Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

SDEU k určení přepravy: režim spotřební daně není určující

12.01.2019

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se ve svém prosincovém rozsudku (C-414/17) týkajícím se české společnosti AREX CZ opět zabýval otázkou přiřazení přepravy u řetězových obchodů. Tentokrát u pohonných hmot, které podléhají spotřební dani a jsou přepravovány v režimu s podmíněným osvobozením.

Společnost Arex nakoupila pohonné hmoty pocházející z Rakouska od českých dodavatelů, kterým v řetězci předcházelo již několik článků. Dopravu pohonných hmot z Rakouska do České republiky zajišťovala společnost Arex sama a vlastními vozy. Pohonné hmoty se do Česka přepravovaly v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, která byla českými dodavateli uhrazena.

Ve svém českém přiznání společnost Arex nárokovala DPH z daňových dokladů vystavených českými dodavateli. Finanční úřad při daňové kontrole však tyto nároky odepřel s tím, že místo pořízení zboží se nacházelo v Rakousku, jelikož společnost Arex nabyla právo nakládat ze zbožím jako vlastník již v Rakousku.

Společnost Arex před Nejvyšším správním soudem (NSS) argumentovala, že při přepravě v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně nemůže dojít k přechodu ekonomického vlastnictví, jelikož v průběhu přepravy nelze s předmětným zbožím disponovat.

NSS položil SDEU několik předběžných otázek, klíčový byl dotaz, zda přeprava má být přiřazena pořízení uskutečněnému českými dodavateli, kteří následně přeprodali pohonné hmoty společnosti Arex, protože právě tito dodavatelé měli povinnost uhradit spotřební daň.

SDEU obdobně jako v mnoha předchozích rozsudcích potvrdil, že přeprava u řetězových obchodů musí být přičtena pouze jedné transakci. Je tak na NSS, aby určil, ve kterém okamžiku přešlo právo nakládat se zbožím jako vlastník na společnost Arex. Pokud se tak stalo ještě před tím, než byla uskutečněna přeprava pohonných hmot z Rakouska, je nutné přepravu přiřadit transakci, kterou uskutečňovala společnost Arex a právě tuto transakci považovat za pořízení zboží z jiného členského státu EU.

SDEU dále konstatoval, že není možné automaticky přiřadit přepravu plnění, které uskutečňuje subjekt povinný zaplatit spotřební daň. SDEU tak potvrzuje své přechozí závěry o určení přepravy a zároveň uvádí, že režim spotřební daně není pro toto přiřazení určující.

Finanční správa na svých webových stránkách rozsudek komentovala, a to i v souvislosti s vydanými zajišťovacími příkazy. Dle našeho názoru jde ovšem interpretace Finanční správy nad rámec tohoto rozsudku.
další novinky v kategorii: Spotřební daň a ekologické daně

Prominutí záloh na daň silniční na rok 2022 všem poplatníkům daně silniční
12.04.2022
V souvislosti s mimořádnou událostí - ruskou invazí na území Ukrajiny zahájenou dne 24. 2. 2022, vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022.


Informace k platbě zálohy na daň silniční k 15.10.2020 v souvislosti s prominutím úroků (COVID-19)
07.10.2020
Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně.


Informace k platbě zálohy na daň silniční k 15.10.2020 v souvislosti s prominutím úroků (COVID-19)
07.10.2020
Finanční správa ČR připomíná, že zálohu na daň silniční je třeba uhradit tak, aby byla nejpozději do 15. 10. 2020 připsána na účet správce daně.


„Vylité pivo“ bude osvobozeno od daně, prodlouží se lhůta pro doprodej cigaret i pro nárokování vratky daně ze zelené nafty
23.04.2020
Ve zkráceném projednání v rámci legislativní nouze byly dnes v Poslanecké sněmovně schváleny změny v zákoně o spotřebních daních. Ministerstvo financí připravilo na jednání dva pozměňovací návrhy, které byly oba přijaty.


Stát umožnil odložit platby záloh u silniční daně a také mýtného
02.04.2020
Praha - Zálohy na silniční daň splatné v dubnu a v červenci bude možné uhradit až do 15. října. Sankce za zpožděné platby totiž ministerstvo financí plošně promine. O tři měsíce budou moci dopravci také odložit platbu mýtného. Po jednání vlády to oznámil ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Podle ministryně financí Aleny Schillerové dnes zároveň vláda schválila návrh na úplné prominutí DPH na bezúplatné dodání zboží, které pomáhá zmírnit dopady šíření nákazy koronaviru. Jde o roušky, respirátory a další ochranné pomůcky, ale i o dezinfekce a suroviny k jejich výrobě. Prominutí platí od 12. března po celou dobu trvání nouzového stavu. Dopravci opatření uvítali, mělo by to pomoci posílit jejich likviditu při současné krizi.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přehled změn a novinek na rok 2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

další novinky

Kalkulace ceny