Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Více jak 300 tisíc firem nezveřejnilo účetní závěrku. Co jim hrozí?

02.02.2019

Firmy stále ve velkém porušují povinnost zveřejňovat výsledky svého hospodaření. Za poslední dva roky jde o více jak 290 českých firem.

Účetní závěrku za rok 2017 dosud nezveřejnilo 68 procent společností, za rok 2016 potom nezveřejnilo závěrku 60 procent firem. Celkem 291 tisíc společností nezveřejnilo závěrku ani za jeden z uvedených roků.

Firmy porušují povinnost zveřejňovat výsledky svého hospodaření zejména kvůli nedostatečné vymahatelnosti práva. „Současná situace je z pohledu transparentnosti podnikání naprosto tristní. Zveřejňování výsledků hospodaření je základním předpokladem transparentního podnikatelského prostředí. Pokud společnost výsledky svého hospodaření nezveřejňuje, poškozuje tím trh i celou společnost," uvádí Jan Cikler, hlavní analytik společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Praha v počtu firem, které nezveřejňují účetní závěrky, vede

V jednotlivých krajích jsou evidentní značné rozdíly v přístupu firem ke zveřejňování účetních závěrek. Nejliknavější jsou společnosti v Praze. Následuje Jihomoravský kraj a Liberecký kraj. Nejpoctivější jsou v tomto ohledu společnosti z Královéhradeckého kraje, následuje Pardubický kraj a Jihočeský kraj.

Co přinese novela zákona o obchodních korporacích?

Podle připravované novely zákona o obchodních korporacích budou společnosti, které nepředloží účetní závěrku ve dvou a více po sobě následujících letech, rejstříkovými soudy vyzvány k nápravě situace. Pokud tak neučiní, soudy zahájí řízení o jejich zrušení.

Zrušení za nedodání účetní závěrky do obchodního rejstříku však nepostihne aktivní firmy. Aby mohla být firma zrušena, bude muset být nekontaktní.

Aby mohlo dojít k nařízení likvidace firmy, musí být splněna podmínka, že nebude možné společnosti doručit výzvu ke splnění povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin (obchodní korporace je tedy nekontaktní). Slovy zákona by konkrétně bylo možné obchodní korporaci zrušit bez likvidace, jestliže nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období a zároveň jí nebude možné doručit výzvu ke splnění povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin (obchodní korporace je tedy nekontaktní).

Nekontaktností obchodní korporace se rozumí situace, kdy není možné obchodní korporaci žádným způsobem doručovat písemnosti.

Od tohoto kroku si stát slibuje vyčistit obchodní rejstřík od spících firem, které nevykazují žádné podnikatelské aktivity.

„Společnosti i zákazníci mají stále méně možností, jak zjistit, že konkrétní firma je problémová nebo vyloženě nepoctivá. Novela zákona o účetnictví z roku 2016 totiž zrušila pro většinu firem povinnost přikládat k účetní závěrce výkaz zisku a ztrát. Více než čtvrtina firem, které se odhodlaly svoji účetní závěrku zveřejnit, tak přitom učinila bez přiložení zmiňovaného výkazu. Taková závěrka však nemá žádnou vypovídací hodnotu," upozorňuje Jan Cikler.
další novinky v kategorii: Účetnictví

Audit účetních závěrek a převodní ceny
13.02.2019
Začátek roku bývá již tradičně spojen s intenzivní prací nad auditem účetních závěrek. Zejména v prostředí nadnárodních korporací vede od čistě účetní problematiky velmi krátká cesta k otázkám zaměřeným na spolupráci auditované společnosti se spřízněnými subjekty.


Odpovědnost statutárních orgánů: Jaké jsou jejich povinnosti?
02.02.2019
Než se rozhodnete stát se statutárním orgánem obchodní korporace, důkladně zvažte veškerá pozitiva a negativa s výkonem této funkce spojená.


Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy
13.12.2018
Ministerstvo financí ČR předkládá k veřejné konzultaci materiál, „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“, který vznikl v rámci odborné pracovní skupiny Ministerstva financí.


Návod na výnosy z Auditora č. 9
13.12.2018
Od 1. ledna 2018 je účinný IFRS 15, který nahradil IAS 11 a IAS 18. Článek v aktuálním čísle Auditora s názvem Kdy je realizován výnos podle IFRS 15? se zaměřil na uznání výnosů při plnění smluvní povinnosti.


Tiskopisy Prohlášení k dani a Roční zúčtování daní ke stažení
07.11.2018
Stahujte na serveru Podnikatel.cz nové tiskopisy Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění a Prohlášení k dani.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

GFŘ se neztotožňuje s publikovanými závěry kontroly NKÚ zaměřené na správu daně z příjmů právnických osob
Generální finanční ředitelství (GFŘ) tímto reaguje na závěry kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), která proběhla v loňském roce a která byla zaměřena na daň z příjmů právnických osob a výsledků při jejím výběru. NKÚ ve zveřejněných závěrech rozporuje i některé zavedené postupy Finanční správy, které v rámci kontrol v předchozích letech sám nezpochybnil.

Lze navázat na dohodu o provedení práce dohodou o pracovní činnosti?
Je možné s jedním člověkem na stejný druh práce uzavřít nejprve dohodu o provedení práce a po vyčerpání stanovených hodin následně dohodu o pracovní činnosti?

další novinky

Kalkulace ceny