Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Říjnový ECOFIN: Dočasná opatření rychlé nápravy stávajícího systému DPH

08.11.2018

Na svém říjnovém zasedání odsouhlasila Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) kromě plošného režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) i další významné body v oblasti DPH. Jedná se o dočasná opatření rychlé nápravy, tzv. quick fixes, nebo možnost uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací. Pro Českou republiku pak bylo zásadní i prodloužení platnosti dočasného lokálního reverse charge.

Přestože bylo na říjnovém zasedání Rady nejdůležitějším bodem pro Českou republiku schválení plošného režimu přenesení daňové povinnosti (viz naše minulé vydání Aktualit), uvádíme níže další legislativní návrhy, jejichž implementace přinese významné změny v českých předpisech.

Opatření rychlé nápravy – tzv. quick fixes

Quick fixes by měly odstranit nejpalčivější nedostatky v oblasti DPH v mezidobí před implementací konečného systému DPH (červen 2022). Schválená novela evropské směrnice o DPH a související nařízení Rady, s účinností od 1. ledna 2020, upravují vybrané oblasti následovně:

 • Členské státy budou mít povinnost zavést zjednodušení call-off skladů, a to za jednotných podmínek a při sjednocení principů zdanění u této struktury.
 • Jsou stanovena jednotná kritéria pro přiřazení dopravy ke konkrétní transakci v řetězci, která tím získává status intrakomunitárního dodání a může se kvalifikovat pro osvobození od DPH. Kritéria jsou odlišná v závislosti na subjektu, jenž přepravu uskuteční.
 • Novela nařízení pak především detailněji upravuje možnosti, jak prokázat uskutečnění přepravy zboží do jiného členského státu. Nařízení přesně specifikuje položky, které prohlášení kupujícího musí obsahovat, jakož i další dokumenty, jimiž lze přepravu prokázat (většinou pak dva různé, navzájem si neodporující a v ideálním případě dvěma nezávislými účastníky transakce vystavené doklady).
 • •Pro některé členské státy je novinkou omezení, kdy se osvobození pro dodávky v rámci EU uplatní pouze vůči odběratelům, kteří jsou registrovaní k DPH v jiném členském státě (ověřeno přes VIES). Důležité také bude správné deklarování osvobozeného dodání v EU v souhrnném hlášení.

 • Prodloužení platnosti režimu reverse charge

  Pro Českou republiku bylo důležité prodloužení platnosti článků směrnice, na základě kterých mohou členské státy uplatňovat lokální reverse charge na vymezená plnění (např. dodání obilovin, kovů nebo mobilních telefonů v hodnotě nad 100 000 Kč), a to do června 2022.

  Snížené sazby DPH u elektronických publikací

  V neposlední řadě Rada odsouhlasila uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací (získávaných přes internet). Důvodem k tomuto rozhodnutí je snaha o modernizaci systému DPH a jeho přizpůsobení se potřebám digitální ekonomiky.
  další novinky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

  Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
  12.01.2019
  Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.


  NSS: rozdíl mezi nominální hodnotou a kupní cenou pohledávky může podléhat DPH
  12.01.2019
  Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) může rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a její kupní cenou při postoupení představovat faktoringovou odměnu, která podléhá dani z přidané hodnoty.


  Podléhá obdržená pokuta za předčasné ukončení smlouvy DPH?
  12.01.2019
  Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v rozsudku C-295/17 ve věci „MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA“ zabývá otázkou, zda je poplatek za předčasné ukončení smlouvy předmětem daně z přidané hodnoty.


  Upozornění na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob
  11.01.2019
  Závěrem roku 2018 byla Parlamentem České republiky schválena poslanecká novela zákona č. 235/2004 Sb., kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 procent na 10 procent.


  Soudní dvůr EU rozhodl v náš prospěch, tvrdí finanční správa. Realita je odlišná
  01.01.2019
  Finanční správa interpretuje aktuální rozsudek evropského soudu jakožto potvrzení svých postupů. Jak ale upozorňují odborníci, jde o zavádějící interpretaci.


  Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
  Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

  Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
  Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.

  další novinky

  Kalkulace ceny