Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce a jeho vliv na současnost – I

04.05.2021

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil výroční zprávu za rok 2020, v níž se mimo jiné zabýval legislativním vývojem a rozhodovací praxí v oblasti práva hospodářské soutěže. V tomto článku se dozvíte, k jakému legislativnímu posunu v soutěžněprávních předpisech došlo a jakým způsobem se dotýká současnosti. Stručný přehled rozhodovací činnosti ÚOHS za minulý rok i s příslušnými statistikami představíme v červnových Daňovkách.

V legislativním procesu jsou od loňského roku novely tří zákonů dotýkající se soutěžního práva, a to zákona o ochraně hospodářské soutěže, zákona o elektronických komunikacích a zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Některé už nabyly účinnosti, jiné ji nabydou v blízké době.

V případě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže se v návaznosti na unijní směrnici navrhuje posílení postavení ÚOHS a zefektivnění některých institutů v praxi, jako je zejména tzv. procedura narovnání. Ta umožňuje snížit o 20 % pokutu soutěžiteli, který se přizná k účasti na zakázaném kartelu, zneužití dominantního postavení nebo uskutečňuje spojení v rozporu se zákonem. Přestože implementační lhůta uběhla 4. února, návrh jde teprve do prvního čtení na dubnové schůzi Poslanecké sněmovny.

Na dubnové schůzi postoupí do druhého čtení i návrh novely zákona o elektronických komunikacích, která by měla umožnit ÚOHS, obdobně jako tomu je v současnosti u orgánů činných v trestním řízení, kontrolovat provozní a lokalizační údaje z mobilních telefonů. Účelem by mělo být odhalování protisoutěžního jednání soutěžitelů a vedení následného správního řízení proti nim. Vzhledem ke kontroverznosti této novely a aktuálnímu nesouhlasu většiny poslanců je ale málo pravděpodobné, že novela úspěšně projde celým legislativním procesem.

Ze změn provedených v ZZVZ, které jsou už plně závazné, je nutné zmínit doplnění zásad zadávání veřejných zakázek o novou zásadu sociálně odpovědného, environmentálně odpovědného a inovačního zadávání. Tuto zásadu, která se obdobně jako například zásada transparentnosti či zásada diskriminace promítá celým zadávacím řízením a která na rozdíl od ostatních zásad reguluje vedle procesu zadávání veřejných zakázek také jeho obsah, jsou zadavatelé povinni respektovat už od 1. ledna 2021. Další novela tohoto zákona s navrhovanou účinností od 1. července 2021 čeká v Poslanecké sněmovně teprve na první čtení. Má snížit administrativní zátěž zadavatelů zrušením povinného zasílání zadávací dokumentace ÚOHS (mělo by postačit uveřejnění prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje) a posílit ochranu před tzv. bid riggingem – kartelovými dohodami uzavíranými v souvislosti se zadávacím řízením (např. povinností uveřejnit písemnou zprávu zadavatele ve strojově čitelném formátu nebo povinností uvést v této zprávě také údaje o nabídkové ceně účastníků zadávacího řízení).

Vedle povinností z oblasti ochrany hospodářské soutěže čekají od června 2021 dodavatele dodatečné povinnosti spojené s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů. Dodavatelé (české právnické osoby) budou muset zapsat své skutečné majitele do příslušné evidence skutečných majitelů. V případě že tak neučiní a zadavatel tyto informace o vybraném dodavateli z příslušné evidence nezjistí, bude zadavatel povinen vybraného dodavatele vyloučit ze zadávacího řízení. U zahraničních dodavatelů bude tento požadavek na prokázání skutečného majitele obdobný, avšak s tím rozdílem, že pokud zahraniční dodavatel nebude schopen předložit výpis ze zahraniční evidence skutečných majitelů z důvodu její neexistence, bude moci splnit tento požadavek jiným způsobem.

Soutěžněprávní předpisy doznaly změn i na unijní úrovni. Ty se týkaly jak závazných právních předpisů, tak nezávazného „soft law“. Za zmínku stojí například přijetí Dočasného rámce pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19 či prodloužení platnosti tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách pro státní podpory nebo nařízení o státních podporách de minimis až do konce roku 2023.

Zdroj: www.danovky.cz
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Přehled změn a novinek na rok 2023
24.01.2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.


INFORMAČNÍ LETÁK K DAŇOVÝM NOVINKÁM PRO ROKY 2022 A 2023
03.01.2023
Vážení obchodní partneři, rádi bychom vás touto cestou informovali o novinkách v daňové oblasti pro roky 2022 a 2023. Informace poskytuje: UDS, s.r.o., PO oprávněná poskytovat daňové poradenství


Milostivé léto pokračuje. Na závazky u Finanční správy nicméně nelze využít
16.09.2022
Finanční správa reaguje na pokračování tzv. Milostivého léta, které probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2022 a veřejnosti umožnuje zbavit se některých exekucí u veřejnoprávních institucí. Milostivé léto se vztahuje pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.


Informace pro plátce daně ze závislé činnosti
16.09.2022
Informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě:


Informace k novele zákona o dani silniční
28.07.2022
Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přehled změn a novinek na rok 2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

další novinky

Kalkulace ceny