Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

NSS: Přechod daňových povinností je při odštěpení společnosti možný

13.02.2019

Nejvyšší správní soud v rozporu s předcházející judikaturou souhlasil s možností přechodu daňové povinnosti v rámci rozdělení společnosti i při odštěpení, kdy daná společnost nezaniká. Zdůvodnil to změnou v legislativě k 1. lednu 2014.

Koncem roku 2018 přibyl k judikatuře Nejvyššího správního soudu (NSS) nový rozsudek 4 Afs 314/2018 – 33. Zabývá se specifickou situací přeměny společnosti rozdělením. Konkrétně šlo o odštěpení sloučením s jinou společností a s tím související otázku, zda specifická daňová povinnost mohla po ukončení procesu přeměny přejít na společnost nástupnickou. NSS dospěl k závěru, že daná daňová povinnost v rámci odštěpení přešla na nástupnickou společnost v souladu se zákonem.

V tomto příspěvku upozorňujeme na souvislost s přechodem daňových povinností při odštěpení, nekomentujeme však detaily této daňové povinnosti.

Rozsudek je postavený na výkladu § 240b odst. 1 daňového řádu ve znění platném od 1. ledna 2014 v návaznosti na rekodifikaci občanského a obchodního práva. Ačkoliv důvodová zpráva k tehdejší novele daňového řádu uvádí, že nový § 240b přebírá téměř beze změny stávající úpravu, novelizace původního ustanovení přinesla změny. Na jejich základě soud dovodil možnost přechodu daňové povinnosti pro danou situaci a odklon od předcházející judikatury, kdy k takovému přechodu povinnosti docházelo pouze při rozdělení rozštěpením. Samotné změny a podrobnější zdůvodnění, co soud vedlo ke konkrétnímu závěru, rozsudek nezmiňuje.

Zdůrazňujeme, že se jedná o zatím ojedinělý rozsudek týkající se specifické situace. Nelze tudíž usuzovat, jak široce budou jeho závěry aplikovány. V rámci projektů přeměn a kupních smluv při akvizicích bychom nicméně tuto situaci doporučovali ošetřit ve smluvní dokumentaci.
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Přehled změn a novinek na rok 2023
24.01.2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.


INFORMAČNÍ LETÁK K DAŇOVÝM NOVINKÁM PRO ROKY 2022 A 2023
03.01.2023
Vážení obchodní partneři, rádi bychom vás touto cestou informovali o novinkách v daňové oblasti pro roky 2022 a 2023. Informace poskytuje: UDS, s.r.o., PO oprávněná poskytovat daňové poradenství


Milostivé léto pokračuje. Na závazky u Finanční správy nicméně nelze využít
16.09.2022
Finanční správa reaguje na pokračování tzv. Milostivého léta, které probíhá od 1. 9. do 30. 11. 2022 a veřejnosti umožnuje zbavit se některých exekucí u veřejnoprávních institucí. Milostivé léto se vztahuje pouze na veřejnoprávní dluhy vymáhané v soudní exekuci a netýká se daňových a správních exekucí, kterými finanční úřady vymáhají daňové pohledávky.


Informace pro plátce daně ze závislé činnosti
16.09.2022
Informace pro plátce daně ze závislé činnosti (zaměstnavatele) a poplatníky daně z příjmů fyzických osob v souvislosti s jednorázovým příspěvkem na dítě:


Informace k novele zákona o dani silniční
28.07.2022
Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále v „novela“), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel. Tento zákon nabývá účinnosti od 1. 7. 2022, přičemž podle přechodných ustanovení se použije za celé zdaňovací období 2022, tj. má zpětnou účinnost od 1. 1. 2022


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přehled změn a novinek na rok 2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

další novinky

Kalkulace ceny