Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Novela zákoníku práce. Návrat po rodičovské, odvolání a další změny

18.10.2018

Návrh novely zákoníku práce, který je momentálně v připomínkovém řízení, přináší řadu úprav i nových povinností

V podstatě nahrazuje původní návrh novely zákona, jež měl nabýt účinnosti již od roku 2016 a nikdy schválen nebyl. Některé změny jsou stejné nebo velmi podobné. Řadu plánovaných změn a nových institutů však současný návrh neobsahuje. Kupříkladu zmizel dlouho diskutovaný pojem „vrcholový řídící zaměstnanec“.

Dočasné přidělení dle § 43a zákoníku práce

V současné době je možné přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli až na dobu šesti měsíců. Novelou se navrhuje toto přidělení zkrátit na jeden měsíc. Současně se rozšiřuje rozsah přípustné náhrady nákladů, jež mohou pravidelně v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnance vzniknout. Podmínkou pro jejich účtování je prokazatelný vznik těchto nákladů na straně přidělujícího zaměstnavatele.

Ustanovení o dočasném přidělení zaměstnanců není možné, a novela zákoníku práce to striktně vylučuje, využít zaměstnavatelem, jež je agenturou práce. Agentury práce přidělují agenturní zaměstnance k uživateli za úplatu, tedy již v rámci svého podnikání.

Návrat zaměstnance po rodičovské dovolené – § 47 zákoníku práce

Novela rovněž rozšiřuje povinnost zařadit zaměstnance na původní práci a pracoviště v případě návratu z rodičovské dovolené. Toto ustanovení poskytuje speciální ochranu zaměstnancům, kteří nastupují zpět do zaměstnání po skončení některých překážek v práci. Zaměstnavatel je povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Není-li to možné proto, že původní práce odpadla nebo pracoviště bylo zrušeno, je zaměstnavatel povinen zařadit je podle pracovní smlouvy. Takto se v současné době postupuje kupříkladu při návratu z mateřské dovolené nebo ošetřovného.

Právníci však poukazují na skutečnost, že druh práce i místo výkonu práce mohou být se zaměstnancem sjednány poměrně široce. V taktovém případě toto ustanovení postrádá smysl a v praxi vede k absurdním postupům, kdy zaměstnavatel na jeden či jen několik dnů zařadí zaměstnance po skončení výše uvedených překážek v práci na jeho původní práci a pracoviště, aby následně využil jeho pracovní síly v rámci šíře sjednaného druhu práce a místa výkonu práce. Zákoník práce totiž vůbec neřeší, po jak dlouhou dobu po skončení překážky v práci by měl zaměstnavatel zaměstnance na původní práci a původním pracovišti zaměstnávat. Místo aby bylo toto ustanovení upraveno či přímo zrušeno, novela jej rozšiřuje o další překážku v práci.

Výpověď při přechodu práv a povinností – § 51a zákoníku práce

Podle stávající právní úpravy § 51a zákoníku práce v případě, že dá zaměstnanec zaměstnavateli výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, skončí pracovní poměr nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu nebo dni přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Zaměstnanec může s výpovědí vyčkávat a dát výpověď i několik hodin přede dnem přechodu. Přejímající zaměstnavatel tak do poslední chvíle před přechodem neví, kolik zaměstnanců k němu skutečně přejde. Na druhé straně nastávají situace, kdy zaměstnavatel zaměstnance vůbec neinformuje nebo jej neinformuje včas, a dojde k přechodu práv a povinností, aniž by se to dozvěděli. Pokud již k přechodu došlo, nelze využít výpovědi podle § 51a zákoníku práce.

Navrhuje se proto stanovit 15 dnů, ve kterých zaměstnanec musí dát výpověď, aby ke skončení pracovního poměru došlo dnem, který předchází dni přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Těchto 15 dnů běží ode dne, kdy byl sám zaměstnanec o přechodu informován. Pokud zaměstnanec nebude informován tak, aby mohl dát výpověď před uskutečněním přechodu práv a povinností, nebo pokud o přechodu nebude informován nejméně 30 dnů před přechodem, navrhuje se, aby mohl tuto výpověď dát ještě do 2 měsíců ode dne, kdy se přechod uskutečnil. Speciální výpovědní doba 15 dnů by začala běžet dnem, v němž byla výpověď doručena zaměstnavateli.
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Rušno kolem e-neschopenky a karenční doby
12.01.2019
Práce na legislativních změnách v oblasti práva sociálního zabezpečení a jejich schvalování v poslední době připomíná kovbojku. Zatímco zrušení karenční doby bylo po letech diskuzí schváleno Poslaneckou sněmovnou, aby bylo následně zamítnuto Senátem, projekt e-neschopenky byl nejprve schválen, poté odložen a nyní znovu v pozměněné podobě navržen Sněmovně k projednání. Co nás tedy v roce 2019 nakonec čeká?


V lednu je nutné uhradit dvě platby na nemocenské. Jinak může pojistné zaniknout
11.01.2019
Kvůli změně ve splatnosti pojistného v roce 2019 je OSVČ, která si nemocenské platí, povinna zaslat v lednu platby dvě. Termín první se blíží.


Od roku 2019 se zvyšuje nezabavitelná částka v exekucích
11.01.2019
Nepostižitelné minimum se zvyšuje od ledna 2019 a možná i od července. A to zásadně. Navrhuje se jeho zdvojnásobení.


Legislativní novinky roku 2019 v oblasti zaměstnávání
02.01.2019
V oblasti zaměstnávání nedochází k plánovaným převratným změnám. Přesto je tu hned několik novinek, které by neměly zaměstnavatelům ani zaměstnancům uniknout. Přinášíme krátký souhrn toho, co v oblasti zaměstnání přinese nastávající rok 2019.


Od roku 2019 vzroste limit u dohod o pracovní činnosti. Do 3000 Kč bez pojištění
01.01.2019
Od ledna 2019 se zvyšuje limit pro sociální a zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nově se odvody budou platit až od příjmu ve výši aspoň 3000 Kč.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.

další novinky

Kalkulace ceny