Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Trápí vás, co by se stalo při přerušení provozu? Problémy zmenší pojištění

08.03.2019

Pojištění přerušení provozu je typem majetkového pojištění, které je možné sjednat jako doplňkové pojištění pro podnikatele a firmy. Účelem tohoto pojištění je krytí finančních ztrát, které vzniknou v důsledku přerušení nebo omezení provozu a způsobí škodu na majetku.

Proč je toto pojištění důležité?

Na toto pojištění by podle Milana Káni, mluvčího Kooperativy, neměly zapomínat především výrobní firmy, které mají stálý odbyt svých výrobků a pro které je plynulý chod rozhodující. Je však určeno pro všechny, jež chtějí mít své podnikání pod kontrolou při nastání nějaké nenadálé události. „Sjednává se na finanční ztráty pro případ přerušení či omezení provozu v důsledku věcné škody (např. poškození nebo zničení prostor k podnikání, povodně apod.). Finanční ztrátou se rozumí: ušlý zisk, ušlé nájemné, fixní náklady (jsou to např. mzdy, odpisy, nájemné, pojistné apod.),“ vysvětluje Eva Svobodová, mluvčí z UNIQA pojišťovny.

Podle Petra Milaty, mluvčího ČSOB Pojišťovny, je pojištění přerušení provozu často neprávem opomíjené pojištění, neboť v případě živelní nebo strojní škody dokáže pokrýt náklady, které musí pojištěný hradit i v případě, že je provoz zastaven. „Není výjimkou, že pro menší provozy mohou mít úhrady těchto nákladů bez příjmů, kterých by pojištěný za normálních okolností dosahoval, fatální důsledky,“ doplňuje. Pojištění je tedy důležité, protože jeho cílem je především zajištění stability podnikání v době, kdy podnikatel z důvodu pojistné události musel přerušit provoz. Podnikatelé a živnostníci, pro které je podnikání zdrojem obživy, se totiž mohou z důvodu přerušení provozu dostat do finančních či existenčních potíží. „V dnešní době není ani otázka udržení kvalifikovaných zaměstnanců, ale také klientely v době, kdy je podnik z důvodu pojistné události mimo provoz,“ dodává mluvčí Generali Honza Marek.

Na co brát ohled při výběru?

Ti, kteří nad pojištěním přerušení provozu vážně uvažují, by měli zvážit především pojistnou částku a dobu ručení a uvědomit si, jaké dopady by měla případná nenadálá událost na další fungování společnosti. Doba ručení představuje dobu trvání pojistného krytí a je nutné ji volit s ohledem na to, jak dlouho by trvala likvidace následků škodné události a obnovení provozuschopnosti společnosti. „Pojištění přerušení provozu, můžeme říci, že je takovým zpětným „bičem“ na pojišťovnu, neboť čím rychleji nahradí živelní škodu, tím kratší dobu bude poskytovat plnění z přerušení provozu,“ říká Petr Milata.

„Pojistná částka se vypočítá jako finanční ztráta z výrobní a obchodní činnosti společnosti, kterou by dosáhla za jeden rok přerušení provozu s připočtením fixních, tedy stálých, nákladů, které musí společnost vynakládat i v případě zastavení činnosti,“ popisuje Patricie Lepšíková, vedoucí oddělení underwritingu Slavia pojišťovny. Tato hodnota se pak přizpůsobí požadované době pojištění (ručení).

Například v Allianz si limit pojistného plnění může podnikatel nastavit podle vlastního uvážení tak, aby pokryl jeho případné ztráty a náklady při škodě. „Doporučujeme stanovit tento limit ve výši 10 % – 20 % z obratu firmy,“ dodává Kateřina Ikráthová z oddělení interní a externí komunikace Allianz pojišťovny. V MAXIMA pojišťovně nabízí oba používané principy pojištění. „Tedy na limit pojistného plnění, který se hodí pro menší podnikatele, tak i na pojistnou částku, který je vhodný pro větší podnikatele a podniky,“ popisuje Roman Jandík, jeijch tiskový mluvčí.

Sjednané pojištění musí také plně odpovídat konkrétní situaci konkrétního podnikatele, proto se doporučuje nechat si sestavit balíček pojištění na míru, které odpovídá všem konkrétním potřebám a potenciálním rizikům. „Je tedy třeba zohlednit například účel podnikání, geografickou polohu firmy či rizika vyplývající z druhu výroby apod,“ upozorňuje Ivana Buriánková, mluvčí České pojišťovny. Kateřina Ikráthová v souvislosti s uzavíráním pojištění upozorňuje také na to, aby si podnikatel sjednal pojištění tak, aby pokryl všechny příčiny škody (pojistná nebezpečí), kterých se obává (například požár, povodeň, vichřici) a seznámil se také s výlukami, tedy situacemi, kdy pojišťovna škodu nehradí.

