Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Od roku 2019 se zvyšuje nezabavitelná částka v exekucích

11.01.2019

Nepostižitelné minimum se zvyšuje od ledna 2019 a možná i od července. A to zásadně. Navrhuje se jeho zdvojnásobení.

Tradičně se upravuje výše nezabavitelné částky ze mzdy zaměstnance pro účely exekučních a insolvenčních srážek. Již druhým rokem směrem nahoru.

Nezabavitelná částka mzdy od roku 2019
V exekučních srážkách se využívá pojem nezabavitelná (nepostižitelná) část mzdy. Tato částka nesmí být zaměstnanci v rámci exekučních srážek sražena, naopak mu musí být vždy vyplacena. Má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb. Upravuje ji občanský soudní řád, ale i speciální nařízení vlády o nezabavitelných částkách.

Součástí nezabavitelné části je částka připadající na osobu povinného (zaměstnanec s exekučními srážkami), eventuálně úpadce (zaměstnanec s insolvenčními srážkami), a částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.

Počínaje lednem, tj. u mezd zpracovávaných za měsíc leden vyplácených zaměstnancům v únoru, se výše nezabavitelné částky mění. Pro rok 2019 činí nezabavitelná částka dlužníka 6428,67 Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1607,17 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9643 Kč.

Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Průměrné náklady na bydlení byly vyčísleny a zveřejněny formou nařízení vlády č. 320/2018 Sb. Pro rok 2019 činí 6233 Kč. Přestože ministerstvo práce a sociálních věcí slibovalo valorizaci životního a existenčního minima, změnu se nakonec prosadit nepodařilo.

Nezabavitelná částka na osobu povinného, tj. na dlužníka, se vlivem zvýšených nákladů na bydlení mírně zvyšuje. S počtem vyživovaných osob poroste i částka, kterou bude možné dlužníkům ze mzdy ponechat.

Výpočet nezabavitelných částek v roce 2019

Povinný (tj. zaměstnanec) má vždy nárok na nezabavitelnou částku a další částky dle počtu vyživovaných osob. Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.

V průběhu výpočtu se pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby.

Rok 2018 2019
Životní minimum jedince 3 410,00 Kč 3 410,00 Kč
Náklady na bydlení 5 928,00 Kč 6233,00 Kč
Základní nezabavitelná částka 9 338,00 Kč 9 643,00 Kč
2/3 ze základní nezabavitelné částky (dlužník) 6 225,33 Kč 6 428,67 Kč
1/4 ze základní nezabavitelné částky na dlužníka (vyživovaná osoba) 1 556,33 Kč 1 607,17 Kč
Maximum 1/3 zbytku čisté mzdy 3 112,00 Kč 3 214,00 Kč


Příklady nezabavitelných částek:
 • Svobodná, bezdětná pracovnice bude mít základní nezabavitelnou částku 6428,67 Kč, po zaokrouhlení 6429 Kč.

 • Ženatý zaměstnanec (manželka a dvě děti) bude mít nezabavitelnou částku 11 250,18 Kč (6428,67 + 1607,17 + 1607,17 + 1607,17), po zaokrouhlení 11 251 Kč.

  Připomenutí postupu výpočtu srážek ze mzdy:

 • 1.Stanovíme čistou mzdu.

 • 2. Z čisté mzdy odpočítáme nezabavitelnou částku (6428,67 Kč) + částku za každou vyživovanou osobu (1607,17 Kč). Sečteme a zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru dle § 3 nařízení o nezabavitelných částkách.

 • 3.Jestliže je rozdíl čisté mzdy a nezabavitelných částek větší než 9643 Kč, je tato část plně zabavitelnou částkou. Částku 9643 Kč (nebo nižší zbytek) zaokrouhlíme směrem dolů dle § 279 občanského soudního řádu na částku dělitelnou třemi. Z částky 9643 vychází 3214 Kč (zbytek ve výši jedné koruny se připočte k základní nezabavitelné částce povinného).

 • 4.Z první třetiny zbytku čisté mzdy se uhradí pohledávky podle svého pořadí bez ohledu na to, zda jde o přednostní pohledávky nebo o pohledávky ostatní. Z druhé třetiny zbytku čisté mzdy se uspokojí bez zřetele na pořadí nejprve pohledávky výživného a teprve pak přednostní pohledávky podle pořadí, kdy bylo plátci mzdy doručeno nařízení výkonu rozhodnutí. Pokud nestačí částka sražená z druhé třetiny k uspokojení všech pohledávek výživného, uspokojí se nejprve běžné výživné všech oprávněných a pak teprve nedoplatky za dřívější dobu, a to podle poměru běžného výživného. Jestliže by nebylo částkou sraženou z druhé třetiny kryto ani běžné výživné všech oprávněných, rozdělí se mezi ně částka sražená z druhé třetiny poměrně podle výše běžného výživného bez ohledu na výši nedoplatků. Třetí třetina se vyplácí povinnému.

