.04.2017
  Vyšší daňové slevy pro pracující rodiny s dětmi, jednodušší placení daní nebo účinnější boj s daňovými úniky. To vše přináší nový daňový balíček z dílny Ministerstva financí, který včera ve večerních hodinách již podruhé schválila Poslanecká sněmovna.


  Srážky ze mzdy po novele zákoníku práce
  Personalistika a mzdy
  06.04.2017
  Novela zákoníku práce zužuje rozsah srážek, které může zaměstnavatel ze mzdy provést. Jak to bude s pořadím pohledávek?


  Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
  Obecné a ostatní
  06.04.2017
  Cílem této informace je shrnuti základních postupů souvisejících s podáním žádosti o prominuti pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to zejména ve vztahu k rozšíření důvodů pro toto prominuti s účinností od 6. 3. 2017.


  Sněmovna schválila daňový balíček. GFŘ připravuje návrhy Informací k novele DPH
  Daň z přidané hodnoty
  06.04.2017
  Sněmovna schválila daňový balíček vrácený Senátem v původním sněmovním znění. Návrhy Senátu týkající se zejména DPH u nemovitých věcí tak Sněmovna odmítla. V původním znění byla účinnost stanovena na 1. dubna, do tohoto data se ale nestihl zákon schválit a vydat. Účinnost se tak bude řídit obecným pravidlem vyplývajícím ze zákona o Sbírce zákonů a nastane patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce. Je možné, že vláda „počká“ se zveřejněním ve Sbírce zákonů, aby účinnost nastala 1. července. To by dávalo smysl zejména pro aplikaci změn v oblasti DPH. Generální finanční ředitelství již připravuje Informace k novelizovaným oblastem, které připomínkuje také Komora daňových poradců


  Pokuty za kontrolní hlášení: nové možnosti promíjení
  Obecné a ostatní
  06.04.2017
  Generální finanční ředitelství (GFŘ) rozšiřuje možnosti promíjení pokut za nepodání či pozdní podání kontrolního hlášení ve výši deset, třicet či padesát tisíc korun. Za rok 2016 půjde například prominout až dvě pokuty bez ohledu na důvod prodlení, za rok 2017 potom jednu pokutu.


  Ve kterém okamžiku je z hlediska DPH vývoz zboží uskutečněn?
  Daň z přidané hodnoty
  06.04.2017
  Loňská novela zákona o DPH přinesla změnu ve vymezení daňového dokladu při vývozu zboží. Související nedávno uzavřený příspěvek na koordinační výbor Generálního finančního ředitelství předložený Komorou daňových poradců vyjasňuje okamžik uskutečnění plnění při vývozu zboží a v souvislosti s tím také okamžik vykázání vývozu v přiznání k DPH.


  MF vydalo podklady k směrnici ATAD
  Obecné a ostatní
  06.04.2017
  Ministerstvo financí zveřejnilo diskusní materiál k implementaci směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. směrnice ATAD) do českého právního řádu. Zaměřuje se zejména na nová pravidla omezení odčitatelnosti úroků, zdanění při odchodu ze země, zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC pravidla) a pravidla pro danění hybridních nesouladů. Shrnujeme to nejdůležitější.


  Podléhají úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů dani z příjmů?
  Daň z příjmů
  06.04.2017
  První úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů ve výši až 14 % p.a. přiznal daňovému subjektu Nejvyšší správní soud (NSS) před více než dvěma a půl lety. Do dnešního dne potvrdila nárok daňových subjektů na úroky ze zadržovaných nadměrných odpočtů (NO) celá řada rozsudků správních soudů. Přesto i tyto úroky vyvolávají řadu otazníků a bouřlivých debat nejen ve státní správě.


  Účinnost komplexní novely insolvenčního zákona se blíží
  Obecné a ostatní
  06.04.2017
  1. července letošního roku vstoupí v účinnost komplexní novela insolvenčního zákona, vyhlášená pod číslem 64/2017 Sb. Mezi nejvýznamnější změny, které přinese, patří rozšíření, resp. zpřesnění definice úpadku. Změn důležitých jak pro věřitele, tak pro dlužníky, však novela obsahuje nespočet. Uvádíme ty nejpodstatnější.


  Sdělení ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny
  Daň z příjmů
  31.03.2017
  S účinností od 1. května 2016 bylo novelou (zákon č. 125/2016 Sb.) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), mimo jiné doplněno ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, a to v tom smyslu, že ostatními příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů jsou také příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“).


  Nepodáte přiznání elektronicky, ačkoli to máte za povinnost? Zaplatíte 2000 Kč
  Obecné a ostatní
  31.03.2017
  Někteří podnikatelé mají ze zákona povinnost podat daňové přiznání elektronicky. Pokud tak neučiní, dostanou automaticky pokutu ve výši 2000 Kč.


  Přiznání byste měli podat do pondělí, beztrestně se ale můžete o týden opozdit
  Obecné a ostatní
  31.03.2017
  Základní lhůta pro podání daňového přiznání sice vyprší již v pondělí 3. Dubna, bez rizika pokuty se ale lze s přiznáním ještě o několik dní opozdit.


  Chcete daňový bonus? Připravte si více dokumentů než v předchozích le­tech
  Obecné a ostatní
  31.03.2017
  Lidé, kteří chtějí vyplatit daňový bonus, mají letos složitější úlohu. Nově totiž musí vesměs úřadům dokládat další potvrzení.


  Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
  Obecné a ostatní
  30.03.2017
  Ve Sbírce zákonů byl dne 30. března 2017 vyhlášen zákon č. 92/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce...


  Finanční správa upozorňuje na chybně uplatňované slevy na dani
  Obecné a ostatní
  17.03.2017
  Z provedeného šetření Finanční správy vyplynulo, že někteří poplatníci chybně uplatňují zejména slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na vyživované děti žijící s nimi ve společně hospodařící domácnosti. V uplynulém roce byla vyměřena rozdílně od částek přiznaných poplatníky v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob u slev na dani na manželku/manžela částka téměř 10 milionů korun, u daňového zvýhodnění na vyživované děti to bylo dokonce 17,5 milionů korun.


  V přiznání k dani z příjmů právnických osob došlo ke změně u příloh
  Daň z příjmů
  17.03.2017
  Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z příjmů právnických osob, že od loňského roku došlo ve vyhlášce pro podnikatele, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, k doplnění nového ustanovení, ve kterém je stanoven rozsah sestavování účetní závěrky.

  Více Zde


  Namísto složenky e-mail. Finanční správa takto může poslat poplatníkům údaje pro placení daně z nemovitých věcí
  Obecné a ostatní
  17.03.2017
  Finanční správa zavedla pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky.


  Pokyn GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 1
  Obecné a ostatní
  10.03.2017
  Pokyn GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení ve znění Dodatku č. 1 najdete Zde


  Dodatek č. 1 – k Pokynu GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
  Obecné a ostatní
  10.03.2017
  Dodatek č. 1 – k Pokynu GFŘ-D-29 – k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení najdete zde


  Turistická informační centra nemusí nutně rušit komisní prodej
  Daň z příjmů
  10.03.2017
  Ministerstvo financí reaguje na v médiích publikované zprávy, že některá turistická informační centra, která prodávají formou komisního prodeje výrobky zejména místních zemědělců, řemeslníků, chráněných dílen nebo například publikace místních spolků, budou tento prodej rušit v důsledku spuštění druhé fáze elektronické evidence tržeb, do které spadá i komisní prodej.


  Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Senátem
  Obecné a ostatní
  10.03.2017
  Návrh zákona do českého právního řádu transponuje evropskou směrnici, tzv. DAC III (Directive on administrative cooperation).


