Kontakty

Telefon Telefon: +420 222 981 423
Mobil Mobil: +420 777 724 737
email E-mail: info@uds.cz

Změny v insolvencích z pohledu zaměstnavatele

15.10.2018

Brzy se změní podoba insolvenčního rejstříku a pravděpodobně i podmínky oddlužení. S novinkami by se měli seznámit i zaměstnavatelé.

Prvním čtením prošel návrh novely zákona o úpadku a jeho řešení, tj. insolvenčního zákona. Připravuje se i elektronický systém insolvenčního rejstříku.

V současné době je podmínkou pro oddlužení splacení alespoň 30 procent závazků v pětiletém období. Oddlužení je tak umožněno pouze osobám, které mají dostatečný majetek nebo příjmy.

Část dlužníků však nedokáže dluhovou situaci řešit, jelikož jejich dluhy dosáhly takové výše, že je nelze vyřešit prodejem disponibilního majetku ani splátkovým kalendářem. Nacházejí se v takzvané dluhové pasti. Právě jim by mohla pomoci navržená novela insolvenčního zákona s číslem sněmovního tisku 71. Účinnost je navržena od roku 2019.

O dalších novinkách v oblasti zaměstnávání připravovaných pro rok 2019 čtěte v článku Legislativní novinky roku 2019 pro zaměstnavatele. Nové i „staronové“

Oddlužení i při minimálních splátkách

Nově navržená varianta oddlužení po sedmi letech vyvolala řadu diskuzí. Jejím cílem je pomoc dlužníkům vrátit se do normálního života. Věřitelé s ní však nesouhlasí. Logicky se obávají možných důsledků v podobě zadlužování bez povinnosti své dluhy splácet. Nesplacené pohledávky se následně promítnou do výše služeb, kupříkladu do úvěrových sazeb bank apod.

Podle návrhu by oddlužení mělo nově trvat od tří do sedmi let. Podmínky oddlužení by mohly být následující:

 • Oddlužení za 3 roky – dlužník může dosáhnout oddlužení již po třech letech, avšak s podmínkou splacení alespoň 50 % svých závazků. Tato varianta je výhodná pro dlužníky, kteří chtějí být v procesu oddlužení co nejkratší dobu. Od zbývajících závazků jsou osvobození.
 • Oddlužení za 5 let – dlužník musí uhradit během 5 let v rámci splátkového kalendáře alespoň 30 procent svých závazků. Zůstává mu pouze nezabavitelné minimum a veškeré příjmy nad tuto hranici jsou použity k uspokojování dlužníkových závazků. V tomto případě je nutné v rámci pěti let uhradit alespoň 30 % závazků. Zbylé závazky oddlužením zaniknou.
 • Oddlužení za 7 let – dlužník bude hradit po dobu sedmi let co největší možnou část svých závazků. Nebude stanovena žádná minimální hranice, kterou je nutné v této době uhradit. Nově navržená varianta oddlužení cílí na dlužníky s velmi nízkými příjmy, kteří nejsou schopni v pětileté době splatit alespoň 30 % svých závazků. Ve výsledku nemusí splatit téměř nic.

  Změny i pro zaměstnavatele

  Novela přináší i řadu dalších změn v oblasti oddlužení. Pro zaměstnavatele je však důležitý paragraf § 406 inslvenčního zákona. Insolvenční soud bude v rozhodnutí o schválení oddlužení sdělovat míru uspokojení pohledávek dle nově navržených podmínek. Zaměstnavateli tím bude zřejmé, o kterou variantu oddlužení se jedná. Insolvenční soud rozhodnutí o schválení zaměstnavateli (plátci mzdy) zašle. Obdobně je tomu i dnes. Teprve poté zaměstnavatel provádí srážky ze mzdy v souladu s tímto rozhodnutím.

  Ovšem novela navrhuje ustanovením § 412b insolvenčního zákona také nové právní instituty, a to přerušení průběhu oddlužení a prodloužení oddlužení. Přihlíží se zde k některým důležitým důvodům objektivního a dočasného charakteru (například k dlouhodobé pracovní neschopnosti, především v případě hospitalizace, ztrátě zaměstnání či jinému obdobnému výpadku příjmů způsobenému nikoliv zaviněním dlužníka), které by neměly vést k negativním následkům postihujícím dlužníka. Oddlužení bude možné přerušit nejdéle na dobu 1 roku. V tuto dobu nebude povinen splácet ze svých příjmů pohledávky nezajištěných věřitelů.

  Obdobně bude možné prodloužit dobu oddlužení až o 6 měsíců a tím splnit podmínky oddlužení. Tento institut se využije, pokud dlužník během standardní doby 3 let nebo 5 let nedosáhne požadované hranice uspokojení věřitelů pouze o relativně nepatrnou hodnotu (např. o hodnotu ve výši několikaměsíčního příjmu).

