Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Daňové dopady u stravování jako zaměstnanecký benefit

24.10.2019

V současné době, kdy je nízká nezaměstnanost a v mnoha oborech nedostatek kvalifikovaných pracovníků, je nutné investovat do udržení svých kvalitních zaměstnanců. Zaměstnavatelé mají kromě odpovídajícího mzdového ohodnocení mnoho dalších možností, jak své zaměstnance motivovat a dlouhodobě si je udržet ve své firmě. Tyto zaměstnanecké benefity musí poskytovatel ošetřit kolektivní či individuální smlouvou nebo interním předpisem. Tyto motivační prvky často bývají pro zaměstnance i zaměstnavatele daňově či jinak zvýhodněné. V následujícím článku budou rozebrány daňové dopady u nejčastějšího benefitu, kterým je stravné.

Poukázky na stravování (tzv. stravenky)

Pro zaměstnance je jakákoliv hodnota stravování poskytovaná jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci závodního stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů (např. stravenky) příjmem osvobozeným od daně z příjmů ze závislé činnosti , který nevstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Vlastní stravovací zařízení

Jako daňově uznatelné lze v tomto případě posoudit všechny výdaje (náklady) na provoz tohoto stravovacího zařízení což zahrnuje mzdy personálu, povinné pojistné, spotřeba energie, nákup vybavení, daňové odpisy, opravy atd. S výjimkou hodnoty potravin lze uznat jako daňově uznatelné. Pokud si zaměstnanci na stravování přispívají, lze daňově neuznatelné náklady (hodnotu potravin) snížit o tyto příspěvky zaměstnanců. Nutnou podmínkou pro možnost uplatnění nároku na odpočet DPH z nákladů souvisejících s poskytnutím stravování je příspěvek zaměstnance, za stravovací službu poskytnutou zaměstnavatelem. Za tuto službu zaměstnanci hradí částku, která je nižší než náklady na tuto službu, a tato služba podléhá snížené sazbě DPH 15 %. Jelikož zde existuje přímá vazba mezi přijatou úplatou (příspěvkem zaměstnanců) a vynaloženými náklady, má u těchto nákladů zaměstnavatel nárok na plný odpočet DPH na vstupu.

Stravování prostřednictví jinými subjekty

Příspěvek zaměstnavatele na stravování v jiném stravovacím zařízení, kdy zaměstnavatel hradí část ceny stravovací služby, nezakládá u zaměstnavatele nárok na odpočet DPH na vstupu. Maximální výše stravného je každý rok aktualizována vyhláškou, vydanou od Ministerstva práce a sociálních věcí. Za cenu jídla se považuje hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování. Prostřednictvím stravenek zaměstnavatel zaměstnanci zvýší reálný příjem , který nepodléhá zdanění ani jiným odvodům . Příspěvek na stravování je pro zaměstnavatele Dle § 24/2/j)4 ZDP daňově uznatelným nákladem od 55% do výše 70 % maximálního tuzemského stravného při pracovních cestách , které pro rok 2019 jsou:

 • 82 až 97 Kč , trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (70 % z horní hranice tak činí 67,90 Kč. Toto je maximálně možný daňově uznatelný příspěvek zaměstnavatele na jednu stravenku. Dále je potřeba spočítat druhou hranici limitující daňovou uznatelnost nákladů zaměstnavatele, a to je 55 % z ceny jednoho jídla)

 • 124 až 150 Kč , trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

 • 95 až 233 Kč , trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

  Nárok na stravenku má zaměstnanec, který je v práci déle než 3hodiny a k různým překážkám v práci se již nepřihlíží. Pokud je směna delší než 11 hodin, zaměstnanci vzniká nárok na druhé jídlo

  Příspěvek je neuznatelný tehdy, kdy je během směny zaměstnanec vyslán na pracovní cestu a během směny mu vznikne nárok na stravné.

  Maximální výše stravného je každý rok aktualizována vyhláškou, vydanou od Ministerstva práce a sociálních věcí. Za cenu jídla se považuje hodnota stravenky včetně poplatku za zprostředkování.
  další novinky v kategorii: Daň z příjmů

  Paušální daň pro živnostníky
  17.01.2021
  Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč.


  Finanční zpravodaj číslo 5/2021
  17.01.2021
  8.Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události


  Finanční správa začíná přijímat oznámení o vstupu k paušální dani
  04.01.2021
  Finanční správa spustila v pondělí 7. prosince 2020 příjem oznámení o vstupu do paušálního režimu daně. K paušální dani se mohou přihlásit živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ, kteří jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Termín podání oznámení je do pondělí 11. ledna 2021.


  Paušální daň pro živnostníky
  30.12.2020
  Finanční správa již spustila příjem oznámení o vstupu k paušální dani. Přihlásit se mohou ty OSVČ, které jsou neplátci DPH a mají roční příjmy z podnikání do 1 mil. Kč. Stačí nejdéle do 11. ledna 2021 odevzdat místně příslušnému finančnímu úřadu vyplněný jednoduchý formulář, a to datovou schránkou, poštou nebo na podatelně úřadu.


  Jeden odvod, bez kontrol a bez papírování. Paušální daň pro živnostníky už od ledna 2021
  30.11.2020
  Senát dnes schválil návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Limit ročního příjmu z podnikání pro vstup do tohoto režimu je ve výši 1 milion Kč. Senátoři k návrhu připojili technickou úpravou v rozpočtovém určení daní. Poslanci o paušální dani rozhodnou na začátku prosince.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Kompenzační bonus (podzim 2020)
  nejčastější otázky a odpovědi

  Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru
  Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů).

  další novinky

  Kalkulace ceny