Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Elektronická evidence tržeb

26.03.2015


Hlavní důvody pro zavedení Elektronické evidence tržeb

lepší výběr daní

 • Vyšší investice do zdravotnictví, školství, kultury, dopravní infrastruktury a dalších veřejných služeb
 • Snížení deficitu státního rozpočtu
 • účinnější finanční správa

  • Efektivnější zacílení daňových kontrol a snížení zátěže poctivých poplatníků
  • Rychlejší a přesnější reakce na podvodné praktiky
  • rovné podmínky na trhu

   • Možné snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %
   • Odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji
   • Možné další snížení daňového zatížení v budoucnu
   • cílená kontrola

    • Nezatěžování poctivých podnikatelů namátkovými daňovými kontrolami
    • Omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami
    • odstranění černých výplat „na ruku“

     • ochrana a stabilita - odstupné, výpovědní doba
     • Přehled povinných subjektů a harmonogram spuštění systému Elektronické evidence tržeb

      Povinné subjekty, kterým bude uložena povinnost evidovat tržby:

      • právnické osoby s podnikatelskou činností
      • podnikající fyzické osoby pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice
      • Cílem je spustit systém elektronické evidence tržeb v roce 2016, a to postupně. Souběžně se startem EET navrhujeme snížení DPH u stravovacích služeb z 21% na 15%

       • 1. vlna - osoby poskytující stravovací a ubytovací služby
       • 2. vlna - osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě
       • následně - po zvážení a vyhodnocení situace následně postupně dojde k začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovost
       • Technické řešení a způsob fungování Elektronické evidence tržeb

        On-line evidence tržeb

        • 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna…)
        • 2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky
        • 3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu)
        • 4. Zákazník převezme účtenku
        • 5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy
        • Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobil, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat datovou zprávu a vydat účtenku.         Přehled možných komplikovaných situací a jejich řešení. Co když nejde internet? V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního čísla přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění transakce.         Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení? Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. stánek s občerstvením či suvenýry v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto účtenkách může odesílat jednou za 5 dnů.         Co když spadne spojení během transakce? V případě výpadku na straně systému Finanční správy nebo jakékoliv chyby sítě vzniká podnikateli povinnost zaregistrovat tržbu nejpozději do 48 hodin.. Pokud delší dobu nebudou fungovat servery Finanční správy a podnikatel tedy evidovat nemůže, nebude mu udělena žádná pokuta, ani když díky tomu 48hodinovou lhůtu nedodrží.         Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést storno? Informace o stornu bude odeslána do systému Finanční správy stejným způsobem jako informace o tržbě, jen jako mínusová položka – provést storno je samozřejmě možné.

         další novinky v kategorii: Daň z příjmů

         Stahujte nové tiskopisy Prohlášení k dani a Roční zúčtování daní
         07.11.2018
         Finanční správa zveřejnila nové tiskopisy, které jsou určeny pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s vedením mzdové agendy. Stáhněte si je již nyní.


         Změny a novinky v roce 2019
         07.11.2018
         Co se všechno změní v roce 2019 pro podnikatele? Ministerstvo financí například navrhlo, že by se pro OSVČ měla zvýšit sazba daně z příjmů. Co se mění dál (seznam postupně doplňujeme)?


         Kontrola převodních cen i v rámci daní z příjmu fyzických osob
         24.10.2018
         Prioritou v kontrolní činnosti jsou pro správce daně stále převodní ceny mezi spojenými osobami. Veřejnost si zpravidla myslí, že tato problematika se dotýká pouze právnických osob a přeshraničních vztahů. Nedávný rozsudek Nejvyššího správního soudu (NSS) jasně ukázal, že pravidlo obvyklosti ceny za obdobných tržních vztahů dopadá i na fyzické osoby, a to i ve vztazích v rámci jednoho státu.


         Stanovisko Ministerstva financí k vyjádření Výboru pro rozpočtové prognózy
         05.09.2018
         Ministerstvo financí jednoznačně vítá, že každoroční odhady daňových příjmů a pojistného historicky poprvé prošly odborným ohodnocením nově založeného Výboru pro rozpočtové prognózy.


         Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti v souvislosti s GDPR
         24.07.2018
         Generální finanční ředitelství na základě množících se dotazů od veřejnosti a z důvodu správné aplikace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) pro účely správného sražení daně (zálohy na daň) a s tím spojeného prokazování nároku na daňové úlevy prostřednictvím plátce daně ze závislé činnosti sděluje:


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Soudní dvůr: Má holding nárok na odpočet DPH u „zmařené“ akvizice?
Touto otázkou se zaobíral Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Ryanair Ltd. V říjnu 2018 rozhodl, že nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s akvizicí, která se nakonec neuskutečnila, respektive nedošlo oproti původnímu plánu k převzetí všech akcií, existuje.

Soudy zpřesňují podmínky úroku z neoprávněného jednání správce daně
Vítězný spor s finančním úřadem může být kompenzován přiznáním úroku z neoprávněného jednání správce. Jeho výše odpovídá repo sazbě České národní banky zvýšené o 14 procentních bodů, aktuálně tedy činí 15,5 % ročně. V některých případech může být až dvojnásobná. Správce daně by měl tento úrok přiznávat automaticky, v praxi tomu tak vždy není v důsledku výkladových nejasností.

další novinky

Kalkulace ceny