 • 5.Plně zabavitelnou část zbytku čisté mzdy připočteme ke druhé třetině zbytku čisté mzdy v rozsahu, který je potřebný k uspokojení přednostních pohledávek, zbývající část se připočte k první třetině.

  Příklad:

  Čistá mzda zaměstnance činí 19 658 Kč. Má manželku a dvě děti. Zaměstnanec má nařízeny následující exekuční srážky: Exekuční příkaz – nepřednostní pohledávka ve výši 45 000 Kč (doručeno prvnímu plátci mzdy v roce 2012) a výkon rozhodnutí soudu ve výši 28 589 Kč (přednostní pohledávka doručena prvnímu plátci mzdy v roce 2015).

  Nezabavitelná částka: 11 251 Kč (na povinného 6428,67 + 3 vyživované osoby (3 × 1607,17 Kč) ). Rozdíl: 19 658 – 11 251 = 8407 Kč (čistá mzda – nezabavitelná částka)

  Rozdíl je nižší než základní nezabavitelná částka 9643 Kč. Budeme tedy pracovat pouze se třemi třetinami bez plně zabavitelného zbytku, tj. 8407/3 = 2802 Kč (částka ze zaokrouhlení 1 Kč se ponechá zaměstnanci)

 • 1. třetina zbytku mzdy 2802 Kč = dle pořadí nepřednostní pohledávka

 • 2. třetina zbytku mzdy 2802 Kč = jediná přednostní pohledávka

 • 3. třetina zbytku čisté mzdy 2802 Kč + 1 Kč = zaměstnanec

  Na exekuce bude použito 2× 2802 Kč (přednostní i nepřednostní pohledávka), zaměstnanci bude ponecháno 14 054 Kč (2802 Kč + 1 Kč + 11 251 Kč).

  Plánované zvýšení nezabavitelné částky

  V souvislosti s novelou insolvenčního zákona byla otevřena i otázka výše nezabavitelné částky. Způsob jejího výpočtu se několik let neměnil a vzhledem k současné výši cen a příjmů je stanovena příliš nízko (v roce 2019 činí 9643 Kč). Podle důvodové zprávy nutí dlužníky k nepřiznávání části příjmů a tím je vytlačuje do šedé ekonomiky. Pozitivní dopad tohoto opatření vidí tvůrci návrhu novely nařízení vlády především u nízkopříjmových osob, které budou více motivovány dosahovat vyšších příjmů či přiznávat skryté příjmy z šedé ekonomiky, čímž dojde ke zvýšení částky distribuované mezi věřitele při současném zvýšení částky, která zůstává k dispozici dlužníkům. Tato skutečnost má pozitivně dopadnout i na veřejné rozpočty v podobě vyššího výběru daní z příjmů a odvodů v oblasti sociálního a zdravotního pojištění. Návrh novely nařízení vlády, kde se kalkuluje se zdvojnásobením nezabavitelné částky, aktuálně prochází připomínkovým řízením. O dalším osudu tohoto návrhu bude server Podnikatel.cz čtenáře informovat. Účinnost je plánována od 1. července 2019.
  další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

  Na co si dát pozor při uplatnění daňového zvýhodnění?
  19.03.2019
  Při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, ať už v daňovém přiznání či v ročním zúčtování daní, se nejvíce chybuje.


  Přehled základních povinností při zajišťování BOZP, které musí podnikatelé plnit
  15.03.2019
  Připravili jsme přehled základních povinností při zajišťování BOZP zaměstnavatelem nebo osobou povinnou zajišťovat BOZP.


  Využíváte v daňovém přiznání školkovné? Pozor na jeho chybné uplatnění
  15.03.2019
  Jednu ze slev, které mohou v přiznání někteří poplatníci uplatnit, tvoří sleva za umístění dítěte. Často se ale při jejím uplatnění chybuje.


  Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců
  15.03.2019
  Dlouho očekávaná novela zákona o daních z příjmů zanedlouho nabude účinnosti. Jde o daňový balíček. Poslanecká sněmovna vetovala zamítnutí Senátem.


  Zbývá poslední den na uhrazení zálohy na daň. Netýká se vás?
  14.03.2019
  Povinnost platit zálohy na daň si musí poplatníci ohlídat sami. Zítra je nejzazší termín pro další z plateb.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
  Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

  Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
  Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

  další novinky

  Kalkulace ceny