Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Změny v uplatňování DPH od ledna 2020

27.11.2019

Od ledna 2020 nastanou některé změny v oblasti uplatňování DPH, jako tzv. „rychlé záplaty“- quick fixes, které budou doplněny o další důležité změny.

V běžné praxi je porozumění a propojení jednotlivých změn v oblasti DPH velmi zásadní. Proto prosím, věnujte pozornost následujícím odstavcům.

Přeshraniční prodej zboží - nové předpisy „přiřazování přepravy zboží“ společně s novými hmotněprávními a formálními podmínkami pro uplatnění osvobození od DPH při dodání zboží do jiného členského státu mohou nově vyvolávat některé neočekávané daňové dopady, zejména při špatně zvolených INCOTERMS podmínek. Doporučujeme proto věnovat větší pozornost následujícím oblastem.

 • důsledky opožděného předání DIČ Vaším dodavatelům či opožděném předání DIČ Vašimi odběrateli v jiných členských státech EU;

 • nové zákonné požadavky při prokazování dopravy do jiného členského státu EU dle nové kombinace povinných „důkazů“ a související vliv nových pravidel přiřazování dopravy;

 • důsledky, při nově vzniklém výkladu stálé provozovny pro účely DPH na daňový režim při dodání zboží v jiných členských státech (např. v určitých případech sklad zboží může být považován za provozovnu DPH v jiném státě.)

 • vztah mezi osvobozením od DPH při dodání zboží do jiného členského státu a institutem „vrácení DPH“;

 • otázka účinnosti registrace obchodních partnerů k DPH;

 • přemístění vlastního zboží mezi dvěma členskými státy EU (z praktického pohledu dozná tato oblast značného zpřísnění podmínek).

  Držení skladových zásob v zahraničí - v této oblasti prodeje nastanou velké změny v celé Evropské unii. Při splnění všech parametrů, bude povinný nový režim „call-off stock“. Měli by s novým režimem být obeznámeni i ti, kteří o uplatnění zjednodušených postupů prvotně nestojí. Za klíčové oblasti k řešení jsou považovány následující:

 • zejména textace obchodních smluv s dodavateli a odběrateli zboží (nutná oprava stávající dohody o dodání zboží prostřednictvím konsignačních skladů)

 • určení okamžiku, kdy je možné reálně disponovat se zbožím jako vlastník, což může mít zásadní vliv na správnou aplikaci DPH;

 • vliv nového výkladu stálé provozovny na režim call stock;

 • vliv manka nebo inventarizačních rozdílů na zjednodušené postupy.

  Využívání INCOTERMS CPT, CIP, CFR nebo CIF - u těchto podmínek je potřeba posoudit vliv výkladu pro převod práva a naložit se zbožím jako vlastník dle rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Arex a následný vliv nových pravidel „přiřazování přepravy zboží“ pro určení správné kvalifikace pro jednotlivé dodávky zboží.

  Plošný reverse charge - Česká žádost o použití tzv. plošného reverse charge, jemuž by podléhala veškerá dodání zboží a poskytnutí služeb v tuzemsku v hodnotě nad 17,500 euro byla již schválena Evropskou komisí. Předpokládané zavedení tohoto režimu je v červenci 2020 na základě žádosti, o které rozhodne Rada EU.

  Další témata, která již jsou nebo budou v průběhu dalšího roku ovlivněna (v některých případech vlivem rozhodnutí Soudního dvora EU):

 • sazby DPH,

 • vývoz zboží do zemí mimo EU,

 • okamžik vykazování dodání zboží do EU,

 • pořízení zboží z EU,

 • používání nákupních poukazů z hlediska DPH,

 • přeúčtování ubytování,

 • nedobytné pohledávky,

 • zvláštní režim pro cestovní služby.
  Zdroj: www.mazars.cz
  další novinky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

  Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony
  29.11.2022


  Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu
  12.04.2022
  V souvislosti s mimořádnou událostí na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události", zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (dále jen „Rozhodnutí“).


  Formulář zjednodušující oznamovací povinnost pro prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele
  12.04.2022
  V souvislosti se sekundárními dopady mimořádné události na Ukrajině vydal ministr financí "Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události" (dále jen „Rozhodnutí“), zveřejněné dne 24. 3. 2022 ve Finančním zpravodaji č. 6/2022 (viz informace Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu).


  Prodloužení prominutí DPH při dodání respirátorů
  30.09.2021
  Ministryně financí prodlužuje promíjení DPH při dodání respirátorů včetně pořízení z JČS a dovozu. Příslušné Rozhodnutí je zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 31/2021 ze dne 24. srpna 2021.


  DPH u dovozu zboží do 22 EUR ze třetích zemí od července 2021
  12.08.2021
  Od 1. 7. 2021 až do nabytí účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty (DPH) platí stále podle zákona o DPH - osvobození od daně u dovozu zboží, kdy úhrnná hodnota nepřesahuje 22 EUR. To platí pro všechny dovozy zboží do 22 EUR, které jsou propuštěny do volného oběhu v České republice, bez ohledu na druh přepravce – např. Česká pošta či expresní přepravce.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přehled změn a novinek na rok 2023
  Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Finanční správa proto přináší jejich souhrnný přehled a představuje i připravované funkcionality portálu MOJE daně.

  Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 korun, porostou i některé stupně zaručené mzdy
  Podle návrhu MPSV se od Nového roku o 1 100 korun zvýší minimální mzda. Od prvního ledna 2023 by tak nikdo neměl pracovat za méně než 103,80 korun za hodinu a celkově by měsíčně neměl brát méně než 17 300 korun při práci na plný úvazek. Dojde také k úpravě nejvyššího a nejnižšího stupně zaručené mzdy.

  další novinky

  Kalkulace ceny