Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Stručné aktuality, únor 2019

13.02.2019

Daňové a právní novinky posledního měsíce jednou nebo dvěma větami

KRÁTCE Z DOMOVA

 • Prezident podepsal novelu zákoníku práce, která ruší tzv. karenční dobu, a to od 1. července 2019. Tím se obnoví proplácení náhrady mzdy zaměstnancům i v prvních třech dnech nemoci. Zaměstnavatelům toto opatření vykompenzuje snížení odvodů o 0,2 p. b. na nemocenské pojištění (z 2,3 % na 2,1 %), tj. celkového pojistného na sociální zabezpečení hrazeného zaměstnavatelem z 25 % na 24,8 %. V důsledku toho se nepatrně sníží daňové zatížení zaměstnanců – superhrubá mzda jako základ daně bude činit místo 134 % hrubé mzdy „pouze“ 133,8 %.

 • Česká republika zaslala 16. ledna 2019 žádost o možnost využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u DPH (plošný reverse charge). Tomuto režimu podléhají veškerá zdanitelná plnění týkající se zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad 17 500 eur (v přepočtu cca 450 000 Kč). Žádost je podána Evropské komisi, která ji předloží ke schválení Radě EU. Po jejím odsouhlasení bude v ČR zahájen legislativní proces. Zavedení opatření se předpokládá od 1. července 2020.

 • Vláda projednala návrh novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

 • Vláda si vyslechla informaci o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 15. lednu 2019.

 • Generální finanční ředitelství publikovalo Pokyn č. D-40 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018.

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu publikovalo na svých webových stránkách Průvodce pro podnikatele k dopadům brexitu. Průvodce je průběžně zpřesňován a doplňován. Pro podporu exportérů zřídilo MPO tzv. Zelenou linku pro export. Její pracovníci jsou na čísle 800 133 331 připraveni odpovídat i na dotazy týkající se brexitu. Na portálu BusinessInfo.cz je na základě dotazů podnikatelů průběžně aktualizován Speciál: Brexit očima exportérů.

  KRÁTCE ZE ZAHRANIČÍ

 • Evropská komise zahájila diskusi o změně způsobu hlasování v daňových otázkách. Členské státy by měly začít debatovat o rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou na všechny daňové otázky v EU. Národní veta v případě hlasování o daňových záležitostech by měla skončit nejpozději do konce roku 2025. Tím by se nahradila současná metoda jednomyslnosti.

 • OECD ve spolupráci se zeměmi G20 se shodly na pokračování práce na jednotném, globálním řešení daňových otázek vyplývajících z digitalizace ekonomiky. Finálního řešení by chtěly dosáhnout v roce 2020.

 • Prioritou rumunského předsednictví EU v oblasti daní bude modernizace systému DPH (především e-commerce). Dále pak debata ohledně společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) a dokončení jednání o návrhu Komise na změny ve spotřebních daních a práce na návrhu zdanění digitální ekonomiky.

 • Řada států na směrnici o digitální dani nečeká a zavádí jednostranná opatření již v roce 2019. Jedná se například o Rakousko, Francii, Itálii, Belgii nebo Velkou Británii.

 • OECD vydala zprávu, která poskytuje mezinárodně srovnatelné statistiky a analýzy z přibližně 100 zemí o příjmech z daní z příjmů právnických osob, statutárních a efektivních sazbách daně z příjmu právnických osob a daňových pobídkách týkajících se výzkumu a vývoje.

 • Polsko dočasně odkládá nebo omezuje nová pravidla pro uplatnění srážkové daně v případě, že platba přesahuje částku 2 miliony PLN (USD 530 000): Podle nových pravidel by měla být sražena daň ve výši podle domácí sazby a snížená daň ve výši sazby v souladu s mezinárodními smlouvami uplatněna na základě následné žádosti. Odklad se netýká dalších požadavků na srážkovou daň, které platí od 1. ledna 2019.

 • Irsko se stalo devatenáctou zemí, která uložila své ratifikační dokumenty vztahující se k Úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu (tzv. MLI) u depozitáře (OECD) a začne přijatá opatření uplatňovat ve svých smlouvách vůči zemím, které již úmluvu také ratifikovaly (např. Austrálie, Francie, Japonsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie), a to od 1. května 2019. Ratifikace úmluvy na české straně čeká v současné době na schválení v Poslanecké sněmovně.
  další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

  Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
  19.03.2019
  Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.


  Ministerstvo financí představilo Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR
  19.03.2019
  Ukázat na silné a slabé stránky kapitálového trhu v České republice a nastínit dlouhodobou strategii pro jeho rozvoj. To je cílem Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta 2019 – 2023, kterou vláda schválila 4. března 2019. Nový strategický dokument na dnešní tiskové konferenci představily ministryně financí Alena Schillerová a náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková.


  Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky
  19.03.2019
  Dluhopis Republiky se úspěšně prodává již od 3. 12. 2018. Občané projevili o tento typ investování zájem, a proto Ministerstvo financí pro nové upisovací období, které začíná právě dnes, připravilo několik novinek a vylepšení.


  Revoluce pro živnostníky? Zástupci podnikatelů představili balíček pěti změn
  19.03.2019
  Revoluční změny pro živnostníky získávají reálný obraz. I když se jedná o souhrn několika změn, cílem je, aby se živnostníkům v Česku podnikalo jednodušeji.


  Daně na poslední chvíli? Pro třetinu živnostníků naprostý standard
  15.03.2019
  Poslední termín pro podání daňového přiznání bez poradce připadá letos na 1. dubna a živnostníci přiznávají, že vše nechávají na poslední chvíli.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
  Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

  Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
  Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

  další novinky

  Kalkulace ceny