Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Zahájení a ukončení daňové kontroly po novele daňového řádu

04.05.2021

Daňový řád prošel k 1. lednu 2021 novelizací, která přinesla řadu změn. Jaký zásadní posun novela přinesla z hlediska zahájení a ukončení daňové kontroly? Jednoznačně přispěje k digitalizaci a přesunu do virtuálního světa. Absence osobního setkání na začátku i na konci daňové kontroly má praktické dopady, a to nikoliv pouze v souvislosti s přihlašováním do datové schránky či s problémy se vzdáleným připojením. Novinkami v daňové kontrole zahajujeme novou pravidelnou rubriku, ve které se budeme věnovat daňovému procesu – představíme nové i osvědčené procesní rady, upozorníme na postupy finančních úřadů a podělíme se o zkušenosti z daňových sporů.

Nově od 1. ledna 2021 probíhá zahájení daňové kontroly korespondenčně – správce daně vydá oznámení o zahájení daňové kontroly a doručí ho zpravidla do datové schránky. Odpadá tak předběžné avízo e-mailem či telefonicky a domluva ústního jednání, na kterém bude kontrola zahájena. Daňoví poplatníci tak ztrácejí možnost pokusit se situaci na poslední chvíli napravit a odklidit kostlivce schované v pomyslné daňové skříni. Dosavadní praxe však ukazuje, že přinejmenším některé finanční úřady i nadále avizují zahájení daňové kontroly telefonicky, než pošlou formální zahájení do datové schránky. Zahájení daňové kontroly musí i nadále přímo navazovat na faktickou kontrolní činnost správce daně, který by měl bezprostředně začít prověřovat. Tímto okamžikem je přerušena lhůta pro stanovení daně a začíná běžet lhůta nová. V případě ryze formálního zahájení kontroly by k přerušení lhůty došlo až od okamžiku skutečného zahájení kontrolní činnosti.

Korespondenčně probíhá také ukončení daňové kontroly. Odpadá tím projednání zprávy o kontrole a diskuze, zda daňový subjekt se závěry kontroly souhlasí a zda může podpis závěrečné zprávy odepřít. Dřívější postup v podobě osobního projednání zprávy o daňové kontrole nově nahrazuje doručení oznámení o ukončení daňové kontroly, jehož obligatorní součástí je zpráva o daňové kontrole. Při stanovení daně výlučně na základě výsledku daňové kontroly nově může dojít ke sloučení okamžiku ukončení daňové kontroly se samotným vyměřením nebo doměřením daně. Součástí oznámení o ukončení daňové kontroly pak rovněž může být (dodatečný) platební výměr.

Finanční správa si od výše uvedených změn v oblasti zahájení a ukončení daňové kontroly slibuje zejména zjednodušení procesu daňové kontroly. Odborná veřejnost už před přijetím novely daňového řádu upozorňovala na skutečnost, že mezní situace nejsou dostatečně řešeny a řada z nich bude mít soudní dohru. V praxi správce daně zejména získává na svou stranu moment překvapení. Daňové subjekty už nebudou dopředu vědět, že kontrola bude zahájena či ukončena a nebudou moct na poslední chvíli reagovat – podat dodatečná daňová přiznání či doložit poslední důkazní prostředky a argumenty.

Zdroj: www.danovky.cz
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2
17.05.2022
Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.


V pondělí se spouští žádosti o solidární příspěvek, vyřídit půjde pouze online
12.04.2022
Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost bude možné od pondělí podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.


Finanční správa spouští službu, která dočasně nahrazuje funkce původní Daňové informační schránky
11.04.2022
Služba Nahlížení na vybrané údaje umožní přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem a bude dostupná nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců. K zachování přístupu k údajům se Finanční správa rozhodla zejména kvůli poptávce odborné daňové veřejnosti. Dotčené subjekty tak budou mít více času na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.


Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině
10.04.2022
Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v oblasti daně z přidané hodnoty.


Posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně a ukončení provozu starší verze daňového portálu
29.11.2021
Dne 28. 2. 2022 bude ukončen provoz starší verze daňového portálu a podpora šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1. Současně bude umožněn přístup na portál MOJE daně (do všech jeho aplikací a služeb) pouze pomocí HTTPS protokolu.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Nezapomeňte do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí
Finanční správa rozeslala k zaplacení daně celkem 2,8 mil. obálek se složenkami, které by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky a držitelům datových schránek jsou tyto informace zasílány do jejich schránek. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) pak končí 31. května 2022.

Nezveřejnění účetních závěrek může vyjít účetní jednotky příliš draho
Spousta podnikatelů má svou účetní závěrku za rok 2021 hotovou a své daňové přiznání podané. Tímto ale povinnost účetní jednotky nekončí. Jaký je termín pro zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin a jaké sankce mohou účetní jednotky za nesplnění povinnosti očekávat?

další novinky

Kalkulace ceny