Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

SDEU opět rozhodoval o tankovacích kartách

04.05.2021

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat nárok na odpočet DPH z pohonných hmot osobě povinné k dani, která poskytovala tankovací karty přepravním společnostem. Potvrdil tak závěry rozsudku C-235/18 Vega International.

V rozsudku C-48/20 UAB „P.“ řešil SDEU situaci, kdy společnost P. se sídlem v Litvě poskytovala litevským přepravním společnostem tankovací karty, které jim umožňovaly nakupovat pohonné hmoty na čerpacích stanicích v Polsku. Nákup pohonných hmot od polských čerpacích stanic za účelem jejich následného prodeje litevským přepravním společnostem prostřednictvím tankovacích karet považovala společnost P. za svou ekonomickou činnost, při které sama pořizuje pohonné hmoty, které pak prodává přepravním společnostem. Proto při pořízení pohonných hmot uplatňovala nárok na odpočet DPH a následně při jejich dodání odvedla DPH na výstupu.

Polský správce daně došel k závěru, že společnost P. pohonné hmoty nepořizovala, jelikož skutečnými odběrateli byly přepravní společnosti. Proto odmítl nárok společnosti P. na odpočet DPH z pořízených pohonných hmot. Společnost P. ale při dodání pohonných hmot uváděla na daňových dokladech DPH na výstupu. Správce daně ovšem nepřipouštěl jejich opravu, jelikož dle polské právní úpravy v případě zahájení daňové kontroly není možné provést opravu DPH, která byla na fakturách uvedena bezdůvodně. Podstatou předběžné otázky položené SDEU tak bylo, zda je tato vnitrostátní úprava v souladu se zásadou proporcionality a neutrality DPH.

SDEU připomenul, že i když mají členské státy možnost přijmout opatření, která zajistí správný výběr daně, nesmí tato opatření zpochybnit neutralitu DPH, jež je základní zásadou společného systému DPH. Dále konstatoval, že odmítnutí opravy daňových dokladů za pohonné hmoty, které bezdůvodně uvádějí DPH na výstupu, by mělo za následek povinnost nést daňovou zátěž, která je v rozporu se zásadou neutrality DPH.

Z rozsudku vyplývá, že SDEU trvá na svých dřívějších závěrech k tankovacím kartám a především na tom, že nárok na odpočet DPH uplatnit nelze. Nicméně dobrou zprávou je, že soud potvrdil možnost opravy vystavených daňových dokladů. V reakci na tyto rozsudky Generální finanční ředitelství připravuje Informaci, která by měla objasnit jejich aplikaci v České republice.

Zdroj: www.danovky.cz
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Upozornění k tiskopisu Osvědčení o osvobození od DPH nebo spotřební daně (článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2
17.05.2022
Směrnicí Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19, byla zavedena nová osvobození od DPH týkající se opatření přijatých na úrovni Evropské unie v reakci na pandemii COVID-19. Tato osvobození byla zakotvena do čl. 151 odst. 1 písm. ba) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty („Směrnice o DPH“). Vzhledem k naléhavosti situace měly členské státy tato osvobození začít uplatňovat se zpětným účinkem ode dne 1. 1. 2021.


V pondělí se spouští žádosti o solidární příspěvek, vyřídit půjde pouze online
12.04.2022
Od pondělí 11. dubna mohou domácnosti, které ubytovávají Ukrajince prchající před válkou, žádat o solidární příspěvek. Ten znamená 3 tisíce korun měsíčně za jednoho ubytovaného uprchlíka, maximálně pak 12 tisíc korun za měsíc. Příspěvek má alespoň částečně fyzickým osobám kompenzovat náklady. Žádost bude možné od pondělí podat elektronicky. Předpokladem přihlášení do aplikace je jakákoliv forma elektronické identity občana. Možností je třeba bankovní identita (Bank ID) či mobilní klíč eGovernmentu, který lze získat online i na jakémkoliv CzechPointu.


Finanční správa spouští službu, která dočasně nahrazuje funkce původní Daňové informační schránky
11.04.2022
Služba Nahlížení na vybrané údaje umožní přistupovat k vybraným informacím z osobních daňových účtů a spisu daňového subjektu vedeného finančním úřadem a bude dostupná nejdéle po přechodnou dobu 9 měsíců. K zachování přístupu k údajům se Finanční správa rozhodla zejména kvůli poptávce odborné daňové veřejnosti. Dotčené subjekty tak budou mít více času na přihlášení do modernizované Daňové informační schránky plus.


Daňové úlevy v oblasti daně z přidané hodnoty v souvislosti se situací na Ukrajině
10.04.2022
Finanční správa informuje o následujících daňových dopadech poskytnutí darů souvisejících se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, a častými dotazy na daňové dopady v oblasti daně z přidané hodnoty.


Posílení bezpečnostních prvků portálu MOJE daně a ukončení provozu starší verze daňového portálu
29.11.2021
Dne 28. 2. 2022 bude ukončen provoz starší verze daňového portálu a podpora šifrovacích protokolů TLS 1.0 a 1.1. Současně bude umožněn přístup na portál MOJE daně (do všech jeho aplikací a služeb) pouze pomocí HTTPS protokolu.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Nezapomeňte do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí
Finanční správa rozeslala k zaplacení daně celkem 2,8 mil. obálek se složenkami, které by měly být poplatníkům doručeny nejpozději do 25. května. Kdo se přihlásil k zasílání údajů pro placení daně e-mailem, dostane všechny potřebné informace do své e-mailové schránky a držitelům datových schránek jsou tyto informace zasílány do jejich schránek. Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) pak končí 31. května 2022.

Nezveřejnění účetních závěrek může vyjít účetní jednotky příliš draho
Spousta podnikatelů má svou účetní závěrku za rok 2021 hotovou a své daňové přiznání podané. Tímto ale povinnost účetní jednotky nekončí. Jaký je termín pro zveřejnění účetní závěrky do sbírky listin a jaké sankce mohou účetní jednotky za nesplnění povinnosti očekávat?

další novinky

Kalkulace ceny