Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Nová evropská pravidla pro veřejnou podporu

04.05.2021

Evropská komise přijala koncem dubna nová pravidla k regionální státní podpoře, která vstoupí v platnost 1. ledna 2022. Nová pravidla přináší významné změny, které by neměli přehlédnout hlavně potenciální zájemci o investiční pobídky. Změny se totiž dotknou i českého zákona o investičních pobídkách, podle něhož se investiční pobídky poskytují.

Aplikovatelnost nových pravidel se na rozdíl od českého zákona neřídí datem podání žádosti, ale datem schválení pobídek. Vzhledem k délce schvalování pobídek českými státními orgány je proto nejvyšší čas o pobídky požádat, pokud by je žadatel chtěl získat podle stávajících předpisů.

Nová pravidla budou součástí novelizovaného Pokynu k regionální státní podpoře (tzv. RAG). Ten upravuje jak obecný rámec, tak i pravidla, na základě kterých je možné poskytovat veřejnou podporu v rámci Evropské unie a ze kterých vycházejí další evropské a lokální předpisy upravující veřejnou podporu. Na základě Pokynu se tak bude novelizovat Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) a následně i český zákon o investičních pobídkách. Pokyn k regionální státní podpoře (RAG) mimo jiné stanovuje kritéria pro vymezení oblastí, ve kterých je možné regionální podporu poskytovat, a také intenzitu veřejné podpory v jednotlivých oblastech. Důsledkem bude změna tzv. mapy regionální podpory pro každý členský stát. Nová mapa by měla platit od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.

V rámci aktuálně platného Pokynu mají všechny regiony České republiky (s výjimkou Prahy) míru veřejné podpory ve výši 25 %. Od 1. ledna 2022 se míra podpory v jednotlivých krajích České republiky změní následovně:

 • 40 % – Karlovarský kraj a Ústecký kraj;

 • 30 % – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj;

 • 15 % – Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj;

 • 0 % – Praha.

  Další důležitou změnou je omezení podpory pro investice směřující do rozšíření stávající výroby. V případě Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina už nebude možné podpořit investici ve formě rozšíření stávající výroby ani diverzifikace produktového portfolia s výjimkou případů, kdy by se jednalo o zcela novou činnost pro danou společnost. Tyto formy investice bude možné podpořit jen ve zbývajících krajích (s výjimkou Prahy).

  Pravidla podle nového Pokynu RAG se budou aplikovat na všechny investiční projekty, u nichž bude Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydáno po konci roku 2021, tj. i na ty projekty, u nichž bude žádost o investiční pobídky podána v průběhu roku 2021, ale schvalovací proces nebude do konce roku 2021 dokončen. Jelikož se schvalovací proces v důsledku povinného schvalování každého projektu ze strany vlády značně protáhl a běžně trvá i sedm měsíců, je nejvyšší čas podat žádost o investiční pobídku, jestliže chcete získat investiční pobídky podle stávajících pravidel.

  Naopak, pokud by pro Vás byla nová pravidla výhodnější, doporučujeme zvážit úpravu harmonogramu a projekt posunout (pokud je to samozřejmě z obchodního hlediska možné) a žádost o investiční pobídku podat až ke konci roku 2021. Pro úplnost uvádíme, že nová pravidla by se neměla nijak dotknout v tuto chvíli už udělených investičních pobídek. Zmiňuje portál www.danovky.cz
  další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

  Informace ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě
  12.08.2021
  Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


  Finanční zpravodaj číslo 22/2021
  28.05.2021
  30.Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám


  Vláda schválila prodloužení kompenzačního bonusu na květen
  27.05.2021
  Přímá podpora pro zasažené OSVČ, společníky malých s.r.o. a dohodáře ve formě kompenzačního bonusu pokračuje do konce května. O dalším prodloužení podpory rozhodla vláda. Nadále platí, že podnikatelé mohou žádat o bonus až 1000 Kč na den, pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 Kč denně.


  Zahájení a ukončení daňové kontroly po novele daňového řádu
  04.05.2021
  Daňový řád prošel k 1. lednu 2021 novelizací, která přinesla řadu změn. Jaký zásadní posun novela přinesla z hlediska zahájení a ukončení daňové kontroly? Jednoznačně přispěje k digitalizaci a přesunu do virtuálního světa. Absence osobního setkání na začátku i na konci daňové kontroly má praktické dopady, a to nikoliv pouze v souvislosti s přihlašováním do datové schránky či s problémy se vzdáleným připojením. Novinkami v daňové kontrole zahajujeme novou pravidelnou rubriku, ve které se budeme věnovat daňovému procesu – představíme nové i osvědčené procesní rady, upozorníme na postupy finančních úřadů a podělíme se o zkušenosti z daňových sporů.


  Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce a jeho vliv na současnost – I
  04.05.2021
  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil výroční zprávu za rok 2020, v níž se mimo jiné zabýval legislativním vývojem a rozhodovací praxí v oblasti práva hospodářské soutěže. V tomto článku se dozvíte, k jakému legislativnímu posunu v soutěžněprávních předpisech došlo a jakým způsobem se dotýká současnosti. Stručný přehled rozhodovací činnosti ÚOHS za minulý rok i s příslušnými statistikami představíme v červnových Daňovkách.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Zápis z jednání ze dne 16. 6. 2021
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 16. 6. 2021

  Zápis z jednání ze dne 19. 5. 2021
  Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19. 5. 2021

  další novinky

  Kalkulace ceny