Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

OSVČ- dotazy a odpovědi

30.03.2020

Jak je to s 15 tisíci Kč měsíčně pro OSVČ?

Přímá finanční podpora ve výši 15 000 korun měsíčně osobám samostatně výdělečně činným, nevíce postiženým situací související s koronavirem, je návrhem, o jehož prosazení rozhodla vláda na mimořádném jednání konaném 26. března 2020.

Daná částka bude vyplácena finančními úřady. Samotný návrh je ve stádiu příprav a bude představen vládě v pondělí 30. března 2020. Přímou finanční podporu živnostníků bude muset následně schválit i Parlament České republiky.

Jelikož přesné technické parametry návrhu budou předloženy až na jednání vlády, není možné v současné době sdělit konkrétní postup, termín či podmínky týkající se této podpory.

S ohledem na nutnost přijmout příslušnou legislativu lze očekávat, že opatření by mělo být účinné asi v polovině dubna. Do té doby prosím vyčkejte se svými žádostmi, abychom nezahltili finanční úřady, které je bez příslušné legislativy nemohou odbavit.

V dubnu OSVČ dostanou vyplacené první finanční prostředky.

Po odložení daní, prominutí odvodu za sociální a zdravotní pojištění, prominutí zálohy na dani z příjmu a výplatě ošetřovného jde o další opatření s cílem pomoci občanům v tomto složitém období.

Bude stát kompenzovat náhrady mezd?

Usnesením č. 257/2020 ve znění usnesení č. 293/2020 ze dne 23. března 2020 schválila vláda cílený program „Antivirus“. Cílem programu je kompenzace mzdových nákladů, či jejich části, v podobě náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními a krizovými opatřeními souvisejícími se šířením koronaviru. V rámci programu Antivirus bude postiženým zaměstnavatelům prostřednictvím Úřadu práce vyplácen finanční příspěvek. Program je v gesci MPSV. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV.

Můžu získat bezúročný úvěr na podnikání?

Podnikatelé mohou využít finanční pomoci, a to prostřednictvím bezúročných úvěrů COVID I a COVID II. Úvěry jsou zaměřeny na provozní financování malých a středních podnikatelů, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku pandemie a souvisejících preventivních opatření. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky přímo zde

Když se posouvá datum podání daňového přiznání, platí toto i pro přehledy ČSSZ?


V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020 je OSVČ umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020.

Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 3. 8. 2020 jak tento přehled podat, tak současně také do 3. 8. 2020 uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Vice informací naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení

Jak je to s ošetřovným, když jsou zavřené školy?

Po dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení mají rodiče nárok na ošetřovné. Tato dávka bude vyplácena po celou dobu, po kterou bude zákaz školních docházky platit a bude vyplaceno zpětně. Ošetřovné se nově se týká i OSVČ, dále je rozšířeno i o rodiče dětí mladších 13 let a o péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV

Do kdy musím podat daňové přiznání?

Daňová přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob a vyúčtování srážkové daně nemusí být podána k 1. dubnu 2020, ale stačí je podat nejpozději do 1. července 2020.

Prodloužení lhůty se nevztahuje na DPH ani na provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Nyní se nemusí evidovat tržby?


Povinnost evidovat tržby je fakticky zastavena. Po dobu stavu nouze a v následujících třech měsících nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby. Dodržování povinnosti evidovat tržby nebude kontrolováno.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Musím platit zálohy na daně?


Plošně jsou prominuty červnové zálohy na daň z příjmů právnických a fyzických osob. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně v daňovém přiznání.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Dotazy a odpovědi.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Jsem OSVČ, musím teď platit zdravotní a sociální pojistné?


OSVČ od března do srpna 2020 nemusejí platit předepsané zálohy sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví

Dostal jsem se do finanční nouze, mám možnost nějaké pomoci od státu?

Pokud jste se dostali do finanční nouze, můžete zažádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Tu poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV

Termín Přehledu OSVČ za rok 2019 pro zdravotní pojišťovnu se také posouvá?

Lhůta pro podání Přehledu OSVČ byla prodloužena nejpozději do 3. 8. 2020. Splatnost doplatku pojistného z přehledu zůstává stejná, tedy do 8 dnů od podání přehledu.

Více informací se dozvíte na internetových stránkách vaší zdravotní pojišťovny.
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020
02.07.2020
S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). K vybraným změnám podáváme doplňující informace.


Otázky - účetní metody a postupy
30.06.2020
Často kladené dotazy k účetní reformě v oblasti veřejných financí - účetní metody a postupy


Poslanci schválili protikrizový daňový balíček
02.06.2020
Poslanecká sněmovna ve zrychleném jednání schválila balíček daňových změn, které mají zmírnit nepříznivé ekonomické dopady pandemie na podnikatele i firmy.


Loss carryback je levná a rychlá pomoc pro malé i velké firmy
02.06.2020
Ministerstvo financí odmítá neopodstatněné výhrady na adresu opatření umožňujícího zpětné uplatnění daňové ztráty. Toto opatření bylo navrženo v rámci protikrizového daňového balíčku, který má podnikatelům i firmám pomoci zvládnout nepříznivé ekonomické dopady pandemie.


Poslanci schválili upravenou novelu, která přinese online finanční úřad
29.05.2020
Poslanecká sněmovna na dnešní schůzi ve zrychleném jednání schválila novelu daňového řádu. Návrh z dílny Ministerstva financí přináší rozsáhlou modernizaci, zjednodušení a elektronizaci daní. Stěžejní součástí této novely je legislativní ukotvení online finančního úřadu. Novela dále zjednoduší kontrolní postupy, sníží daňové pokuty a úroky a podpoří elektronickou komunikaci s finančním úřadem. Předloha rovněž umožní částečné vracení nadměrných odpočtů DPH v podobě záloh a upravuje formulářová podání při správě daní. Materiál vychází z původní předlohy, která nebyla v minulém měsíci Poslaneckou sněmovnou přijata poté, co ji Senát poslancům vrátil.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020
S účinností od 1. 7. 2020 dochází v souladu se zákonem č. 299/2020 Sb., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, ke změnám sazeb daně, a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). K vybraným změnám podáváme doplňující informace.

Přehledy o příjmech a výdajích mohou OSVČ podat jednoduše a online až do 18. 9. 2020
Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok. OSVČ bylo umožněno podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 18. 9. 2020, avšak za podmínky, že k tomuto datu zároveň uhradí i doplatek pojistného za rok 2019. Pak bude OSVČ prominuto penále, které by jinak musela platit za opožděnou platbu.

další novinky

Kalkulace ceny