Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Lze navázat na dohodu o provedení práce dohodou o pracovní činnosti?

15.02.2019

Je možné s jedním člověkem na stejný druh práce uzavřít nejprve dohodu o provedení práce a po vyčerpání stanovených hodin následně dohodu o pracovní činnosti?

Ve firmě se na vrátnici střídají lidé, kteří zaskakují v momentě dovolených nebo za nemoc. Je s nimi uzavřena dohoda o provedení práce (DPP). Po vyčerpání 300 hodin následuje uzavření dohody o pracovní činnosti (DPČ) na stejný druh práce na poloviční úvazek.

Je tento postup přípustný, tj. DPP a následná DPČ uzavřena na stejné jméno a stejný druh práce v jednom roce? A co když se tento postup každoročně opakuje?

Problematiku návaznosti dohod vysvětluje Státní úřad inspekce práce

Pracovněprávní předpisy umožňují postupovat tak, jak je v dotazu popsáno. Ustanovení § 34 odst. 2 zákoníku práce stanoví, že „zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, platí věta první jen tehdy, jedná-li se o výkon práce v téže organizační složce státu.“

Dalším pracovněprávním vztahem má přitom zákon na mysli dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo i pracovní poměr na základě pracovní smlouvy souběžně, zároveň existující se stávajícím (prvním, dříve se používal pojem “hlavní“) pracovněprávním vztahem.

„Pokud probíhají tyto pracovněprávní vztahy po sobě, jeden započne po skončení druhého, není zde žádné omezení v tom smyslu, že by tyto vztahy nemohly být uzavřeny na stejný druh práce,“ potvrzuje mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač. U dohod samozřejmě musí být dodrženy povolené rozsahy práce, které na jejich základě mohou být vykonávány. U DPP se jedná o 300 hodin v kalendářním roce, tzv. v novém kalendářním roce může být uzavřena DPP na dalších 300 hodin.

Jak je to s odvody na sociální a zdravotní pojistné?

Co se týká odvodů na sociální a zdravotní pojištění, DPP těmto odvodům podléhají pouze, je-li na jejich základě odměna vyšší než 10 000 Kč, DPČ podléhají přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění od výdělku 3000 Kč. „Jestli zaměstnavatel postupuje zákonným způsobem v oblasti odvodu pojistného a daní, mohou posoudit pouze ČSSZ, resp. orgány daňové správy. Nicméně zákon řetězení dohod a smluv nezakazuje,“ uzavírá Richard Kolibač
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Na co si dát pozor při uplatnění daňového zvýhodnění?
19.03.2019
Při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, ať už v daňovém přiznání či v ročním zúčtování daní, se nejvíce chybuje.


Přehled základních povinností při zajišťování BOZP, které musí podnikatelé plnit
15.03.2019
Připravili jsme přehled základních povinností při zajišťování BOZP zaměstnavatelem nebo osobou povinnou zajišťovat BOZP.


Využíváte v daňovém přiznání školkovné? Pozor na jeho chybné uplatnění
15.03.2019
Jednu ze slev, které mohou v přiznání někteří poplatníci uplatnit, tvoří sleva za umístění dítěte. Často se ale při jejím uplatnění chybuje.


Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců
15.03.2019
Dlouho očekávaná novela zákona o daních z příjmů zanedlouho nabude účinnosti. Jde o daňový balíček. Poslanecká sněmovna vetovala zamítnutí Senátem.


Zbývá poslední den na uhrazení zálohy na daň. Netýká se vás?
14.03.2019
Povinnost platit zálohy na daň si musí poplatníci ohlídat sami. Zítra je nejzazší termín pro další z plateb.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

další novinky

Kalkulace ceny