  Průzkum: České daňové prostředí nepodporuje podnikání
  Obecné a ostatní
  09.03.2017
  Téměř dvě třetiny finančních manažerek a manažerů nepovažují daňové prostředí v Česku za podnikatelsky příznivé. Více než polovina respondentů hodnotí změny posledních 2–3 let negativně. Za nejvíce zatěžující novinku označují firmy kontrolní hlášení. Vyplývá to z průzkumu společnosti KPMG Česká republika, do kterého se zapojilo 339 finančních manažerek a manažerů.


  Jak doručit datovou zprávu včetně plné moci
  Obecné a ostatní
  09.03.2017
  Doručování do datových schránek a formální náležitosti dokumentů jejich prostřednictvím odesílaných vzbuzují od roku 2009, kdy zákonodárce datové schránky zavedl, řadu výkladových nejasností. V poslední době se jak civilní, tak správní soudy vyjadřovaly k některým aspektům komunikace prostřednictvím tohoto systému, aby přispěly k jednotné správní praxi.


  GFŘ upřesňuje evidenci tržeb přijatých prostřednictvím dopravců
  Obecné a ostatní
  09.03.2017
  Máte správně nastavené smluvní podmínky se svým dopravcem? Víte, kdo a kdy má evidovat tržby, jejichž inkaso vám dopravce zajišťuje? Pozor – pro účely EET není dopravce jako dopravce. Generální finanční ředitelství publikovalo pomocný materiál pro evidenci tržeb, které poplatník přijímá prostřednictvím svého dopravce. Jde nejen o případy tzv. e-shopů, ale platí obecně pro všechny, kteří své zboží expedují pomocí dopravců, pokud tito pro ně zároveň přijímají platby za doručené zboží.


  Novela výrazně rozšíří informační povinnost vůči správci daně
  Obecné a ostatní
  09.03.2017
  Ministerstvo financí předložilo v polovině února do zrychleného připomínkového řízení novelu daňového řádu. Ta by měla od příštího roku zajistit nejen finančním úřadům, ale i dalším státním orgánům přístup k dalším informacím o daňových subjektech a jejich bankovních účtech. Novela reaguje na nedávný rozsudek k rozsahu informační povinnosti bank.


  Režim DPH při přeprodeji telekomunikačních služeb upřesněn
  Daň z přidané hodnoty
  09.03.2017
  Generální finanční ředitelství (GFŘ) zareagovalo na četné dotazy z oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací a vydalo upřesňující dodatek k dříve publikované informaci. Uplatnění odlišného režimu před účinností dodatku by neměla finanční správa rozporovat, byl-li režim uplatněn v dobré víře a vzájemné shodě obou stran.


  Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení
  Obecné a ostatní
  09.03.2017
  Finanční správa přichází s další úlevou pro podnikatele. Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.


  Informace k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit vyplývajícím ze zákona č. 235/2004 Sb.
  Daň z přidané hodnoty
  02.03.2017
  V návaznosti na opakující se dotazy ze strany dotčených subjektů vydává Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel informaci shrnující povinnosti prodejců ve vztahu k poskytování plnění osobám požívajícím výsad a imunit.


  Většina podnikatelů je na EET připravena
  Daň z příjmů
  02.03.2017
  Finanční správa k dnešnímu dni vygenerovala přibližně 160 tis. autentizačních údajů, z toho zhruba 110 tis. po startu 1. vlny po 1. prosinci 2016. Čísla poskytují dostatečnou záruku, že jakákoliv panika ohledně počtu subjektů přihlášených k druhé vlně EET rozhodně není na místě. Deklarovaná horní hranice 200 - 250 tis. subjektů, kteří by teoreticky mohli být v rámci 2. vlny povinni evidovat, zahrnovala také bez elektronické evidence tržeb obtížně kvantifikovatelný soubor podnikatelů, kteří evidovat nemusí, případně začnou až později.


  Odstartovala druhá fáze EET. Autentizační údaje si vyzvedlo 114 tisíc obchodníků
  Daň z příjmů
  02.03.2017
  Systém evidence tržeb po náběhu 2. fáze funguje plynule a zcela bez problémů. K dnešnímu dni si vyzvedlo autentizační údaje přes 114 tisíc obchodníků. Celkem je již v systému zaevidováno 300 miliónů účtenek. Průměrná doba odezvy, kterou potvrzují i nezávislá měření, se pohybuje pod desetinou vteřiny.


  Jaké změny můžeme očekávat v daních z příjmů
  Majetkové daně
  17.02.2017
  Daňový balíček, obsahující změny v daních z příjmů, DPH a v daňovém řádu, byl projednán ve třetím čtení a nyní putuje do Senátu. Vybrali jsme pro vás některé významné změny, které byly schváleny v zákoně o daních z příjmů:


  Sněmovna schválila novelu zákona o DPH
  Daň z přidané hodnoty
  17.02.2017
  Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní včetně zákona o DPH a daňového řádu. Novely obou zákonů mají nabýt účinnosti 1. dubna 2017. Shrnutí nejvýznamnějších změn v oblasti DPH se zaměřením na problematiku mank/škod a poukázek přinášíme níže.


  Závazné posouzení nově i pro alokaci zisků stálým provozovnám
  Daň z příjmů
  17.02.2017
  Do novely zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk č. 873) se díky pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru začlenilo ustanovení rozšiřující institut závazného posouzení. Nově zahrnuje také způsob alokace zisků stálé provozovně zahraničního subjektu.


  Vyhlášena druhá výzva v programu Nízkouhlíkové technologie
  Obecné a ostatní
  17.02.2017
  Agentura pro podnikání a inovace vyhlásila druhou výzvu v programu Nízkouhlíkové technologie. Ten je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky. Podporuje především zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných energetických zdrojů včetně nakládání s energií a využití druhotných energetických surovin.


  Snížení sazby DPH u novin a časopisů
  Daň z přidané hodnoty
  17.02.2017
  Dne 14. 2. 2017 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 33/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u novin a časopisů z 15 % na 10 %.


  Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně
  Daň z příjmů
  17.02.2017
  Poplatníci daně z příjmů mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2016 nejpozději do 3. dubna 2017. Tento den je zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně. Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou.


  Zákon č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
  Obecné a ostatní
  17.02.2017
  Zákon č. 471/2011 Sb. upravuje postup a podmínky, za kterých orgány České republiky poskytují mezinárodní pomoc při vymáhání zejména daňových pohledávek ve vztahu k jiným státům. Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012 a nahradil dosavadní právní úpravu.


  Autentizační údaje k EET si zatím vyzvedla jen čtvrtina podnikatelů, Finanční správa proto do konce února rozšiřuje úřední hodin
  Daň z příjmů
  17.02.2017
  Tisková zpráva Finanční správy


  Novela daňového řádu v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolu
  Obecné a ostatní
  17.02.2017
  Dne 10. února 2017 rozeslalo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zajištěním přístupu správce daně k některým údajům v návaznosti na výkon mezinárodní spolupráce při správě daní.


  Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“
  Daň z přidané hodnoty
  07.02.2017
  Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací


  Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 a pro zdaňovací obd. 2017
  Daň z příjmů
  07.02.2017


  Ministr Babiš: Konečně máme návrh na reverse charge
  Daň z přidané hodnoty
  07.02.2017
  První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš vedl delegaci ČR na jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které proběhlo 27. ledna 2017 v Bruselu. Hlavním tématem Rady ECOFIN byla česká priorita - mechanismus přenesení daňové povinnosti v oblasti DPH. Ministři rovněž diskutovali o koordinaci hospodářských politik členských států EU a o budoucnosti příjmové strany rozpočtu EU.


  Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti
  Daň z příjmů
  27.01.2017
  Navrhovaná novela zákona o daních z příjmů – sněmovní tisk 873 pravděpodobně, vzhledem k dosavadnímu průběhu legislativního procesu, nabude účinnosti v průběhu roku 2017, proto upozorňujeme plátce daně ze závislé činnosti, že pro zdanění příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro účely zdaňovacího období 2017 se použije dosavadní znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), tj. znění účinné do nabytí účinnosti této novely.


  GFŘ bude upřesňovat režim DPH při přeprodeji telekomunikačních služeb
  Daň z přidané hodnoty
  20.01.2017
  Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem, a to zejména v případech přeprodejů telekomunikačních služeb, se Generální finanční ředitelství (GFŘ) rozhodlo reagovat na četné dotazy dodatkem k dříve publikované Informaci ke službám elektronických komunikací. Dodatek má zatím formu návrhu a měl by být v nejbližší době publikován. Blíží se pro podniky konec nejistoty při přeúčtování nákladů na soukromé hovory? Budou mít konečně jasno mateřské společnosti, které v rámci holdingu přefakturují náklady na telekomunikační služby na své dceřiné společnosti?


  Mezinárodní výměna daňových informací se rozšiřuje o další typ
  Obecné a ostatní
  20.01.2017
  Novou povinnost sdílet informace o finančních výsledcích, vykonávaných aktivitách, počtech zaměstnanců a mnoha dalších ukazatelích přináší další připravovaná novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní.


  Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola. Podnikatelé, vyzvedněte si včas své autentizační údaje.
  Daň z příjmů
  20.01.2017
  Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a velkoobchodu. Podnikatelé by neměli odkládat podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.


  Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní schválena Poslaneckou sněmovnou
  Obecné a ostatní
  20.01.2017
  Poslanecká sněmovna schválila dne 11. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní (sněmovní tisk č. 868).


  Nárok na odpočty DPH pro veřejnoprávní média je v rozporu s unijním právem
  Daň z přidané hodnoty
  20.01.2017
  Poslanecká sněmovna v rámci třetího čtení daňového balíčku přes nesouhlas Ministerstva financí schválila pozměňovací návrh poslanců Václava Votavy a Vítězslava Jandáka, kterým bylo České televizi a Českému rozhlasu v rámci jejich veřejnoprávního vysílání přiznáno daňové zvýhodnění, které je v zásadním rozporu s tuzemskou a evropskou úpravou daně z přidané hodnoty.


  Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček
  Obecné a ostatní
  20.01.2017
  Poslanecká sněmovna schválila dne 13. ledna 2017 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní (sněmovní tisk č. 873).


  Novely daňových zákonů jdou do třetího čtení
  Obecné a ostatní
  17.01.2017
  Do třetího čtení se posunuly novely daňových zákonů (tisk 873). Sněmovna o nich může začít jednat na schůzi od 10. ledna. Účinnost novel je stanovena na 1. duben 2017. Projednávání ve třetím čtení bude poměrně nepřehledné. Ve druhém čtení bylo podáno velké množství pozměňovacích návrhů, včetně návrhů od koaličních poslanců, ministra financí nevyjímaje. Upozorňujeme na klíčové návrhy změn, o kterých by se mělo hlasovat.


  Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2017
  Daň z příjmů
  09.01.2017
  Daň z příjmů fyzických osob


  Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
  Majetkové daně
  09.01.2017
  Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky.


  Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění úč. do 31.12.
  Daň z příjmů
  09.01.2017
  Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016.


  Vláda schválila novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní
  Obecné a ostatní
  09.01.2017
  Dne 19. prosince 2016 vláda schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


  Komise schválila návrh na obecný reverse charge
  Daň z přidané hodnoty
  09.01.2017
  Evropská Komise dnes schválila legislativní návrh na dočasnou výjimku na obecný reverse charge, o který Česká Republika usiluje více než dva roky.


  31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“
  Spotřební daň a ekologické daně
  09.01.2017
  Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. ledna 2017 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „T“.


  S účinností zákona o evidenci tržeb se snižuje DPH u stravovacích služeb
  Daň z příjmů
  16.12.2016
  Zákon o evidenci tržeb, který představuje jedno z nejdůležitějších systémových opatření k narovnání podnikatelského prostředí v novodobé historii České republiky, vstoupil v účinnost. V souvislosti s tím došlo ke snížení DPH v oblasti stravovacích služeb z 21 na 15 % s výjimkou alkoholických nápojů.


  MF mezi výherce rozdělí 65 milionů ročně
  Daň z příjmů
  16.12.2016
  Ministerstvo financí chce v polovině příštího roku spustit účtenkovou loterii pod názvem „Účtenkovka“. Loterie má zákazníky motivovat k přebírání účtenek a tím zvýšit efektivitu systému evidence tržeb a podpořit řádný výběr daní.


  6 daňových novinek roku 2017 pro zaměstnavatele a zaměstnance
  Daň z příjmů
  09.12.2016
  Zvýšení daňových úlev u příspěvků zaměstnavatele i zaměstnance na penzijní nebo životní připojištění zaměstnance je již jisté. Na schválení slíbeného dalšího navýšení daňových slev na děti stále ještě čekáme. Přinášíme výčet šesti zásadních daňových změn.


  Cesty k rychlejšímu vrácení nadměrného odpočtu
  Daň z přidané hodnoty
  09.12.2016
  Správcem daně zadržované nadměrné odpočty působí problémy v cashflow nejedné společnosti. Při vrácení milionových nadměrných odpočtů se běžně čeká na výsledky dlouhého prověřování několika sporných faktur. Jako elegantní řešení, které by pomohlo daňovým poplatníkům a nijak neohrozilo zájmy státního rozpočtu, se nabízí částečné vyměření daně a vrácení nesporné části nadměrného odpočtu. Podle finanční správy to za současného stavu legislativy není možné. Je situace ale skutečně neřešitelná?


  Jak správně posoudit výzkumné a vývojové aktivity?
  Daň z příjmů
  09.12.2016
  Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu týkající se problematiky odpočtu na podporu výzkumu a vývoje opět klade v případě pochybností důraz na vyhotovení znaleckého posudku. Správce daně se při daňové kontrole musí zabývat technickými aspekty projektů a bez dostatečného odborného posouzení nemůže kvalifikovaně rozhodnout, že daňový odpočet neuzná.


  Nový leasingový standard
  Daň z příjmů
  09.12.2016
  Rada pro mezinárodní účetní standardy letos vydala nový standard IFRS16 Leasing. Ten přináší zásadní změny ve způsobu účtování o pronajatém majetku, dotkne se tedy velkého množství podnikatelů. Ačkoliv se nová úprava uplatní až od 1. ledna 2019, je dobré se na její dopady připravit co nejdříve.


  Evropská komise chce reformovat korporátní daně
  Daň z příjmů
  09.12.2016
  Koncem října zveřejnila Evropská komise zásadní reformu korporátních daní. Balíček obsahuje tři návrhy: společný (konsolidovaný) základ daně pro společnosti (CC(C)TB), návrh na řešení konfliktů právního dvojího zdanění a návrh na opatření proti hybridním instrumentům využívajícím třetí státy. V tomto článku se věnujeme prvnímu opatření – CC(C)TB.


  Sjednání více druhů práce se zaměstnavateli může vymstít
  Personalistika a mzdy
  09.12.2016
  Zákoník práce dává zaměstnavateli do rukou několik nástrojů, s jejichž pomocí může své vztahy se zaměstnanci nastavit o trochu flexibilněji. Jedním z nich je možnost sjednat v jedné pracovní smlouvě hned několik druhů práce. To je praktické zejména pro zaměstnavatele, kteří zaměstnancům zadávají rozmanité pracovní úkoly přesahující rozsah jedné pracovní pozice. Nejvyšší soud však nedávno zdůraznil, že toto řešení má i své nevýhody.


