Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Zahájení a ukončení daňové kontroly po novele daňového řádu

04.05.2021

Daňový řád prošel k 1. lednu 2021 novelizací, která přinesla řadu změn. Jaký zásadní posun novela přinesla z hlediska zahájení a ukončení daňové kontroly? Jednoznačně přispěje k digitalizaci a přesunu do virtuálního světa. Absence osobního setkání na začátku i na konci daňové kontroly má praktické dopady, a to nikoliv pouze v souvislosti s přihlašováním do datové schránky či s problémy se vzdáleným připojením. Novinkami v daňové kontrole zahajujeme novou pravidelnou rubriku, ve které se budeme věnovat daňovému procesu – představíme nové i osvědčené procesní rady, upozorníme na postupy finančních úřadů a podělíme se o zkušenosti z daňových sporů.

Nově od 1. ledna 2021 probíhá zahájení daňové kontroly korespondenčně – správce daně vydá oznámení o zahájení daňové kontroly a doručí ho zpravidla do datové schránky. Odpadá tak předběžné avízo e-mailem či telefonicky a domluva ústního jednání, na kterém bude kontrola zahájena. Daňoví poplatníci tak ztrácejí možnost pokusit se situaci na poslední chvíli napravit a odklidit kostlivce schované v pomyslné daňové skříni. Dosavadní praxe však ukazuje, že přinejmenším některé finanční úřady i nadále avizují zahájení daňové kontroly telefonicky, než pošlou formální zahájení do datové schránky. Zahájení daňové kontroly musí i nadále přímo navazovat na faktickou kontrolní činnost správce daně, který by měl bezprostředně začít prověřovat. Tímto okamžikem je přerušena lhůta pro stanovení daně a začíná běžet lhůta nová. V případě ryze formálního zahájení kontroly by k přerušení lhůty došlo až od okamžiku skutečného zahájení kontrolní činnosti.

Korespondenčně probíhá také ukončení daňové kontroly. Odpadá tím projednání zprávy o kontrole a diskuze, zda daňový subjekt se závěry kontroly souhlasí a zda může podpis závěrečné zprávy odepřít. Dřívější postup v podobě osobního projednání zprávy o daňové kontrole nově nahrazuje doručení oznámení o ukončení daňové kontroly, jehož obligatorní součástí je zpráva o daňové kontrole. Při stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové kontroly nově může dojít ke sloučení okamžiku ukončení daňové kontroly se samotným vyměřením nebo doměřením daně. Součástí oznámení o ukončení daňové kontroly pak rovněž může být (dodatečný) platební výměr.

Finanční správa si od výše uvedených změn v oblasti zahájení a ukončení daňové kontroly slibuje zejména zjednodušení procesu daňové kontroly. Odborná veřejnost už před přijetím novely daňového řádu upozorňovala na skutečnost, že mezní situace nejsou dostatečně řešeny a řada z nich bude mít soudní dohru. V praxi správce daně zejména získává na svou stranu moment překvapení. Daňové subjekty už nebudou dopředu vědět, že kontrola bude zahájena či ukončena a nebudou moct na poslední chvíli reagovat – podat dodatečná daňová přiznání či doložit poslední důkazní prostředky a argumenty.

Zdroj: www.danovky.cz
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Informace ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě
12.08.2021
Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Finanční zpravodaj číslo 22/2021
28.05.2021
30.Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám


Vláda schválila prodloužení kompenzačního bonusu na květen
27.05.2021
Přímá podpora pro zasažené OSVČ, společníky malých s.r.o. a dohodáře ve formě kompenzačního bonusu pokračuje do konce května. O dalším prodloužení podpory rozhodla vláda. Nadále platí, že podnikatelé mohou žádat o bonus až 1000 Kč na den, pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 Kč denně.


Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce a jeho vliv na současnost – I
04.05.2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil výroční zprávu za rok 2020, v níž se mimo jiné zabýval legislativním vývojem a rozhodovací praxí v oblasti práva hospodářské soutěže. V tomto článku se dozvíte, k jakému legislativnímu posunu v soutěžněprávních předpisech došlo a jakým způsobem se dotýká současnosti. Stručný přehled rozhodovací činnosti ÚOHS za minulý rok i s příslušnými statistikami představíme v červnových Daňovkách.


Nová evropská pravidla pro veřejnou podporu
04.05.2021
Evropská komise přijala koncem dubna nová pravidla k regionální státní podpoře, která vstoupí v platnost 1. ledna 2022. Nová pravidla přináší významné změny, které by neměli přehlédnout hlavně potenciální zájemci o investiční pobídky. Změny se totiž dotknou i českého zákona o investičních pobídkách, podle něhož se investiční pobídky poskytují.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Zápis z jednání ze dne 16. 6. 2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 16. 6. 2021

Zápis z jednání ze dne 19. 5. 2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19. 5. 2021

další novinky

Kalkulace ceny