Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Praktické zkušenosti s žádostmi v programu COVID – Nájemné

30.07.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo 26. června 2020 program COVID –Nájemné. Příjem žádostí by měl probíhat až do 30. září 2020. Osoby provozující maloobchodní činnost nebo služby mohou v programu žádat o kompenzaci nájemného za měsíce duben až červen, a to do výše 50 %, respektive 80 % v případě, kde je pronajímatelem veřejná instituce.

Základní parametry programu COVID – Nájemné naleznete v tomto článku.

Žádost se podává přes informační systém MPO. Pro přístup do systému si musí každý žadatel založit identifikační prostředek eIdentita, k jehož vytvoření je zapotřebí jeden z těchto nástrojů:

 • eObčanka

 • NIA ID (dříve uživatelský účet portálu eIdentita.cz) či UPS

 • čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita, a. s.
  V případě přihlašování pomocí NIA ID je nutné tento účet nejdříve aktivovat na portálu eIdentita.cz, a to za pomoci eObčanky, datové schránky (pouze fyzické osoby) nebo se dostavit na pobočku Czech Point. Dále je potřeba se do systému MPO registrovat, přičemž registrace je jednoduchá a je možné ji provést přímo na uvedeném odkaze.

  Z výše uvedených prostředků přihlášení vyplývá, že do systému MPO se hlásí žadatel jako fyzická osoba. Zda bude žádat za právnickou osobu nebo jako podnikající fyzická osoba, zvolí žadatel v průběhu registrace.

  Po přihlášení do systému si žadatel založí žádost, kterou může uložit jako rozpracovanou a opakovaně se k ní vracet. Lze také zvolit možnost, že za žadatele podává žádost pověřená osoba na základě ověřené plné moci. V takovém případě je nutné příslušnou plnou moc přiložit. Veškerá čestná prohlášení a dokumenty potřebné k úspěšnému podání žádosti se buď nahrávají přímo do systému, nebo se pouze zaškrtává soulad s jednotlivými ustanoveními.

  V případě, že má žadatel více provozoven, uvede v systému údaje o každé z nich (tyto údaje zahrnují adresu nebo výši nájemného). Maximální výše dotace je 10 milionů Kč a její rozdělení mezi provozovny záleží na žadateli a výši nájemného. Žadatel dále musí v systému popsat vlastnickou strukturu svého podnikání, kdy uvede seznam jednatelů a spoluvlastníků subjektu, včetně osob, v nichž má podíl.

  V případě, že jsou k dispozici všechny potřebné přílohy a informace, není žádost příliš časově náročná. V každém případě je nutné vyplnit žádost správně a úplně hned na poprvé, jelikož chybně nebo nesprávně vyplněné žádosti mohou být ze schvalovacího procesu vyloučeny.

  Pokud vás podpora COVID – Nájemné zaujala, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s úspěšným podáním žádosti pomůžeme.
  další novinky v kategorii: Covid-19

  Opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a
  11.02.2021
  Dnem 5. 2. 2021 nabylo účinnosti Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN, které se týká osob vracejících se z epidemiologicky rizikových oblastí do ČR. Tímto opatřením se zejména omezuje pohyb osob na území ČR a stanovuje se povinnost těchto osob podrobit se ve stanovených lhůtách testu RT – PCR na přítomnost viru SARS-Cov-2. Zaměstnavatel má povinnost do doby předložení negativního výsledku testu zamezit vstupu těchto osob na provozovny a pracoviště po stanovenou dobu.


  Informace ke kompenzačnímu bonusu u osob vykonávajících činnosti v oblastech ekonomiky, které byly omezeny v létě 2020
  10.02.2021
  Nárok na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně náleží osobám s převažující činností v přímo omezených oblastech ekonomiky. Tato činnost musí být, co se dosahovaných příjmů týče, dominantním zdrojem obživy. Podrobný výčet podmínek pro přiznání tohoto druhu podpory je obsažen v zákoně o kompenzačním bonusu (zákon č. 461/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


  Vládní pomoc podnikatelům postiženým koronavirem se zjednoduší a zvýší
  10.02.2021
  Záměr Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstva financí (MF) na změnu covid pomoci pro firmy a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) schválila vláda. Mimo jiné se zvýší kompenzační bonus, prodlouží se program Antivirus, zavede se příspěvek 370 Kč pro lidi v karanténě a všechny specializované covid dotační programy se sloučí do jednoho. Změny by se měly týkat období od 1. února 2021, a to všech firem a OSVČ, kterým klesly tržby minimálně o 50 %. Návrhem se bude v nejbližších dnech zabývat Parlament.


  Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny
  09.02.2021
  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Výzva“). Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejňuje výzvu k podávání žádostí o podporu v programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (dále jen „Výzva“). Žádosti je možné podávat od 18. ledna 2021 od 9:00 hodin do 1. března 2021 do 16:00 hod.


  COVID - Ubytování II - IUZ
  08.02.2021
  V rubrice naleznete informace pro žadatele o dotaci z výzvy COVID-Ubytování pro individuální ubytovací zařízení.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s návratem do ČR z rizikových destinací z hlediska pracovněprávních důsledků a
  Dnem 5. 2. 2021 nabylo účinnosti Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20599/2020-53/MIN/KAN, které se týká osob vracejících se z epidemiologicky rizikových oblastí do ČR. Tímto opatřením se zejména omezuje pohyb osob na území ČR a stanovuje se povinnost těchto osob podrobit se ve stanovených lhůtách testu RT – PCR na přítomnost viru SARS-Cov-2. Zaměstnavatel má povinnost do doby předložení negativního výsledku testu zamezit vstupu těchto osob na provozovny a pracoviště po stanovenou dobu.

  Nové lhůty při podání přiznání k dani z příjmů
  Od roku 2021 se rozšířila možnost podávat daňové přiznání k dani z příjmů v delších lhůtách, než byli dosud daňoví poplatníci zvyklí. V jakých termínech bude letos možné poprvé přiznání podat?

  další novinky

  Kalkulace ceny