Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Nová evropská pravidla pro veřejnou podporu

04.05.2021

Evropská komise přijala koncem dubna nová pravidla k regionální státní podpoře, která vstoupí v platnost 1. ledna 2022. Nová pravidla přináší významné změny, které by neměli přehlédnout hlavně potenciální zájemci o investiční pobídky. Změny se totiž dotknou i českého zákona o investičních pobídkách, podle něhož se investiční pobídky poskytují.

Aplikovatelnost nových pravidel se na rozdíl od českého zákona neřídí datem podání žádosti, ale datem schválení pobídek. Vzhledem k délce schvalování pobídek českými státními orgány je proto nejvyšší čas o pobídky požádat, pokud by je žadatel chtěl získat podle stávajících předpisů.

Nová pravidla budou součástí novelizovaného Pokynu k regionální státní podpoře (tzv. RAG). Ten upravuje jak obecný rámec, tak i pravidla, na základě kterých je možné poskytovat veřejnou podporu v rámci Evropské unie a ze kterých vycházejí další evropské a lokální předpisy upravující veřejnou podporu. Na základě Pokynu se tak bude novelizovat Obecné nařízení o blokových výjimkách (GBER) a následně i český zákon o investičních pobídkách. Pokyn k regionální státní podpoře (RAG) mimo jiné stanovuje kritéria pro vymezení oblastí, ve kterých je možné regionální podporu poskytovat, a také intenzitu veřejné podpory v jednotlivých oblastech. Důsledkem bude změna tzv. mapy regionální podpory pro každý členský stát. Nová mapa by měla platit od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2027.

V rámci aktuálně platného Pokynu mají všechny regiony České republiky (s výjimkou Prahy) míru veřejné podpory ve výši 25 %. Od 1. ledna 2022 se míra podpory v jednotlivých krajích České republiky změní následovně:

 • 40 % – Karlovarský kraj a Ústecký kraj;

 • 30 % – Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj;

 • 15 % – Středočeský kraj, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj;

 • 0 % – Praha.

  Další důležitou změnou je omezení podpory pro investice směřující do rozšíření stávající výroby. V případě Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina už nebude možné podpořit investici ve formě rozšíření stávající výroby ani diverzifikace produktového portfolia s výjimkou případů, kdy by se jednalo o zcela novou činnost pro danou společnost. Tyto formy investice bude možné podpořit jen ve zbývajících krajích (s výjimkou Prahy).

  Pravidla podle nového Pokynu RAG se budou aplikovat na všechny investiční projekty, u nichž bude Rozhodnutí o příslibu investičních pobídek vydáno po konci roku 2021, tj. i na ty projekty, u nichž bude žádost o investiční pobídky podána v průběhu roku 2021, ale schvalovací proces nebude do konce roku 2021 dokončen. Jelikož se schvalovací proces v důsledku povinného schvalování každého projektu ze strany vlády značně protáhl a běžně trvá i sedm měsíců, je nejvyšší čas podat žádost o investiční pobídku, jestliže chcete získat investiční pobídky podle stávajících pravidel.

  Naopak, pokud by pro Vás byla nová pravidla výhodnější, doporučujeme zvážit úpravu harmonogramu a projekt posunout (pokud je to samozřejmě z obchodního hlediska možné) a žádost o investiční pobídku podat až ke konci roku 2021. Pro úplnost uvádíme, že nová pravidla by se neměla nijak dotknout v tuto chvíli už udělených investičních pobídek. Zmiňuje portál www.danovky.cz
  další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

  Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2
  17.05.2022
  Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.


  V pondělí se spouští žádosti o solidární příspěvek, vyřídit půjde pouze online
  12.04.2022
  Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost bude možné od pondělí podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.


  Finanční správa spouští službu, která dočasně nahrazuje funkce původní Daňové informační schránky
  11.04.2022
  Služba Nahlížení na vybrané údaje umožní přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem a bude dostupná nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců. K zachování přístupu k údajům se Finanční správa rozhodla zejména kvůli poptávce odborné daňové veřejnosti. Dotčené subjekty tak budou mít více času na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.


  Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině
  10.04.2022
  Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v oblasti daně z přidané hodnoty.


  Posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně a ukončení provozu starší verze daňového portálu
  29.11.2021
  Dne 28. 2. 2022 bude ukončen provoz starší verze daňového portálu a podpora šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1. Současně bude umožněn přístup na portál MOJE daně (do všech jeho aplikací a služeb) pouze pomocí HTTPS protokolu.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Nezapomeňte do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí
  Finanční správa rozeslala k zaplacení daně celkem 2,8 mil. obálek se složenkami, které by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky a držitelům datových schránek jsou tyto informace zasílány do jejich schránek. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) pak končí 31. května 2022.

  Nezveřejnění účetních závěrek může vyjít účetní jednotky příliš draho
  Spousta podnikatelů má svou účetní závěrku za rok 2021 hotovou a své daňové přiznání podané. Tímto ale povinnost účetní jednotky nekončí. Jaký je termín pro zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin a jaké sankce mohou účetní jednotky za nesplnění povinnosti očekávat?

  další novinky

  Kalkulace ceny