  Finanční správy ČR a Polska spojí síly v boji proti podvodům na DPH
  Daň z přidané hodnoty
  09.12.2016
  Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová a její polský protějšek Marian Banaś podepsali v Telči ujednání o přímé přeshraniční spolupráci v oblasti DPH. Řešením nejasností napřímo a bez prostředníků chtějí podpořit akceschopnost jednotlivých finančních úřadů a umožnit rychlejší zásah proti daňovému podvodu.


  Pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně paušální částkou
  Daň z příjmů
  09.12.2016
  Byl vydán nový Pokyn GFŘ D-30 ke stanovení daně paušální částkou a příloha k Pokynu č. GFŘ-D-30 – příklady stanovení daně paušální částkou.


  Informace k dani z pozemků u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání nebo v souvislosti s ním dle pr. úpravy úč. od 1. 1.
  Majetkové daně
  09.12.2016


  Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
  Majetkové daně
  25.11.2016
  Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí (dále jen „daň“) prostřednictvím e mailu.


  Informace osobám uplatňujícím nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů na výrobu tepla
  Daň z přidané hodnoty
  16.11.2016
  Finanční a celní správa identifikovaly četné problematické modelové případy, kdy dochází ze strany plátců k údajnému dodání tepla a následnému chybnému uplatnění první snížené sazby daně z přidané hodnoty a k neoprávněnému nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů.


  Nový vzor tiskopisu Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
  Daň z příjmů
  16.11.2016
  Pro účely zdaňovacího období 2017 se vydává pro poplatníky s příjmy ze závislé činnosti a plátce daně ze závislé činnosti nový vzor tiskopisu 25 5457 MFin 5457 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – vzor č. 25, ve kterém dochází ke zjednodušení při uplatnění daňového zvýhodnění a zároveň byly do identifikačních údajů poplatníka doplněny identifikační údaje u daňového nerezidenta ČR uvedené v § 38j odst. 2 písm. b) zákona o daních z příjmů.


  Podnikatelé si mohou EET vyzkoušet v pilotním provozu
  Daň z příjmů
  08.11.2016
  V úterý 1. listopadu byl spuštěn pilotní provoz evidence tržeb
  soubor ke stažení


  Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel
  Majetkové daně
  02.11.2016
  Počínaje 1. listopadem 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel.


  Spuštění elektronické evidence tržeb se blíží. Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje.
  Daň z příjmů
  18.10.2016
  Do startu elektronické evidence tržeb zbývá 29 pracovních dní. Podnikatelům ve stravovacích a ubytovacích službách vznikne povinnost evidovat tržby již 1. prosince 2016. Před první evidovanou tržbou je však nutné požádat správce daně o autentizační údaje. Finanční správa apeluje na podnikatele, aby neodkládali podání žádosti o autentizační údaje na poslední chvíli.


  Návrh zákona o prokazování původu majetku schválila Poslanecká sněmovna ve znění přijatém Senátem
  Daň z příjmů
  12.10.2016
  Poslanecká sněmovna schválila dne 6. září 2016 návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku (sněmovní tisk č. 504) ve znění přijatém Senátem.


  Reverse charge
  Daň z přidané hodnoty
  11.10.2016
  Jednou z hlavních priorit Ministerstva financí je zlepšení výběru daní s důrazem na efektivní řešení úniků v oblasti DPH.


  Kontrolní hlášení: nově existuje možnost prominout pokutu
  Daň z přidané hodnoty
  11.10.2016
  Možnost promíjení některých pokut za nesplnění povinností souvisejících s podáváním kontrolního hlášení se dne 29.7.2016 stala součástí zákona o DPH.


  Pokyn GFŘ D-29
  Daň z přidané hodnoty
  11.10.2016
  Pokyn GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení


  Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nem
  Majetkové daně
  11.10.2016
  Prezident republiky podepsal dne 27. července 2016 zákon (veden jako sněmovní tisk č. 639 a senátní tisk č. 292), kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
  soubor ke stažení


  Novela zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní je ve vnějším připomínkovém řízení
  Daň z příjmů
  11.10.2016
  Dne 2. srpna 2016 rozeslalo Ministerstvo financí do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


  Od 1. 11. platí daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupující
  Majetkové daně
  11.10.2016
  Od 1. listopadu 2016 připadne povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupujícímu


  Změny v dani z nabytí nemovitých věcí – mýty a fakta
  Majetkové daně
  11.10.2016
  V souvislosti se sjednocením osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele se v posledních dnech objevuje v médiích řada nepodložených mýtů. Pojďme si je uvést na pravou míru.


  Evidence tržeb se blíží: Od září mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje
  Daň z přidané hodnoty
  11.10.2016
  Před zahájením evidence tržeb musí všichni podnikatelé, kterých se evidence týká, požádat o tzv. autentizační údaje.


  Režimu reverse charge budou podléhat i telekomunikační služby
  Daň z přidané hodnoty
  11.10.2016
  Vláda dne 31.8.2016 na svém zasedání schválila návrh Ministerstva financí, kterým se rozšiřuje použití režimu reverse charge také na vybrané telekomunikační služby.


  O autentizační údaje k evidenci tržeb lze žádat výhradně elektronicky přes Daňový portál nebo osobně na finančním úřadě
  Daň z přidané hodnoty
  11.10.2016
  Finanční správa upozorňuje podnikatele a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby


  Pozvánka na konferenci EET v Praze
  Daň z přidané hodnoty
  11.10.2016
  Ministerstvo financí, Finanční správa ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pořádají v úterý 25. 10. 2016 v Kongresovém centru Praha doposud nejvýznamnější akci k tématu elektronické evidence tržeb.


  Informace k možnosti požádat o posečkání úhrady daně popř. rozložení její úhrady na splátky (podle § 156 a § 157 zákona č. 280/2
  Daň z příjmů
  07.10.2016
  Daňový subjekt může z důvodu tíživé sociální či ekonomické situace požádat správce daně o posečkání úhrady daně popř. její rozložení na splátky.


  Informace GFŘ
  Daň z přidané hodnoty
  07.10.2016
  k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací


  Dohody EU se 3. státy k CRS
  Daň z příjmů
  07.10.2016
  S cílem rozšíření uplatňování pravidel vnitřního trhu (resp. ustanovení o platebním zprostředkovateli) i na některé nečlenské státy, uzavřela EU s pěti non-EU státy (Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Monako, Andorra, San Marino) tzv. savings dohody


  Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní
  Daň z příjmů
  07.10.2016
  Zákon č. 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění zák. č. 344/2013 Sb. a zák. č. 105/2016 Sb. je základní normou upravující mezinárodní spolupráci v oblasti daní.


  Ministerstvo financí představilo projekt MOJE daně
  Daň z příjmů
  07.10.2016
  MOderní a JEdnoduché – přívlastky, které se skrývají v názvu projektu Ministerstva financí MOJE daně.


  Daňový balíček přináší více peněz rodinám, jednodušší daně a méně daňových úniků
  Daň z příjmů
  07.10.2016
  Vláda dne 7.7.2016 schválila zásadní změny daňových zákonů z dílny Ministerstva financí, které s účinností od 1. ledna 2017 přinášejí některá zjednodušení daňového systému


  MF odmítá dezinformace o technickém řešení evidence tržeb
  Daň z přidané hodnoty
  07.10.2016
  Zprovoznit online pokladnu bude oříšek. ‚Ať si to Babiš vyzkouší‘ Zdroj: Echo24.cz | Datum: 11.7.2016 | autor: Tereza Vilímová


  Placení daně z nemovitých věcí
  Majetkové daně
  03.06.2016


  Sdělení pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti k daňovému zvýhodnění 2016
  Daň z příjmů
  10.05.2016
  Dne 25.4.2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49/2016) vyhlášen zákon č. 125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů


  Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti
  Daň z přidané hodnoty
  10.05.2016
  Dne 13. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon o evidenci tržeb jako zákon č. 112/2016 Sb.


