Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Je těžké zjistit, zda správně daní, má se jim proto zavést #EET a snížit DPH

24.10.2018

V některých oborech podnikání je dle ministerstva velice obtížné a nákladné zajistit efektivní výběr daně. Navrhuje jim proto zavést EET a zároveň snížit DPH.

Návrh na snížení DPH obsahuje novela zákona o evidenci tržeb, která mimo jiné zavádí offline režim pro drobné podnikatele či startuje poslední dvě vlny EET. Přeřazení do druhé snížené sazby se má dotknout například kadeřnických a holičských služeb nebo služeb čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech. Novela, kterou před několika měsíci schválila vláda, se nyní nachází v prvním čtení v Poslanecké sněmovně.

Komu všemu má klesnout DPH

Součástí novely zákona o evidenci tržeb je i přeřazení některých služeb a některého zboží do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %:

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné, resp. jeho část) – kód CZ-CPA 36.00.2,
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné) – kód CZ-CPA 37,
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů; to neplatí pro točené pivo) – kód CZ-CPA 56,
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.21.10,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.22.11,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany – kód CZ-CPA 88.10, 88.91,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků – kód CZ-CPA 95.23,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků – kód CZ CPA 95.29.11,
 • drobné opravy jízdních kol – kód CZ-CPA 95.29.12,
 • kadeřnické a holičské služby – kód CZ-CPA 96.02.


 • Některé výše zmíněné služby (například stravovací služby nebo služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech) nyní spadají do první snížené sazby, jiné pak (kadeřnické a holičské služby nebo třeba drobné opravy jízdních kol) dokonce do základní.

  Co se týká zboží, bude druhé snížené sazbě daně z přidané hodnoty ve výši 10 % podléhat pitná voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu – kód nomenklatury celního sazebníku 2201.

  V souvislosti s návrhem na zařazení stravovacích služeb do druhé snížené sazby 10 % ovšem ministerstvo financí upozorňuje, že u dodání zboží (potravin) se bude i nadále uplatňovat účinná sazba daně dle typu dodávané potraviny, a to ačkoliv toto zboží (např. jídlo „s sebou“) dodává restaurační či ostatní zařízení poskytující zejména stravovací služby.

  Důvod pro snížení DPH? Nedají se efektivně kontrolovat

  Ačkoli ministerstvo financí k zákonu uvádí, že nižší sazba DPH bude některým oborům kompenzovat náklady na zavedení EET, není to hlavní důvod přeřazení. Jak ministerstvo financí upřesňuje v důvodové zprávě k novele, navrhovaná změna v oblasti daně z přidané hodnoty se týká především zboží a služeb, u kterých je v praxi velice obtížné či nákladné zajistit efektivní výběr daně. „Jedná se o poskytnutí služeb, kde poskytovatel i konečný zákazník mohou realizovat transakci často skrytě bez jakékoliv evidence či existence přítomnosti třetí strany. Nižší sazba daně z přidané hodnoty tak bude znamenat nižší stimul vyhnout se dani nejen pro poskytovatele, ale i pro zákazníka, který často při nepřiznání transakce přichází například o možnost následné reklamace nepřiznané služby,“ píše se v důvodové zprávě.

  Podle autorů novely by nemělo mít zavedení EET u služeb při současné aplikaci nižší sazby daně z přidané hodnoty za následek zvýšení motivace k daňovým únikům v podobě nepřiznání daně u těchto specifických služeb, kde z logiky věci ani nemůže docházet k efektivní daňové kontrole. „Vzájemné vyvažování povinností kladených na daňové subjekty různými úlevami, které se jim zároveň poskytují, jsou standardním postupem daňové politiky. Změna právní úpravy daně z přidané hodnoty tak bezprostředně souvisí se změnou právní úpravy v oblasti evidence tržeb (byť je právní úprava rozdělena do dvou samostatných zákonů) a přijetí jedné změny bez druhé by bylo z pohledu daňové politiky nekoherentní,“ tvrdí ministerstvo.

  Podle ministerstva je obecným pozitivním efektem navrhovaného přeřazení položek do nižší sazby daně z přidané hodnoty také to, že se jedná o služby, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce. „Jedná se tak o systémové opatření, které automaticky v době jakékoliv budoucí ekonomické recese podpoří zaměstnanost hlavně v odvětvích s nízkými příjmy a nízkou pracovní kvalifikací,“ uvádí důvodová zpráva.

