Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Celníci budou moci při kontrolách #EET používat krycí doklady

12.01.2019

Celníkům se rozšíří možnosti využití krycích dokladů. Nově je budou moct využít i při kontrolách EET či hazardu.

Novinku přináší daňový balíček, který krátce před Vánoci schválila Poslanecká sněmovna. Podle ministerstva financí se tím zefektivní kontroly a celníci získají ochranu před případnými útoky podnikatelů.

Krycí doklady mají celníky mj. ochránit

Daňový balíček přinesl kromě jiného širší využití krycích dokladů celníků. Nově budou moct používat krycí doklady nejen při předcházení a šetření trestných činů a při výkonu působnosti orgánů Celní správy ČR vyplývající z mezinárodních smluv, ale také při kontrolách hazardu a EET, pokud by bez jejich použití došlo ke zmaření tohoto výkonu anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku celníka nebo jiné osoby.

Podle ministerstva financí pomůže změna hlavně v případech, kdy zjevná příslušnost celníka k tomuto orgánu znamená z povahy dané kontroly její zmaření. „Dále je sledována ochrana celníka a dalších osob zejména tam, kde v rámci specifických případů výkonu (opět především kontrolní) působnosti podle zákona upravujícího hazardní hry a zákona upravujícího evidenci tržeb dochází ke sdělení osobních údajů celníka kontrolované osobě, která je následně může různým způsobem zneužít,“ doplňuje se v důvodové zprávě k zákonu.

Typickým příkladem je podle ministerstva financí výkon působnosti v rámci dozoru nad provozováním hazardních her, kdy se návštěvník musí při vstupu do herny legitimovat a zapsat. Jako další příklad ministerstvo uvedlo provádění kontrolního nákupu v rámci kontrol EET u ubytovacích služeb, kde je rovněž prokázání totožnosti ubytované osoby součástí kontrolované transakce. „V takových případech, má-li být dosaženo účelu kontroly, podstupují celníci určité riziko ohrožující jejich soukromí, když dochází k předávání jejich osobních údajů. Následně může hrozit poškozování ze strany kontrolovaných subjektů (útok na osoby celníků, jejich rodiny a majetek). Kdyby celník doklad nepředložil, byla by kontrola zmařena, neboť by odmítavý postoj celníka k poskytnutí osobních údajů, např. za účelem ubytování, mohl být ze strany kontrolovaného subjektu považován za nestandardní a podezřelý,“ píše se v důvodové zprávě.

Proti rozšíření využití krycích dokladů vystupovali během projednávání ve Sněmovně především Piráti. „Zatímco v oblasti kontroly heren mi to přijde ještě skousnutelné, tak v oblasti kontroly EET mi to přijde skutečně nepřiměřená pravomoc Celní správy ČR. Z toho důvodu jsem navrhl používání krycích dokladů pro kontrolu EET škrtnout. Ještě jednou to řeknu: pokud skutečně dochází k ohrožení zdraví a života celníků, když kontrolují EET, problém je někde úplně jinde než v tom, že nemají pravomoc používat krycí doklady,“ komentoval během třetího čtení poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík. Jeho pozměňovací návrh však nebyl přijat.

Zákon nyní projedná Senát. Nabýt účinnosti by měl již během první poloviny roku 2019.

Skrytou identitu používají i kontroloři ČOI

Celníci nejsou jediní, u kterých se rozšíření využití krycích dokladů v posledních letech řešilo. Už od listopadu 2017 mohou při kontrolách používat krycí prostředky, např. změněnou identitu, i inspektoři České obchodní inspekce.
další novinky v kategorii: Obecné a ostatní

Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
12.01.2019
Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.


Pokyn GFŘ D – 32
12.01.2019


Čtvrtek 31. ledna je posledním dnem pro podání daňového přiznání
11.01.2019
Letošní přiznání k dani z nemovitých věcí je potřeba podat nejpozději do čtvrtka 31. ledna. Přiznání by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří v roce 2018 nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku. Také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu. Pokud jim ještě nějaká nemovitá věc v kraji zbyla, podají dílčí daňové přiznání. Pokud všechny své nemovité věci v daném kraji v roce 2018 pozbyli, doručí na finanční úřad písemné oznámení o této skutečnosti.


Změny v odpočtu na výzkum a vývoj již v legislativním procesu
11.01.2019
Pracovní skupina tvořená zástupci podnikatelských svazů a asociací, ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství se dohodla na změnách v odpočtu na výzkum a vývoj. Ty byly nedávno schváleny Poslaneckou sněmovnou v rámci tzv. daňového balíčku a novela putuje do Senátu. Shrnujeme nejdůležitější změny.


Víme, co nového chystají banky pro podnikatele v roce 2019
02.01.2019
Trendem nejen v bankovnictví bude v roce 2019 digitalizace a modernizace služeb. Podívejte se, co k tomu prozradili zástupci našich bank.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.

další novinky

Kalkulace ceny