  Finanční správa spustila na internetu stránky k elektronické evidenci tržeb (Tisková zpráva GFŘ)
  Daň z příjmů
  05.04.2016
  Finanční správa dne 4.4.2016 spustila speciální webové stránky k elektronické evidenci tržeb.


  Daňový kalendář 2016
  Obecné a ostatní
  15.03.2016
  Upozornění na daňové povinnosti.


  Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a plátce pojistného na důchodové spoření
  Daň z příjmů
  01.03.2016


  Podání k DPH již pouze elektronicky
  Daň z přidané hodnoty
  01.03.2016
  Informační leták GFŘ o povinné elektronické formě podání k DPH.


  Sdělení pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob a pojistného na důchodové spoření
  Daň z příjmů
  01.03.2016


  Video s ukázkou vyplnění kontrolního hlášení
  Daň z přidané hodnoty
  01.03.2016
  Na stránce Forma podání a náležitosti bylo aktualizováno video s ukázkou vyplnění kontrolního hlášení. Jedná se o ukázku vyplnění kontrolního hlášení na Daňovém portálu. Pro vyplnění byla použita data modelového plátce. Video slouží pouze pro lepší představu o vyplňování kontrolního hlášení a v žádném případě nenahrazuje Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení.


  Kontrolní hlášení: doporučený postup pro většinu plátců DPH
  Daň z přidané hodnoty
  01.03.2016


  Kontrolní hlášení – část. A.2. – dotazy na vyplnění – přijetí služby od zahraniční osoby povinné k dani se sídlem mimo území EU
  Daň z přidané hodnoty
  01.03.2016


  Daňové a účetní změny v roce 2016
  Daň z přidané hodnoty
  14.01.2016
  Přinášíme základní přehled novinek z oblasti daně z příjmů, DPH a účetnictví.


  Formulář Kontrolní hlášení DPH je již k dispozici na testovacím serveru Daňového portálu
  Daň z přidané hodnoty
  06.01.2016
  Pro potřeby testování je již na testovacím serveru Daňového portálu k dispozici formulář Kontrolní hlášení DPH.


  Daň z nemovitých věcí v roce 2016
  Majetkové daně
  06.01.2016
  Informace o změnách od 1. 1. 2016.


  Informace k dani z nabytí nemovitých věcí
  Majetkové daně
  06.01.2016
  Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.


  Sdělení Ministerstva financí k aplikaci některých ustanovení zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o úče
  Daň z příjmů
  08.12.2015
  Dne 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


  Modernizace DPH pro přeshraniční elektronický obchod: Komise zahájila veřejnou konzultaci
  Daň z přidané hodnoty
  20.10.2015
  Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci s cílem pomoci identifikovat způsoby, jak zjednodušit pravidla pro platbu daně z přidané hodnoty (DPH)z přeshraničních transakcí elektronického obchodu v EU.


  Kontrolní hlášení DPH
  Daň z přidané hodnoty
  13.10.2015
  S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.


  Řemeslníci se do elektronické evidence tržeb zapojí poslední
  Daň z přidané hodnoty
  13.10.2015
  Koalice se dohodla na rozvolnění zavádění elektronické evidence tržeb.


  Koaliční rada potvrdila prodloužení legisvakanční lhůty Zákona o evidenci tržeb
  Daň z příjmů
  03.09.2015
  Ministerstvo financí se rozhodlo přistoupit k mimořádnému prodloužení doby mezi okamžikem platnosti a účinnosti zákona ze tří měsíců na sedm.


  Daňové odpočty na vývoj a výzkum musí posuzovat znalci, nikoliv úředníci
  Daň z příjmů
  11.08.2015
  Nejvyšší správní soud (NSS) vydal rozsudek (sp. zn. 10 Afs 24/2014-119), kterým zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové a věc vrátil k dalšímu řízení Odvolacímu finančnímu ředitelství.


  Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016
  Daň z přidané hodnoty
  30.07.2015
  Z důvodu boje proti daňovým podvodům využila Česká republika možnost danou směrnicí Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, v platném znění, a počínaje dnem 1. 4. 2015 rozšířila postupně výčet plnění, při jejichž poskytnutí je použit režim přenesení daňové povinnosti.


  Finanční správa upozorňuje na rozšíření reverse charge u DPH na obiloviny a technické plodiny
  Daň z přidané hodnoty
  30.07.2015
  Finanční správa upozorňuje, že od 1. července 2015 je v účinnosti nařízení vlády, které rozšiřuje režim přenesení daňové povinnosti (tzv. reverse charge) u daně z přidané hodnoty na všechny obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 10 nebo kapitole 12. U cukrové řepy nadále platí, že účinnost nastává až dnem 1. září 2015.


  Finanční správa optimalizuje počet územních pracovišť finančních úřadů a provozování hotovostních pokladen
  Obecné a ostatní
  30.07.2015
  Finanční správa od 1. ledna 2016 zeštíhlí o 23 územní pracoviště finančních úřadů na celém území České republiky.


  Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
  Daň z přidané hodnoty
  14.07.2015
  Nejčastější dotazy k aplikaci § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - režim přenesení daňové povinnosti při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6


  Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015
  Daň z přidané hodnoty
  14.07.2015
  Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2015


  Novela zákona o pohonných hmotách
  Spotřební daň a ekologické daně
  14.07.2015
  Novela zákona o pohonných hmotách


  Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.
  Daň z přidané hodnoty
  02.07.2015
  Informace k uplatňování DPH u skupiny v návaznosti na rozsudek SDEU C-7/13 Skandia America Corp.


  Novela zákona o pohonných hmotách
  Spotřební daň a ekologické daně
  02.07.2015
  Novela zákona o pohonných hmotách


  Kontrolní hlášení DPH
  Daň z příjmů
  25.06.2015
  Kontrolní hlášení DPH


  Informace k uplatňování dílčích plateb příspěvků na financování nakládání s elektroodpadem
  Daň z příjmů
  25.06.2015


  Informace o vstupu v platnost Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění
  Daň z příjmů
  25.06.2015
  Informace o vstupu v platnost Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění


  S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení
  Daň z přidané hodnoty
  04.06.2015
  S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení


  Upozornění k tiskopisům 2015
  Daň z příjmů
  04.06.2015
  Upozornění k tiskopisům 2015


  Kontrolní hlášení DPH
  Daň z přidané hodnoty
  29.05.2015
  S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.


  Upozornění k tiskopisům 2015
  Daň z příjmů
  29.05.2015
  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za část zdaňovacího období 2015.


  Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí.
  Majetkové daně
  07.05.2015
  Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na zdaňovací období roku 2015 končí 1. června. Finanční správa, jako každoročně, rozesílá poštou složenky k zaplacení této daně. V obálce letos navíc poplatníci najdou i leták s instrukcemi jak postupovat, když chtějí tuto daň od příštího roku platit mnohem jednodušeji - prostřednictvím SIPO.


  Dvacet pět procent případů dosud elektronicky podaných daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob je vadných
  Daň z příjmů
  07.05.2015
  Z vyhodnocení stavu elektronicky podaných daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob vyplývá, že 25% z nich je vadných. Vada podání spočívala zejména v tom, že povinná příloha k daňovému přiznání ve formě vybraných údajů z účetní závěrky nebyla přiložena ve správném, správcem daně stanoveném, formátu a struktuře, ale ve formátu pdf., který není přípustný.


