Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Legislativní novinky roku 2019 v oblasti zaměstnávání

02.01.2019

V oblasti zaměstnávání nedochází k plánovaným převratným změnám. Přesto je tu hned několik novinek, které by neměly zaměstnavatelům ani zaměstnancům uniknout. Přinášíme krátký souhrn toho, co v oblasti zaměstnání přinese nastávající rok 2019.

Minimální a zaručená mzda

Pro rok 2019 se původně navrhovalo zvýšení o 1500 Kč. Minimální mzda se nakonec zvýší ze současných 12 200 korun na 13 350 Kč a u hodinové sazby ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Zaměstnanci v pracovním poměru, jejichž mzda není sjednána kolektivní smlouvou, jsou chráněni před poskytováním příliš nízkých mezd mzdou zaručenou.

Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin, přičemž pro každou z nich je stanovena nepodkročitelná (nejnižší) úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná pouze minimální mzda, ale je třeba odměňovat minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené. A ta roste s každým zvýšením mzdy minimální.

Změny ve zdanění závislé činnosti

Ministerstvo financí připravilo v rámci takzvaného daňového balíčku pro rok 2019 zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19, resp. 24 %. Tato koncepční změna zdanění fyzických osob však byla nakonec z návrhu vypuštěna. Ovšem jsou tu jiné změny, které nedávno Poslanecká sněmovna schválila. Ovšem nebudou účinné od 1. ledna 2019. Novela míří do Senátu a účinnost se předpokládá od dubna, případně od července 2019.

Zavede se zcela nové ustanovení § 38da zákon o daních z příjmů. Jde o právní úpravu týkající se podávání oznámení o příjmech plynoucích daňovým nerezidentům ze zdrojů v ČR zdaněných srážkovou daní zvláštní sazbou daně (vždy daň srážková bez ohledu na učinění či neučinění prohlášení k dani). Rovněž by mohlo dojít ke sjednocení limitu pro zdanění srážkovou daní (§ 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů). Stávající částka 2500 Kč se nahradí slovním spojením „částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“.

Sociální a zdravotní pojištění

Mimo změny související s tradičním zvýšením minimální mzdy (vyšší minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění) přináší nový rok do této oblasti převratnou změnu v podobě zvýšení mzdy průměrné. Jde o průměrnou mzdu vyhlašovanou pro rok 2019. Je důležitá především pro podnikatele.

Ovšem tentokrát se změna dotkne i zaměstnanců. Zvyšuje se totiž rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (tzv. zaměstnání malého rozsahu). Změna se promítne i do oblasti zdravotního pojištění. Zde pouze v případě dohody o pracovní činnosti, dobrovolných pracovníků pečovatelské služby a členů družstev, kteří nejsou k družstvu v pracovněprávním vztahu, ale vykonávají pro toto družstvo za odměnu práci.

Zvyšují se i redukční hranice pro nemocenské a náhradu mzdy. Náhrada mzdy se navíc od poloviny roku 2019 bude vyplácet od první zameškané směny do 14. dne nemoci. Poslanecká sněmovna schválila drobnou změnu zákoníku práce s širokým dopadem. Jde o zrušení karenční doby v době pracovní neschopnosti zaměstnance. Jako kompenzace má zaměstnavatelům (i osobám samostatně výdělečně činným) klesnout odvod nemocenského pojištění z dosavadních 2,3 % na 2,1 %.

Tuzemské i zahraniční stravné

Zvyšují se sazby tuzemského i zahraničního stravného, sazba základní náhrady za km jízdy i průměrné ceny pohonných hmot. Jde o vyhlášky s čísly 254/2018 Sb. pro zahraniční stravné a 333/2018 Sb. pro tuzemské stravné.

Exekuční a insolvenční srážky

Pro rok 2019 činí nezabavitelná (nepostižitelná) částka dlužníka 6428,67 Kč. Na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1607,17 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 3214 Kč.

Je připraven i návrh novely nařízení vlády o způsobu výpočtu nezabavitelné částky. V případě jeho schválení (je na samém počátku legislativního procesu) by se základní nezabavitelná částka zdvojnásobila.

Náhradní plnění a průměrná mzda pro účely zaměstnanosti

Další neméně důležitou parametrickou změnou v oblasti zaměstnávání je průměrná mzda vyhlašovaná za první až třetí čtvrtletí roku 2018. Jde o částku, která se využívá pro účely zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti), ale i pro náhradní plnění v oblasti povinného zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 311/2018. Průměrná mzda činí 31 225 Kč.
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Přehled základních povinností při zajišťování BOZP, které musí podnikatelé plnit
15.03.2019
Připravili jsme přehled základních povinností při zajišťování BOZP zaměstnavatelem nebo osobou povinnou zajišťovat BOZP.


Využíváte v daňovém přiznání školkovné? Pozor na jeho chybné uplatnění
15.03.2019
Jednu ze slev, které mohou v přiznání někteří poplatníci uplatnit, tvoří sleva za umístění dítěte. Často se ale při jejím uplatnění chybuje.


Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců
15.03.2019
Dlouho očekávaná novela zákona o daních z příjmů zanedlouho nabude účinnosti. Jde o daňový balíček. Poslanecká sněmovna vetovala zamítnutí Senátem.


Zbývá poslední den na uhrazení zálohy na daň. Netýká se vás?
14.03.2019
Povinnost platit zálohy na daň si musí poplatníci ohlídat sami. Zítra je nejzazší termín pro další z plateb.


Posíláte zaměstnance na služební cestu? Nezapomeňte na některé povinnosti
08.03.2019
Připomeňte si, jaké máte jako zaměstnavatel povinnosti, pokud někoho posíláte na pracovní cestu.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Daně na poslední chvíli? Pro třetinu živnostníků naprostý standard
Poslední termín pro podání daňového přiznání bez poradce připadá letos na 1. dubna a živnostníci přiznávají, že vše nechávají na poslední chvíli.

Daňové zvýhodnění na dítě: Kdy je dítě považováno za vyživované?
Poplatník může ve svém daňovém přiznání využít daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Připomeňte si však, za jakých podmínek je dítě považováno za vyživované.

další novinky

Kalkulace ceny