Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Startuje program Antivirus. Stát bude přispívat na mzdy zaměstnanců, odhadem vyplatí 11 miliard

06.04.2020

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí představí kurzarbeit z programu Antivirus. Z něj mohou příspěvky na mzdy od státu získat firmy, na které dopadla nařízená omezení proti koronaviru. Podle plánu by zaměstnavatelé mohli o peníze začít žádat v pondělí od 12 hodin. Podpora má bránit propouštění. Odhad na duben na finanční podporu státu je 11 miliard korun.

„Spustí se dnes 6.4.2020 ve 12:00. Nebudou to závody. Nebude to podle principu, kdo první přijde, ten první mele,“ upozorňuje Jana Maláčová. Nemělo by dojít k podobné situaci jako u programů ministerstva financí, které přispívají firmám na podnikání.

Stát poskytne dva druhy příspěvků. V režimu A uhradí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či mzdy pracovníků uzavřených provozů, a to do maximální výše 39 000 korun. V režimu B se pak stát bude podílet z 60 procent na výplatách ve firmách, které omezily výrobu či služby kvůli výpadku pracovníků, surovin a dalších vstupů či kvůli poklesu poptávky. Nejvýš pošle 29 000 korun. Podpora se stanoví z průměrné superhrubé mzdy.

V první fázi zaměstnavatel vyplní tzv. dohodu, kam uvede údaje zaměstnance, na kterého chce finanční podporu dostávat. V druhé fázi zaměstnavatel vyplatí svým zaměstnancům náhrady mezd a následně vykáže formulář pro refundaci. Úřad práce by pak během několika dní od podání žádosti poslat finanční příspěvek.

Koho se to týká?

„Týká se to podnikatelů ve mzdové sféře, to znamená ne orgánů státní správy, organizací, které jsou hrazeny ze státního rozpočtu nebo evropského rozpočtu. Může to být až 3,1 milionu zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáváni až ve 281 tisících firmách,“ uvedla ministryně Maláčová

Druhou podmínkou pro zaměstnavatele je platit za zaměstnance odvody a zaměstnávat zaměstnance podle českého práva. Třetí podmínkou je, že musí být plněn zákoník práce, zejména nesmí být zaměstnanec ve výpovědi, upozornila ministryně práce a sociálních věcí.

„Podmínka, tedy základní mechanismus, podle kterého bude fungovat udržení pracovních míst, je, že musí být vyplacena mzda za březen,“ upozornila Maláčová. V programu Antivirus nehraje role velikost firem. Ministryně potvrdila, že mohou žádat malé, střední i velké firmy. Ministerstvo odhaduje na duben výdaje do kolem 11 miliard korun.

Antivirus odstartoval dnes ve 12:00, žádosti je možné vyplňovat ZDE

Zdroj: www.irozhlas.cz; www.mpsv.cz
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

MPSV a SÚIP upozorňují: Onemocnění COVID-19 ani nařízená karanténa není pracovní úraz!
30.07.2020
Onemocnění koronavirem ani pracovní neschopnost způsobená nařízenou karanténou nejsou podle zákoníku práce považovány za pracovní úraz, jak někteří zaměstnavatelé mylně uvádějí. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.


Podnikatelé si musí dát pozor na kombinování dotace z OPZ a programu Antivirus
30.07.2020
Mimořádný stav vyhlášený v březnu 2020 měl vliv i na schválené a spuštěné projekty Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Aby se příjemci podpoření z OPZ nedostali do problémů a bylo jim umožněno realizovat aktivity jiným vhodným způsobem a hradit vynaložené náklady při přerušení nebo omezení projektových aktivit, zavedlo MPSV výjimky z pravidel realizace projektů. Řada opatření platila do 30. 6. 2020.


Program Antivirus zafungoval. Zachraňuje pracovní místa a drží nezaměstnanost na uzdě
30.07.2020
Přes 15 miliard korun vyplacených, téměř 740 tisíc podpořených zaměstnanců a přibližně 60 tisíc zapojených firem. Taková je do dnešního dne bilance programu Antivirus A a B. V současnosti ale roste i význam Antiviru C, do nějž se přihlásilo už 107 tisíc firem se 735 tisíci pracovními úvazky. Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci všech tří režimů programu Antivirus a odkladů odvodů vyplatilo přes 20 miliard korun. Aktuálně MPSV finalizuje podobu tzv. kurzarbeitu, kterým chce ministryně Jana Maláčová (ČSSD) nastavit systémové řešení podpory zaměstnanců a firem a ochrany pracovních míst pro případ všech budoucích krizových situací podobných současné pandemii koronaviru.


Chystané změny zákona o pobytu cizinců pro rok 2021
30.07.2020
Vláda navrhuje změnu zákona o pobytu cizinců jako součást novely reagující na návrh nového zákona o občanských průkazech. Ten vychází z nového nařízení EU, které usiluje o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů EU a povolení k pobytu v jiných unijních státech pro občany EU a jejich rodinné příslušníky prostřednictvím zavedení biometrických průkazů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157).


Zemětřesení na poli pracovního práva poprvé udeří v červenci
30.07.2020
Dlouholeté úsilí o přijetí tzv. velké novely zákoníku práce přineslo své ovoce. Vládní návrh úspěšně prošel legislativním procesem a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 285/2020. Účinnosti nabyde 30. července 2020 s tím, že některá ustanovení, například úprava dovolené a sdílená pracovní místa, budou účinná až od 1. ledna 2021.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Koalice se shodla na podobě kurzarbeitu
Vláda se na dnešním jednání ve formátu koaliční rady dohodla na podobě a parametrech trvalého kurzarbeitu. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Jeho novelu vláda projedná v pátek tohoto týdne.

Upozornění pro daňové subjekty, které chtějí žádat o vrácení DPH za rok 2019 z jiných členských států
Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2019 požádat o vrácení DPH z jiných členských států dle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro tato podání je 30. září 2020

další novinky

Kalkulace ceny