  Nejčastější otázky a odpovědi k nové Samostatné příloze daňového přiznání k převodním cenám
  Daň z příjmů
  07.05.2015


  Metodický pokyn k posečkání
  Daň z příjmů
  23.04.2015


  DPH - zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS)
  Daň z přidané hodnoty
  02.04.2015
  S účinností od 1. ledna 2015 došlo v rámci úpravy společného systému daně z přidané hodnoty v členských státech Evropské unie k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u elektronicky poskytovaných služeb, telekomunikačních služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání poskytovaných osobám nepovinným k dani s místem plnění na území EU (dále jen „vybrané služby“). Při poskytnutí vybrané služby se místo plnění přesouvá do místa příjemce služby.


  Jak zaplatit daň ve zvláštním režimu jednoho správního místa
  Daň z přidané hodnoty
  02.04.2015
  Jak zaplatit daň ve zvláštním režimu jednoho správního místa


  Elektronická evidence tržeb
  Daň z příjmů
  26.03.2015
  Vybrané otázky týkající se elektronické evidence tržeb


  Vybrané dotazy k elektronickému podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
  Daň z příjmů
  19.03.2015
  Pokud je daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podáváno ve formátu XML, je možné přílohu přiznání – účetní závěrku podat ve formátu PDF, případně jiném formátu?


  Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti
  Daň z přidané hodnoty
  12.03.2015
  Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016
  soubor ke stažení


  Pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v ulici Janského 2370 se stěhuje
  Obecné a ostatní
  03.03.2015
  V pondělí 9. února 2015 se uzavře pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení v ulici Janského 2370, Praha 5. Od tohoto data budou všechny služby poskytovány pouze na adrese Trojská 1997/13a, Praha 8, v bezprostřední blízkosti stanice metra Kobylisy.


  Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu
  Obecné a ostatní
  27.02.2015
  Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem


  Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání
  Obecné a ostatní
  27.02.2015
  Finanční správa ČR umožní po přechodné období roku 2015 činit povinné elektronické podání dle § 72 odst. 4 daňového řádu i postupem podle § 71 odst. 3 daňového řádu – tzv. e-tiskopisem


  QR kód v aplikaci EPO
  Obecné a ostatní
  19.02.2015
  Aplikace elektronická podání pro Finanční správu (EPO) byla rozšířena o novou funkci.


  Upozornění na změnu sídla Odboru kontrolního ÚzP pro Prahu 2
  Obecné a ostatní
  15.02.2015
  Upozorňujeme daňovou veřejnost na změnu sídla


  Informace GFŘ k uplatnění sazeb DPH od 1. 1. 2015
  Daň z přidané hodnoty
  10.02.2015
  Cílem této Informace je podat ucelený přehled změn v této oblasti a ujednotit přístup k vymezení okruhu zboží podléhajícího druhé snížené sazby daně.
  soubor ke stažení


  Daňové zvýhodnění u zaměstnavatele
  Daň z příjmů
  10.02.2015
  Smyslem úpravy od zdaňovacího období 2015 je zajištění nároku podle § 35c zákona o daních z příjmů na daňové zvýhodnění na více dětí vyživovaných poplatníkem v rámci jedné společně hospodařící domácnosti v nové diferencované výši „podle počtu vyživovaných dětí“.


  Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) za rok 2014
  Daň z příjmů
  10.02.2015
  Generální finanční ředitelství upozorňuje poplatníky daně z příjmů fyzických osob na novou slevu na dani „za umístění dítěte“, kterou je možno uplatnit již za zdaňovací období 2014. Jedná se o slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů.


  Nespolehlivý plátce DPH
  Daň z přidané hodnoty
  10.02.2015
  V souvislosti s rozšířením možnosti aplikace institutu nespolehlivého plátce DPH od 1. 10. 2014 s podstatným faktickým dopadem možnosti naplnění těchto nových přísnějších podmínek od 1. 1. 2015 doporučuje Finanční správa ČR plátcům daně průběžně sledovat seznam nespolehlivých plátců DPH.


  Pokyn GFŘ D-22
  Daň z příjmů
  10.02.2015
  k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  soubor ke stažení


  Přehled změn u DPH
  Daň z přidané hodnoty
  16.01.2015
  Přehled změn v oblasti DPH od 1. 1. 2015.


  Změny u daně z příjmů u fyzických osob
  Daň z příjmů
  16.01.2015
  Nejvýznamnější změny u daně z příjmů fyzických osob a plátců daně od 1. 1. 2015


  Změny u daně z příjmů právnických osob
  Daň z příjmů
  16.01.2015
  Nejvýznamnější změny u daně z příjmů právnických osob od 1. 1. 2015


  Informace k promíjení příslušenství daně od 1. 1. 2015
  Daň z příjmů
  16.01.2015
  S účinností od 1. 1. 2015 bude účinná právní úprava týkající se individuálního promíjení příslušenství daně


  Jak správně uplatnit DPH u darování zboží do potravinových bank
  Daň z přidané hodnoty
  16.01.2015
  (Tisková zpráva GFŘ)


  Povinná elektronická komunikace s finanční správou se rozšiřuje o další subjekty (Tisková zpráva GFŘ)
  Obecné a ostatní
  16.01.2015
  S účinností od 1. ledna 2015 bude platit, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku


  Režim přenesení daňové povinnosti - změny kódů předmětu plnění ve Výpisu z evidence podle § 92a zákona o DPH od 1.1.2015 a od 1.
  Daň z přidané hodnoty
  16.01.2015
  Novela zákona o DPH (zákon č.360/2014 Sb.) mimo jiné upravuje rozsah komodit, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.


  Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání
  Obecné a ostatní
  16.01.2015
  podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pro rok 2015
  soubor ke stažení


  Ručení za nezaplacenou DPH a bankovní účty
  Daň z přidané hodnoty
  16.01.2015
  V souvislosti s novelizací zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pro rok 2015, upozorňujeme, že došlo ke snížení limitu omezující platby v hotovosti, a to z původně platných 350.000,- Kč aktuálně na 270.000,- Kč.


  Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2015
  Obecné a ostatní
  15.12.2014


  Vykazování druhé snížené sazby DPH ve formuláři přiznání k DPH s účinností od 1.1.2015
  Daň z přidané hodnoty
  03.12.2014
  S účinností od 1.1.2015 zavádí novela zákona o DPH


  Upozornění GFŘ pro plátce daně ze závislé činnosti
  Daň z příjmů
  26.11.2014
  Termín pro provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 zůstává nezměněn.


  Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014
  Daň z příjmů
  21.11.2014
  Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku


  Upozorňujeme na splatnost daně
  Obecné a ostatní
  21.11.2014
  Splatnost daní:


  Blížící se lhůta placení daní
  Daň z příjmů
  11.11.2014
  20. 11. 2014 čtvrtek


  Upozorňujeme na blížící se lhůtu placení daní:
  Spotřební daň a ekologické daně
  06.11.2014
  Spotřební daně

  10. 11. 2014 Pondělí


  Pozor! Neplaťte daně na zrušené účty finančních úřadů!
  Obecné a ostatní
  30.10.2014
  Tisková zpráva GFŘ


  Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů
  Daň z příjmů
  23.10.2014
  a další související zákony a postoupila tento návrh zákona Senátu


  Dotazy a odpovědi k uplatňování slevy na dani pro starobní důchodce
  Daň z příjmů
  23.10.2014
  Nejčastější dotazy na uplatnění slevy na poplatníka z příjmů fyzických osob za rok 2013.