  Rozhodnutí o přerušení či prodloužení oddlužení bude insolvenční soud doručovat insolvenčnímu správci a dlužníku. Zaměstnavatelé budou zřejmě více komunikovat s insolvenčními správci, na místě bude i pečlivé sledování insolvenčního rejstříku.

  Pokud insolvenční soud, podle navrženého znění § 414 insolvenčního zákona, rozhodne o splnění oddlužení a dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, spojí insolvenční soud s rozhodnutím o splnění oddlužení rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek, zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Což bude další důležitou informací pro zaměstnavatele.

  Při provádění insolvenčních srážek se postupuje obdobně jako v exekucích. Více v článku Jak se změní exekuční srážky v roce 2018?

  Měnit se má také insolvenční rejstřík

  Sledování insolvenčního rejstříku zákon zaměstnavatelům vysloveně neukládá, nicméně se bez jeho kontroly při zpracování mezd neobejdou. Jeho forma se má v budoucnu výrazně změnit. Zavádí se totiž nový elektronický systém elSIR (elektronický Informační systém insolvenčního rejstříku). Insolvenční soudy v současné době z důvodu souběhu papírového a elektronického spisu některé formuláře tisknou a pro uložení skenují. Insolvenční správci pak často přepisují data ze zaslaných dokumentů, protože text nelze ze současného rejstříku zkopírovat. Namísto naskenovaných dokumentů se budou v rámci rejstříku používat takové soubory, ze kterých bude možné údaje načíst pro následné zpracování. V každém případě získá insolvenční rejstřík novou podobu. Se změnou se počítá více než za rok. Fungovat bude pravděpodobně až od roku 2020.

  Pravidelné sledování insolvenčního rejstříku může být v praxi složité, nicméně je pro každého zaměstnavatele nezbytné. Vyhne se tak velkým potížím. Více v článku Musí zaměstnavatel pravidelně sledovat insolvenční rejstřík?


  další novinky v kategorii: Účetnictví

  Audit účetních závěrek a převodní ceny
  13.02.2019
  Začátek roku bývá již tradičně spojen s intenzivní prací nad auditem účetních závěrek. Zejména v prostředí nadnárodních korporací vede od čistě účetní problematiky velmi krátká cesta k otázkám zaměřeným na spolupráci auditované společnosti se spřízněnými subjekty.


  Více jak 300 tisíc firem nezveřejnilo účetní závěrku. Co jim hrozí?
  02.02.2019
  Firmy stále ve velkém porušují povinnost zveřejňovat výsledky svého hospodaření. Za poslední dva roky jde o více jak 290 českých firem.


  Odpovědnost statutárních orgánů: Jaké jsou jejich povinnosti?
  02.02.2019
  Než se rozhodnete stát se statutárním orgánem obchodní korporace, důkladně zvažte veškerá pozitiva a negativa s výkonem této funkce spojená.


  Veřejná konzultace k souhrnu řešení koncepce nové účetní legislativy
  13.12.2018
  Ministerstvo financí ČR předkládá k veřejné konzultaci materiál, „Souhrn řešení koncepce nové účetní legislativy 2020 – 2030“, který vznikl v rámci odborné pracovní skupiny Ministerstva financí.


  Návod na výnosy z Auditora č. 9
  13.12.2018
  Od 1. ledna 2018 je účinný IFRS 15, který nahradil IAS 11 a IAS 18. Článek v aktuálním čísle Auditora s názvem Kdy je realizován výnos podle IFRS 15? se zaměřil na uznání výnosů při plnění smluvní povinnosti.


 • Kde nás najdete

  UDS, s.r.o.
  Vršovická 841/40, 101 00 Praha 10

  Telefon: +420 222 981 423
  Mobil:+420 777 724 737
  E-mail: info@uds.cz

  Mapa

  Novinky

  Přelomový rozsudek Ústavního soudu – plátci DPH mají právo na vrácení nesporné části nadměrného odpočtu
  Ústavní soud („ÚS“) ve svém dalším přelomovém rozsudku v oblasti daní rozhodl ve prospěch plátců DPH. ÚS řešil aktuálně čím dál častější spor mezi plátci DPH a finančním úřadem, kde správce daně zadržuje celý nárok na odpočet společnosti v situaci, kdy zpochybňuje pouze některá plnění a ostatní považuje za nesporná. ÚS ve svém rozsudku také zmiňuje limity pro správce daně při takových kontrolách.

  Poslanecká sněmovna opět schválila daňový balíček Ministerstva financí
  Poslanecká sněmovna dne 12.3.2019 na jednání schválila návrh zákona z dílny Ministerstva financí, kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Tzv. daňový balíček představuje soubor novel daňových zákonů, zejména zákona o daních z příjmů, zákona o dani z přidané hodnoty a daňového řádu. Poslanecká sněmovna jej schválila již 21. prosince 2018. Senátoři ale poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, k nimž se MF blíže vyjádřilo v pondělní tiskové zprávě.

  další novinky

  Kalkulace ceny