Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

OSVČ- dotazy a odpovědi

30.03.2020

Jak je to s 15 tisíci Kč měsíčně pro OSVČ?

Přímá finanční podpora ve výši 15 000 korun měsíčně osobám samostatně výdělečně činným, nevíce postiženým situací související s koronavirem, je návrhem, o jehož prosazení rozhodla vláda na mimořádném jednání konaném 26. března 2020.

Daná částka bude vyplácena finančními úřady. Samotný návrh je ve stádiu příprav a bude představen vládě v pondělí 30. března 2020. Přímou finanční podporu živnostníků bude muset následně schválit i Parlament České republiky.

Jelikož přesné technické parametry návrhu budou předloženy až na jednání vlády, není možné v současné době sdělit konkrétní postup, termín či podmínky týkající se této podpory.

S ohledem na nutnost přijmout příslušnou legislativu lze očekávat, že opatření by mělo být účinné asi v polovině dubna. Do té doby prosím vyčkejte se svými žádostmi, abychom nezahltili finanční úřady, které je bez příslušné legislativy nemohou odbavit.

V dubnu OSVČ dostanou vyplacené první finanční prostředky.

Po odložení daní, prominutí odvodu za sociální a zdravotní pojištění, prominutí zálohy na dani z příjmu a výplatě ošetřovného jde o další opatření s cílem pomoci občanům v tomto složitém období.

Bude stát kompenzovat náhrady mezd?

Usnesením č. 257/2020 ve znění usnesení č. 293/2020 ze dne 23. března 2020 schválila vláda cílený program „Antivirus“. Cílem programu je kompenzace mzdových nákladů, či jejich části, v podobě náhrad mezd nebo platů náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními a krizovými opatřeními souvisejícími se šířením koronaviru. V rámci programu Antivirus bude postiženým zaměstnavatelům prostřednictvím Úřadu práce vyplácen finanční příspěvek. Program je v gesci MPSV. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV.

Můžu získat bezúročný úvěr na podnikání?

Podnikatelé mohou využít finanční pomoci, a to prostřednictvím bezúročných úvěrů COVID I a COVID II. Úvěry jsou zaměřeny na provozní financování malých a středních podnikatelů, jejichž ekonomické aktivity byly omezeny v důsledku pandemie a souvisejících preventivních opatření. Podrobnosti naleznete na internetových stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky přímo zde

Když se posouvá datum podání daňového přiznání, platí toto i pro přehledy ČSSZ?


V návaznosti na možnost podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019 bez sankcí až do 1. 7. 2020 je OSVČ umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 příslušné OSSZ také v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 3. 8. 2020.

Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ prominuta, je nutné nejpozději do 3. 8. 2020 jak tento přehled podat, tak současně také do 3. 8. 2020 uhradit případný doplatek pojistného, který bude z tohoto přehledu vyčíslen. Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné OSSZ.

Vice informací naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení

Jak je to s ošetřovným, když jsou zavřené školy?

Po dobu uzavření školských a dalších dětských zařízení mají rodiče nárok na ošetřovné. Tato dávka bude vyplácena po celou dobu, po kterou bude zákaz školních docházky platit a bude vyplaceno zpětně. Ošetřovné se nově se týká i OSVČ, dále je rozšířeno i o rodiče dětí mladších 13 let a o péči o starší hendikepované děti navštěvující školu. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV

Do kdy musím podat daňové přiznání?

Daňová přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob a vyúčtování srážkové daně nemusí být podána k 1. dubnu 2020, ale stačí je podat nejpozději do 1. července 2020.

Prodloužení lhůty se nevztahuje na DPH ani na provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Nyní se nemusí evidovat tržby?


Povinnost evidovat tržby je fakticky zastavena. Po dobu stavu nouze a v následujících třech měsících nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby. Dodržování povinnosti evidovat tržby nebude kontrolováno.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Musím platit zálohy na daně?


Plošně jsou prominuty červnové zálohy na daň z příjmů právnických a fyzických osob. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně v daňovém přiznání.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Finanční správy: Dotazy a odpovědi.

