Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Je těžké zjistit, zda správně daní, má se jim proto zavést #EET a snížit DPH

24.10.2018

V některých oborech podnikání je dle ministerstva velice obtížné a nákladné zajistit efektivní výběr daně. Navrhuje jim proto zavést EET a zároveň snížit DPH.

Návrh na snížení DPH obsahuje novela zákona o evidenci tržeb, která mimo jiné zavádí offline režim pro drobné podnikatele či startuje poslední dvě vlny EET. Přeřazení do druhé snížené sazby se má dotknout například kadeřnických a holičských služeb nebo služeb čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. Novela, kterou před několika měsíci schválila vláda, se nyní nachází v prvním čtení v Poslanecké sněmovně.

Komu všemu má klesnout DPH

Součástí novely zákona o evidenci tržeb je i přeřazení některých služeb a některého zboží do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %:

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné, resp. jeho část) – kód CZ-CPA 36.00.2,
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné) – kód CZ-CPA 37,
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů; to neplatí pro točené pivo) – kód CZ-CPA 56,
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.21.10,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.22.11,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany – kód CZ-CPA 88.10, 88.91,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků – kód CZ-CPA 95.23,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků – kód CZ CPA 95.29.11,
 • drobné opravy jízdních kol – kód CZ-CPA 95.29.12,
 • kadeřnické a holičské služby – kód CZ-CPA 96.02.


 • Některé výše zmíněné služby (například stravovací služby nebo služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech) nyní spadají do první snížené sazby, jiné pak (kadeřnické a holičské služby nebo třeba drobné opravy jízdních kol) dokonce do základní.

  Co se týká zboží, bude druhé snížené sazbě daně z přidané hodnoty ve výši 10 % podléhat pitná voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu – kód nomenklatury celního sazebníku 2201.

  V souvislosti s návrhem na zařazení stravovacích služeb do druhé snížené sazby 10 % ovšem ministerstvo financí upozorňuje, že u dodání zboží (potravin) se bude i nadále uplatňovat účinná sazba daně dle typu dodávané potraviny, a to ačkoliv toto zboží (např. jídlo „s sebou“) dodává restaurační či ostatní zařízení poskytující zejména stravovací služby.

  Důvod pro snížení DPH? Nedají se efektivně kontrolovat

  Ačkoli ministerstvo financí k zákonu uvádí, že nižší sazba DPH bude některým oborům kompenzovat náklady na zavedení EET, není to hlavní důvod přeřazení. Jak ministerstvo financí upřesňuje v důvodové zprávě k novele, navrhovaná změna v oblasti daně z přidané hodnoty se týká především zboží a služeb, u kterých je v praxi velice obtížné či nákladné zajistit efektivní výběr daně. „Jedná se o poskytnutí služeb, kde poskytovatel i konečný zákazník mohou realizovat transakci často skrytě bez jakékoliv evidence či existence přítomnosti třetí strany. Nižší sazba daně z přidané hodnoty tak bude znamenat nižší stimul vyhnout se dani nejen pro poskytovatele, ale i pro zákazníka, který často při nepřiznání transakce přichází například o možnost následné reklamace nepřiznané služby,“ píše se v důvodové zprávě.

  Podle autorů novely by nemělo mít zavedení EET u služeb při současné aplikaci nižší sazby daně z přidané hodnoty za následek zvýšení motivace k daňovým únikům v podobě nepřiznání daně u těchto specifických služeb, kde z logiky věci ani nemůže docházet k efektivní daňové kontrole. „Vzájemné vyvažování povinností kladených na daňové subjekty různými úlevami, které se jim zároveň poskytují, jsou standardním postupem daňové politiky. Změna právní úpravy daně z přidané hodnoty tak bezprostředně souvisí se změnou právní úpravy v oblasti evidence tržeb (byť je právní úprava rozdělena do dvou samostatných zákonů) a přijetí jedné změny bez druhé by bylo z pohledu daňové politiky nekoherentní,“ tvrdí ministerstvo.

  Podle ministerstva je obecným pozitivním efektem navrhovaného přeřazení položek do nižší sazby daně z přidané hodnoty také to, že se jedná o služby, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce. „Jedná se tak o systémové opatření, které automaticky v době jakékoliv budoucí ekonomické recese podpoří zaměstnanost hlavně v odvětvích s nízkými příjmy a nízkou pracovní kvalifikací,“ uvádí důvodová zpráva.

  V případě přeřazení sudového piva do druhé snížené sazby má zase dojít k vytvoření konkrétního pozitivního stimulu pro plátce, kteří mají nově profitovat z možnosti uplatnění relativně vyšší sazby daně z přidané hodnoty na vstupu při pořízení sudového piva oproti nižší sazbě daně na výstupu, a tudíž si budou moci uplatňovat vyšší nadměrný odpočet či odvádět nižší daň.

  Novela startuje 3. a 4. vlnu EET a přináší offline režim

  Kromě snížení sazeb DPH přináší novela i další věci. Zavádí se možnost offline režimu evidence pro podnikatele s hotovostními příjmy do 200 tisíc Kč. Místo EET by podnikatel vystavoval účtenky z bloku, který by si vyzvedl na finančním úřadě. Na konci každého dne by zaznamenal do speciálního formuláře údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek. Každé čtvrtletí by pak zaslal tento formulář na finanční úřad.

  Dále se mají rozšířit výjimky z povinnosti evidence tržeb. Jde třeba o těžce zrakově postižené osoby, pro které je v současné době výjimka stanovena nařízením vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, které bude k 31. prosinci 2018 zrušeno. Dále se jedná o platby za poskytování telekomunikačních a jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní sítě, tj. prostřednictvím stržení kreditu z předplacené karty. Navrhuje se také vynětí z evidence tržeb pro tržby z hazardních her a tržby z obchodní letecké dopravy.
  další novinky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

  Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
  19.03.2019
  Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.


  Přelomový nález: Finanční správa smí zadržovat jen spornou část odpočtu DPH
  04.03.2019
  Ústavní soud vydal přelomový nález, podle kterého může finanční správa zadržovat pouze tu část odpočtu DPH, o kterou vede spor.


  Krátíte nárok na odpočet DPH koeficientem? Pozor na úskalí při opravách
  13.02.2019
  Příspěvek předložený na lednovém Koordinačním výboru Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství chtěl sjednotit konkrétní postup pro následné opravy u plátců, kteří mají krácený nárok na odpočet DPH. Nejlogičtější přístup provádět opravu v prosincovém přiznání však podporu GFŘ nezískal.


  Důležité informace k uplatňování DPH po 1. 1. 2019
  02.02.2019

  1. Změna sazby DPH u hromadné pravidelné přepravy osob

  2. Uplatňování vybraných ustanovení zákona o DPH po 1. 1. 2019  Odkdy budou účinné změny u daně z příjmů a DPH, které přináší daňový balíček?
  02.02.2019
  Daňový balíček přináší změny jak v oblasti daně z příjmů, tak DPH. Účinnost jednotlivých novinek je však rozdílná.


  Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Sleva na manželku: Jak na výpočet vlastních příjmů pro účely uplatnění slevy
  Jedna z častých chyb při uplatnění slevy na manželku (manžela) v daňovém přiznání se objevuje při výpočtu vlastních příjmů.

  Vznikl vám přeplatek na dani? Kdy vám ho musí berňák vyplatit?
  Pokud vám na základě daňového přiznání vznikl přeplatek, je třeba o něj zažádat. Dokdy je finanční úřad povinen peníze uhradit?

  další novinky

  Kalkulace ceny