Co se týče výšky pojistného, ta se odvíjí například od zvolené doby ručení, spoluúčasti, rizikovosti provozu firmy a výše pojistné částky. Do ceny pojištění ale vstupuje řada faktorů, protože každé podnikání je specifické, stejně tak i požadavky podnikatelů. „Pojistné vychází především z rizikovosti podnikatelské činnosti – pro každou modifikaci činnosti je de facto individuální pojistná sazba,“ dodává Honza Marek. „Obecně můžeme říci, že u živelního přerušení provozu se může jednat o měsíční pojistné v řádu stovek až jednotek tisíců korun, v případě strojního přerušení provozu se může jednat o tisíce až desetitisíce korun měsíčně,“ uvádí konkrétně Petr Milata.

Výše pojistného se odvíjí od:

 • doby ručení

 • spoluúčasti

 • výše pojistné částky

 • rizikovosti provozu

 • typu podnikání

  Jaká je nabídka?

  Pojišťovny toto pojištění přerušení provozu nenabízejí samostatně, ale nejčastěji současně s majetkovým pojištěním podnikatelů nebo jako součást nějakého balíčku. Například UNIQA nabízí dvě varianty: požární přerušení provozu, které kryje jen škody z požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení letadla a přerušení provozu následkem věcné škody. To kryje všechna majetková nebezpečí. Podobně si můžete ze dvou variant vybrat také v ČSOB Pojišťovně. Ta nabízí pojištění přerušení provozu jak z důvodu živelních událostí, tak z důvodu strojního přerušení provozu.

  Slavia pojišťovna umožňuje uzavřít základní pojištění, které kryje přerušení nebo omezení provozu z důvodu škody způsobené na majetku společnosti požárem, ale je možno sjednat jej i pro případ škody způsobené z jiné příčiny. V MAXIMA pojišťovně je pojištění přerušení provozu doplňkové k rizikům, která kryjí škody, kvůli kterým může k přerušení provozu dojít, tj. živelní rizika, odcizení, strojní či elektronická rizika, kybernetická rizika.

  V pojišťovně Allianz některým typům podnikatelů, jako jsou například lékaři, účetní nebo advokáti, nabízí také pojištění pro případ přerušení provozu kvůli úřednímu zásahu a z důvodu pracovní neschopnosti. Kooperativa nabízí pojištění přerušení provozu jednak v rámci stavebnicového produktu Trend, kde si klient sjednává limit pojistného plnění na základě svého ročního obratu, nebo v balíčkových programech. Tam se klientovi nabízí denní limit plnění, tedy finanční částka, kterou v případě přerušení provozu obdrží za každý kalendářní den po dobu ručení. U České pojišťovny si podnikatelé mohu sjednat pojistný program Jistota. Ten nabízí možnost krytí celé řady rizik, která si mohou podnikatelé kombinovat podle jejich konkrétních potřeb.


  Pojišťovna Popis pojištění
  Allianz Spolu s pojištěním majetku firmy pojištění pro případ přerušení provozu kvůli úřednímu zásahu a z důvodu pracovní neschopnosti
  Česká pojišťovna V rámci pojistného programu Jistota
  ČSOB pojišťovna Pojištění přerušení provozu z důvodu živelních událostí Pojištění přerušení provozu z důvodu strojního přerušení provozu
  Generali Ke sjednanému živelnímu pojištění majetku
  Kooperativa V rámci pojištění Trend nebo v balíčku – podmínkou majetkové pojištění požáru
  Maxima Přerušení nebo omezení z důvodu škody způsobené požárem nebo z jiné příčiny – v rámci pojištění majetku společnosti
  UNIQUA pojišťovna Požární přerušení provozu Přerušení provozu následkem věcné škody – vždy s majetkovým pojištěním podnikatelů

  další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

  Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
  19.03.2019
  Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.


  Ministerstvo financí představilo Koncepci rozvoje kapitálového trhu v ČR
  19.03.2019
  Ukázat na silné a slabé stránky kapitálového trhu v České republice a nastínit dlouhodobou strategii pro jeho rozvoj. To je cílem Koncepce rozvoje kapitálového trhu v České republice na léta 2019 – 2023, kterou vláda schválila 4. března 2019. Nový strategický dokument na dnešní tiskové konferenci představily ministryně financí Alena Schillerová a náměstkyně ministryně financí pro mezinárodní vztahy Lenka Dupáková.


  Ministerstvo financí nabídne občanům další typ Dluhopisu Republiky
  19.03.2019
  Dluhopis Republiky se úspěšně prodává již od 3. 12. 2018. Občané projevili o tento typ investování zájem, a proto Ministerstvo financí pro nové upisovací období, které začíná právě dnes, připravilo několik novinek a vylepšení.


  Revoluce pro živnostníky? Zástupci podnikatelů představili balíček pěti změn
  19.03.2019
  Revoluční změny pro živnostníky získávají reálný obraz. I když se jedná o souhrn několika změn, cílem je, aby se živnostníkům v Česku podnikalo jednodušeji.


  Daně na poslední chvíli? Pro třetinu živnostníků naprostý standard
  15.03.2019
  Poslední termín pro podání daňového přiznání bez poradce připadá letos na 1. dubna a živnostníci přiznávají, že vše nechávají na poslední chvíli.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
  Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

  Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
  Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

  další novinky

  Kalkulace ceny