Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Používáte v podnikání automobil? Brzy musíte podat přiznání k dani silniční

11.01.2019

Server Podnikatel.cz opět přichystal souhrn, koho všeho se silniční daň týká, z čeho se počítá a jaké další povinnosti se s ní pojí.

Z čeho se daň platí

Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, pokud jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní automobily a přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny registrované v ČR patří do předmětu silniční daně vždy, a to nezávisle na tom, zda slouží k podnikání.
Silniční daň se naopak například neplatí z elektrovozidel, z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, která váží méně než 12 tun. Kompletní výčet osvobození je uveden v § 3 zákona o dani silniční.

Kdo je poplatníkem daně

Poplatníkem daně zůstává dle § 4 zákona o dani silniční fyzická či právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Poplatníkem daně může být také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Pokud existuje u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně.

Rozhodující pro platbu daně je, zda vozidlo patří do předmětu daně. Teprve v druhém kroku se zjišťuje, kdo má daň zaplatit. Může se tak stát, že jiná osoba vozidlo používá a jiná osoba je za toto vozidlo poplatníkem silniční daně.

Jak se daň počítá

Základ daně vychází ze zdvihového objemu motoru v cm3 u osobních automobilů, podle součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav u návěsů a u podle největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav ostatních vozidel. Konkrétní sazby daně dle těchto kritérií obsahuje § 6 zákona o dani silniční.

Snížení sazeb

Sazbu daně nicméně některé věci snižují. Sazba daně klesá, pokud od první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let. Konkrétně:

 • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,

 • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a

 • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.
  Sazba rovněž klesá o 25 % u vozidel, která jsou používána pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle klasifikace produkce CZ-CPA, kód 01.61.10 Podpůrné služby pro rostlinnou výrobu, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu.

  Kromě snížené sazby stanovuje § 12 zákona i slevu na dani pro vozidla užívaná v kombinované dopravě, a to až do výše 100 %.

  Sazba daně ale může i vzrůst, a to o 25 %, pokud jde o vozidla registrovaná poprvé v ČR nebo zahraničí do 31. prosince 1989.

  Daň se platí za každý kalendářní měsíc, ve kterém se vozidlo řadilo do předmětu daně. Pokud je poplatníkem daně zaměstnavatel, který svému pracovníkovi vyplácí cestovní náhrady za použití jeho osobního automobilu, lze použít jednotnou sazbu 25 korun za den. V takovém případě už ale zaměstnavatel nemůže na vozidlo uplatnit žádné další daňové úlevy.

  Dokdy a jak přiznání podat

  Přiznání k dani silniční má stejný termín jako přiznání k dani z nemovitých věcí, tedy do 31. ledna. Oproti dani z nemovitostí se však platí zpětně. Podobně jako u ostatních daní se ale podnikatel může s přiznáním až o pět pracovních dnů beztrestně opozdit, jelikož sankce začínají nabíhat až od šestého pracovního dne. V případě zpoždění se platí pokuta 0,05 % stanovené daně, pokud ale nepřekročí částku 200 Kč, nepředepíše se. Majitelé zpřístupněných datových schránek by ale měli myslet na to, že musí podat přiznání elektronicky, jinak dostanou automaticky sankci 2000 Kč.

  Dokdy doplatit daň

  Do konce ledna musí podnikatelé nejen podat přiznání k dani silniční, ale také daň doplatit. I zde je ale možné se beztrestně opozdit, penále začíná nabíhat až od pátého pracovního dne. Úrok se opět nepředepíše, pokud jeho výše nepřekročí 200 Kč. Pozor též na to, že doplatek obsahuje i prosincovou zálohu, která se neplatí.

  Stejně jako v předchozích letech i během roku 2019 musí poplatníci silniční daně platit zálohy na daň, jejichž výše odpovídá 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Zálohy se vždy platí za jednotlivá čtvrtletí. V roce 2019 jsou termíny:

 • do 15. dubna (na leden až březen)

 • do 15. července (na duben až červen)

 • do 15. října (na červenec až září)

 • do 16. prosince (na říjen a listopad)

  Jak již bylo zmíněno, za měsíc prosinec se již záloha neplatí a platí se s daňovým přiznáním do 31. ledna následujícího roku. Silniční daň mohou podnikatelé též uhradit jednorázově, hned první zálohou ve výši celé roční sazby.
  další novinky v kategorii: Spotřební daň a ekologické daně

  SDEU k určení přepravy: režim spotřební daně není určující
  12.01.2019
  Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) se ve svém prosincovém rozsudku (C-414/17) týkajícím se české společnosti AREX CZ opět zabýval otázkou přiřazení přepravy u řetězových obchodů. Tentokrát u pohonných hmot, které podléhají spotřební dani a jsou přepravovány v režimu s podmíněným osvobozením.


  31. března 2018 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „T“
  15.02.2018
  Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. ledna 2018 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „V“.


  31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“
  09.01.2017
  Ministerstvo financí upozorňuje, že od 1. ledna 2017 dochází ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. Od tohoto data jsou postupně na trh uváděny tabákové výrobky s vyšší sazbou spotřební daně. Tyto tabákové výrobky mají na tabákové nálepce uvedeno písmeno „T“.


  Novela zákona o pohonných hmotách
  14.07.2015
  Novela zákona o pohonných hmotách


  Novela zákona o pohonných hmotách
  02.07.2015
  Novela zákona o pohonných hmotách


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
  Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

  Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
  Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.

  další novinky

  Kalkulace ceny