Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Elektronická evidence tržeb

26.03.2015


Hlavní důvody pro zavedení Elektronické evidence tržeb

lepší výběr daní

 • Vyšší investice do zdravotnictví, školství, kultury, dopravní infrastruktury a dalších veřejných služeb
 • Snížení deficitu státního rozpočtu
 • účinnější finanční správa

  • Efektivnější zacílení daňových kontrol a snížení zátěže poctivých poplatníků
  • Rychlejší a přesnější reakce na podvodné praktiky
  • rovné podmínky na trhu

   • Možné snížení sazby DPH u stravovacích služeb z 21 % na 15 %
   • Odstranění nerovných podmínek v konkurenčním boji
   • Možné další snížení daňového zatížení v budoucnu
   • cílená kontrola

    • Nezatěžování poctivých podnikatelů namátkovými daňovými kontrolami
    • Omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami
    • odstranění černých výplat „na ruku“

     • ochrana a stabilita - odstupné, výpovědní doba
     • Přehled povinných subjektů a harmonogram spuštění systému Elektronické evidence tržeb

      Povinné subjekty, kterým bude uložena povinnost evidovat tržby:

      • právnické osoby s podnikatelskou činností
      • podnikající fyzické osoby pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice
      • Cílem je spustit systém elektronické evidence tržeb v roce 2016, a to postupně. Souběžně se startem EET navrhujeme snížení DPH u stravovacích služeb z 21% na 15%

       • 1. vlna - osoby poskytující stravovací a ubytovací služby
       • 2. vlna - osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě
       • následně - po zvážení a vyhodnocení situace následně postupně dojde k začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovost
       • Technické řešení a způsob fungování Elektronické evidence tržeb

        On-line evidence tržeb

        • 1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna…)
        • 2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky
        • 3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu)
        • 4. Zákazník převezme účtenku
        • 5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy
        • Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobil, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat datovou zprávu a vydat účtenku.         Přehled možných komplikovaných situací a jejich řešení. Co když nejde internet? V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního čísla přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění transakce.         Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení? Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. stánek s občerstvením či suvenýry v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto účtenkách může odesílat jednou za 5 dnů.         Co když spadne spojení během transakce? V případě výpadku na straně systému Finanční správy nebo jakékoliv chyby sítě vzniká podnikateli povinnost zaregistrovat tržbu nejpozději do 48 hodin.. Pokud delší dobu nebudou fungovat servery Finanční správy a podnikatel tedy evidovat nemůže, nebude mu udělena žádná pokuta, ani když díky tomu 48hodinovou lhůtu nedodrží.         Co když udělám chybu na pokladně a budu muset provést storno? Informace o stornu bude odeslána do systému Finanční správy stejným způsobem jako informace o tržbě, jen jako mínusová položka – provést storno je samozřejmě možné.

         další novinky v kategorii: Daň z příjmů

         Příspěvek pro solidární domácnost
         12.04.2022
         Fyzické osobě, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou, lze na její žádost poskytnout příspěvek pro solidární domácnost podle § 8 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Jedná se o příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob se neuvádí.


         Zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
         12.04.2022
         Informace k zaměstnávání občanů Ukrajiny, kteří přicházejí do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině a uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2022


         Na podání daňového přiznání v listinné podobě zbývá jen několik dní. Elektronickým odesláním získáte měsíc navíc
         30.04.2021
         Posledním dnem pro podání listinných formulářů daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020 bez sankce je 3. květen 2021. To je také poslední den pro zaplacení daně. Daňové přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, do sběrného boxu nebo zaslat poštou. Finanční správa preferuje využít elektronické podání přes online finanční úřad, který je dostupný na webu www.mojedane.cz. Přihlášení je možné pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.


         Přiznání a placení daně z příjmů se o měsíc posune, DPH na respirátory bude prominuta až do 3. června
         22.03.2021
         Vláda dne 8. března 2021 schválila vydání v pořadí 16. generálního pardonu ministryně financí. Ten posouvá lhůtu pro podání daňového přiznání a zaplacení daně z příjmů o jeden měsíc. Dále pardon prodlužuje prominutí DPH na respirátory třídy ochrany FFP2 a vyšší o další dva měsíce.


         Finanční správa doporučuje veřejnosti, aby maximálně využívala elektronickou formu komunikace při odevzdávání daňových přiznání
         12.03.2021
         Finanční správa upřednostňuje a umožňuje podat daňové přiznání k dani z příjmů „bezkontaktně“ – elektronickou formou, a to až do 1. června 2021. Nadále platí, že kromě této možnosti je možné vyplněné formuláře také zaslat poštou nebo vhodit do sběrného boxu umístěného na územních pracovištích Finanční správy nejpozději 3. května 2021, a to bez jakýchkoliv sankcí.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přehled změn a novinek na rok 2023
Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

další novinky

Kalkulace ceny