Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Říjnový ECOFIN: Dočasná opatření rychlé nápravy stávajícího systému DPH

08.11.2018

Na svém říjnovém zasedání odsouhlasila Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) kromě plošného režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) i další významné body v oblasti DPH. Jedná se o dočasná opatření rychlé nápravy, tzv. quick fixes, nebo možnost uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací. Pro Českou republiku pak bylo zásadní i prodloužení platnosti dočasného lokálního reverse charge.

Přestože bylo na říjnovém zasedání Rady nejdůležitějším bodem pro Českou republiku schválení plošného režimu přenesení daňové povinnosti (viz naše minulé vydání Aktualit), uvádíme níže další legislativní návrhy, jejichž implementace přinese významné změny v českých předpisech.

Opatření rychlé nápravy – tzv. quick fixes

Quick fixes by měly odstranit nejpalčivější nedostatky v oblasti DPH v mezidobí před implementací konečného systému DPH (červen 2022). Schválená novela evropské směrnice o DPH a související nařízení Rady, s účinností od 1. ledna 2020, upravují vybrané oblasti následovně:

 • Členské státy budou mít povinnost zavést zjednodušení call-off skladů, a to za jednotných podmínek a při sjednocení principů zdanění u této struktury.
 • Jsou stanovena jednotná kritéria pro přiřazení dopravy ke konkrétní transakci v řetězci, která tím získává status intrakomunitárního dodání a může se kvalifikovat pro osvobození od DPH. Kritéria jsou odlišná v závislosti na subjektu, jenž přepravu uskuteční.
 • Novela nařízení pak především detailněji upravuje možnosti, jak prokázat uskutečnění přepravy zboží do jiného členského státu. Nařízení přesně specifikuje položky, které prohlášení kupujícího musí obsahovat, jakož i další dokumenty, jimiž lze přepravu prokázat (většinou pak dva různé, navzájem si neodporující a v ideálním případě dvěma nezávislými účastníky transakce vystavené doklady).
 • •Pro některé členské státy je novinkou omezení, kdy se osvobození pro dodávky v rámci EU uplatní pouze vůči odběratelům, kteří jsou registrovaní k DPH v jiném členském státě (ověřeno přes VIES). Důležité také bude správné deklarování osvobozeného dodání v EU v souhrnném hlášení.

 • Prodloužení platnosti režimu reverse charge

  Pro Českou republiku bylo důležité prodloužení platnosti článků směrnice, na základě kterých mohou členské státy uplatňovat lokální reverse charge na vymezená plnění (např. dodání obilovin, kovů nebo mobilních telefonů v hodnotě nad 100 000 Kč), a to do června 2022.

  Snížené sazby DPH u elektronických publikací

  V neposlední řadě Rada odsouhlasila uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací (získávaných přes internet). Důvodem k tomuto rozhodnutí je snaha o modernizaci systému DPH a jeho přizpůsobení se potřebám digitální ekonomiky.
  další novinky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

  Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony
  29.11.2022


  Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu
  12.04.2022
  V souvislosti s mimořádnou událostí na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (dále jen „Rozhodnutí“).


  Formulář zjednodušující oznamovací povinnost pro prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele
  12.04.2022
  V souvislosti se sekundárními dopady mimořádné události na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události" (dále jen „Rozhodnutí“), zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (viz informace Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu).


  Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů
  30.09.2021
  Ministryně financí prodlužuje promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 ze dne 24. srpna 2021.


  DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července 2021
  12.08.2021
  Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) platí stále podle zákona o DPH - osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. To platí pro všechny dovozy zboží do 22 EUR, které jsou propuštěny do volného oběhu v České republice, bez ohledu na druh přepravce – např. Česká pošta či expresní přepravce.


  Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přehled změn a novinek na rok 2023
  Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

  Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
  Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

  další novinky

  Kalkulace ceny