Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Chtěli zlepšit nemocenské pojištění OSVČ, změnili ale i splatnost důchodového

18.11.2018

Místo jednoho inkasního místa a jedné platby odvodů se OSVČ musí připravit, že u zdravotního a důchodového pojištění bude rozdílná splatnost záloh. Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti totiž kvůli problémům u nemocenského pojištění mění splatnost záloh, a to i u důchodového pojištění.

Elektronizace v podobě pokut

Přestože se Česká republika v aktuálním vydání studie Světové banky Doing Business 2019 v celkovém pořadí propadla a ve většině parametrů si pohoršila, nezapomnělo tuzemské ministerstvo financí vypíchnout, že mírně klesla administrativní náročnost spojená s placením daní. „Těší mě, že pozitivní efekty kroků jako postupná elektronizace či zjednodušování daňových formulářů, převýšily efekty dílčího zvýšení administrativy v důsledku kontrolního hlášení. Přestože nás aktuální umístění řadí do nejlepší čtvrtiny z hodnocených zemí, zůstává zjednodušování daňového systému mou jednoznačnou prioritou a zásadní snížení administrativy teprve očekáváme, a to v souvislosti s realizací projektu MOJE Daně. Usilovně na něm pracujeme a spustíme ho v roce 2020,“ komentovala ministryně financí Alena Schillerová.Jenže zmíněná elektronizace daňových formulářů má například i podobu povinných elektronických podání pro některé podnikatelské subjekty. Pokud pak přiznání podají papírově, mohou dostat pokutu 2000 Kč. V posledním roce sice přišla úleva, že u daně z příjmů a daně z nemovitostí nejprve úřad vyzve k nápravě, a teprve pak pokutu udělí, za několik let platnosti tohoto paragrafu dostaly pokutu 2000 Kč desítky tisíc poplatníků.

Zatímco se vláda zaklíná snižováním administrativy a zjednodušováním systému, v reálu dělá pravý opak. A jak už to tak bývá, nejvíce bití jsou ti nejmenší, tedy OSVČ. Právě jim dělají neustále změny zákonů největší problémy, protože v řadě případů musí účetní a daňové věci řešit samy a nemají kapacity sledovat, co nového pro ně zase vládnoucí garnitura připravila. Drobní podnikatelé si možná ještě více než kdo jiní uvědomují pravdivost známého „čas jsou peníze“. Čas, který musí trávit sledováním změn v zákonech, jejich následnému přizpůsobení a vyřizováním daňových povinností, by přitom mohli věnovat samotné produktivní podnikatelské činnosti.

Kvůli nemocenskému pojištění se změní důchodové

Právě pro OSVČ připravila vláda od roku 2019 „radostnou“ novinku v podobě změny splatnosti sociálního pojištění (tedy důchodového a nemocenského pojištění). V roce 2018 jsou zálohy splatné v termínu od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Počínaje lednem 2019 se budou zálohy platit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Platit bude možné až do posledního dne kalendářního měsíce (rozhoduje den připsání na účet u okresní správy sociálního zabezpečení). Zatímco zdravotní pojištění se i nadále bude platit termín do 8. dne následujícího měsíce, sociálko se bude platit jen v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje.V souvislosti s touto změnou by tedy bylo nutné platit na přelomu roku pojistné dvakrát. Za prosinec 2018 zpětně a za leden 2019 v měsíci lednu. Zákonodárci situaci vyřešili přechodným ustanovením, podle kterého se záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 bude považovat za zálohu za tento měsíc. Záloha za prosinec tak nemusí být uhrazena vůbec. Může však být uhrazena dobrovolně. Osoba samostatně výdělečně činná se tak vyhne většímu doplatku pojistného po podání přehledu. Dobrovolnou zálohu na důchodové pojištění za měsíc prosinec lze zaplatit od 21. do 31. prosince 2018. U nemocenského pojištění však žádná úleva není a doplatek za prosinec se musí zaplatit do 21. ledna 2019 (20. ledna je neděle).

Důvodem, proč došlo ke změnám, přitom byly problémy u nemocenského pojištění. Podle zákona o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, totiž zaniká OSVČ účast na nemocenském pojištění, pokud nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě, posledním dnem měsíce, za který bylo pojistné zaplaceno. Nově bude platit, že nemocenské pojištění ihned nezanikne a že vznikne dluh na pojistném. Ten bude moct být doplacen do konce následujícího měsíce. V rámci „zjednodušení“ se zákonodárci rozhodli splatnost posunout i u důchodového pojištění.

