Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Podat přehled České správě sociálního zabezpečení lze i online. Jak na to?

01.03.2019

Přehledy je možné podat několika způsoby. Odnesete jej na úřad osobně, pošlete poštou anebo využijete elektronickou cestu. Jak podat sociálce přehled online?

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za daný rok.

Přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení za rok 2018, stejně tak i pro zdravotní pojišťovnu, je OSVČ povinna podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 2. 5. 2019. Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2019,posouvá se termín podání přehledu na 1. 8. 2019.

Podat přehled ČSSZ můžete online

Česká správa sociálního zabezpečení nabízí vyplnění a zaslání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018 také přímo z ePortálu ČSSZ, který podporuje snadné vyplnění automatickými výpočty.

„Vyplnění tiskopisů na ePortálu ČSSZ není podmíněno přihlášením se k ePortálu ČSSZ. Pokud se však klient k ePortálu prostřednictvím datových schránek nebo Národní identitní autority přihlásí, budou mu při práci s formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ,“ upozorňuje úřad na svých webových stránkách. Zároveň je umožněno uložit byť i rozepsaný (rozpracovaný) tiskopis na vlastní PC, s možností dalších úprav či vytištění.

Vyplněný interaktivní tiskopis lze odeslat prostřednictvím datové schránky, s uznávaným elektronickým podpisem nebo s využitím přístupu k ePortálu ČSSZ se zaručenou identitou prostřednictvím Národní identitní autority.

Přehled podává za OSVČ jiná zastupující osoba

Zastupující osobou je fyzická nebo právnická osoba (např. externí účetní firma), která na základě zmocnění zpracovává za OSVČ agendu související s e Podáním.

V případě, že OSVČ chce pověřit jinou osobu k ePodání přehledu o příjmech a výdajích, je nutné předložit místně příslušné správě sociálního zabezpečení (§ 7 zákona č. 582/1991 Sb.) plnou moc k zastupování ve věci ePodání. K tomuto účelu lze využít tiskopis, který slouží pro pověřování jiných subjektů k zasílání ePodání ČSSZ, předepsaných či doporučených tiskopisů nemocenského a důchodového pojištění a k využívání služeb ePortálu ČSSZ.

V tiskopisu OSVČ označí rozsah zmocnění. Tiskopisy určené pro pověřování jiných subjektů se zasílají na místně příslušnou OSSZ buď prostřednictvím datové schránky, nebo s uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny, nebo oprávněným podávajícím přihlášeným přes NIA.

Je možné využít i plnou moc

Pokud nebude ke zplnomocnění použit výše uvedený formulář, je třeba v plné moci uvést pouze ty úkony, ke kterým OSVČ zmocněnce zplnomocňuje. Plná moc (postačuje i prostá kopie) může být zaslána příslušné správě sociálního zabezpečení i elektronicky. „Správa sociálního zabezpečení v případě jakýchkoliv pochybností může přistoupit k ověření informace, zda a v jakém rozsahu OSVČ skutečně zmocněnce pověřila,“ upozorňuje ČSSZ.
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Na co si dát pozor při uplatnění daňového zvýhodnění?
19.03.2019
Při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, ať už v daňovém přiznání či v ročním zúčtování daní, se nejvíce chybuje.


Přehled základních povinností při zajišťování BOZP, které musí podnikatelé plnit
15.03.2019
Připravili jsme přehled základních povinností při zajišťování BOZP zaměstnavatelem nebo osobou povinnou zajišťovat BOZP.


Využíváte v daňovém přiznání školkovné? Pozor na jeho chybné uplatnění
15.03.2019
Jednu ze slev, které mohou v přiznání někteří poplatníci uplatnit, tvoří sleva za umístění dítěte. Často se ale při jejím uplatnění chybuje.


Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců
15.03.2019
Dlouho očekávaná novela zákona o daních z příjmů zanedlouho nabude účinnosti. Jde o daňový balíček. Poslanecká sněmovna vetovala zamítnutí Senátem.


Zbývá poslední den na uhrazení zálohy na daň. Netýká se vás?
14.03.2019
Povinnost platit zálohy na daň si musí poplatníci ohlídat sami. Zítra je nejzazší termín pro další z plateb.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

další novinky

Kalkulace ceny