Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Od roku 2019 vzroste limit u dohod o pracovní činnosti. Do 3000 Kč bez pojištění

01.01.2019

Od ledna 2019 se zvyšuje limit pro sociální a zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nově se odvody budou platit až od příjmu ve výši aspoň 3000 Kč.

Hranice pro platbu pojistného u dohod o pracovní činnosti se tak do příštího roku zvýší o 500 Kč. Pozor však na to, že pro srážkovou daň bude i nadále platit limit 2500 Kč. U dohod o provedení práce zůstává vše při starém.

Pojistné se bude platit až od 3000 Kč Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo v říjnu sdělení č. 236/2018 Sb., kterým zvýšilo rozhodnou částku pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, a to ze stávajících 2500 Kč na 3000 Kč. Sdělení nabude účinnosti 1. ledna 2019. Sociální a zdravotní pojištění u dohod o pracovní činnosti se tedy nově bude platit až při sjednaném příjmu alespoň 3000 Kč měsíčně. Ačkoli se u příjmů do 3000 Kč neplatí za zaměstnance zdravotní pojištění, pokud za pracovníka nehradí pojistné stát, musí si jej platit sám jako osoba bez zdanitelných příjmů.

Podmínky pro uzavírání dohod o pracovní činnosti detailně upravuje § 76 zákoníku práce. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování této podmínky se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. V dohodě je nutno sjednat nejen odměnu, ale i podmínky pro její poskytování. Obě tyto skutečnosti jsou totiž významné z hlediska posouzení, zda dohoda zakládá účast zaměstnance na pojištění či nikoliv. Samotnou dohodu je nutné uzavřít písemně, jinak je neplatná. Jedno vyhotovení dohody musí dát zaměstnavatel zaměstnanci.

Co se týče dalších věcí, jako například nároku na dovolenou nebo odstupné, záleží na dohodě se zaměstnancem. Zákon je obligatorně nevyžaduje.

Limit u srážkové daně se nemění

Zatímco hranice pro pojistné se u dohod o pracovní činnosti zvýší na 3000 Kč, limit pro srážkovou daň zůstane na úrovni 2500 Kč. Při vyšším příjmu než 2500 Kč bude i při neučiněném (nepodepsaném) prohlášení k dani zúčtována zálohová daň. To znamená, že v případě dvou a více souběžných příjmů zaměstnance zdaněných zálohovou daní nelze provést roční zúčtování daní. Zaměstnanec si sám podá daňové přiznání a uvede zde zdanitelné příjmy od všech svých souběžných zaměstnavatelů.

Kdo tak bude mít příští rok na dohodu o pracovní činnosti příjem mezi 2501 Kč a 2999 Kč, bude mu zaměstnavatel srážet zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti ve výši 15 %, ale nebude při stanovení základu pro výpočet zálohy tento příjem (na rozdíl od dosavadního stavu) navyšovat o povinné pojistné. V případě dosažení 3000 Kč se pak při stanovování základu daně příjem o povinné pojistné navýší.

Tento nesoulad se ale možná brzy napraví. Plánuje se totiž změna, kdy by se částka 2500 Kč nahradila slovním spojením „částka rozhodná pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Přijetím pozměňovacího návrhu by se mohla rozhodná částka pro účast na sociálním pojištění sjednotit s částkou rozhodnou pro zdanění srážkovou daní.

U dohod o provedení práce vše při starém

U dohody o pracovní činnosti se sice limit zvýší, u dohody o provedení práce (DPP) se ale zatím nic nemění. I nadále zůstává u DPP limit započitatelného příjmu pro sociální i zdravotní pojištění na úrovni 10 000 Kč, který platí i pro srážkovou daň při neučiněném prohlášení k dani. Ve Sněmovně leží opoziční návrh, který zvyšuje limit na 11 500 Kč, vláda k němu ale vydala negativní stanovisko a dá se tak očekávat, že nebude schválen.
další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

Na co si dát pozor při uplatnění daňového zvýhodnění?
19.03.2019
Při uplatnění daňového zvýhodnění na vyživované děti, ať už v daňovém přiznání či v ročním zúčtování daní, se nejvíce chybuje.


Přehled základních povinností při zajišťování BOZP, které musí podnikatelé plnit
15.03.2019
Připravili jsme přehled základních povinností při zajišťování BOZP zaměstnavatelem nebo osobou povinnou zajišťovat BOZP.


Využíváte v daňovém přiznání školkovné? Pozor na jeho chybné uplatnění
15.03.2019
Jednu ze slev, které mohou v přiznání někteří poplatníci uplatnit, tvoří sleva za umístění dítěte. Často se ale při jejím uplatnění chybuje.


Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců
15.03.2019
Dlouho očekávaná novela zákona o daních z příjmů zanedlouho nabude účinnosti. Jde o daňový balíček. Poslanecká sněmovna vetovala zamítnutí Senátem.


Zbývá poslední den na uhrazení zálohy na daň. Netýká se vás?
14.03.2019
Povinnost platit zálohy na daň si musí poplatníci ohlídat sami. Zítra je nejzazší termín pro další z plateb.


Kde nás najdete

UDS, s.r.o.
Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

Telefon: +420 222 981 423
Mobil:+420 777 724 737
E-mail: info@uds.cz

Mapa

Novinky

Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

další novinky

Kalkulace ceny