To, že změny u nemocenského pojištění jsou k lepšímu, není třeba rozporovat. Problémem je, že ke změnám přidali i důchodové pojištění a vynechali pojištění zdravotní. Pro podnikatele se totiž z hlediska úhrady obě pojistná slévají a jakýkoli rozdíl, který se týká splatnosti záloh či úhrady doplatků, jen dělá v celém systému zbytečný „hokej“. Stačí si vzpomenout, jaké zmatky působil stav před srpnem 2011, kdy se doplatek důchodového pojištění musel hradit do 8 dnů od podání přehledu, zatímco zdravotní pojištění se muselo platit do 8 dnů od podání daňového přiznání. Přitom by stačilo změnit jen paragraf ohledně zániku nemocenského pojištění nebo změnit jen termíny pro nemocenského pojištění, které neplatí ani desetina OSVČ, anebo sjednotit i se splatností záloh na zdravotní pojištění.

Pokuty zatím nehrozí, ale paragraf už se měnil před svojí účinností

Navzdory zmatku, který změny přinesly a přinesou, se však podnikatelé zatím nemusí obávat pokut, pokud budou zálohy platit jako doposud. Novela totiž obsahuje paragraf, dle kterého se neplatí penále, pokud byla záloha zaplacena do konce měsíce následujícího po měsíci, za který se záloha platí. OSVČ tak mohou beztrestně platit zálohy jako doposud zpětně. Na trvalou benevolenci úřadů by se však podnikatelé neměli příliš spoléhat, za rok může příslušný paragraf ze zákona zmizet a pokuty se mohou začít udělovat již natvrdo. Ostatně tento paragraf už se dokonce změnil, a to ještě předtím, než nabude účinnosti.Původně totiž zněl: „V případě, že záloha na pojistné nebyla zaplacena ve lhůtě stanovené v § 14a odst. 1 větě první, pokud tato záloha na pojistné byla zaplacena do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla záloha na pojistné splatná; v případě uvedeném v § 14a odst. 1 větě třetí se penále neplatí, pokud záloha na pojistné byla zaplacena do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž osoba samostatně výdělečně činná zahájila samostatnou výdělečnost činnost.“

Nedávná novela však odstranila část tohoto ustanovení a zůstalo jen: „V případě, že záloha na pojistné nebyla zaplacena ve lhůtě stanovené v § 14a odst. 1 větě první, pokud tato záloha na pojistné byla zaplacena do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla záloha na pojistné splatná.“

Důvodem bylo to, že původně popisovaná situace v druhé části ustanovení nemůže nastat vzhledem ke změnám, které byly v novele schváleny. Lepší tečku byste nevymysleli.
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Přehled Minimální částky u OSVČ
12.12.2018
Za rok 2016 - 2019


Má nárok na volno na pohřeb i zaměstnanec pracující v noci?
21.11.2018
Zaměstnavatel poskytuje volno na jiné důležité osobní překážky v práci. Potíže činí jejich poskytování některým skupinám zaměstnanců. Především zaměstnancům na nočních směnách či s rozdílnou délkou denních směn. Přitom i oni chtějí čerpat volno v souladu se zákonem.


Mohou podnikat i lidé, kterým soud omezil kvůli duševní poruše svéprávnost?
21.11.2018
Plná svéprávnost je nutnou podmínkou, aby vám úřady vydaly živnostenské oprávnění. Jakmile dojde k jejímu omezení, samostatně již podnikat nemůžete. Podnikatel má ale možnost v případě očekávání svého budoucího omezení svéprávnosti (např. při postupu psychické nemoci) učinit tzv. předběžné prohlášení, kterým může udělit jiné plně svéprávné osobě zmocnění, a to formou notářského zápisu nebo za účasti svědků.


Nové podmínky pro platbu záloh na důchodové pojištění OSVČ
18.11.2018
Novinky v sociálním pojištění vyvolaly mezi podnikateli negativní reakce. Ale je tu řada změn, které naopak mohou podnikání ulehčit.


Jste podnikatelka a neplatíte si nemocenskou? Na mateřskou rovnou zapomeňte
18.11.2018
Stát na podnikatelky v zajištění finanční pomoci po porodu zapomíná. Pokud si aktivně samy neplatí nemocenské pojištění, neuvidí ani korunu.Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou) ženám samostatně výdělečně činným automaticky nevzniká.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Komora podporuje pozměňovací návrhy, které zvýší stabilitu daňového prostředí
Tisknout Publikováno 12.12.2018 Brno, 12. prosince 2018 – V souvislosti s projednáváním daňového balíčku se objevují mnohé pozměňovací návrhy. Komora podporuje takové, které vedou ke zjednodušení zdanění a zvýšení právní jistoty poplatníků. Mezi takové návrhy patří i zrušení zavedení zákazu zneužití práva jako jednoho z pravidel daňového řízení.

Premiér Babiš neplní svůj slib pravidelných jednání s profesními komorami
Profesní samosprávy tvoří obdobně jako samosprávy místní nedílnou součást demokratické společnosti. Jsou garantem bezpečnosti, kvality a odbornosti vysoce specializovaných služeb, které jejich členové poskytují. Komory dbají na to, aby jejich členové respektovali pravidla profesní etiky včetně dodržování povinné mlčenlivosti.

další novinky

Kalkulace ceny