Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

OSVČ- dotazy a odpovědi

30.03.2020

Jak je to s 15 tisíci Kč měsíčně pro OSVČ?

Přímá finanční podpora ve výši 15 000 korun měsíčně osobám samostatně výdělečně činným, nevíce postiženým situací související s koronavirem, je návrhem, o jehož prosazení rozhodla vláda na mimořádném jednání konaném 26. března 2020.

Daná částka bude vyplácena finančními úřady. Samotný návrh je ve stádiu příprav a bude představen vládě v pondělí 30. března 2020. Přímou finanční podporu živnostníků bude muset následně schválit i Parlament České republiky.

Jelikož přesné technické parametry návrhu budou předloženy až na jednání vlády, není možné v současné době sdělit konkrétní postup, termín či podmínky týkající se této podpory.

S ohledem na nutnost přijmout příslušnou legislativu lze očekávat, že opatření by mělo být účinné asi v polovině dubna. Do té doby prosím vyčkejte se svými žádostmi, abychom nezahltili finanční úřady, které je bez příslušné legislativy nemohou odbavit.

V dubnu OSVČ dostanou vyplacené první finanční prostředky.

Po odložení daní, prominutí odvodu za sociální a zdravotní pojištění, prominutí zálohy na dani z příjmu a výplatě ošetřovného jde o další opatření s cílem pomoci občanům v tomto složitém období.

Bude stát kompenzovat náhrady mezd?

Usnesením č. 257/2020 ve znění usnesení č. 293/2020 ze dne 23. března 2020 schválila vláda cílený program „Antivirus“. Cílem programu je kompenzace mzdových nákladů, či jejich části, v podobě náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními a krizovými opatřeními souvisejícími se šířením koronaviru. V rámci programu Antivirus bude postiženým zaměstnavatelům prostřednictvím Úřadu práce vyplácen finanční příspěvek. Program je v gesci MPSV. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV.

Můžu získat bezúročný úvěr na podnikání?

Podnikatelé mohou využít finanční pomoci, a to prostřednictvím bezúročných úvěrů COVID I a COVID II. Úvěry jsou zaměřeny na provozní financování malých a středních podnikatelů, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku pandemie a souvisejících preventivních opatření. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky přímo zde

Když se posouvá datum podání daňového přiznání, platí toto i pro přehledy ČSSZ?


V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020 je OSVČ umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020.

Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 3. 8. 2020 jak tento přehled podat, tak současně také do 3. 8. 2020 uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Vice informací naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení

Jak je to s ošetřovným, když jsou zavřené školy?

Po dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení mají rodiče nárok na ošetřovné. Tato dávka bude vyplácena po celou dobu, po kterou bude zákaz školních docházky platit a bude vyplaceno zpětně. Ošetřovné se nově se týká i OSVČ, dále je rozšířeno i o rodiče dětí mladších 13 let a o péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV

Do kdy musím podat daňové přiznání?

Daňová přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob a vyúčtování srážkové daně nemusí být podána k 1. dubnu 2020, ale stačí je podat nejpozději do 1. července 2020.

Prodloužení lhůty se nevztahuje na DPH ani na provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Nyní se nemusí evidovat tržby?


Povinnost evidovat tržby je fakticky zastavena. Po dobu stavu nouze a v následujících třech měsících nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby. Dodržování povinnosti evidovat tržby nebude kontrolováno.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Musím platit zálohy na daně?


Plošně jsou prominuty červnové zálohy na daň z příjmů právnických a fyzických osob. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně v daňovém přiznání.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Dotazy a odpovědi.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Jsem OSVČ, musím teď platit zdravotní a sociální pojistné?


OSVČ od března do srpna 2020 nemusejí platit předepsané zálohy sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví

Dostal jsem se do finanční nouze, mám možnost nějaké pomoci od státu?

Pokud jste se dostali do finanční nouze, můžete zažádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Tu poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV

Termín Přehledu OSVČ za rok 2019 pro zdravotní pojišťovnu se také posouvá?

Lhůta pro podání Přehledu OSVČ byla prodloužena nejpozději do 3. 8. 2020. Splatnost doplatku pojistného z přehledu zůstává stejná, tedy do 8 dnů od podání přehledu.

Více informací se dozvíte na internetových stránkách vaší zdravotní pojišťovny.
další novinky v kategorii: Covid-19

Kompenzační bonus končí. Bilance Finanční správy: 2,4 milionu žádostí za téměř 44 miliard korun
12.08.2021
Dnem 2.8.2021 skončil termín pro podávání žádostí o kompenzační bonus. Od jeho spuštění v roce 2020 vyřídila Finanční správa více než jeden milion žádostí za jarní a 834 tisíc žádostí za podzimní bonusové období a v roce 2021 pak téměř 577 tisíc žádostí o nový kompenzační bonus. Program byl určen živnostníkům, společníkům malých s. r. o. a „dohodářům“, kterým Finanční správa vyplatila bonusy ve výši necelých 44 miliard korun. Kompenzační bonus se tak stal jednou z nejefektivnějších státních podpor a pomohl drobným podnikatelům překonat náročné období.


Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří kulturní památky
18.06.2021
Podpora provozovatelů nestátních kulturních památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura, která se týká hradů, zámků, skanzenů, archeoparků aj. Žádosti bude možné podávat od 17. června do 13. srpna 2021.


MPO zveřejnilo druhou výzvu z programu COVID – Nepokryté náklady
14.06.2021
Od 28. června do 13. září budou moct podnikatelé žádat o podporu z plošného programu COVID – Nepokryté náklady. Žádosti se budou, stejně jako dosud, podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO. V aktuální 1. výzvě ze stejného titulu lze žádosti podávat do 19. července.


OSVČ mohou opět žádat o ošetřovné
07.06.2021
Od 30.5.2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné opět žádat o „ošetřovné“ v kontextu s pandemií koronaviru. Aktuální podpora se týká období od 6. dubna do 16. května 2021. Příjem žádostí začal v 9 hodin, podávat je bude možné do konce června.


Vláda prodloužila část Antiviru, bude se týkat jen nařízených karantén a izolací
07.06.2021
Vláda dnes prodloužila až do konce června letošního roku část programu Antivirus. Jde o režim s označením A, který se bude vztahovat na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci. „Program Antivirus pomáhá zmírňovat následky pandemie na zaměstnanost už od loňského dubna a dosud podpořil přes jeden milion zaměstnanců. V těchto týdnech pokračuje rozvolňování vládních opatření, proto prodlužujeme pouze režim, který se týká karantén a izolací nařízených z důvodu onemocnění COVID- 19,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přehled změn a novinek na rok 2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

další novinky

Kalkulace ceny