Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz
datová schránka Datová schránka: yen8z3r

SDEU opět rozhodoval o tankovacích kartách

04.05.2021

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) odmítl přiznat nárok na odpočet DPH z pohonných hmot osobě povinné k dani, která poskytovala tankovací karty přepravním společnostem. Potvrdil tak závěry rozsudku C-235/18 Vega International.

V rozsudku C-48/20 UAB „P.“ řešil SDEU situaci, kdy společnost P. se sídlem v Litvě poskytovala litevským přepravním společnostem tankovací karty, které jim umožňovaly nakupovat pohonné hmoty na čerpacích stanicích v Polsku. Nákup pohonných hmot od polských čerpacích stanic za účelem jejich následného prodeje litevským přepravním společnostem prostřednictvím tankovacích karet považovala společnost P. za svou ekonomickou činnost, při které sama pořizuje pohonné hmoty, které pak prodává přepravním společnostem. Proto při pořízení pohonných hmot uplatňovala nárok na odpočet DPH a následně při jejich dodání odvedla DPH na výstupu.

Polský správce daně došel k závěru, že společnost P. pohonné hmoty nepořizovala, jelikož skutečnými odběrateli byly přepravní společnosti. Proto odmítl nárok společnosti P. na odpočet DPH z pořízených pohonných hmot. Společnost P. ale při dodání pohonných hmot uváděla na daňových dokladech DPH na výstupu. Správce daně ovšem nepřipouštěl jejich opravu, jelikož dle polské právní úpravy v případě zahájení daňové kontroly není možné provést opravu DPH, která byla na fakturách uvedena bezdůvodně. Podstatou předběžné otázky položené SDEU tak bylo, zda je tato vnitrostátní úprava v souladu se zásadou proporcionality a neutrality DPH.

SDEU připomenul, že i když mají členské státy možnost přijmout opatření, která zajistí správný výběr daně, nesmí tato opatření zpochybnit neutralitu DPH, jež je základní zásadou společného systému DPH. Dále konstatoval, že odmítnutí opravy daňových dokladů za pohonné hmoty, které bezdůvodně uvádějí DPH na výstupu, by mělo za následek povinnost nést daňovou zátěž, která je v rozporu se zásadou neutrality DPH.

Z rozsudku vyplývá, že SDEU trvá na svých dřívějších závěrech k tankovacím kartám a především na tom, že nárok na odpočet DPH uplatnit nelze. Nicméně dobrou zprávou je, že soud potvrdil možnost opravy vystavených daňových dokladů. V reakci na tyto rozsudky Generální finanční ředitelství připravuje Informaci, která by měla objasnit jejich aplikaci v České republice.

Zdroj: www.danovky.cz
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Informace ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě
12.08.2021
Dne 27. července 2021 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 285/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


Finanční zpravodaj číslo 22/2021
28.05.2021
30.Sdělení ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám


Vláda schválila prodloužení kompenzačního bonusu na květen
27.05.2021
Přímá podpora pro zasažené OSVČ, společníky malých s.r.o. a dohodáře ve formě kompenzačního bonusu pokračuje do konce května. O dalším prodloužení podpory rozhodla vláda. Nadále platí, že podnikatelé mohou žádat o bonus až 1000 Kč na den, pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 Kč denně.


Zahájení a ukončení daňové kontroly po novele daňového řádu
04.05.2021
Daňový řád prošel k 1. lednu 2021 novelizací, která přinesla řadu změn. Jaký zásadní posun novela přinesla z hlediska zahájení a ukončení daňové kontroly? Jednoznačně přispěje k digitalizaci a přesunu do virtuálního světa. Absence osobního setkání na začátku i na konci daňové kontroly má praktické dopady, a to nikoliv pouze v souvislosti s přihlašováním do datové schránky či s problémy se vzdáleným připojením. Novinkami v daňové kontrole zahajujeme novou pravidelnou rubriku, ve které se budeme věnovat daňovému procesu – představíme nové i osvědčené procesní rady, upozorníme na postupy finančních úřadů a podělíme se o zkušenosti z daňových sporů.


Vývoj soutěžního práva v uplynulém roce a jeho vliv na současnost – I
04.05.2021
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zveřejnil výroční zprávu za rok 2020, v níž se mimo jiné zabýval legislativním vývojem a rozhodovací praxí v oblasti práva hospodářské soutěže. V tomto článku se dozvíte, k jakému legislativnímu posunu v soutěžněprávních předpisech došlo a jakým způsobem se dotýká současnosti. Stručný přehled rozhodovací činnosti ÚOHS za minulý rok i s příslušnými statistikami představíme v červnových Daňovkách.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Zápis z jednání ze dne 16. 6. 2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 16. 6. 2021

Zápis z jednání ze dne 19. 5. 2021
Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 19. 5. 2021

další novinky

Kalkulace ceny