Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Jste podnikatelka a neplatíte si nemocenskou? Na mateřskou rovnou zapomeňte

18.11.2018

Stát na podnikatelky v zajištění finanční pomoci po porodu zapomíná. Pokud si aktivně samy neplatí nemocenské pojištění, neuvidí ani korunu.Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou) ženám samostatně výdělečně činným automaticky nevzniká. K tomu, aby žena podnikatelka mohla pobírat mateřskou, si musí připlatit nemocenské pojištění, a to po dobu minimálně 270 dní během dvou let a 180 dní v posledním roce před datem nástupu na mateřskou.


Chcete mateřskou? Nesmíte v tu dobu dál podnikat

Nástup na mateřskou nastává dnem, který žena určí v období od počátku 8. týdne do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Pokud si tento den neurčí, nastává nástup počátkem 6. týdne před očekávaným dnem porodu. „Jednou z podmínek nároku na mateřskou ale je, že nesmí být osobně vykonávána samostatná výdělečná činnost. Pobírání mateřské, respektive vznik nároku na zařazení do příslušné kategorie státních pojištěnců, je třeba pojišťovně oznámit,“ připomíná Oldřich Tichý, mluvčí VZP.OSVČ také mohou zapomenout na rodičovskou dovolenou. To je terminologicky jiný pojem než rodičovský příspěvek. Zatímco rodičovská dovolená je omluvená překážka v práci na straně zaměstnance a týká se tedy pouze zaměstnanců, rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory.

Rodičovský příspěvek je něco jiného než rodičovská dovolená

Poskytuje se na žádost jednoho z rodičů a nemusí se nutně jednat o zaměstnance. Na tuto dávku státní sociální podpory mají nárok i rodiče bez vlastních příjmů a právě i osoby samostatně výdělečně činné.

Na rodičovský příspěvek má nárok rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do čtyř let. „Pokud OSVČ měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství a dále jí bude bez přerušení vyplácen rodičovský příspěvek, nemusí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně oznamovat,“ doplňuje Tichý.
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Lze navázat na dohodu o provedení práce dohodou o pracovní činnosti?
15.02.2019
Je možné s jedním člověkem na stejný druh práce uzavřít nejprve dohodu o provedení práce a po vyčerpání stanovených hodin následně dohodu o pracovní činnosti?


Zaměstnavatel ji poslal na prohlídku k praktickému lékaři. Kdo ji uhradí?
15.02.2019
Místo, aby povinnou prohlídku absolvovala u závodního lékaře, kterého si zaměstnavatel platí, musela na jeho přání k lékaři praktickému. Kdo prohlídku uhradí?


Mýty a realita zrušení karenční doby od poloviny roku 2019
15.02.2019
Náhrada mzdy se nebude automaticky platit od prvního dne nemoci. V praxi totiž platí jiná pravidla.


Přehledy podávají i ti, kterých se netýká přiznání. Tiskopisy máme k dispozici
13.02.2019
Podávat daňové přiznání se netýká celé řady OSVČ, přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ ale podávají téměř vždy, a to bez ohledu na výši příjmů.


Karenční doba se dala změnit řadou způsobů, vláda vybrala ten nejhorší pro firmy
02.02.2019
Existovala řada způsobů, jak změnit stávající karenční dobu, aby se pomohlo zaměstnancům. Vláda vybrala ten, na který nejvíce doplatí podnikatelé


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob
Generální finanční ředitelství (GFŘ) tímto reaguje na závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která proběhla v loňském roce a která byla zaměřena na daň z příjmů právnických osob a výsledků při jejím výběru. NKÚ ve zveřejněných závěrech rozporuje i některé zavedené postupy Finanční správy, které v rámci kontrol v předchozích letech sám nezpochybnil.

Lze navázat na dohodu o provedení práce dohodou o pracovní činnosti?
Je možné s jedním člověkem na stejný druh práce uzavřít nejprve dohodu o provedení práce a po vyčerpání stanovených hodin následně dohodu o pracovní činnosti?

další novinky

Kalkulace ceny