Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

SDEU k určení přepravy: režim spotřební daně není určující

12.01.2019

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se ve svém prosincovém rozsudku (C-414/17) týkajícím se české společnosti AREX CZ opět zabýval otázkou přiřazení přepravy u řetězových obchodů. Tentokrát u pohonných hmot, které podléhají spotřební dani a jsou přepravovány v režimu s podmíněným osvobozením.

Společnost Arex nakoupila pohonné hmoty pocházející z Rakouska od českých dodavatelů, kterým v řetězci předcházelo již několik článků. Dopravu pohonných hmot z Rakouska do České republiky zajišťovala společnost Arex sama a vlastními vozy. Pohonné hmoty se do Česka přepravovaly v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně, která byla českými dodavateli uhrazena.

Ve svém českém přiznání společnost Arex nárokovala DPH z daňových dokladů vystavených českými dodavateli. Finanční úřad při daňové kontrole však tyto nároky odepřel s tím, že místo pořízení zboží se nacházelo v Rakousku, jelikož společnost Arex nabyla právo nakládat ze zbožím jako vlastník již v Rakousku.

Společnost Arex před Nejvyšším správním soudem (NSS) argumentovala, že při přepravě v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně nemůže dojít k přechodu ekonomického vlastnictví, jelikož v průběhu přepravy nelze s předmětným zbožím disponovat.

NSS položil SDEU několik předběžných otázek, klíčový byl dotaz, zda přeprava má být přiřazena pořízení uskutečněnému českými dodavateli, kteří následně přeprodali pohonné hmoty společnosti Arex, protože právě tito dodavatelé měli povinnost uhradit spotřební daň.

SDEU obdobně jako v mnoha předchozích rozsudcích potvrdil, že přeprava u řetězových obchodů musí být přičtena pouze jedné transakci. Je tak na NSS, aby určil, ve kterém okamžiku přešlo právo nakládat se zbožím jako vlastník na společnost Arex. Pokud se tak stalo ještě před tím, než byla uskutečněna přeprava pohonných hmot z Rakouska, je nutné přepravu přiřadit transakci, kterou uskutečňovala společnost Arex a právě tuto transakci považovat za pořízení zboží z jiného členského státu EU.

SDEU dále konstatoval, že není možné automaticky přiřadit přepravu plnění, které uskutečňuje subjekt povinný zaplatit spotřební daň. SDEU tak potvrzuje své přechozí závěry o určení přepravy a zároveň uvádí, že režim spotřební daně není pro toto přiřazení určující.

Finanční správa na svých webových stránkách rozsudek komentovala, a to i v souvislosti s vydanými zajišťovacími příkazy. Dle našeho názoru jde ovšem interpretace Finanční správy nad rámec tohoto rozsudku.
další novinky v kategorii: Spotřební daň a ekologické daně

Daňový balíček: Zdanění zahřívaného tabáku či krycí doklady u kontrol EET
02.02.2019

Kromě daně z příjmů a DPH mění daňový balíček i oblast spotřebních daní či pravomoci celníků.

Nově se například zavádí zdanění zahřívaných tabákových výrobků. Celníkům se zase rozšíří možnosti využití krycích dokladů. Nově je budou moct využít i při kontrolách EET či hazardu.


Používáte v podnikání automobil? Brzy musíte podat přiznání k dani silniční
11.01.2019
Podnikatelé, kteří využívají ke své činnosti automobily, by neměli zapomenout podat do konce ledna přiznání k dani silniční a rovněž daň doplatit.


31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“
15.02.2018
Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „V“.


31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“
09.01.2017
Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. ledna 2017 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „T“.


Novela zákona o pohonných hmotách
14.07.2015
Novela zákona o pohonných hmotách


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob
Generální finanční ředitelství (GFŘ) tímto reaguje na závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která proběhla v loňském roce a která byla zaměřena na daň z příjmů právnických osob a výsledků při jejím výběru. NKÚ ve zveřejněných závěrech rozporuje i některé zavedené postupy Finanční správy, které v rámci kontrol v předchozích letech sám nezpochybnil.

Lze navázat na dohodu o provedení práce dohodou o pracovní činnosti?
Je možné s jedním člověkem na stejný druh práce uzavřít nejprve dohodu o provedení práce a po vyčerpání stanovených hodin následně dohodu o pracovní činnosti?

další novinky

Kalkulace ceny