Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Posíláte zaměstnance na služební cestu? Nezapomeňte na některé povinnosti

08.03.2019

Připomeňte si, jaké máte jako zaměstnavatel povinnosti, pokud někoho posíláte na pracovní cestu.

Pracovní cestou se podle § 42 zákoníku práce rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.

Zaměstnavatel přitom může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním a zaměstnanec na pracovní cestě pak koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. Zmíněná dohoda může být ústní a případně také učiněná mlčky tak, že zaměstnanec na pracovní cestu nastoupí. „V praxi se často souhlas řeší podpisem cestovního příkazu. Ale pokud tedy zaměstnanec s pracovní cestou nesouhlasí, zaměstnavatel jej nemůže na pracovní cestu vyslat,“ popisuje advokátka Irena Valíčková z advokátní kanceláře specializující se na pracovní právo a poradenství zaměstnavatelům Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

Souhlas se služebními cestami je možné zahrnout do pracovní smlouvy. Pak je zaměstnanec povinen na pracovní cestu nastoupit. „V případě, že tak neučiní, může to vést i ke skončení pracovního poměru,“ dodává dále Irena Valíčková. Zákoník práce podle ustanovení § 240 přiznává zvláštní ochranu zaměstnankyním těhotným, zaměstnankyním i zaměstnancům pečujících o děti do věku 8 let a osamělým zaměstnancům či zaměstnankyním pečujících o děti dokonce do věku 15 let.

Co si musí zaměstnavatel pohlídat

Zaměstnavatel je pak povinný určit podmínky pracovní cesty, mezi které patří například způsob dopravy na pracovní cestu, její začátek a konec, způsoby ubytování, stravování a podobně. O těchto podmínkách pak musí informovat zaměstnance. Zapomínat by neměl ani na zajištění bezpečnosti práce na dané služební cestě.

Advokát Marek Doleček uvádí v článku, že pokud zaměstnavatel vysílá zaměstnance na pracovní cestu k plnění svých úkolů do jiné organizační složky, například k jinému zaměstnavateli, tak může pověřit jiného vedoucího zaměstnance, případně jiného zaměstnavatele, aby zaměstnanci dával pokyny k práci, popřípadě jeho práci organizoval, řídil a kontroloval, přičemž zaměstnavatel musí vymezit rozsah takového pověření. Zaměstnanec musí být s tímto pověřením seznámen, ale není vyžadováno, aby s pověřením souhlasil.

K dalším povinnostem zaměstnavatele patří uhrazení části výdajů za stravování. Tento nárok vzniká, když je zaměstnanec na pracovní cestě po dobu nejméně pěti hodin. K dalším platbám patří jízdní výdaje, výdaje na ubytování a také ostatní nutné vedlejší výdaje. Tyto náhrady pak bývají většinou podrobně popsány ve vnitřních předpisech společností.

Pokud zaměstnanec bude na služební cestě řídit firemní automobil, musí mít potvrzení o užívání vozidla vlastněného cizí osobou. Toto potvrzení by mělo obsahovat: identifikační údaje o majiteli i řidiči, informace o automobilu – typ vozidla, VIN, registrační značku, délku propůjčení s daty a údaje o cílové destinaci.

V případě, že se jedná o služební cestu do zahraničí, je potřeba mít tyto dokumenty přeložené buď do angličtiny, nebo do úředního jazyka konkrétních zemí. Navíc je nutné, aby tyto dokumenty byly úředně ověřené. U zahraničních pracovních cest je zaměstnavatel také povinný vyřídit zaměstnanci cestovní pojištění.

Pozor na smlouvu
Irena Valíčková doporučuje v této souvislosti zaměstnavatelům, aby si uvědomili, že velký význam pro pracovní cesty, ale také pro finanční nároky s tím spojené, má samotná pracovní smlouva. Především tedy místo výkonu práce v ní sjednané. Pokud má zaměstnanec v pracovní smlouvě napsáno místo výkonu práce konkrétní adresou, pak v případě, že zaměstnance vysílá mimo tuto konkrétní adresu, je již na pracovní cestě. Pokud však má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce městem, pak v případě, že se pohybuje po daném městě, nejde u něj o pracovní cestu. „Pokud tedy má zaměstnanec v pracovní smlouvě napsáno místo výkonu práce konkrétní adresou, pak musí zaměstnavatel počítat s tím, že v případě, že zaměstnance vyšle mimo toto sjednané místo, může nastat situace, že zaměstnanec tuto pracovní cestu odmítne“, dodává.
Dále také radí, že pro zaměstnavatele je z hlediska praktičnosti výhodné uvést jako místo výkonu práce do pracovní smlouvy například město, zatímco pro zaměstnance je naopak výhodné vymezit místo výkonu práce konkrétní adresou. A v případě, že zaměstnavatel zaměstnává obchodní zástupce či řidiče, bývá praktické sjednat jako místo výkonu práce dokonce kraj či Českou republiku.

Zákoník práce rozlišuje pojmy místo výkonu práce a místo pravidelného pracoviště (viz ustanovení § 34 a 34a zákoníku práce). Místo pravidelného pracoviště může být sjednáno v pracovní smlouvě, což je doporučováno právě v případě, že zaměstnanec bude mít místo výkonu práce sjednáno šířeji než obec, nebo když pokud bude mít sjednáno více míst výkonu práce.
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Na co si dát pozor při uplatnění daňového zvýhodnění?
19.03.2019
Při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, ať už v daňovém přiznání či v ročním zúčtování daní, se nejvíce chybuje.


Přehled základních povinností při zajišťování BOZP, které musí podnikatelé plnit
15.03.2019
Připravili jsme přehled základních povinností při zajišťování BOZP zaměstnavatelem nebo osobou povinnou zajišťovat BOZP.


Využíváte v daňovém přiznání školkovné? Pozor na jeho chybné uplatnění
15.03.2019
Jednu ze slev, které mohou v přiznání někteří poplatníci uplatnit, tvoří sleva za umístění dítěte. Často se ale při jejím uplatnění chybuje.


Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců
15.03.2019
Dlouho očekávaná novela zákona o daních z příjmů zanedlouho nabude účinnosti. Jde o daňový balíček. Poslanecká sněmovna vetovala zamítnutí Senátem.


Zbývá poslední den na uhrazení zálohy na daň. Netýká se vás?
14.03.2019
Povinnost platit zálohy na daň si musí poplatníci ohlídat sami. Zítra je nejzazší termín pro další z plateb.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

další novinky

Kalkulace ceny