Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Audit účetních závěrek a převodní ceny

13.02.2019

Začátek roku bývá již tradičně spojen s intenzivní prací nad auditem účetních závěrek. Zejména v prostředí nadnárodních korporací vede od čistě účetní problematiky velmi krátká cesta k otázkám zaměřeným na spolupráci auditované společnosti se spřízněnými subjekty.

 • Jsou zaúčtované výnosy z výrobků prodaných sesterské společnosti ve výši, která odpovídá výnosům nezávislého subjektu za prodej uskutečněný v obdobných podmínkách?

 • Nejsou náklady zaúčtované v souvislosti s nákupem služeb od mateřské společnosti neúměrně navýšené?

 • Platila by nezávislá společnost licenční poplatky za poskytnuté výrobní know-how?

  Jakkoli se řádně zpracovaný audit účetní závěrky nemůže oblasti převodních cen zcela vyhnout, jeho primárním účelem není zpracovat detailní analýzu vnitroskupinových transakcí. Výrok auditora ani zpráva o vztazích tak nejsou důkazním prostředkem dokládajícím, že účetní jednotka použila převodní ceny v souladu s principem tržního odstupu.

  Tímto prostředkem na druhou stranu může být jejich dokumentace. Jedná se o souhrn důkazních prostředků potvrzujících, že metody ocenění vnitroskupinových transakcí, jakož i podmínky a okolnosti, za kterých se uskutečňují, jsou v souladu s podmínkami a postupy, které by si zvolili nezávislí obchodní partneři za obdobné situace.

  Zvyšující se nároky na kvalitu dokumentace převodních cen potvrzují i rozhodnutí českých soudů. Dokumenty v podobě uzavřených smluv a vystavených faktur nestačí k prokázání, že služby byly skutečně poskytnuty, a to za cenu, kterou lze považovat za tržní.

  Vedle diskuzí s auditory či finančními úřady na téma převodních cen klade na management společností vysoké nároky rovněž dobře známý institut péče řádného hospodáře. U jednatelů se předpokládají potřebné znalosti, nezbytná loajalita a pečlivost ve všech aspektech řízení společnosti. Například vyžádání pokynu od valné hromady k uskutečnění obchodu za podmínek neodpovídajících tržním principům nezbavuje jednatele odpovědnosti.

  Na ještě vyšší úroveň posouvá nároky nejen na vedení společností trestní zákoník. Fyzické osobě – jednateli, finančnímu řediteli, hlavní účetní – hrozí trestní stíhání, bude-li jí prokázán byť jen nepřímý úmysl (za který lze kvalifikovat i neznalost) zasáhnout do účetnictví, vést a uchovávat účetní a daňové doklady, či se vyjadřovat ke státním orgánům nebo obchodním partnerům způsobem, který může způsobit zkrácení daně. Výsledkem takového stíhání může být například zákaz činnosti, peněžitý trest, propadnutí věci nebo odnětí svobody.

  Rozsah trestu roste s velikostí krácení daně. Odnětí svobody je možné uložit již u činů „značného rozsahu“, tj. přesahujících částku 500 tisíc Kč. Vezmeme-li v potaz typickou hodnotu fakturací za zboží či služby uvnitř nadnárodních korporací, nezbývá než doporučit zpracovat dokumentaci převodních cen opravdu kvalitně.
  další novinky v kategorii: Účetnictví

  Více jak 300 tisíc firem nezveřejnilo účetní závěrku. Co jim hrozí?
  02.02.2019
  Firmy stále ve velkém porušují povinnost zveřejňovat výsledky svého hospodaření. Za poslední dva roky jde o více jak 290 českých firem.


  Odpovědnost statutárních orgánů: Jaké jsou jejich povinnosti?
  02.02.2019
  Než se rozhodnete stát se statutárním orgánem obchodní korporace, důkladně zvažte veškerá pozitiva a negativa s výkonem této funkce spojená.


  Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy
  13.12.2018
  Ministerstvo financí ČR předkládá k veřejné konzultaci materiál, „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“, který vznikl v rámci odborné pracovní skupiny Ministerstva financí.


  Návod na výnosy z Auditora č. 9
  13.12.2018
  Od 1. ledna 2018 je účinný IFRS 15, který nahradil IAS 11 a IAS 18. Článek v aktuálním čísle Auditora s názvem Kdy je realizován výnos podle IFRS 15? se zaměřil na uznání výnosů při plnění smluvní povinnosti.


  Tiskopisy Prohlášení k dani a Roční zúčtování daní ke stažení
  07.11.2018
  Stahujte na serveru Podnikatel.cz nové tiskopisy Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a Prohlášení k dani.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
  Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

  Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
  Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

  další novinky

  Kalkulace ceny