Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Sdělení MF k prohlášení Výboru evropských orgánů pro dohled nad auditem (Committee of European Auditing Oversight Bodies - CEAOB

02.04.2020

Pandemie COVID-19 v důsledcích ovlivní mnohé společnosti. Ovlivní jejich činnost, finanční situaci, ekonomickou schopnost i budoucí vývoj. V účetnictví, které v peněžním vyjádření zaznamenává informace o hospodářských jevech společnosti, se dopady pandemie COVID-19 u mnohých společností bezpochyby projevily nebo projeví. Vykazování finančních i nefinančních informací, které z účetnictví vychází, nabývají ve světle aktuální situace na významu. Neméně významným je za daných okolností i bezvadný audit finančních i nefinančních informací.

V souvislosti s pandemií COVID-19 se Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), European Banking Authority (EBA) a European Securities and Markets Authority (ESMA) rozhodly vydat prohlášení vztahující se k oblasti povinného auditu, účetnictví a finančního výkaznictví společností zasažených touto pandemií.

Za oblast auditu jsou Výborem evropských orgánů pro dohled nad auditem (CEAOB) zdůrazněny čtyři oblasti, kterým by auditoři při ověřování účetní závěrky měli věnovat maximální pozornost:

 • Získání dostatečných a vhodných důkazních informací

 • Going concern (předpoklad trvání podniku)

 • Následné události (události po rozvahovém dni)

 • Podávání zpráv a komunikace auditora s vedením společnosti

  V nastalé situaci je nutné zdůraznit, že auditor je vždy povinen získat dostatečné a vhodné důkazní informace k tomu, aby mohl vydat zprávu auditora, Současné okolnosti mohou k provedení kvalitních auditů vyžadovat využití alternativních technických nástrojů a v celkovém úhrnu větší časovou kapacitu, což může mít vliv jak na kvalitu a kvantitu poskytnutých informací, tak na lhůty pro vydání auditorských zpráv. V důsledku toho může být nutné, aby auditoři odložili vydání své zprávy o auditu a tam, kde toto řešení není možné nebo není pravděpodobné a v případě, že auditor nebude moci za současných podmínek získat dostatečné a vhodné důkazní informace, adekvátním způsobem upravili svoji zprávu auditora.

  I přesto, že pandemie COVID-19 nebude mít u významné části účetních jednotek dopad na účetní toky za rok 2019, auditor je v rámci auditorských postupů povinen mimo jiné ověřit, zda účetní závěrka obsahuje odpovídající informace k následným událostem, a tedy zda má (a jaký) současná situace s pandemií COVID-19 dopad na následné činnosti účetní jednotky, a tedy i na to, zda je auditovaná účetní jednotka schopna pokračovat ve svých činnostech, či zda jsou její činnosti zásadním způsobem ohroženy. Auditoři by proto měli zvážit dopad jejich hodnocení zprávy managementu o schopnosti nepřetržitého trvání účetní jednotky na zprávu auditora a zesílit komunikaci s osobami pověřenými vedením účetní jednotky. Dále by měli věnovat náležitou pozornost posouzení, zda je popis finanční situace účetní jednotky, hlavních rizik a nejistot, kterým účetní jednotka čelí, a jejího pravděpodobného budoucího vývoje v souladu s poznatky a vědomostmi, které získali během své auditní činnosti.

  V této souvislosti je nezbytné poukázat rovněž na povinnosti auditora stanovené v § 21 odst. 3 a 6 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů a článkem 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES, které auditorovi ukládají povinnost informovovat příslušné orgány, jejímž dohledovým pravomocem podléhá daná účetní jednotka, mimo jiné o skutečnostech, které mají zásadní negativní vliv na její hospodaření, mohou ohrozit její nepřetržité trvání, a nebo mohou vést k vyjádření výroku s výhradami, zápornému výroku nebo odmítnutí vyjádření výroku.

  Ministerstvo financí rovněž doporučuje výborům pro audit v účetních jednotkách, v nichž je zřízen, věnovat zvýšenou pozornost při sledování procesu sestavování účetní závěrky a povinného auditu s důrazem na oblasti uvedené v prohlášeních evropských dohledových orgánů CEAOB a ESMA. Rovněž výborům pro audit doporučuje posílit komunikaci se statutárním auditorem.

  Prohlášení, která v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejich dopadem na oblast povinného auditu, účetnictví a finančního výkaznictví vydaly orgány Committee of European Auditing Oversight Bodies (CEAOB), European Banking Authority (EBA) a European Securities and Markets Authority (ESMA) jsouk dispozici na:

  CEAOB: CEAOB emphasises the following areas that are of high importance in view of Covid-19 impact on audits of financial statements

  ESMA: ESMA - Pubic Statement - Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9

  EBA: EBA - Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures
  další novinky v kategorii: Účetnictví

  Nezveřejnění účetních závěrek může vyjít účetní jednotky příliš draho
  18.05.2022
  Spousta podnikatelů má svou účetní závěrku za rok 2021 hotovou a své daňové přiznání podané. Tímto ale povinnost účetní jednotky nekončí. Jaký je termín pro zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin a jaké sankce mohou účetní jednotky za nesplnění povinnosti očekávat?


  Informace k protikrizovému balíčku MF
  01.07.2020
  Dnem 1. 7. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů.


  Vláda pozastavila EET. Nebude platit během nouzového stavu a tři měsíce poté
  23.03.2020
  Vláda dnes jednomyslně schválila pozastavit elektronickou evidenci tržeb (EET) po dobu trvání nouzového stavu a následujících třech měsíců. Znamená to, že žádný poplatník nebude muset evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována, řekl mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Návrh, který je třeba upravit zákonem, v úterý projedná Poslanecká sněmovna na mimořádném zasedání.


  Ministerstvo financí předkládá návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví
  18.11.2019
  Do mezirezortního připomínkového řízení míří návrh věcného záměru nového zákona o účetnictví z dílny Ministerstva financí.


  Audit účetních závěrek a převodní ceny
  13.02.2019
  Začátek roku bývá již tradičně spojen s intenzivní prací nad auditem účetních závěrek. Zejména v prostředí nadnárodních korporací vede od čistě účetní problematiky velmi krátká cesta k otázkám zaměřeným na spolupráci auditované společnosti se spřízněnými subjekty.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Od srpna čekají zaměstnavatele u dohod o provedení práce změny
  Novou povinnost pro zaměstnavatele v oblasti nemocenského a důchodového pojištění přináší zákon č. 163/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013. Jedná se o evidenci všech dohod o provedení práce a hlášení příjmů z těchto dohod České správě sociálního zabezpečení. Realizace zákona proběhne ve dvou vlnách, přičemž ta první se zaměstnavatelů dotkne už brzy. Právní úprava vstoupí v účinnost 1. 7. 2024, poprvé budou zaměstnavatelé plnit nové povinnosti v srpnu 2024.

  Zápis z jednání ze dne 19.6.2024
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19.6.2024

  další novinky

  Kalkulace ceny