Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější

12.01.2019

Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

U příjmů ze samostatně výdělečné činnosti a z pronájmu se zvyšují maximální hranice pro paušální výdaje, a to na:

 • 1 600 000 Kč namísto dosavadních 800 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslného podnikání,

 • 1 200 000 Kč namísto dosavadních 600 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,

 • 800 000 Kč namísto dosavadních 400 000 Kč u jiných příjmů ze samostatné činnosti,

 • 600 000 Kč namísto dosavadních 300 000 Kč u nájmu majetku, a to jak zařazeného do obchodního majetku, tak privátního.

  Procentuální výše paušálních výdajů (80 %, 60 %, 40 %, 30 %) zůstávají nezměněny. Pro podnikatele se tedy situace vrací do let 2016 a 2017, kdy maximálním limitům paušálních výdajů odpovídal hrubý příjem ve výši 2 mil. Kč. Nové limity bude možné uplatnit již za zdaňovací období, ve kterém novela nabyde účinnosti.

  V souvislosti se zvýšením rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. ledna 2019 na částku 3 000 Kč měsíčně se zvýšil i limit příjmu ze závislé činnosti pro uplatnění srážkové daně. Účinnost této změny nastane prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém novela nabude platnosti.

  V oblasti DPH byl schválen pozměňovací návrh, který snad zklidní rozbouřenou debatu ohledně změn, které se očekávaly u režimu jednatelů. Zůstane zachována současná právní úprava, dle které činnosti osob, které jsou zdaňovány jako příjmy ze závislé činnosti, nepředstavují samostatné ekonomické činnosti.

  Dále byl schválen pozměňovací návrh, kterým byly zrušeny věcné změny u pojetí dotací. V neposlední řadě pak jistě zajásají i leasingové společnosti, neboť explicitní úprava nového pojetí leasingu (které však již dnes vyplývá z judikovaných případů Soudního dvora Evropské unie) v české legislativě by měla nabýt účinnosti „až“ 1. ledna 2020. Tato skutečnost by měla poskytnout leasingovým společnostem dostatečný čas na přípravu.

  S ohledem na to, že některá ustanovení novely zákona o DPH vyplývají z povinné implementace evropské legislativy a implementační lhůtu 1. ledna 2019 se nepodařilo dodržet, vydalo GFŘ Informaci o uplatnění přímého účinku směrnice Rady (EU) 2017/2455 a směrnice Rady (EU) 2016/1065.

  Jedná se zejména o změny v ustanoveních, která upravují místo plnění při poskytnutí telekomunikačních služeb, služeb vysílání a elektronicky poskytovaných služeb pro osoby nepovinné k dani a registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režimu mimo EU) pro osoby povinné k dani ze třetích zemí a o změny týkající se zacházení s poukazy. Viz zpráva na stránkách Finanční správy.
  další novinky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

  NSS: rozdíl mezi nominální hodnotou a kupní cenou pohledávky může podléhat DPH
  12.01.2019
  Podle nedávného rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) může rozdíl mezi nominální hodnotou pohledávky a její kupní cenou při postoupení představovat faktoringovou odměnu, která podléhá dani z přidané hodnoty.


  Podléhá obdržená pokuta za předčasné ukončení smlouvy DPH?
  12.01.2019
  Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se v rozsudku C-295/17 ve věci „MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA“ zabývá otázkou, zda je poplatek za předčasné ukončení smlouvy předmětem daně z přidané hodnoty.


  Upozornění na aplikaci 10% sazby daně z přidané hodnoty u hromadné pravidelné přepravy osob
  11.01.2019
  Závěrem roku 2018 byla Parlamentem České republiky schválena poslanecká novela zákona č. 235/2004 Sb., kterou se mění zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u pozemní (s výjimkou dopravy lyžařskými vleky) a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 procent na 10 procent.


  Soudní dvůr EU rozhodl v náš prospěch, tvrdí finanční správa. Realita je odlišná
  01.01.2019
  Finanční správa interpretuje aktuální rozsudek evropského soudu jakožto potvrzení svých postupů. Jak ale upozorňují odborníci, jde o zavádějící interpretaci.


  Upozornění na změnu uplatňování DPH u společníků společnosti - dříve sdružení bez právní subjektivity
  12.12.2018
  Finanční správa připomíná plátcům DPH pravidla pro uplatňování DPH u společníků společnosti. Podle nové právní úpravy každý společník společnosti postupuje individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona o DPH.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
  Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

  Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
  Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.

  další novinky

  Kalkulace ceny