  Základní sleva na dani za rok 2013 u starobních důchodců
  Personalistika a mzdy
  08.10.2014
  (Tisková zpráva GFŘ)


  Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“
  Obecné a ostatní
  03.10.2014
  Finanční správa zavádí od 1. října letošního roku přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Je to další z nástrojů finanční správy v boji s daňovými úniky a podvody na DPH.


  Informace Finanční správy ČR k uplatnění slevy na dani pro starobní důchodce
  Personalistika a mzdy
  03.10.2014
  Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013.


  Komentář k určování obvyklé ceny
  Majetkové daně
  02.10.2014
  (ocenění majetku a služeb)
  soubor ke stažení


  Upozornění pro klienty VZP
  Obecné a ostatní
  02.10.2014
  VZP ČR bude v rámci centralizace bankovních účtů postupně převádět veškerý platební styk na účty vedené u Komerční banky. Z tohoto důvodu zveřejňujeme již nyní pouze preferovaný účet u KB.


  Řešení možných individuálních likvidačních účinků odvodu z elektřiny ze slunečního záření
  Spotřební daň a ekologické daně
  23.09.2014
  Výrobci elektrické energie ze slunečního záření, kteří byli prokazatelně postihnuti individuálním „rdousícím“ efektem solárního odvodu, mohli a mohou využít úlevy podle platných právních předpisů.


  Upozorňujeme na blížící se lhůtu placení daní:
  Obecné a ostatní
  23.09.2014
  Lhůta pro placení daní 25.9.2014:


  Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014
  Obecné a ostatní
  17.09.2014
  Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku


  Splatnost zálohy
  Účetnictví
  09.09.2014
  Nezapomeňte na splatnost zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob dne 15.9.2014


  Žádná nová daň na parcely
  Majetkové daně
  09.09.2014
  V LN se objevila řada nepřesností ohledně DPH a stavebních parcel, údajně má ministerstvo financí připravovat jejich zdanění (Rodinné domky zdraží, kvůli nové dani, LN 4. 9.)


  Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (aktualizováno)
  Obecné a ostatní
  09.09.2014
  Upozornění na dopady zaslání plateb na bankovní účty zrušených finančních úřadů po 1. 1. 2015 (aktualizováno)


  Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby
  Majetkové daně
  09.09.2014
  Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby
  soubor ke stažení


  Uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb
  Majetkové daně
  09.09.2014
  Uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb
  soubor ke stažení


  Upozornění k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí
  Majetkové daně
  09.09.2014
  Upozornění k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí


  Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovan
  Obecné a ostatní
  09.09.2014
  Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1.1.2015


  Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - nespolehlivý plátce
  Daň z přidané hodnoty
  09.09.2014
  Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - nespolehlivý plátce


  Pokyn GFŘ D - 17 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
  Obecné a ostatní
  09.09.2014
  Pokyn GFŘ D - 17 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně


  26.8.2014 - Kancelář mimo provoz
  Obecné a ostatní
  20.08.2014
  Dne 26.8.2014 bude kancelář z technických důvodů mimo provoz. Případné dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu: info@uds.cz Děkujeme za pochopení.


  Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy
  Personalistika a mzdy
  19.08.2014
  Poplatníci pobírající starobní důchod - nejčastější dotazy na uplatnění základní slevy na dani z příjmů fyzických osob (aktualizováno)


  Upozornění k podávání daňových přiznání při převodech nemovitých věcí (Informace GFŘ)
  Majetkové daně
  24.06.2014
  Informace Generálního finančního ředitelství týkající se množících se případů záměny daně z převodu nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí.


  Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu
  Obecné a ostatní
  10.06.2014
  Dne 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
  soubor ke stažení


  Elektronické podání a DIS, změna daňového řádu
  Obecné a ostatní
  03.06.2014
  Dnem 1. ledna 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.


  Otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí
  Majetkové daně
  15.05.2014
  Jak mám postupovat, když jsem do dnešního dne neobdržela složenku k placení daně z nemovitých věcí? Moji sousedé už složenku mají.


  Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2013
  Daň z příjmů
  10.02.2014
  Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob.


  Vybrané dotazy k dani z příjmů právnických osob
  Daň z příjmů
  05.02.2014
  Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů právnických osob.


  Informace GFŘ k povinnému elektronickému podávání
  Daň z přidané hodnoty
  22.01.2014
  podle § 101a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pro rok 2014
  soubor ke stažení


  Solidární zvýšení daně z příjmů zaměstnanců za rok 2013: Upozornění pro plátce
  Personalistika a mzdy
  20.01.2014
  Upozorňujeme plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, že roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2013 nelze provést u poplatníka, u kterého byly zálohy popř. jedna záloha na daň v roce 2013 zvýšena o solidární zvýšení daně u záloh podle § 38ha zákona o daních z příjmů.


  Přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014
  Majetkové daně
  07.01.2014
  Celostátní přehled koeficientů k dani z nemovitostí platných k 1.1.2014


  Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014
  Daň z přidané hodnoty
  17.12.2013
  S účinností od 1. 1. 2014 dochází k novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně daňových zákonů.
  soubor ke stažení


  Náhrada mzdy od 1.1.2014
  Personalistika a mzdy
  15.11.2013
  Od 1.1.2014 budou zaměstnavatelé vyplácet zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, náhradu mzdy za období 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti místo dosavadních 21 dnů.


  Informace k povinné elektronické formě podání od 1.1.2014
  Personalistika a mzdy
  14.11.2013
  Informace k povinné elektronické formě podání od 1.1.2014
  soubor ke stažení


  Upozornění k tiskopisům 2013
  Daň z příjmů
  14.11.2013
  Upozornění pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob na zveřejnění tiskopisů pro část zdaňovacího období započatého v roce 2013.


  Upozornění k tiskopisům 2013
  Daň z příjmů
  14.11.2013
  Upozornění pro plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na tiskopisy za zdaňovací období 2013 a pro zdaňovací období 2014 (tiskopisy lze použít až v lednu 2014, s výjimkou tiskopisu 25 5460 MFin 5460 vzor č. 21).


  Upozornění k tiskopisům 2013
  Daň z příjmů
  14.11.2013
  Upozornění pro plátce daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za zdaňovací období 2013.


  Informace GFŘ - k ručení za nezaplacenou daň
  Daň z přidané hodnoty
  24.09.2013
  dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, č.j. 41 540/13/7001-21002-012287
  soubor ke stažení


  Výše minimální mzdy
  Personalistika a mzdy
  30.07.2013
  Od 1.8.2013 se mění výše minimální mzdy na základě Nařízení vlády ze dne 16. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 29.5.2013
  Koordinační výbory
  12.07.2013
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29.5.2013
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 26.6.2013
  Koordinační výbory
  12.07.2013
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.6.2013
  soubor ke stažení


  Informace k placení daně z nemovitostí
  Majetkové daně
  10.06.2013
  Na základě četných dotazů ohledně úroku z prodlení na dani z nemovitostí upozorňujeme na obecnou úpravu v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, podle které vzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně.


  Informace k podávání hlášení k záloze na důchodové spoření, souvisejících plateb a účtů místně příslušných FÚ
  Personalistika a mzdy
  30.05.2013
  Vzhledem k častým dotazům a také chybám plátců (zaměstnavatelů) pojistného na důchodové spoření při placení pojistného a podávání souvisejících povinných tiskopisů sdělujeme následující informaci.


  Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností
  Daň z přidané hodnoty
  17.05.2013
  Od 1. 1. 2013 došlo v souvislosti s přijetím zákona č. 502/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „zákon o DPH“), i ke změnám v ustanovení § 55 tohoto zákona - „Pojišťovací činnosti“
  soubor ke stažení


  Zaplatili jste na složenku s nesprávným číslem účtu?
  Majetkové daně
  15.05.2013
  Odpověď na dotaz k postupu občanů, kteří zaplatili (v hotovosti na poště nebo bankovním příkazem) daň z nemovitostí na rok 2013 na nesprávné číslo bankovního účtu, které bylo natištěno na složenkách doručovaných k platbě daně na konci dubna.


