Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

Praktické zkušenosti s žádostmi v programu COVID – Nájemné

30.07.2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo 26. června 2020 program COVID –Nájemné. Příjem žádostí by měl probíhat až do 30. září 2020. Osoby provozující maloobchodní činnost nebo služby mohou v programu žádat o kompenzaci nájemného za měsíce duben až červen, a to do výše 50 %, respektive 80 % v případě, kde je pronajímatelem veřejná instituce.

Základní parametry programu COVID – Nájemné naleznete v tomto článku.

Žádost se podává přes informační systém MPO. Pro přístup do systému si musí každý žadatel založit identifikační prostředek eIdentita, k jehož vytvoření je zapotřebí jeden z těchto nástrojů:

 • eObčanka

 • NIA ID (dříve uživatelský účet portálu eIdentita.cz) či UPS

 • čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita, a. s.
  V případě přihlašování pomocí NIA ID je nutné tento účet nejdříve aktivovat na portálu eIdentita.cz, a to za pomoci eObčanky, datové schránky (pouze fyzické osoby) nebo se dostavit na pobočku Czech Point. Dále je potřeba se do systému MPO registrovat, přičemž registrace je jednoduchá a je možné ji provést přímo na uvedeném odkaze.

  Z výše uvedených prostředků přihlášení vyplývá, že do systému MPO se hlásí žadatel jako fyzická osoba. Zda bude žádat za právnickou osobu nebo jako podnikající fyzická osoba, zvolí žadatel v průběhu registrace.

  Po přihlášení do systému si žadatel založí žádost, kterou může uložit jako rozpracovanou a opakovaně se k ní vracet. Lze také zvolit možnost, že za žadatele podává žádost pověřená osoba na základě ověřené plné moci. V takovém případě je nutné příslušnou plnou moc přiložit. Veškerá čestná prohlášení a dokumenty potřebné k úspěšnému podání žádosti se buď nahrávají přímo do systému, nebo se pouze zaškrtává soulad s jednotlivými ustanoveními.

  V případě, že má žadatel více provozoven, uvede v systému údaje o každé z nich (tyto údaje zahrnují adresu nebo výši nájemného). Maximální výše dotace je 10 milionů Kč a její rozdělení mezi provozovny záleží na žadateli a výši nájemného. Žadatel dále musí v systému popsat vlastnickou strukturu svého podnikání, kdy uvede seznam jednatelů a spoluvlastníků subjektu, včetně osob, v nichž má podíl.

  V případě, že jsou k dispozici všechny potřebné přílohy a informace, není žádost příliš časově náročná. V každém případě je nutné vyplnit žádost správně a úplně hned na poprvé, jelikož chybně nebo nesprávně vyplněné žádosti mohou být ze schvalovacího procesu vyloučeny.

  Pokud vás podpora COVID – Nájemné zaujala, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s úspěšným podáním žádosti pomůžeme.
  další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

  Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2
  30.07.2020
  V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. října 2020. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných dne 7. dubna 2020.


  MPSV pomáhá Čechům žijícím ve Spojeném království připravit se na Brexit po skončení přechodného období
  30.07.2020
  Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí vyslalo Ministerstvo práce a sociálních věcí do Spojeného království (UK) v souvislosti s Brexitem svou zaměstnankyni. Ta působí ve městě Leeds a jeho přilehlém okolí jako terénní pracovnice. Pomoc s nutnou administrativou zde poskytuje českým občanům, kteří ve Spojeném království dlouhodobě žijí a chtějí zde zůstat i po Brexitu. Služeb této terénní pracovnice mohou využít i Češi, kteří plánují po odchodu UK z EU návrat domů. Nejčastěji diskutovanými tématy jsou např. doklady, sociální zabezpečení, předškolní a školní vzdělávání dětí, bydlení nebo zdravotnictví.


  SDEU: Odběratel musí opravit odpočet, i když dodavatel opravu daně neprovedl
  30.07.2020
  Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) zodpověděl předběžné otázky týkající se rumunské společnosti, která provedla opravu uplatněného nároku na odpočet pouze u části svých přijatých plnění. V návaznosti na to soud uzavřel, že vnitrostátní daňové orgány mají povinnost uložit osobě povinné k dani, aby provedla opravu počátečního odpočtu DPH, je-li vyšší nebo nižší, než na jaký měla nárok, a to i když nemá samostatný daňový doklad ke skutečnostem zakládajícím opravu.


  Modernizace spotřebitelských pravidel
  30.07.2020
  Nová směrnice EU přináší revizi pravidel spotřebitelského práva. Členské státy je nyní musejí zavést do svých právních řádů. Vedle rozšíření povinností obchodníků vůči spotřebitelům se významně zvyšují možné sankce za jejich porušení.


  COVID-19 a politika převodních cen: analýza srovnatelnosti
  30.07.2020
  Krize způsobená pandemií COVID-19 nutí společnosti zamýšlet se nad tím, zda neupravit politiku převodních cen. Rozhodnutí je třeba činit v době, kdy ještě nejsou k dispozici srovnatelná data potřebná pro analýzu. Spoléhání se na údaje z předchozích let a tříleté průměry finančních výsledků srovnatelných společností pravděpodobně nebude v současné době vhodnou cestou pro stanovení vnitroskupinových cen.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Podmínky pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2
  V souladu s Rozhodnutím komise č. 2020/1101 dochází k prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, až do 31. října 2020. Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se týká pouze státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Z tohoto důvodu dochází k aktualizaci Podmínek pro osvobození od cla a DPH při dovozu zboží ze třetí země v souvislosti s pandemií způsobené SARS-CoV-2 zveřejněných dne 7. dubna 2020.

  MPSV a SÚIP upozorňují: Onemocnění COVID-19 ani nařízená karanténa není pracovní úraz!
  Onemocnění koronavirem ani pracovní neschopnost způsobená nařízenou karanténou nejsou podle zákoníku práce považovány za pracovní úraz, jak někteří zaměstnavatelé mylně uvádějí. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

  další novinky

  Kalkulace ceny