Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Daňové dopady u stravování jako zaměstnanecký benefit

24.10.2019

V současné době, kdy je nízká nezaměstnanost a v mnoha oborech nedostatek kvalifikovaných pracovníků, je nutné investovat do udržení svých kvalitních zaměstnanců. Zaměstnavatelé mají kromě odpovídajícího mzdového ohodnocení mnoho dalších možností, jak své zaměstnance motivovat a dlouhodobě si je udržet ve své firmě. Tyto zaměstnanecké benefity musí poskytovatel ošetřit kolektivní či individuální smlouvou nebo interním předpisem. Tyto motivační prvky často bývají pro zaměstnance i zaměstnavatele daňově či jinak zvýhodněné. V následujícím článku budou rozebrány daňové dopady u nejčastějšího benefitu, kterým je stravné.

Poukázky na stravování (tzv. stravenky)

Pro zaměstnance je jakákoliv hodnota stravování poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (např. stravenky) příjmem osvobozeným od daně z příjmů ze závislé činnosti , který nevstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Vlastní stravovací zařízení

Jako daňově uznatelné lze v tomto případě posoudit všechny výdaje (náklady) na provoz tohoto stravovacího zařízení což zahrnuje mzdy personálu, povinné pojistné, spotřeba energie, nákup vybavení, daňové odpisy, opravy atd. S výjimkou hodnoty potravin lze uznat jako daňově uznatelné. Pokud si zaměstnanci na stravování přispívají, lze daňově neuznatelné náklady (hodnotu potravin) snížit o tyto příspěvky zaměstnanců. Nutnou podmínkou pro možnost uplatnění nároku na odpočet DPH z nákladů souvisejících s poskytnutím stravování je příspěvek zaměstnance, za stravovací službu poskytnutou zaměstnavatelem. Za tuto službu zaměstnanci hradí částku, která je nižší než náklady na tuto službu, a tato služba podléhá snížené sazbě DPH 15 %. Jelikož zde existuje přímá vazba mezi přijatou úplatou (příspěvkem zaměstnanců) a vynaloženými náklady, má u těchto nákladů zaměstnavatel nárok na plný odpočet DPH na vstupu.

Stravování prostřednictví jinými subjekty

Příspěvek zaměstnavatele na stravování v jiném stravovacím zařízení, kdy zaměstnavatel hradí část ceny stravovací služby, nezakládá u zaměstnavatele nárok na odpočet DPH na vstupu. Maximální výše stravného je každý rok aktualizována vyhláškou, vydanou od Ministerstva práce a sociálních věcí. Za cenu jídla se považuje hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování. Prostřednictvím stravenek zaměstnavatel zaměstnanci zvýší reálný příjem , který nepodléhá zdanění ani jiným odvodům . Příspěvek na stravování je pro zaměstnavatele Dle § 24/2/j)4 ZDP daňově uznatelným nákladem od 55% do výše 70 % maximálního tuzemského stravného při pracovních cestách , které pro rok 2019 jsou:

 • 82 až 97 Kč , trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (70 % z horní hranice tak činí 67,90 Kč. Toto je maximálně možný daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele na jednu stravenku. Dále je potřeba spočítat druhou hranici limitující daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele, a to je 55 % z ceny jednoho jídla)

 • 124 až 150 Kč , trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

 • 95 až 233 Kč , trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

  Nárok na stravenku má zaměstnanec, který je v práci déle než 3hodiny a k různým překážkám v práci se již nepřihlíží. Pokud je směna delší než 11 hodin, zaměstnanci vzniká nárok na druhé jídlo

  Příspěvek je neuznatelný tehdy, kdy je během směny zaměstnanec vyslán na pracovní cestu a během směny mu vznikne nárok na stravné.

  Maximální výše stravného je každý rok aktualizována vyhláškou, vydanou od Ministerstva práce a sociálních věcí. Za cenu jídla se považuje hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování.
  další novinky v kategorii: Daň z příjmů

  Na podání daňového přiznání v listinné podobě zbývá jen několik dní. Elektronickým odesláním získáte měsíc navíc
  30.04.2021
  Posledním dnem pro podání listinných formulářů daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bez sankce je 3. květen 2021. To je také poslední den pro zaplacení daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Finanční správa preferuje využít elektronické podání přes online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.


  Přiznání a placení daně z příjmů se o měsíc posune, DPH na respirátory bude prominuta až do 3. června
  22.03.2021
  Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Dále pardon prodlužuje prominutí DPH na respirátory třídy ochrany FFP2 a vyšší o další dva měsíce.


  Finanční správa doporučuje veřejnosti, aby maximálně využívala elektronickou formu komunikace při odevzdávání daňových přiznání
  12.03.2021
  Finanční správa upřednostňuje a umožňuje podat daňové přiznání k dani z příjmů „bezkontaktně“ – elektronickou formou, a to až do 1. června 2021. Nadále platí, že kromě této možnosti je možné vyplněné formuláře také zaslat poštou nebo vhodit do sběrného boxu umístěného na územních pracovištích Finanční správy nejpozději 3. května 2021, a to bez jakýchkoliv sankcí.


  Informace k problematice zdanění příjmů z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzo
  08.03.2021
  Generální finanční ředitelství zaznamenalo množící se dotazy veřejnosti v souvislosti s obdrženými příjmy z titulu některých finančních podpor, jež jsou poskytovány fyzickým osobám v rámci nouzového stavu. Otázky se týkají zejména zdanění těchto příjmů a dále pak skutečnosti, zda jsou tyto příjmy započítávány do vlastního příjmu manžela/manželky ve smyslu ustanovení § 35ba odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Z důvodu správné aplikace zákona o daních z příjmů proto Generální finanční ředitelství k nejčastěji položeným dotazům sděluje následující:


  1. duben – termín pro podání daňového přiznání. Pokud ho podáte elektronicky, máte čas až do 3. května
  05.03.2021
  Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 je 1. duben 2021. Letos může veřejnost pro odevzdání daňového přiznání využít online finanční úřad, který nabízí možnost pohodlného a jednoduchého odevzdání z pohodlí domova. Výhodou je i to, že fyzické osoby, které podají daňové přiznání elektronicky, mají ze zákona prodlouženou lhůtu o jeden měsíc navíc, a to až do 3. května 2021


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Zápis z jednání ze dne 16. 6. 2021
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 16. 6. 2021

  Zápis z jednání ze dne 19. 5. 2021
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19. 5. 2021

  další novinky

  Kalkulace ceny