Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro rok 2019

24.10.2018

Ve Sbírce zákonů byly zveřejněny údaje o průměrné mzdě. Z těchto údajů se stanoví zálohy pro OSVČ i minimální vyměřovací základ pro zaměstnance.Podnikatelům se zvyšují zálohy. Zaměstnancům minimální vyměřovací základ. Na rozdíl od podnikatelů zaměstnance i zaměstnavatele změny potěší.

Nařízením vlády s číslem 213/2018 Sb., jsou s účinností od 1. ledna 2019 stanoveny údaje o průměrné mzdě a z ní plynoucí redukční hranice pro výpočet důchodů v roce 2019. Stejně tak se z těchto údajů vychází při výpočtu minimálních a maximálních vyměřovacích základů a záloh pojistného osob samostatně výdělečně činných pro následující kalendářní rok.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2019 je stanoven na základě statistických údajů za rok 2017 a přepočítací koeficient je stanoven na základě statistických údajů za prvé pololetí roku 2018. Vyjadřuje nárůst průměrných mezd za toto období. Součin stanoveného všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2017 a koeficientu nárůstu za prvé pololetí 2018 je předpokládanou průměrnou mzdou za rok 2019, ze které se vychází pro stanovení důchodů v roce 2019. Ze skutečné průměrné mzdy za rok 2018 se vycházet nemůže, rozhodné údaje totiž musí být známy již k 1. lednu 2019 a skutečné statistické údaje jsou vyhodnoceny až později.

Důležité údaje pro stanovení záloh pro rok 2019:
 • všeobecný vyměřovací základ činí 30 156 Kč
 • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0843
 • průměrná mzda činí 32 699 Kč


 • Výpočet průměrné mzdy pro rok 2019: 30 156 × 1,0843 = 32 699 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání – v roce 2018 byla průměrná mzda ve výši 29 979 Kč (28 250 × 1,0612).

  Rok 2018 2019
  Maximální vyměřovací základ 1 438 992 Kč 1 569 552 Kč
  Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost)  89 940 Kč   98 100 Kč  
  Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost)  35 976 Kč 39 240 Kč
  Minimální měsíční vyměřovací základ HČ  7 495 Kč 8 175 Kč 
  Minimální měsíční vyměřovací základ VČ  2 998 Kč 3 270 Kč 
  Minimální měsíční záloha HČ 2 189 Kč  2 388 Kč 
  Minimální měsíční záloha VČ  876 Kč   955 Kč 
  Rozhodná částka pro VČ 71 950 Kč  78 478 Kč 
  Minimální vyměřovací základ pro nemocenské OSVČ  5 000 Kč  6 000 Kč 
  Minimální nemocenské  115 Kč  138 Kč 
  Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění  2 500 Kč  3 000 Kč 


  Rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců se zvyšuje na částku 3000 Kč (jedná se o 1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů). Naposled v roce 2018 se jednalo o 2500 Kč. Jde tedy o nový limit pro takzvané zaměstnání malého rozsahu. Sociální pojištění se nebude odvádět při sjednané částce měsíčního příjmu maximálně 2999 Kč. Toho lze využít zejména u dohod o pracovní činnosti či odměn za výkon funkce.

  Změny v sazbách pojistného na nemocenské pojištění v souvislosti s plánovaným zrušením karenční doby na počátku pracovní neschopnosti a elektronické neschopenky budou zavedeny až v průběhu roku 2019. Pravděpodobně od jeho poloviny.

  Zvýšení důchodů od roku 2019

  Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že:

 • a) základní výměra důchodu se zvyšuje o 570 Kč měsíčně,
 • b) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,4 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.


 • Novelou zákona o důchodovém pojištění s číslem 191/2018 Sb., se od roku 2019 zvyšují o 1000 Kč důchody důchodcům, kteří dovršili věk 85 let (pokud byl tento věk dovršen před rokem 2019), a to od splátky důchodu splatné v lednu 2019.

  Zdravotní pojištění v roce 2019


  Rok 2018 2019
  Minimální vyměřovací základ 14 990 Kč 16 349,50 Kč
  Minimální měsíční záloha 2 024 Kč 2 208 Kč


  S účinností od 1. ledna 2019 se zvýší minimální vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění. Jedná se o částku minimální mzdy platné od roku 2019. V tuto chvíli ještě není jasné, o kolik se bude minimální mzda zvyšovat. Ve hře jsou varianty zvýšení v rozpětí od 800 Kč do 1500 Kč.

  Současně se zvyšuje vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem osobám, za které je stát plátcem zdravotního pojistného. A to ve výši 7540 Kč na kalendářní měsíc. Jde o novelu zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zveřejněnou ve Sbírce zákonů pod číslem 297/2017 Sb., která stanovila s účinností od 1. ledna 2019 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7540 Kč (pojistné z této částky je 1018 Kč), s účinností od 1. ledna 2020 vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve výši 7903 Kč (pojistné z této částky je 1067 Kč).
  další novinky v kategorii: Personalistika a mzdy

  Rušno kolem e-neschopenky a karenční doby
  12.01.2019
  Práce na legislativních změnách v oblasti práva sociálního zabezpečení a jejich schvalování v poslední době připomíná kovbojku. Zatímco zrušení karenční doby bylo po letech diskuzí schváleno Poslaneckou sněmovnou, aby bylo následně zamítnuto Senátem, projekt e-neschopenky byl nejprve schválen, poté odložen a nyní znovu v pozměněné podobě navržen Sněmovně k projednání. Co nás tedy v roce 2019 nakonec čeká?


  V lednu je nutné uhradit dvě platby na nemocenské. Jinak může pojistné zaniknout
  11.01.2019
  Kvůli změně ve splatnosti pojistného v roce 2019 je OSVČ, která si nemocenské platí, povinna zaslat v lednu platby dvě. Termín první se blíží.


  Od roku 2019 se zvyšuje nezabavitelná částka v exekucích
  11.01.2019
  Nepostižitelné minimum se zvyšuje od ledna 2019 a možná i od července. A to zásadně. Navrhuje se jeho zdvojnásobení.


  Legislativní novinky roku 2019 v oblasti zaměstnávání
  02.01.2019
  V oblasti zaměstnávání nedochází k plánovaným převratným změnám. Přesto je tu hned několik novinek, které by neměly zaměstnavatelům ani zaměstnancům uniknout. Přinášíme krátký souhrn toho, co v oblasti zaměstnání přinese nastávající rok 2019.


  Od roku 2019 vzroste limit u dohod o pracovní činnosti. Do 3000 Kč bez pojištění
  01.01.2019
  Od ledna 2019 se zvyšuje limit pro sociální a zdravotní pojištění u dohody o pracovní činnosti. Nově se odvody budou platit až od příjmu ve výši aspoň 3000 Kč.


  Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Sněmovna schválila daňový balíček – shrnujeme to nejdůležitější
  Těsně před vánočními svátky schválila Poslanecká sněmovna tzv. daňový balíček (sněmovní tisk 206). Návrh novely bude v lednu ještě projednávat Senát. Upozorňujeme na několik změn v oblasti daně z příjmů fyzických osob a DPH.

  Brexit: Čas na uzavření dohody se krátí
  Ačkoliv dohoda mezi Velkou Británií a EU je již připravena, stále se čeká na její ratifikaci. Nyní je na řadě klíčové hlasování v britském parlamentu. Pokud ten s dohodou souhlasit nebude, dojde s největší pravděpodobností k neřízenému odchodu Spojeného království z EU. Tato nejistá situace přiměla Evropskou unii zintenzivnit přípravy na odchod Británie bez dohody.

  další novinky

  Kalkulace ceny