  Zápis ze dne 24.4.2013
  Koordinační výbory
  14.05.2013
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 24.4.2013
  soubor ke stažení


  Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ č.j. 23 024/11-3210-010165 ze dne 22.7.2011
  Obecné a ostatní
  02.05.2013
  Dodatek č. 1 k Informaci GFŘ č.j. 23 024/11-3210-010165 ze dne 22.7.2011 - k aplikaci § 44 ZDPH – Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení
  soubor ke stažení


  Novinky v placení daně z nemovitostí
  Majetkové daně
  26.04.2013
  S posledním květnovým dnem končí i lhůta pro placení daně z nemovitostí.


  Zápis ze dne 27.3.2013
  Koordinační výbory
  27.03.2013
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 27.3.2013
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 20.2.2013
  Koordinační výbory
  20.02.2013
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 20.2.2013
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 23.1.2013
  Koordinační výbory
  23.01.2013
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23.1.2013
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 19.12.2012
  Koordinační výbory
  19.12.2012
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19.12.2012
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 28.11.2012
  Koordinační výbory
  28.11.2012
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 28.11.2012
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 23.10.2012
  Koordinační výbory
  23.10.2012
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 23.10.2012
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 18.9.2012
  Koordinační výbory
  18.09.2012
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 18.9.2012
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 11.7.2012
  Koordinační výbory
  11.07.2012
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 11.7.2012
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 6.6.2012
  Koordinační výbory
  06.06.2012
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 6.6.2012
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 2.5.2012
  Koordinační výbory
  02.05.2012
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 2.5.2012
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 4.4.2012
  Koordinační výbory
  04.04.2012
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 4.4.2012
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 22.2.2012
  Koordinační výbory
  22.02.2012
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 22.2.2012
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 18.1.2012
  Koordinační výbory
  18.01.2012
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 18.1.2012
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 14.12.2011
  Koordinační výbory
  14.12.2011
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 14.12.2011
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 9.11.2011
  Koordinační výbory
  09.11.2011
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 9.11.2011
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 13.10.2011
  Koordinační výbory
  13.10.2011
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 13.10.2011
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 14.9.2011
  Koordinační výbory
  14.09.2011
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 14.9.2011
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 8.6.2011
  Koordinační výbory
  08.06.2011
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 8.6.2011
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 27.4.2011
  Koordinační výbory
  27.04.2011
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.4.2011
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 30.3.2011
  Koordinační výbory
  30.03.2011
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 30.3.2011
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 23.2.2011 - 2.část
  Koordinační výbory
  23.02.2011
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2.2011 – 2. část
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 23.2.2011 - 1.část
  Koordinační výbory
  22.02.2011
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011- 1. část
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 26.1.2011
  Koordinační výbory
  26.01.2011
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.1. 2011
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 1.12.2010
  Koordinační výbory
  01.12.2010
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 1. 12. 2010
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 13.10.2010
  Koordinační výbory
  13.10.2010
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 13. 10. 2010
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 8.9.2010
  Koordinační výbory
  08.09.2010
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 8. 9. 2010
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 16.6.2010
  Koordinační výbory
  16.06.2010
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16. 6. 2010
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 12.5.2010
  Koordinační výbory
  12.05.2010
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 12. 5. 2010
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 31.3.2010
  Koordinační výbory
  31.03.2010
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 31. 3. 2010
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 24.2.2010
  Koordinační výbory
  24.02.2010
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. 2. 2010
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 20.1.2010
  Koordinační výbory
  20.01.2010
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 1. 2010
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 9.12.2009
  Koordinační výbory
  09.12.2009
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 9. 12. 2009
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 21.10.2009
  Koordinační výbory
  21.10.2009
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 21. 10. 2009
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 16.9.2009
  Koordinační výbory
  16.09.2009
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 16. 9. 2009
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 24.6.2009
  Koordinační výbory
  24.06.2009
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. 6. 2009
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 20.5.2009
  Koordinační výbory
  20.05.2009
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 5. 2009
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 20.4.2009
  Koordinační výbory
  20.04.2009
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 20. 4. 2009
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 18.3.2009
  Koordinační výbory
  18.03.2009
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 3. 2009
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 28.1.2009
  Koordinační výbory
  28.01.2009
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 28. 1. 2009
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 4.12.2008
  Koordinační výbory
  04.12.2008
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 4. 12. 2008
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 29.10.2008
  Koordinační výbory
  29.10.2008
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29. 10. 2008
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 17.9.2008
  Koordinační výbory
  17.09.2008
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 17. 9. 2008
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 18.6.2008
  Koordinační výbory
  18.06.2008
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 18. 6. 2008
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 14.5.2008 a 18.6.2008
  Koordinační výbory
  14.05.2008
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 14. 5. 2008 včetně doplněných stanovisek, která byla projednána na Koordinačním výboru s Komorou daňových poradců ČR dne 18. 6. 2008
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 9.4.2008
  Koordinační výbory
  12.04.2008
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 9. 4. 2008
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 4.12.2008
  Koordinační výbory
  12.04.2008
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 4. 12. 2008
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 12.3.2008
  Koordinační výbory
  12.03.2008
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 12. 3. 2008
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 13.2.2008
  Koordinační výbory
  13.02.2008
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 13. 2. 2008
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 24.1.2008
  Koordinační výbory
  24.01.2008
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. 1. 2008
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 17.12.2007
  Koordinační výbory
  17.12.2007
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 17. 12. 2007
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 27.11.2007
  Koordinační výbory
  27.11.2007
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.11.2007
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 24.10.2007
  Koordinační výbory
  24.10.2007
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24.10.2007
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 29.8.2007
  Koordinační výbory
  29.08.2007
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29.8.2007
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 29.6.2007
  Koordinační výbory
  29.06.2007
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 29.6.2007
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 23.5.2007
  Koordinační výbory
  23.05.2007
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.5.2007
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 5.4.2007
  Koordinační výbory
  05.04.2007
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2007
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 7.3.2007
  Koordinační výbory
  07.03.2007
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 7.3.2007
  soubor ke stažení


  Zápis ze dne 25.1.2007
  Koordinační výbory
  25.01.2007
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.1.2007
  soubor ke stažení


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Vyšší podpora pro rodiny s dětmi: návrh MPSV na navýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun prošel Sněmovnou
  Poslanci dnes v rámci novely zákona o státní sociální podpoře schválili navýšení rodičovského příspěvku. Ten se rodičům dětí narozených od 1. ledna 2024 navýší o 50 tisíc korun, tedy z původních 300 tisíc na 350 tisíc. Zároveň bude jeho čerpání zkráceno ze čtyř let na tři roky. MPSV tak pokračuje v podpoře rodin s malými dětmi. Od letošního srpna navíc lidé mohou o rodičovský příspěvek požádat pohodlně on-line. Novela zároveň zjednodušuje komunikaci s Úřady práce ČR.

  Zkontrolujte si, zda nemáte přeplatek na silniční dani
  Finanční správa opakovaně upozorňuje poplatníky daně silniční a zejména bývalé poplatníky, kteří mají přeplatek na dani silniční, aby si požádali o jeho vrácení. Přeplatky vznikly zejména úhradou záloh na daň silniční u osobních vozidel po 1. 1. 2022, ačkoliv tato povinnost byla již v tomto období zrušena. V současné době finanční úřady evidují přeplatky v celkové výši přibližně 635 mil. Kč, přičemž značná část přeplatků vznikla z výše uvedeného důvodu.

  další novinky

  Kalkulace ceny