  V případě přeřazení sudového piva do druhé snížené sazby má zase dojít k vytvoření konkrétního pozitivního stimulu pro plátce, kteří mají nově profitovat z možnosti uplatnění relativně vyšší sazby daně z přidané hodnoty na vstupu při pořízení sudového piva oproti nižší sazbě daně na výstupu, a tudíž si budou moci uplatňovat vyšší nadměrný odpočet či odvádět nižší daň.

  Novela startuje 3. a 4. vlnu EET a přináší offline režim

  Kromě snížení sazeb DPH přináší novela i další věci. Zavádí se možnost offline režimu evidence pro podnikatele s hotovostními příjmy do 200 tisíc Kč. Místo EET by podnikatel vystavoval účtenky z bloku, který by si vyzvedl na finančním úřadě. Na konci každého dne by zaznamenal do speciálního formuláře údaje o výši tržeb a počtu vydaných a případně stornovaných účtenek. Každé čtvrtletí by pak zaslal tento formulář na finanční úřad.

  Dále se mají rozšířit výjimky z povinnosti evidence tržeb. Jde třeba o těžce zrakově postižené osoby, pro které je v současné době výjimka stanovena nařízením vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, které bude k 31. prosinci 2018 zrušeno. Dále se jedná o platby za poskytování telekomunikačních a jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní sítě, tj. prostřednictvím stržení kreditu z předplacené karty. Navrhuje se také vynětí z evidence tržeb pro tržby z hazardních her a tržby z obchodní letecké dopravy.
  další novinky v kategorii: Daň z přidané hodnoty

  Soudní dvůr: Má holding nárok na odpočet DPH u „zmařené“ akvizice?
  08.11.2018
  Touto otázkou se zaobíral Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Ryanair Ltd. V říjnu 2018 rozhodl, že nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s akvizicí, která se nakonec neuskutečnila, respektive nedošlo oproti původnímu plánu k převzetí všech akcií, existuje.


  Říjnový ECOFIN: Dočasná opatření rychlé nápravy stávajícího systému DPH
  08.11.2018
  Na svém říjnovém zasedání odsouhlasila Rada pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) kromě plošného režimu přenesení daňové povinnosti (reverse charge) i další významné body v oblasti DPH. Jedná se o dočasná opatření rychlé nápravy, tzv. quick fixes, nebo možnost uplatnění snížené sazby DPH u elektronických publikací. Pro Českou republiku pak bylo zásadní i prodloužení platnosti dočasného lokálního reverse charge.


  MF dementuje spekulace deníku E15 o blamáži s reverse charge
  07.11.2018
  Deník E15 přinesl nepravdivou informaci o tom, že záměr Ministerstva financí zavést plošně reverse charge se nepodaří prosadit, protože ČR nesplňuje kritérium výpadku ve výběru DPH


  Velká Británie zveřejnila pravidla uplatňování DPH v případě nedosažení dohody o brexitu
  07.11.2018
  Vláda Spojeného království zveřejnila směrnici, v níž shrnuje hlavní změny pravidel uplatňování DPH ve vzájemném obchodě mezi Velkou Británií a členskými státy EU po vystoupení země v případě, že nebude dosaženo žádné dohody o budoucím uspořádání ekonomických vztahů.


  Novela zákona o dani z přidané hodnoty
  07.11.2018
  Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona, kterým se s účinností od 1. ledna 2019 mění zákon o dani z přidané hodnoty


  Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Soudní dvůr: Má holding nárok na odpočet DPH u „zmařené“ akvizice?
  Touto otázkou se zaobíral Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) v případu Ryanair Ltd. V říjnu 2018 rozhodl, že nárok na odpočet DPH u nákladů souvisejících s akvizicí, která se nakonec neuskutečnila, respektive nedošlo oproti původnímu plánu k převzetí všech akcií, existuje.

  Soudy zpřesňují podmínky úroku z neoprávněného jednání správce daně
  Vítězný spor s finančním úřadem může být kompenzován přiznáním úroku z neoprávněného jednání správce. Jeho výše odpovídá repo sazbě České národní banky zvýšené o 14 procentních bodů, aktuálně tedy činí 15,5 % ročně. V některých případech může být až dvojnásobná. Správce daně by měl tento úrok přiznávat automaticky, v praxi tomu tak vždy není v důsledku výkladových nejasností.

  další novinky

  Kalkulace ceny