Další informace poskytne call centrum Finanční správy dostupné na čísle 225 092 392.

Jsem OSVČ, musím teď platit zdravotní a sociální pojistné?


OSVČ od března do srpna 2020 nemusejí platit předepsané zálohy sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Podrobnosti jsou dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví

Dostal jsem se do finanční nouze, mám možnost nějaké pomoci od státu?

Pokud jste se dostali do finanční nouze, můžete zažádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Tu poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Bližší informace naleznete na internetové adrese MPSV

Termín Přehledu OSVČ za rok 2019 pro zdravotní pojišťovnu se také posouvá?

Lhůta pro podání Přehledu OSVČ byla prodloužena nejpozději do 3. 8. 2020. Splatnost doplatku pojistného z přehledu zůstává stejná, tedy do 8 dnů od podání přehledu.

Více informací se dozvíte na internetových stránkách vaší zdravotní pojišťovny.
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Koalice se shodla na podobě kurzarbeitu
23.09.2020
Vláda se na dnešním jednání ve formátu koaliční rady dohodla na podobě a parametrech trvalého kurzarbeitu. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Jeho novelu vláda projedná v pátek tohoto týdne.


MPSV představilo konkrétní podobu kurzarbeitu
17.09.2020
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejnilo na konci srpna návrh změny zákona o zaměstnanosti, kterým se má od listopadu zavést do českého právního řádu dlouho očekávaný institut podpory v době částečné nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit. Kurzarbeit má nahradit program na podporu zaměstnanosti, tzv. Antivirus, jehož parametry a postupy částečně přebírá. MPSV tak reaguje na skutečnost, že stávající úprava příspěvku v době částečné nezaměstnanosti obsažená v zákoně o zaměstnanosti se v praxi v době pandemie ukázala jako těžko využitelná, a to zejména vzhledem k nutnosti schválení každé žádosti vládou a k nízké míře vyplácené podpory. vyplácené podpory.


Dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus
13.08.2020
V pátek 7. srpna 2020 nabyla účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu připravená Ministerstvem financí. Finanční správa tak začala vyřizovat první žádosti. Pojištění dohodáři a OSVČ s dohodou mohou žádat nejpozději do 30. listopadu 2020. Peníze jim budou vyplaceny v řádu dnů.


Žádosti o kompenzační bonus za druhé bonusové období lze podat nejpozději do 7. srpna 2020
05.08.2020
Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých s. r. o. mohou požádat o kompenzační bonus za druhé bonusové období nejpozději do 60 dnů po skončení tohoto bonusového období.


Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun - nejčastější otázky a odpovědi
04.08.2020
Kritéria pro nárok na kompenzační bonus a způsob jejich prokazování byl zvolen maximálně benevolentně tak, aby jej splnila drtivá většina OSVČ. Ministerstvo financí počítá s tím, že by nárok mohlo uplatnit až 700 000 OSVČ, což předpokládá rozpočtový dopad ve výši až 17,5 mld. Kč.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Koalice se shodla na podobě kurzarbeitu
Vláda se na dnešním jednání ve formátu koaliční rady dohodla na podobě a parametrech trvalého kurzarbeitu. Ten bude fungovat jako dlouhodobá podpora zaměstnanosti a podnikání, která bude aktivována v případě reálné potřeby formou nařízení vlády v případech závažného ohrožení ekonomiky státu nebo jejího odvětví. Opatření bude zakotveno do zákona o zaměstnanosti. Jeho novelu vláda projedná v pátek tohoto týdne.

Upozornění pro daňové subjekty, které chtějí žádat o vrácení DPH za rok 2019 z jiných členských států
Finanční správa upozorňuje plátce daně z přidané hodnoty, kteří chtějí za rok 2019 požádat o vrácení DPH z jiných členských států dle § 82 zákona o DPH, že nejzazší lhůta pro tato podání je 30. září 2020

další novinky

Kalkulace ceny