Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

COVID-19 a politika převodních cen: analýza srovnatelnosti

30.07.2020

Krize způsobená pandemií COVID-19 nutí společnosti zamýšlet se nad tím, zda neupravit politiku převodních cen. Rozhodnutí je třeba činit v době, kdy ještě nejsou k dispozici srovnatelná data potřebná pro analýzu. Spoléhání se na údaje z předchozích let a tříleté průměry finančních výsledků srovnatelných společností pravděpodobně nebude v současné době vhodnou cestou pro stanovení vnitroskupinových cen.

Běžně by ziskové marže (subjektů s omezenými funkcemi a riziky) byly pro rok 2020 nastavovány/testovány za použití dat z let 2016–2018 (2019). Ekonomický pokles však zavádí volatilitu ziskovosti, která znesnadňuje aplikaci metod převodních cen „standardním“ způsobem tak, jak jsou definovány ve směrnici OECD o převodních cenách.

Určitým vodítkem může být trend z doby globální finanční krize let 2008–2009. Z analýzy zpracované KPMG LLP: What’s News in Tax: COVID-19 and Transfer Pricing Policy: A Lookback Analysis of Routine Returns vyplývá např. následující:

 • Ve zkoumaném vzorku evropských výrobců motorových vozidel se ziskové rozpětí v letech 2009 a 2010 výrazně snížilo a vedlo až k zápornému spodnímu kvartilu a mediánu ve výši < 1 %. Hodnoty ziskových marží těchto výrobců se však poměrně rychle zotavily a již v roce 2011 se téměř vrátily na úroveň před ekonomickou krizí.

 • Zisky distribučních entit rovněž rapidně poklesly – např. u distributorů strojů a zařízení klesla mediální hodnota jejich zisků o 50 %; klesající trend se obrátil v roce 2010 a ziskovost těchto distributorů dosáhla předkrizové úrovně v letech 2011–2013.

  Analýza dále poukázala na velké rozdíly v dopadech krize jak na různé průmyslové sektory, tak i na jednotlivé subjekty v rámci těchto odvětví. Tyto rozdíly dokládají absolutní nutnost provádět pečlivou tržní analýzu při výběru srovnatelných entit. Řádná tržní analýza – v dokumentacích o převodních cenách často opomíjená – není nikdy tak důležitá jako v době hospodářského poklesu.

  Aplikujeme-li zmíněné poznatky na rok 2020, lze doporučit takovou úpravu dostupných dat (srovnatelných společností nebo testované společnosti), která ukáže výsledky hospodaření, kterých by bylo dosaženo v případě, že by pandemie COVID-19 neproběhla:

  1. Detailní analýza výkazu zisků a ztrát, která zdokumentuje změny v nákladech a výnosech způsobené pandemií COVID-19, včetně např. analýzy odchylek od předkrizového plánu.

  2. Podrobná analýza ziskovosti upravená tak, aby ukazovala hospodářský výsledek, jakého by bylo dosaženo, kdyby nedošlo k pandemii COVID-19, zahrnující analýzu a řádnou evidenci všech faktorů, které výslednou ziskovost ovlivnily (jak pozitivní, tak negativní vliv).

  3. Zdůvodnění a dokumentace jakýchkoliv změn v alokaci nákladů, případně snížení výnosů (a následné změny v provozní marži) v důsledku změn ve smluvních podmínkách, a to s přihlédnutím k funkčnímu a rizikovému profilu testované společnosti.

  4. Vyčíslení vlivu různých dotací a podpor přijatých v souvislosti s pandemií COVID-19.

  Jak jsme již psali, česká finanční správa indikovala, že i v době (post)koronavirové bude očekávat, že zisky tuzemských podniků budou vykazovány ve výši odpovídající principu tržního odstupu. Dokumentace a evidence všech vlivů a analýz, které splnění této podmínky prokáží, tak bude alfou a omegou úspěchu v budoucích jednáních s daňovými úřady na téma ziskovosti roku 2020 a následujících období, ve kterých bude vliv COVID-19 přetrvávat.
  další novinky v kategorii: Covid-19

  Kompenzační bonus končí. Bilance Finanční správy: 2,4 milionu žádostí za téměř 44 miliard korun
  12.08.2021
  Dnem 2.8.2021 skončil termín pro podávání žádostí o kompenzační bonus. Od jeho spuštění v roce 2020 vyřídila Finanční správa více než jeden milion žádostí za jarní a 834 tisíc žádostí za podzimní bonusové období a v roce 2021 pak téměř 577 tisíc žádostí o nový kompenzační bonus. Program byl určen živnostníkům, společníkům malých s. r. o. a „dohodářům“, kterým Finanční správa vyplatila bonusy ve výši necelých 44 miliard korun. Kompenzační bonus se tak stal jednou z nejefektivnějších státních podpor a pomohl drobným podnikatelům překonat náročné období.


  Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří kulturní památky
  18.06.2021
  Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura, která se týká hradů, zámků, skanzenů, archeoparků aj. Žádosti bude možné podávat od 17. června do 13. srpna 2021.


  MPO zveřejnilo druhou výzvu z programu COVID – Nepokryté náklady
  14.06.2021
  Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.


  OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné
  07.06.2021
  Od 30.5.2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 6. dubna do 16. května 2021. Příjem žádostí začal v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června.


  Vláda prodloužila část Antiviru, bude se týkat jen nařízených karantén a izolací
  07.06.2021
  Vláda dnes prodloužila až do konce června letošního roku část programu Antivirus. Jde o režim s označením A, který se bude vztahovat na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. „Program Antivirus pomáhá zmírňovat následky pandemie na zaměstnanost už od loňského dubna a dosud podpořil přes jeden milion zaměstnanců. V těchto týdnech pokračuje rozvolňování vládních opatření, proto prodlužujeme pouze režim, který se týká karantén a izolací nařízených z důvodu onemocnění COVID- 19,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přehled změn a novinek na rok 2023
  Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

  Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
  Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

  další novinky

  Kalkulace ceny