Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Jste podnikatelka a neplatíte si nemocenskou? Na mateřskou rovnou zapomeňte

18.11.2018

Stát na podnikatelky v zajištění finanční pomoci po porodu zapomíná. Pokud si aktivně samy neplatí nemocenské pojištění, neuvidí ani korunu.Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou) ženám samostatně výdělečně činným automaticky nevzniká. K tomu, aby žena podnikatelka mohla pobírat mateřskou, si musí připlatit nemocenské pojištění, a to po dobu minimálně 270 dní během dvou let a 180 dní v posledním roce před datem nástupu na mateřskou.


Chcete mateřskou? Nesmíte v tu dobu dál podnikat

Nástup na mateřskou nastává dnem, který žena určí v období od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud si tento den neurčí, nastává nástup počátkem 6. týdne před očekávaným dnem porodu. „Jednou z podmínek nároku na mateřskou ale je, že nesmí být osobně vykonávána samostatná výdělečná činnost. Pobírání mateřské, respektive vznik nároku na zařazení do příslušné kategorie státních pojištěnců, je třeba pojišťovně oznámit,“ připomíná Oldřich Tichý, mluvčí VZP.OSVČ také mohou zapomenout na rodičovskou dovolenou. To je terminologicky jiný pojem než rodičovský příspěvek. Zatímco rodičovská dovolená je omluvená překážka v práci na straně zaměstnance a týká se tedy pouze zaměstnanců, rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory.

Rodičovský příspěvek je něco jiného než rodičovská dovolená

Poskytuje se na žádost jednoho z rodičů a nemusí se nutně jednat o zaměstnance. Na tuto dávku státní sociální podpory mají nárok i rodiče bez vlastních příjmů a právě i osoby samostatně výdělečně činné.

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do čtyř let. „Pokud OSVČ měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství a dále jí bude bez přerušení vyplácen rodičovský příspěvek, nemusí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně oznamovat,“ doplňuje Tichý.
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Přehled Minimální částky u OSVČ
12.12.2018
Za rok 2016 - 2019


Má nárok na volno na pohřeb i zaměstnanec pracující v noci?
21.11.2018
Zaměstnavatel poskytuje volno na jiné důležité osobní překážky v práci. Potíže činí jejich poskytování některým skupinám zaměstnanců. Především zaměstnancům na nočních směnách či s rozdílnou délkou denních směn. Přitom i oni chtějí čerpat volno v souladu se zákonem.


Mohou podnikat i lidé, kterým soud omezil kvůli duševní poruše svéprávnost?
21.11.2018
Plná svéprávnost je nutnou podmínkou, aby vám úřady vydaly živnostenské oprávnění. Jakmile dojde k jejímu omezení, samostatně již podnikat nemůžete. Podnikatel má ale možnost v případě očekávání svého budoucího omezení svéprávnosti (např. při postupu psychické nemoci) učinit tzv. předběžné prohlášení, kterým může udělit jiné plně svéprávné osobě zmocnění, a to formou notářského zápisu nebo za účasti svědků.


Chtěli zlepšit nemocenské pojištění OSVČ, změnili ale i splatnost důchodového
18.11.2018
Místo jednoho inkasního místa a jedné platby odvodů se OSVČ musí připravit, že u zdravotního a důchodového pojištění bude rozdílná splatnost záloh. Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti totiž kvůli problémům u nemocenského pojištění mění splatnost záloh, a to i u důchodového pojištění.


Nové podmínky pro platbu záloh na důchodové pojištění OSVČ
18.11.2018
Novinky v sociálním pojištění vyvolaly mezi podnikateli negativní reakce. Ale je tu řada změn, které naopak mohou podnikání ulehčit.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Komora podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší stabilitu daňového prostředí
Tisknout Publikováno 12.12.2018 Brno, 12. prosince 2018 – V souvislosti s projednáváním daňového balíčku se objevují mnohé pozměňovací návrhy. Komora podporuje takové, které vedou ke zjednodušení zdanění a zvýšení právní jistoty poplatníků. Mezi takové návrhy patří i zrušení zavedení zákazu zneužití práva jako jednoho z pravidel daňového řízení.

Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných jednání s profesními komorami
Profesní samosprávy tvoří obdobně jako samosprávy místní nedílnou součást demokratické společnosti. Jsou garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, které jejich členové poskytují. Komory dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla profesní etiky včetně dodržování povinné mlčenlivosti.

další novinky

Kalkulace ceny