Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

NSS: Přechod daňových povinností je při odštěpení společnosti možný

13.02.2019

Nejvyšší správní soud v rozporu s předcházející judikaturou souhlasil s možností přechodu daňové povinnosti v rámci rozdělení společnosti i při odštěpení, kdy daná společnost nezaniká. Zdůvodnil to změnou v legislativě k 1. lednu 2014.

Koncem roku 2018 přibyl k judikatuře Nejvyššího správního soudu (NSS) nový rozsudek 4 Afs 314/2018 – 33. Zabývá se specifickou situací přeměny společnosti rozdělením. Konkrétně šlo o odštěpení sloučením s jinou společností a s tím související otázku, zda specifická daňová povinnost mohla po ukončení procesu přeměny přejít na společnost nástupnickou. NSS dospěl k závěru, že daná daňová povinnost v rámci odštěpení přešla na nástupnickou společnost v souladu se zákonem.

V tomto příspěvku upozorňujeme na souvislost s přechodem daňových povinností při odštěpení, nekomentujeme však detaily této daňové povinnosti.

Rozsudek je postavený na výkladu § 240b odst. 1 daňového řádu ve znění platném od 1. ledna 2014 v návaznosti na rekodifikaci občanského a obchodního práva. Ačkoliv důvodová zpráva k tehdejší novele daňového řádu uvádí, že nový § 240b přebírá téměř beze změny stávající úpravu, novelizace původního ustanovení přinesla změny. Na jejich základě soud dovodil možnost přechodu daňové povinnosti pro danou situaci a odklon od předcházející judikatury, kdy k takovému přechodu povinnosti docházelo pouze při rozdělení rozštěpením. Samotné změny a podrobnější zdůvodnění, co soud vedlo ke konkrétnímu závěru, rozsudek nezmiňuje.

Zdůrazňujeme, že se jedná o zatím ojedinělý rozsudek týkající se specifické situace. Nelze tudíž usuzovat, jak široce budou jeho závěry aplikovány. V rámci projektů přeměn a kupních smluv při akvizicích bychom nicméně tuto situaci doporučovali ošetřit ve smluvní dokumentaci.
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
19.03.2019
Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.


Ministerstvo financí představilo Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR
19.03.2019
Ukázat na silné a slabé stránky kapitálového trhu v České republice a nastínit dlouhodobou strategii pro jeho rozvoj. To je cílem Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta 2019 – 2023, kterou vláda schválila 4. března 2019. Nový strategický dokument na dnešní tiskové konferenci představily ministryně financí Alena Schillerová a náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková.


Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky
19.03.2019
Dluhopis Republiky se úspěšně prodává již od 3. 12. 2018. Občané projevili o tento typ investování zájem, a proto Ministerstvo financí pro nové upisovací období, které začíná právě dnes, připravilo několik novinek a vylepšení.


Revoluce pro živnostníky? Zástupci podnikatelů představili balíček pěti změn
19.03.2019
Revoluční změny pro živnostníky získávají reálný obraz. I když se jedná o souhrn několika změn, cílem je, aby se živnostníkům v Česku podnikalo jednodušeji.


Daně na poslední chvíli? Pro třetinu živnostníků naprostý standard
15.03.2019
Poslední termín pro podání daňového přiznání bez poradce připadá letos na 1. dubna a živnostníci přiznávají, že vše nechávají na poslední chvíli.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

další novinky

Kalkulace ceny