Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Otázky - účetní metody a postupy

30.06.2020

Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy

Obsah

 • 1.1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 • 1.2. Vyhláška č. 410/2009 Sb.

 • 1.3. Vyhláška č. 270/2010 Sb. ("inventarizační vyhláška")

 • 1.4. ČÚS č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech

 • 1.5. ČÚS č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih

 • 1.6. ČÚS č. 703 - Transfery

 • 1.7. ČÚS č. 704 - Fondy účetní jednotky

 • 1.8. ČÚS č. 705 - Rezervy

 • 1.9. ČÚS č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek

 • 1.10. ČÚS č. 707 - Zásoby

 • 1.11. ČÚS č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku

 • 1.12 ČÚS č. 709 - Vlastní zdroje

 • 1.13 ČÚS č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek
  další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

  Finanční zpravodaj číslo 38/2020
  31.12.2020
  52.Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události


  PŘEHLEDNĚ: Co přináší stravenkový paušál
  31.12.2020
  Už od ledna 2021 bude možné poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Tuto revoluční změnu přináší stravenkový paušál schválený v rámci daňového balíčku pro rok 2021. Příspěvek na stravování díky tomu budou moci využít i zaměstnanci, kteří na něj dnes nedosáhnou. Zaměstnavatelům i podnikatelům, kteří se rozhodnou na stravenkový paušál přejít, poklesne administrativa a odpadnou náklady na poplatky a provize, které jsou spojené se stravenkami. Nyní přinášíme ucelený a přehledný popis tohoto opatření.


  Kompenzační bonus pro zavřené obory podnikání schválen
  31.12.2020
  Poslanci přehlasovali senátní vratku návrhu Ministerstva financí na obnovení kompenzačního bonusu ve výši 500 korun denně pro OSVČ a společníky s.r.o. s převažující činností podnikání v zavřených oblastech ekonomiky. Sněmovna tak odmítla senátorský pozměňovací návrh na vyplacení příspěvku 300 korun na obyvatele jako náhradu krajům za výpadek jejich daňových příjmů.


  Na stravenkový paušál bude možné přispívat z FKSP
  30.12.2020
  Státní organizace budou moci svým zaměstnancům částečně hradit peněžní příspěvek na stravování z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP). Počítá s tím návrh vyhlášky, kterou Ministerstvo financí předkládá Legislativní radě vlády. Vyhláška nabyde účinnosti současně se stravenkovým paušálem, který je součástí projednávaného daňového balíčku.


  Cestovní náhrady
  30.12.2020
  Přehled základních předpisů pro cestovní náhrady


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Kompenzační bonus (podzim 2020)
  nejčastější otázky a odpovědi

  Informace k nároku na kompenzační bonus u osob vykonávajících činnosti sezónního charakteru
  Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu, ve znění pozdějších předpisů).

  další novinky

  Kalkulace ceny