Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Říjnový ECOFIN: Dočasná opatření rychlé nápravy stávajícího systému DPH

08.11.2018

Na svém říjnovém zasedání odsouhlasila Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) kromě plošného režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) i další významné body v oblasti DPH. Jedná se o dočasná opatření rychlé nápravy, tzv. quick fixes, nebo možnost uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací. Pro Českou republiku pak bylo zásadní i prodloužení platnosti dočasného lokálního reverse charge.

Přestože bylo na říjnovém zasedání Rady nejdůležitějším bodem pro Českou republiku schválení plošného režimu přenesení daňové povinnosti (viz naše minulé vydání Aktualit), uvádíme níže další legislativní návrhy, jejichž implementace přinese významné změny v českých předpisech.

Opatření rychlé nápravy – tzv. quick fixes

Quick fixes by měly odstranit nejpalčivější nedostatky v oblasti DPH v mezidobí před implementací konečného systému DPH (červen 2022). Schválená novela evropské směrnice o DPH a související nařízení Rady, s účinností od 1. ledna 2020, upravují vybrané oblasti následovně:

 • Členské státy budou mít povinnost zavést zjednodušení call-off skladů, a to za jednotných podmínek a při sjednocení principů zdanění u této struktury.
 • Jsou stanovena jednotná kritéria pro přiřazení dopravy ke konkrétní transakci v řetězci, která tím získává status intrakomunitárního dodání a může se kvalifikovat pro osvobození od DPH. Kritéria jsou odlišná v závislosti na subjektu, jenž přepravu uskuteční.
 • Novela nařízení pak především detailněji upravuje možnosti, jak prokázat uskutečnění přepravy zboží do jiného členského státu. Nařízení přesně specifikuje položky, které prohlášení kupujícího musí obsahovat, jakož i další dokumenty, jimiž lze přepravu prokázat (většinou pak dva různé, navzájem si neodporující a v ideálním případě dvěma nezávislými účastníky transakce vystavené doklady).
 • •Pro některé členské státy je novinkou omezení, kdy se osvobození pro dodávky v rámci EU uplatní pouze vůči odběratelům, kteří jsou registrovaní k DPH v jiném členském státě (ověřeno přes VIES). Důležité také bude správné deklarování osvobozeného dodání v EU v souhrnném hlášení.

 • Prodloužení platnosti režimu reverse charge

  Pro Českou republiku bylo důležité prodloužení platnosti článků směrnice, na základě kterých mohou členské státy uplatňovat lokální reverse charge na vymezená plnění (např. dodání obilovin, kovů nebo mobilních telefonů v hodnotě nad 100 000 Kč), a to do června 2022.

  Snížené sazby DPH u elektronických publikací

  V neposlední řadě Rada odsouhlasila uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací (získávaných přes internet). Důvodem k tomuto rozhodnutí je snaha o modernizaci systému DPH a jeho přizpůsobení se potřebám digitální ekonomiky.
  další novinky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

  Soudní dvůr: Má holding nárok na odpočet DPH u „zmařené“ akvizice?
  08.11.2018
  Touto otázkou se zaobíral Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Ryanair Ltd. V říjnu 2018 rozhodl, že nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s akvizicí, která se nakonec neuskutečnila, respektive nedošlo oproti původnímu plánu k převzetí všech akcií, existuje.


  MF dementuje spekulace deníku E15 o blamáži s reverse charge
  07.11.2018
  Deník E15 přinesl nepravdivou informaci o tom, že záměr Ministerstva financí zavést plošně reverse charge se nepodaří prosadit, protože ČR nesplňuje kritérium výpadku ve výběru DPH


  Velká Británie zveřejnila pravidla uplatňování DPH v případě nedosažení dohody o brexitu
  07.11.2018
  Vláda Spojeného království zveřejnila směrnici, v níž shrnuje hlavní změny pravidel uplatňování DPH ve vzájemném obchodě mezi Velkou Británií a členskými státy EU po vystoupení země v případě, že nebude dosaženo žádné dohody o budoucím uspořádání ekonomických vztahů.


  Novela zákona o dani z přidané hodnoty
  07.11.2018
  Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se s účinností od 1. ledna 2019 mění zákon o dani z přidané hodnoty


  Je těžké zjistit, zda správně daní, má se jim proto zavést #EET a snížit DPH
  24.10.2018
  V některých oborech podnikání je dle ministerstva velice obtížné a nákladné zajistit efektivní výběr daně. Navrhuje jim proto zavést EET a zároveň snížit DPH.


  Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Soudní dvůr: Má holding nárok na odpočet DPH u „zmařené“ akvizice?
  Touto otázkou se zaobíral Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Ryanair Ltd. V říjnu 2018 rozhodl, že nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s akvizicí, která se nakonec neuskutečnila, respektive nedošlo oproti původnímu plánu k převzetí všech akcií, existuje.

  Soudy zpřesňují podmínky úroku z neoprávněného jednání správce daně
  Vítězný spor s finančním úřadem může být kompenzován přiznáním úroku z neoprávněného jednání správce. Jeho výše odpovídá repo sazbě České národní banky zvýšené o 14 procentních bodů, aktuálně tedy činí 15,5 % ročně. V některých případech může být až dvojnásobná. Správce daně by měl tento úrok přiznávat automaticky, v praxi tomu tak vždy není v důsledku výkladových nejasností.

  další novinky

  Kalkulace ceny