Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Legislativní novinky roku 2019 v oblasti zaměstnávání

02.01.2019

V oblasti zaměstnávání nedochází k plánovaným převratným změnám. Přesto je tu hned několik novinek, které by neměly zaměstnavatelům ani zaměstnancům uniknout. Přinášíme krátký souhrn toho, co v oblasti zaměstnání přinese nastávající rok 2019.

Minimální a zaručená mzda

Pro rok 2019 se původně navrhovalo zvýšení o 1500 Kč. Minimální mzda se nakonec zvýší ze současných 12 200 korun na 13 350 Kč a u hodinové sazby ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou zaručenou.

Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené. A ta roste s každým zvýšením mzdy minimální.

Změny ve zdanění závislé činnosti

Ministerstvo financí připravilo v rámci takzvaného daňového balíčku pro rok 2019 zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19, resp. 24 %. Tato koncepční změna zdanění fyzických osob však byla nakonec z návrhu vypuštěna. Ovšem jsou tu jiné změny, které nedávno Poslanecká sněmovna schválila. Ovšem nebudou účinné od 1. ledna 2019. Novela míří do Senátu a účinnost se předpokládá od dubna, případně od července 2019.

Zavede se zcela nové ustanovení § 38da zákon o daních z příjmů. Jde o právní úpravu týkající se podávání oznámení o příjmech plynoucích daňovým nerezidentům ze zdrojů v ČR zdaněných srážkovou daní zvláštní sazbou daně (vždy daň srážková bez ohledu na učinění či neučinění prohlášení k dani). Rovněž by mohlo dojít ke sjednocení limitu pro zdanění srážkovou daní (§ 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů). Stávající částka 2500 Kč se nahradí slovním spojením „částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“.

Sociální a zdravotní pojištění

Mimo změny související s tradičním zvýšením minimální mzdy (vyšší minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění) přináší nový rok do této oblasti převratnou změnu v podobě zvýšení mzdy průměrné. Jde o průměrnou mzdu vyhlašovanou pro rok 2019. Je důležitá především pro podnikatele.

Ovšem tentokrát se změna dotkne i zaměstnanců. Zvyšuje se totiž rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (tzv. zaměstnání malého rozsahu). Změna se promítne i do oblasti zdravotního pojištění. Zde pouze v případě dohody o pracovní činnosti, dobrovolných pracovníků pečovatelské služby a členů družstev, kteří nejsou k družstvu v pracovněprávním vztahu, ale vykonávají pro toto družstvo za odměnu práci.

Zvyšují se i redukční hranice pro nemocenské a náhradu mzdy. Náhrada mzdy se navíc od poloviny roku 2019 bude vyplácet od první zameškané směny do 14. dne nemoci. Poslanecká sněmovna schválila drobnou změnu zákoníku práce s širokým dopadem. Jde o zrušení karenční doby v době pracovní neschopnosti zaměstnance. Jako kompenzace má zaměstnavatelům (i osobám samostatně výdělečně činným) klesnout odvod nemocenského pojištění z dosavadních 2,3 % na 2,1 %.

Tuzemské i zahraniční stravné

Zvyšují se sazby tuzemského i zahraničního stravného, sazba základní náhrady za km jízdy i průměrné ceny pohonných hmot. Jde o vyhlášky s čísly 254/2018 Sb. pro zahraniční stravné a 333/2018 Sb. pro tuzemské stravné.

Exekuční a insolvenční srážky

Pro rok 2019 činí nezabavitelná (nepostižitelná) částka dlužníka 6428,67 Kč. Na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1607,17 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 3214 Kč.

Je připraven i návrh novely nařízení vlády o způsobu výpočtu nezabavitelné částky. V případě jeho schválení (je na samém počátku legislativního procesu) by se základní nezabavitelná částka zdvojnásobila.

Náhradní plnění a průměrná mzda pro účely zaměstnanosti

Další neméně důležitou parametrickou změnou v oblasti zaměstnávání je průměrná mzda vyhlašovaná za první až třetí čtvrtletí roku 2018. Jde o částku, která se využívá pro účely zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti), ale i pro náhradní plnění v oblasti povinného zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 311/2018. Průměrná mzda činí 31 225 Kč.
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Rušno kolem e-neschopenky a karenční doby
12.01.2019
Práce na legislativních změnách v oblasti práva sociálního zabezpečení a jejich schvalování v poslední době připomíná kovbojku. Zatímco zrušení karenční doby bylo po letech diskuzí schváleno Poslaneckou sněmovnou, aby bylo následně zamítnuto Senátem, projekt e-neschopenky byl nejprve schválen, poté odložen a nyní znovu v pozměněné podobě navržen Sněmovně k projednání. Co nás tedy v roce 2019 nakonec čeká?


V lednu je nutné uhradit dvě platby na nemocenské. Jinak může pojistné zaniknout
11.01.2019
Kvůli změně ve splatnosti pojistného v roce 2019 je OSVČ, která si nemocenské platí, povinna zaslat v lednu platby dvě. Termín první se blíží.


Od roku 2019 se zvyšuje nezabavitelná částka v exekucích
11.01.2019
Nepostižitelné minimum se zvyšuje od ledna 2019 a možná i od července. A to zásadně. Navrhuje se jeho zdvojnásobení.


Od roku 2019 vzroste limit u dohod o pracovní činnosti. Do 3000 Kč bez pojištění
01.01.2019
Od ledna 2019 se zvyšuje limit pro sociální a zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nově se odvody budou platit až od příjmu ve výši aspoň 3000 Kč.


Zaměstnavatelé nebudou moci ovlivnit své zaměstnance při výběru životního pojištění
15.12.2018
Dovolujeme si Vás informovat, že zákonem č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění se s účinností od 1. 12. 2018 mění podmínky pro přispívání zaměstnavatele na soukromé životní pojištění zaměstnanců.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.

další novinky

Kalkulace ceny